4-2019 Kryon

Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 6. channeling

Čtyři pilíře pravdy

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Serapeu, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon magnetické služby.

Nezdá se vám zajímavé, že kam až se můžete ohlédnout v historii, lidé všude na planetě věří v Tvořivý zdroj? Řekli jsme vám, že to je intuitivní. Ale je tu ještě něco: V průběhu historie většina lidí cítila, že když jiná osoba zemřela, něco se stalo. Byl to pocit věčnosti, krásy a lásky v budoucím (posmrtném) životě. Je to intuitivní, nejen tady v Egyptě, ale všude, až do současnosti. Přináším toto téma, protože bych rád, abyste si jej se mnou prozkoumali novým způsobem, o jaký jsem vás dosud nepožádal.

 

Od roku 2012 dochází ke zrychlení světla a existuje pro to jedna fráze: Zrychlení světla přichází s rozšířeným vědomím pravdy. Když se zeptáte: „Co je pravda?“, každý má jinou představu. Tohle nebude dlouhý channeling, ale položím pár důležitých otázek. Ti, kteří to poslouchají tady v oblasti Gízy, se mohou propojit s těmi, kdo to budou poslouchat (a číst) později. Jsme stále v Egyptě a je to dobré místo pro prozkoumání vaší vlastní spirituality. Sedíte jen pár metrů od hluboké pravdy. Lidé, kteří zde postavili sto tunové sarkofágy, aby udržovali ducha, a udržovali ho tak silně z důvodů jim vlastních, měli svou pravdu, ale věřte mi: souviselo to s posmrtným životem, s nirvánou, v kterou sami věřili, a že to souviselo s Tvořivým zdrojem. A teď jste tady. Co pro vás znamená čas? Možná někteří z vás na tomto místě cítí záměr zdejších stavitelů. A tím záměrem stavitelů jste vy. Vy sami jste si vybudovali určitý druh víry, že? Jste na cestě a jste připraveni naslouchat channelingu, protože jste někdy během času vytvořili své vlastní pilíře víry.

 

Položím vám otázku. Možná jsou někteří z vás považováni za duchovní odpadlíky. Jak si to můžete otestovat, že jste odpadlíci? Je to snadné: Pokud se během prázdnin vrátíte domů ke své rodině, přijmou vás? (Kryon se směje) Víte, co tím myslím. Stojíte stranou mimo lineární systém pravidel, doktrín, výhod a možná i sociálního postavení. Odklonili jste se, a když to uděláte v lineárních systémech pravdy, podívají se na vás a řeknou: „Jsi blázen. Jak můžeš věřit v Tvořivý zdroj, v Boha, a nemít žádná pravidla? Jak se můžeš odklonit od slavného proroka, kterého uctívají a milují miliardy lidí? Jak se můžeš vzdálit od posvátných písem, která nám říkají o správném způsobu života, o lásce a o všech věcech minulosti? Jak můžeš stát stranou a očekávat, že na to řekneme: Ano, máš pravdu?“ Řeknou vám, že nemáte nic a někteří vás dokonce nazvou vagabundy, protože v tom nejsou žádné výhody, žádná pravidla, žádné spisy a budovy, které o tom vyprávějí. Neexistuje žádný správný nebo nesprávný způsob meditace nebo modlitby – nic z toho. Na čem jste tedy stavěli, jaké jsou vaše pilíře?

 

Jak podepřete střechu nebo strop, který představuje vaši víru, aniž byste měli nějaké pilíře, které to všechno nesou? Řeknete jen: „No, já věřím tomu, čemu věřím, a když tomu chci věřit.“ A proto, drazí, vás po návratu domů zrovna moc hezky nepřivítají. Dovolte mi, abych vám pomohl. Nejste odpadlíci, ale revolucionáři. Protože jednoho dne, drazí, se to, co máte dnes a v co věříte, začne dít jiným lidem jako něco nového, možná skvělého, protože to obsahuje několik věcí, které nebyly do té doby přijaty.

 

Jedním z nich je společný pohled na Boha. Něco jiného je intuitivní já. Co vnímá vaše intuice ohledně Ducha, Boha? Chci vám s tím pomoct. Vezměme si nějakého člověka z lineárního systému s mnoha pravidly, moha slovy, mnoha procesy a postupy nebo dokonce mnoha proroky, který by k vám přišel a řekl: „Pověz mi, čemu věříš?“ Co mu povíte?

 

Představím vám poprvé čtyři pilíře pravdy. Řeknete: „Ach, Kryone, teď budeš definovat pravdu, že?“ Počkejte chvíli. Takže abyste na tu otázku mohli odpovědět, a můžete to říct tak, aby to ten druhý pochopil, a uvidí, že jste úplně v pořádku, nebo vaše odpověď pro ně bude natolik vzdálená, že zavrtí hlavou a uteče pryč. Dovolte mi, abych vám teď předal čtyři pilíře. Nadechněte se.

 

1. pilíř JÁ JSEM LÁSKA

„Stvořitel, který je láskou, mě stvořil v lásce. A proto je můj 1. pilíř: Já jsem Láska.“ Toto je pilíř pravdy, drazí. A teď mi definujte, co je láska. Každý z těchto sloupů je nedefinovatelný, a přesto bude definovat velikost, která jej podporuje, drží, totiž vaši vznešenost a Stvořitele, který se skrz vás zrcadlí. První sloup tedy je: „Byl jsem stvořen v lásce, proto jsem láska.“

 

2. pilíř: JÁ JSEM SOUCIT

Nejsoucitnější zdroj ve vesmíru, Stvořitel, který zná mou duši, mě stvořil v soucitu. Já jsem soucit.“ Definujte mi soucit! Můžete možná definovat proces nebo emoce, ale nikdy nemůžete definovat vědomí týkající se soucitu. Protože je tak rozsáhlý a jako láska obsahuje mnohem více než slovo.

 

3. sloup: JÁ JSEM TRPĚLIVÝ

Třetí sloup je složitější koncept. Možná se podíváte na osobu a řeknete: „Moje duše je věčná a Stvořitel ji vytvořil jako věčnou duši. A proto jsem trpělivý.“ Drazí, můžete zkusit definovat trpělivost, ale pokud najdete skutečně trpělivého člověka, je mimo jakýkoli popis, stejně jako trpělivý Bůh. Zatím máme tři nedefinovatelné definice, které ukazují pravdu, jíž také nelze definovat.

 

4. sloup: JÁ JSEM SILNÝ

Bůh vesmíru je majestátní a mocný a vše, co je. Proto jsem silný. Jsem láska, jsem soucit, jsem trpělivý a jsem silný. A to definuje mou pravdu, která je Bohem.

 

Tyto čtyři pilíře obsahují vše, co budete potřebovat. Nejen, že se můžete dívat nahoru, co ty pilíře podporují, ale také se můžete dívat dovnitř, do svého nitra.  Podporují vás i váš život. Podporují, jak staří budete v určitém věku, pokud chápete, co říkám, kolik energie budete mít díky vědomí těchto čtyř pilířů, které mluví k vaší buněčné struktuře, jež poslouchá. Představte si takové vědomí, které mluví k buňkámPodobně jako Mojžíš naslouchal hořícímu keři, protože vaše buňky jsou naladěny na šéfa a tím jste vy. A „tím, který je“ je každý, který je definován těmi čtyřmi pilíři pravdy.

 

Kryone, mluvíš záhadným způsobem.“ Ne, nemluvím. Mluvím v lásce. A někdy multidimenzionalita těchto věcí zpochybňuje vaši logiku, a tak se musíte vzdát a pustit to. Jak jsem již řekl, existují určité věci, které nemůžete definovatLáska je tou první věcí a pak následuje skutečný soucit. Už jsem to dřív říkal. Když se vám někdo podívá do očí, někdo, kdo vás vroucně miluje, a řekne: „Miluji tě,“ co odpovíte? Řeknete?: „No dobře, a co tím myslíš?“ Ne, tohle nikdy neřeknete, protože víte, že je to mimo jakoukoli definici. A tak je to s vaší pravdou, která definuje, kdo jste coby stvoření Boží.

 

Nechci, aby někdo odsud odešel a zapochyboval, byť i jen na okamžik, že Bůh zná vaše jméno. Bez ohledu na to, co se s vámi stalo v minulosti nebo třeba nedávno, bez ohledu na to, kvůli čemu nebo s čím jste přišli, existuje natažená ruka, která představuje lásku, soucit, trpělivost a sílu. A ta natažená ruka je jako ostatní z vás, kteří čekají, až je vezmete za ruku a spojíte se, abyste mohli dál kráčet společně – dál kráčet společně a zůstávat mírumilovní, odpouštějící, omlazující se a řešící problémy každý den tak, abyste v noci mohli dobře spát a nedělali si starosti o další den. Protože opravdu víte, že je o vás postaráno.

 

Toto jsou čtyři pilíře, které jsem vám poprvé představil. Jsou určeny pro zrychlené a rozvíjející se vědomí všech, kteří to chtějí slyšet. Je to nádherné, že? Postupem času vám ukážu další věci, o kterých jsem ještě nemluvil, protože jste na to připraveni a začínáte vědět, co nevíte.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com - Sarapeum – The Four Pillars of Truth – MP3 – 18:04

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět