4-2019 Kryon

Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 3. channeling

Na vrcholu hory Sinaj

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll na hoře Sinaj, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsme v Egyptě. Toto je třetí channeling. Jsme na veřejném místě, protože toto je vrchol hory Sinaj. Všichni, kdo jsou tady, v tomto okamžiku popadají dech. Jsou ohromeni, že skutečně zvládli výstup. Výška je značná. Můžete to možná rozpoznat na hlasu mého partnera. Ale vládne tu radost, která je víc než jen radostí z dosažení vrcholu. Zvažte, co se děje na tomto místě, zpěv, jásot. Je to vrchol ve vašem životě. Skutečně se jím může stát. Než začnu mluvit o muži Mojžíšovi, chci jen na chvíli podotknout, že tohle je možná jedinkrát, kdy zažíváte tuto zkušenost, drazí, kteří jste tu se mnou právě teď. Využijte tento okamžik a prociťujte vše, co můžete vnímat.

 

Toto místo je známé díky Mojžíšovi a jeho činům. Hora je proslulá mnoha věcmv mnoha systémech víryPro Semity je především symbolem exodu. Tento příběh byl již mnohokrát vyprávěn. V Bibli se vypráví jedním způsobem, v knihách se vypráví jiný příběh a filmy poskytují další verze. Chci vám předat verzi Kryona. Je to verze, která oslavuje člověka a toho, co se tu událo, mnohem víc, než co se můžete dočíst v Bibli. Co si myslíte, že víte o muži Mojžíšovi? Jak víte, narodil se a vyrůstal v egyptské královské rodině. Když to skončilo, okamžitě přešel ke svému dalšímu činu. Alespoň tak se to traduje. Řeknu vám teď, co opravdu udělal. Víc než čtyřicet let se staral o zvířata. Čtyřicet let. Máte někdo z vás představu o zralosti a moudrosti tohoto muže, když vylezl na tuto horu a přihodilo se něco zvláštního? Řeknu vám to. Bylo mu 80 let. Byl v té době o 5 let starší, než je teď tento muž na židli (Lee).

 

To, co se stalo na této hoře, nebylo přesně tam, kde sedíte, ale v podobné oblasti na úbočí horyTo nejdůležitější bylo, že Tvořivý zdroj poprvé promluvil přímo s lidskou bytostí, aniž by mezi nimi něco stálo, žádná socha, žádný prostředník. Stvořitel přijal podobu multidimenzionální andělské bytosti. Všichni jste slyšeli o hořícím keři, že? Dovolte nám uvést všechny tyto věci do správného světla.

 

V Mojžíšově době všechno, co vyzařovalo světlo, ať už to bylo nebeské těleso, nebo něco, co na Zemi hořelo, všechno, co produkovalo světlo, hořelo. To je zřejmé. V současné době víte, že věci, které vyzařují světlo, jsou energií v různých formách. Nebyl to hořící keř, drazí, ale tak to bylo popsáno, protože to byl ten nejlepší možný obraz pro lidi tehdejší doby. Bylo toho však mnohem víc, než jen oheň, který nestrávil keř. Byla to multidimenzionální energetická koule, ze které vycházel hlas. První věc, kterou hlas učinil – upřímně a nezávisle na tom, co říká Bible – že odhalil svou identitu: „Tady jsem já, který jsem, a toto je mé jméno.“ To jméno je pro mnoho lidí natolik posvátné, že jej nevyslovují. Nevyslovují jej, nebo je neřeknou správně nebo úplně, jako to právě udělal můj partner. Je posvátné a posvátné zůstane. Zde to začalo, drazí, a bylo předáno poselství. Posvátná písma říkají, že se v té době staly různé věci.

 

Muž Mojžíš byl mnohem větší, než si myslíte, protože měl také své pochybnosti. Pochybnosti byly větší, než byste věřili. Ale udělal, co udělal, a vy víte, že to udělal. Vzal to na sebe, aby vystoupal na horu podruhé. A tady, drazí, začíná trochu jiný příběh. Lidé tehdejší doby měli předsudky, které byly založeny na jejich pohledu na svět, na tom, čemu věřili, a tak jste slyšeli nějaké příběhy o tom, co Mojžíš udělal v exodu. Myslím, že nejhlubší je zpráva, že Izraelci skutečně prošli pouští. Projeli jste touto pouští autem. Toto je místo, kde se odehrála historie, kam chodili 40 let.

 

Na chvíli se zastavme. Udělejme si čas, abychom se dostali k lekci o číslech tak, jak jsem to dosud ještě nikdy neudělal. Mojžíš strávil 40 let, než se vydal udělat některou z těch posvátných věcí. Bylo mu 80 let, když zažil, jak k němu promluvil Tvořivý zdroj.  Uplynuly roky a roky. Ale těch 40 let, které strávil dozráváním, něco znamená. 40 let, které Izraelci strávili v poušti, něco znamenají. Dnes, v tibetské numerologii, je číslo 4 synonymem Gaii. To je to, čemu říkáte Matka Země. Ale numerologie je ještě silnější, a jak vám teď řeknu. V té době opravdu neexistovala v žádné formě, a přesto čísla něco znamenala. Kolik sedmiček se nachází v duchovních systémech víry této planety? Jsou všude. Kolik sedmiček bylo v historii Egypta, které brzy uvidíte? Jsou všude. Jsou víc než jen odrazem Sedmi Sester. Jsou posvátným číslem. Čtyřka je ještě silnější, než si myslíteČtyřka znamená plodnost, týká se matky, změny, narození. Číslo 4 je opravdu číslem znovuzrození, a tak se stalo číslem 4 tibetské numerologie, což znamená Matka Země.

 

Jaká je plodnost energie všech věcí ve skutečnosti? Proč 40 let v poušti? Tyto informace jsme vám už předali. Je to také v Bibli, chcete-li si to vyhledat. Moje verze je následující. V exodu, drazí, máte velmi starou energii a máte všechny generace staré energie a máte jejich Akášu ve staré energii. Žádní Izraelité nemohli s touto energií ve svém vědomí dojít do Kanaánu. Takže muselo několik generací zemřít, drazí, než se Izraelité mohli stát Izraelity. V Kanaánu, v zaslíbené zemi, se pak mohli svobodně pohybovat bez vědomí otroctví, bez staré energie. Drazí, to je znovuzrození. Chápete, proč tam byla ta čtyřka? To je ten druh znovuzrození, který teď probíráme tady na této hoře. O tom právě teď mluvíme, že je možné s vaším vědomím. Právě vidíte velkou čtyřku před sebou. Stalo se něco, co chci objasnit. Chci ty věci udělat elegantnější a věrohodnější, a přesto se tím dotkneme každého. Příběh je opravdu pravdivý, že když Mojžíš viděl zlaté tele a další věci, které neměly nic společného s Bohem, uvědomil si, že ta generace je ztracená. Že ztratili božství, které jim tak jasně ukazoval. Lidé to tak dělají, přitahuje je uctívání předmětů.

 

Mojžíš se sem tedy vrátil podruhé. Bible říká, že sestoupil z hory s deseti přikázáními. Drazí, rád bych vysvětlil něco, co jsem už řekl. Tento Tvořivý zdroj, ze kterého mluvím, Bůh bohů, milující Zdroj lásky, Největší soucit, který si můžete představit ve vesmíru, Stvořitel všech věcí není žádným soudícím Bohem, žádným soudícím Bohem. To není Bůh, který vám dává úplnou svobodnou volbu a pak vás odsoudí na základě vaší volby. Nebyla to žádná přikázání, neboť milující Bůh nepřikazuje. Byla to slova, která byla předána, a do dnešního dne byla překládána jako dalších deset přikázání. Podceňují však Boží lásku. No, nepřepíšu je a nenazvu je Deset návrhů. Je to deset návodů Světla pro správný způsob životaDeset různých pokynů Světla, jak správně žít s lidmi, kteří mají svobodnou volbu, dívat se na ně a vidět božství v jejich smyslu, zdravý lidský rozum těchto pokynů. Rád bych, abyste se na ně podívali podrobně. Některá z nich nevypadají příliš božsky, protože byly určeny pro skupiny, které tam žily. Byly jednoduché. Byly praktické. Popisovaly jejich způsob života. Načrtly některé věci, které dávaly smysl. Ale byly to instrukce, drazí, nebyla to žádná přikázání ani nic jiného.

 

A teď následuje další verze. Bylo řečeno a je napsáno, že Mojžíš se stal trochu netrpělivý a že udělal něco špatně. Tam, kde potřebovali vodu, ji mohli mít. Bůh mu řekl, že může svou hůl zabodnout do země a odtud pak začne vytékat voda. Bylo však řečeno, že uhodil do skály, a to byla neposlušnost vůči tomu, co mu Bůh řekl. Voda sice vytryskla, ale tato neposlušnost nějak Mojžíše zadržela a zbytek pokračoval bez něj. Exodus byl dokončen bez něj. Drazí, přeformuluji to nově, tak, jak se to skutečně stalo. Mojžíš vysvětloval lidem kolem sebe ve skupinách po dvanácti, že s nimi nepůjde. Informoval je, že s nimi nepůjde, protože mu Stvořitel řekl, že s nimi společně nepůjde. Neudělal nic špatného.

 

Ale jak si to máme tedy vysvětlit? Lidé vnímají Tvořivý zdroj jako otce. Jako otce, od kterého pochází odsouzení, od otce přichází disciplína. Lidé promítají všechny lidské vlastnosti na Všemohoucího. Tak došlo ke zvěsti, že Mojžíš udělal něco špatného, a proto za trest nemohl s nimi společně dál pokračovat. Neudělal nic špatného, drazí. Nebyl to jeho čas. Řeknu vám, jak byl starý, když zemřel, nedaleko místa, kde exodus skončil. Bylo mu sto sedmnáct let. Sto sedmnáct. Důvod, proč s nimi nedošel (do země zaslíbené), byl ten, že byl mužem exodu. To byla jeho energie a to byl jeho život. To bylo naplnění jeho života, kterého dosáhl. Nebylo pro něj vhodné, aby šel dál, aby převzal tuto energii a stal se vůdcem v novém paradigmatu v Kanaánu. To by nefungovalo. Proto s nimi nešel. Nebyl to žádný trest. To je elegance tohoto poselství: „Mojžíši, splnil jsi úkol.

 

Hodně z toho se stalo právě tady, kde sedíte, v této oblasti. Energie, které tu jsou, zůstaly v této hoře, takže na ni můžete vylézt, poznat tyto věci a říct: „Tohle je ta skutečná historie. Je to velký příběh. Vznikla kultura. Vznikla představa jediného Boha, něco, co dnes díky tomuto muži existuje po celém světě.“ Neudělal nic špatného, drazí. O všem, co udělal, celý svůj život pochyboval. Řeknu vám následující. Je to klub. Je to klub s nedostatkem sebeúcty a většina starých duší k němu patří. Vězte, že nejste sami, když zpochybňujete věci, které jsou ve vás posvátné. To je svobodná volba, kterou máte, abyste se rozhodli, jako to nakonec udělal Mojžíš. Je to skutečně pravda, je to skutečně pravda. Jste stvoření Boží, které bylo stvořeno k jeho obrazu a tím je láska. Nechte toto poselství dojít k tomu, že procítíte jeho hloubku a uvidíte, jak moc jste milováni. A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Top of Mt. Sinai – Moses – MP3 –25:07

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět