4-2019 Kryon

Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 4. channeling

Měnící se krystalická mřížka

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Akabském zálivu, Egypt, 4. – 22. dubna. 2019

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Rád bych na tomto místě využil chvíli času, abych vám předal perspektivu, kde jste. Chci to spojit s něčím, co právě teď někteří v této skupině prožívají. Rád bych vám poskytl jasnější obrázek o významu místa, kde právě teď sedíte.

 

Drazí, za posledních 22 let se ve vědě stalo něco neuvěřitelného. Věda nyní ukázala a dokázala, dokonce pomocí satelitních měření, že vědomí na této planetě mění fyzické věci na této planetě. Vědomí mění fyzické věci. Tím se otevírají dveře věcem, které byly v minulosti považovány za čistě ezoterické. Teď se najednou zdají věrohodné.

 

Jednou z nich je následující věc. Před mnoha lety jsme vám začali vykládat o něčem ezoterickém, ne fyzickém, na této planetě, co se nazývá krystalická mřížka. Dovolte mi, abych vám o tom znovu pověděl. Je to ezoterická mřížka, která si pamatuje (ukládá) lidské vědomí a emoce. Je zde nastavena pro vás, aby měly význam místa, kde se dějí určité věci. Až jednou budete schopni umístit své vědomí do této mřížky, a to přijde, pak budete schopni zlepšit tato místa pouze prostřednictvím svého vědomí. Ale o tom jsem nechtěl mluvit.

 

Když se zmíníme o krystalické mřížce, mnozí zakroutí očima. Řeknou: „No, to je jen další z těch Kryonových záležitostí. Uvěříme tomu, až to uvidíme.“ Nuže, drazí, už to bylo vidět tolikrát. Tak často jste to mohli vnímat. Dovolte mi, abych vás vzal na místo, o kterém jsem se už dříve zmínil. Když stojíte uprostřed bojiště, starého nebo současného, ti citlivější z vás něco pociťují. A musíte se ptát sami sebe – a dokonce i vědci – jak? Jak ovlivňuje bitva, která se odehrála možná před stovkami let nebo před 25 lety, vědomí, že dnes něco pociťujete, vnímáte? Nebo se najednou ocitnete na nějakém temném místě uvnitř nebo se dokonce rozpláčete. Neexistuje žádné jiné vysvětlení kromě toho, které jsem vám právě poskytl. Krystalická mřížka vzpomínek tyto věci doslova vtiskla do Země, abyste je mohli vnímat.

 

Pojďme si o tom popovídat. Tolik z vás z této skupiny pochází z nedotčených zemí, ne všichni, ale mnozí, většina z vás. Každý ze Severní Ameriky nebo z Austrálie žije na nedotčené zemi. Mluvím o nedotčené zemi. Pokud to porovnáte s touto zemí (Egyptem – pozn. překl.), středomořskými zeměmi nebo Evropou, žijete na nedotčené zemi. Pomyslete na bitvy a historii, původní obyvatele a všechny ty věci, které se tady v Egyptě a v Evropě odehrály, ve srovnání s tím, kde žijete. A říkám to proto, že někteří se přihlásí a řeknou: „No, nejsem ve skutečnosti citlivá osoba.“ Opravdu? Možná jste prostě nikdy nevstoupili na zem, která by vaši citlivost vyvolala. Možná jste jen žili ve své zemi a teď si uvědomíte: „No, tam, kde žiji, se odehrály nějaké bitvy, ale ne něco takového, co tady. Ne v tolika vrstvách, v tolika vrstvách, v tolika vrstvách, v tolika vrstvách…

 

Co se stane, když člověk zemře? Nechci opravdu používat pojem „nevhodná smrt“, ale existuje. Každá smrt je vhodná a časově naplánovaná. Už jsme říkali, že neexistuje žádná náhoda. A přesto matka bude označovat za nevhodnou smrt, pokud její syn zemře ve věku 25 nebo 18 let. Taková smrt, smrt na bitevním poli, vyvolá řetěz žalu, který může obletět celou planetu. Když se to matka dozví, když se to dozvědí příbuzní a pak jejich přátelé, pak se to přenáší dál, pokračuje to dál a vznikne žal nad žalem. A to způsobí jen jedna jediná smrt!

 

Představte si vědomí, které je narušeno jedinou smrtí, která se zesílí desetkrát, stokrát, tisíckrát, deset tisíckrát. Co kdybych vám sdělil, že ta země tady, Akabský záliv, byla svědkem  takových věcí? Přemýšlejte o tom, kde jste. Už jste se někdy podívali na mapu? Viděli jste, jak blízko jsou okolní země? Viděli jste nedotčenou povahu tohoto místa? A co strategické důsledky tohoto a sousedního zálivu? Jsou tu čtyři velké země (Egypt, Izrael, Jordánsko a Saúdská Arábie – pozn. překl.). Právě tady. Uvědomujete si, jak důležité je toto místo a co se tady mohlo stát?

 

Začněme lekcí historie, drazí. Název Akabský záliv je nový. Tato oblast měla tři další jména podle té které civilizace. Nemyslím kultury, které neznáte. Mám na mysli vaše kultury, které v této oblasti bojovaly o tuto zemi. To dělali starodávní předkové, to dělali moderní lidé. Víte, co se tady stalo, co mělo během první světové války nesmírný význam? Víte o případech smrti, které se tu staly? Víte o žalu matek kvůli tomu, co se tady stalo? Dokážete si představit, co všechno tady musela tato země snášet? Tady došlo k šestidenní válce, drazí. Nevím, co to pro vás znamená osobně, ale pro některé z vás to znamená hodně. To se tady stalo. Hlavní nápor šestidenní války se odehrál jen o kousek dál odtud směrem na jih. Dnes se díváte na tyto země, které spolu žijí v míru, některé s mírovou smlouvou, jiné bez ní. Ale ještě před nedávnou dobou to tak nebylo. A pak sem najednou přijedete ze své nedotčené země, přijedete sem a dostanete se do prázdninového resortu, který dělá opravdu dobrý dojem, že? Přesto však vrstvy, vrstvy a další vrstvy pod vašima nohama odrážejí tolik utrpení, tolik bitev a vy to vnímáte. Možná nebudete věřit, že jste citlivé osoby, ale jste. Staré duše na tyto věci reagují. Teď se dostávám k závěru tohoto channelingu a chci, aby všichni slyšeli, co vám teď řeknu.

 

Je to určeno každému, kdo poslouchá (a čte) tento čtvrtý channeling v Egyptě. Tady je otázka: „Jak se s tím mám vypořádat, Kryone, když přijdu na místa, kde se cítím špatně? Neměl bych se jim raději vyhnout?“ Kdo se takto ptá, něco při tom přehlíží. Stará duše, osvícená osoba, osoba, která ví, kdo je a která žije v míru se Stvořitelem, si nemusí být vědoma, že disponuje určitými nástroji. Po posunu po roce 2012 označuji tyto nástroje za významné světlo. Jsou to nástroje významného světla. Kamkoli jdete, začnete měnit pocity krystalické mřížkyPřijde den, kdy budete moci sami změnit samotnou mřížku, ale prozatím můžete vymazat vše pro sebe, jen pro sebe. Rád bych, abyste se na chvíli zamysleli, co byste mohli udělat. První je, že byste měli vědět, kde jste. Milí turisté, podívejte se nejprve na mapu, než navštívíte nějaké místo na této planetě, a pak prozkoumejte jeho historii. Pokud pak pocítíte nějaké pocity kvůli mnoha vrstvám smutku a bitev, které se odehrály v minulosti, pak vás žádám, abyste vyslovili následující: „Drahý Duchu, děkuji, že jsem světlem, že jsem tady v roce 2019 v míru se vším kolem mě. Děkuji, Duchu, že existuje naděje pro planetu a že jsem touto nadějí. Děkuji, Duchu, že pokaždé, kamkoli přijdu, smutek a žal přede mnou ustoupí. Pokud nás sem jednou takto přijede dostatečné množství, nebudou už nikdy tyto věci nikým takto vnímány.“

 

Léčíte tuto zemi svým myšlením, že jste v jednotě s Tvořivým zdrojem. Bůh ve vašem nitru je skutečný. To je ten, kdo vás vytvořil. Odtud přišlo semínko vaší duše, drazí. A to semínko nezmizelo, když jste se narodili. Zde skutečně projevujete světlo. To je to, co děláte. Proto jste tady. Myslíte si, že to byla náhoda, že jste přijeli sem do tohoto zálivu? Zítra odsud odjedete. Čas nehraje žádnou roli, protože jste tu byli. Můžete vysílat své světlo na velké vzdálenosti. Věděli jste to? Vypadá to jako dlouhá cesta, protože je to pro vás lineární. Můžete však své světlo okamžitě vyslat na velké vzdálenosti kdekoli na světě. Léčivé světlo je vaším nástrojem, staré duše. Významné světlo, významný nástroj.

 

Když začnete vnímat, že jste na takové věci citliví, chci, abyste se zhluboka nadechli, usmáli se a pozvedli ruku: Děkuji, Duchu, že jsem součástí řešení, a proto jsem tady. A pokud vám budou stékat slzy po tvářích, budou to slzy radosti a oslavy toho, co děláte. Přijměte tato slova a používejte je.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – Gulf of Aqaba -  A Changing Grid – MP3 – 32:23

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět