4-2019 Kryon

Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 5. channeling

Vnímání

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Sakkaře, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kteří tento channeling budou poslouchat (a číst) v budoucnosti, je to pátý channeling v Egyptě v roce 2019. Skupina je opět na poloveřejném místě venku na slunci a přichází chladný vánek. Jsme v oblasti Gízy. Jde o místo archeologických průzkumů a vykopávek. Je to místo, které uctívá velké egyptské architekty. Podíváme se na to, co se nazývá stupňová pyramida. Ale, drazí, o tom nechci mluvit. Někdy jsou tyto channelingy od srdce, jindy emoční, jindy metaforické, jindy jsou plné skutečností, o kterých jsme nikdy předtím nemluvili, a někdy jsou zcela odlišné, stejně jako to bude v tomto channelingu. Rád bych stručně vysvětlil, co brzy uvidíte.

 

Někteří z vás o tom možná už něco četli, ale ujišťuji vás, že to, co jste četli, není to, co vám teď řeknu. Je to jedna z největších záhad za posledních 50 let. Překonává tajemství Velké pyramidy v Gíze. Překonává téměř všechny věci v tomto údolí. Je to místo, kam se dá sestoupit, a navzdory všem očekáváním tam najdete přes 24 sarkofágů. (Pauza) Můj partner mi říká, že to musí být sarkofág. Jaké zvláštní slovo. Každý jednotlivý sarkofág váží přes 100 tun. Každý z nich byl postaven pro přijetí obrovského zvířete, o němž se předpokládá, že by to mohl být býk. Sarkofágy jsou úžasné v mnoha ohledech. Za prvé, byly postaveny v podzemí. Proč? Je možné, že Egypťané postavili něco tak obrovského v podzemí, a co vás překvapí, udělali to s takovou přesností, že si na to musíte vzít mikrometr, abyste rozpoznali přesnost rohů a přesnost vybavení. Ještě větší překvapení však přišlo, když se úřady rozhodly otevřít sarkofágy. Nic se v nich nenašlo! Neočekávali byste alespoň pár býčích kostí? Nic se nenašlo!

 

Takže, než vám povím, o čem mnozí věří, že se tam stalo, předám vám jeden obrázek. Když domorodci z Jižní Ameriky viděli, jak první španělská plachetnice připlouvá k jejich břehům, nepovažovali to za loď. Viděli v ní mořskou příšeru s křídly, která vydávala oheň a hluk. Báli se, ale ne proto, že byli hloupí. Báli se proto, že nikdy nic takového ve svém vědomí neviděli. Neměli ve své mysli žádný model, jak si to vysvětlit.

 

Vraťme se teď na horu Sinaj. Když se ta multidimenzionální energetická koule posadila na keř a promluvila k Mojžíšovi, uviděl oheň, hořící keř. Neviděl, co tam vlastně je, protože jeho vědomí pro to nemělo žádný model. V jeho kultuře nebylo nic jiného než oheň, který mohl vyzařovat světlo. Důvod, proč vám to říkám, je ten, že to funguje i opačně. Drazí, existuje mnoho ezoterických myslitelů, kteří přišli na toto místo a měli vědomí v souladu s kulturou své doby. Chci, abyste pochopili, že domorodci z Jižní Ameriky nemohli vidět loď, protože mohli vnímat jen to, na co bylo jejich vědomí navyklé. Mojžíš mohl vidět jen to, na co bylo jeho vědomí zvyklé. Co se stane, když přijdete na takové místo se stotunovými sarkofágy, vyrobené s takovou přesností, kterou může změřit jen mikrometr?

 

Ve vaší kultuře, ve vaší době je mnoho lidí, kteří se ohlédnou zpět a řeknou: „No, je naprosto zřejmé, že to Egypťané nikdy nemohli udělat sami. Je zřejmé, že tyto sarkofágy byly určeny pro mimozemšťany, kteří jim pomohli vybudovat pyramidy. A protože sarkofágy jsou prázdné, musely se ET nějak odtamtud dostat.“ A myslí to vážně. Může to být jedna z největších urážek kultury, která byla nejen neuvěřitelně moudrá, ale také natolik inteligentní v geometrii, matematice a praktických nástrojích, aby něco takového mohli vybudovat.

 

Takže se dostáváme k jádru věci. Připadá vám divné, že by Egypťané postavili hroby ze 100 tun kamene? Myslíte si: „To by nikdy neudělali.“ Na chvíli teď předstírejme, že přicházíte z jiné planety a právě jste navštívili Zemi. První věc, kterou vidíte, jsou stavby, které jsou obrovské a nádherné. Musely stát hrozně moc peněz. Stavby jsou tak starodávné, tak moc staré, že si pomyslíte: „To musí být jejich bohové.“ Pak vstoupíte do jedné z těchto obrovských budov. Na planetě jsou jich desítky tisíc a nazývají se synagogy a chrámy. Někoho se zeptáte: „To jsou vaše hroby?“ a on odpoví: „Ale ne, tady uctíváme naše bohy.“ A vy řeknete: „No, kde jsou kosti?“ Odpoví: „Ne, vůbec tomu nerozumíte, náš Bůh je všude.“ Podíváte se na tohoto člověka a řeknete: „Mně to připadá prázdné.“ Možná přicházíte z planety, kde jsou bohové pohřbeni, takže nechápete, proč byste teď mohli najít desítky tisíc prázdných staveb.

 

Dovolte mi ukázat vám něco jiného. Když se chcete vykoupat, odeberete se do určitého zařízení. Napustíte si vodu, umyjete se a čistí vystoupíte z vany. To zařízení, vana, ale zůstává. Takže někdo přicházející z jiné planety by řekl: „Co to je? Je to vždy prázdné.“ Nebo vaříte jídlo. Jídlo je hotové, najíte se a opustíte kuchyň, odejdete z domu. Někdo vejde dovnitř, možná z jiného světa, a řekne: „K čemu jsou všechny ty prázdné místnosti nazývané kuchyně?“ Rozumíte, co tím chci říct? Mohlo se stát něco jiného. Projevte jim uznání, drazí. Každý z těch stotunových hrobů obsahoval přesně to, co jste předpokládali - býka, protože býci reprezentovali určité bohy. Pohřbili ji se ctí, s přesností, protože to byla jejich víra. To byla jejich kultura. V tehdejší době to pro ně bylo důležité. Nešetřili výdaji, ani časem, aby to udělali.

 

Nyní všichni připustíte, v souladu s vaším lineárním myšlením, že opustili oblast, odešli a nikdy se nevrátili. Ale co kdyby existoval náboženský protokol, který by pomohl tomuto bohu vzestoupit na vyšší místo? V určitém okamžiku, když byly hvězdy v určitém roce ve správném postavení, by byl otevřen každý sarkofág, jeho obsah by byl vyjmut a sarkofág vyčištěn. Co kdyby bylo řečeno, že to byla jejich cesta k posmrtnému životu, nebo že to byla cesta Egypťanů, jak se dostat do posmrtného života? Co kdyby to byl dvoustupňový proces? Co kdyby to byl proces, který by sestával z osmi kroků?

 

Jak lineární je pro vás tomu uvěřit, že když jsou sarkofágy prázdné, stalo se něco magického! Co kdyby to bylo úmyslné a součástí kulturního zážitku, kterému prostě nerozumíte? Naopak je to jako to monstrum s plachtami, které na vodě vydává hodně hluku. Nepředstírejte, že byste potom rozuměli tehdejšímu vědomí spirituality. Ale chci, abyste se na to podívali. A chci, abyste žasli nad přesností a úsilím, které vynaložili na tu hmotnost, a časem, aby udělali to, co považovali ve své době za nezbytné pro svou spiritualitu. Chci, abyste si uvědomili, že v minulosti existovala kultura, která toho možná o něčem zásadním věděla víc než vy. Mimochodem, už jsem vám to řekl? Používali matematiku založenou na 12. Vy používáte matematiku založenou na 10. To znamená, že zaostáváte, drazí. Dosud jste to nezjistili, ale měli to tak. To je tajemství některých měření a to, jak dělali určité věci v geometrii. Zdá se vám to příliš skvělé, pokud by neměli stroje, jako máte vy. Ale věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být.

 

 

 

To jsou věci, které byste dnes měli vidět. Projevte úctu starodávným a věcem, které se na tomto místě odehrály a které dokonce přesahují divy, které dnes vidíte. Vrátím se.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – Saqqara – Perceptions – MP3 – 16:20

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět