4-2019 Kryon

Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 7. channeling

Královská pohřební komora

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v pyramidě v Gíze, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Nyní se nacházíme ve Velké pyramidě v takzvané Královské pohřební komoře. Můj partner mě sem už dříve přivedl dvakrát. Dnes to bude celkem potřetí, ale předám pouze jeden channeling, který pak bude stejný pro každou skupinu, aby žádná ze skupin nebyla ošizena o intuici a poselství, které dnes předávám. Chci nejprve na chvíli prozkoumat určitou záležitost a pak přejít na místo, o kterém byste neočekávali, že se tam přemístím.

 

Nacházíte se na místě, které je na této planetě velmi populární. Tisíce a tisíce lidí již stoupaly po rampě a seděly na tomto místě. Ne všichni měli tu možnost prožít to ticho, které si právě teď užíváte. Ne všichni měli tolik času, aby mohli přemýšlet o tom, kde sedí, jak to teď děláte vy. Během běžných otevíracích hodin je zde hodně hluku, takže se zdá, že místnost vibruje a rezonuje určitým způsobem.

 

Nyní bych chtěl promluvit k lidem mezi vámi, kterým je víc než 50 let a poslouchají tady v tomto prostoru nebo možná to později poslouchají (nebo čtou). Kdybych se vás zeptal zejména na čas, řekl byste: „No, žil jsem velmi dlouho.“ To souhlasí, pokud zohledňujete hodiny. Co vám však říká vaše vědomí? Někteří z vás se zhluboka nadechnou a odpoví: „Mám pocit, že jsem včera dokončil základní školu. Vychovatelé, které jsem měl, lidi, které jsem miloval a ztratil, to všechno si vybavím, jako by se to stalo právě před chvílí.“ A pak začnete chápat, že vědomí člověka nefunguje jako švýcarské hodinkyVaše vědomí nevnímá čas, nikde, ani zdaleka tak, jak je to popsáno. Víte, že čas je ve fyzice velkým tématem? Je možné, že čas je proměnlivý? Einstein dokázal, že je. Pokud se pohybujete dostatečně rychle, čas se pro vás zpomalí. Tento poznatek ukázal, že čas není absolutní a že obsahuje různé složitosti, o kterých dosud nemáte ponětí.

 

Vědomí je jako stroj časuV mžiku se můžete vrátit do určitého bodu minulosti a prožívat jej. Vůbec vám nepřipadá, že by už uplynulo 50 let. Možná je tady někdo z mladých lidí. Možná jste žili jen 30 let nebo méně. Ale i vy si uvědomujete, že váš život běží velmi rychle, žeCo když je čas ve skutečnosti něco, kde všechno existuje v jednom místě nebo v jednom kruhu, který se neustále otáčí jako hodiny kolem sebe, a vy stojíte uprostřed těch hodin? Je to odlišné, že? Věděli jste, že vědci v Ženevě, kteří používají hadronový urychlovač částic, ten obrovský přístroj roztáčející atomovou strukturu a štěpící protony, hledají částici času? Jsou přesvědčeni, že v atomové struktuře na úrovni této části atomu musí být čas obsažen. Musí tam být, protože je to součást pravidel fungování oscilace. Pokud zjistíte, kde to je a co to může být, budete s tím možná dokonce manipulovat.

 

A teď, šokovalo by vás, že v Egyptě experimentovali s časem? Můžete argumentovat: „Jak by to bylo možné bez nejvyšších technologií, bez znalosti atomové struktury?“ Drazí, dovolte mi otázku týkající se vašeho vědomí. Potřebujete vědět něco o atomové struktuře, abyste si uvědomili, že čas ve vašem životě uběhl rychle? K určení, zda je čas fyzický, jsou zapotřebí velmi chytré experimenty. Možná k těmto experimentům dojdete a skutečně si uvědomíte, co tehdy Egypťané udělali. A pokud se vám to podaří, budete pro ně mít víc ocenění než dosud za to, kým byli a čeho dosáhli pomocí matematiky založené na 12 a díky velké intuici o tom, jak vesmír skutečně funguje.

 

Teď chci něco podotknout ohledně úcty. Není mnoho lidí, kteří by ji vyjádřili. Ze stovek tisíc lidí, kteří tudy projdou, jen málokdo udělá, co uděláme nyní. Věříte, že duše je věčná? Je, a většina z vás by s tím souhlasila. Pokud byste oslovili Egypťana z doby, kdy se tato stavba stavěla a zeptali byste se jeho nebo jeho kněží, lékařů nebo faraonů, zda je duše věčná? Podívali by se na vás a odpověděli: „Ano, je, a týká se všeho, co děláme.“ Strávíte krátkou dobu na planetě a po smrti přecházíte všichni do dalšího života. Tento život po smrti úzce souvisí s tím, co se dnes děje. Pokud se zeptáte lidí z jakéhokoli systému víry: „Jaké je to na druhé straně, když člověk zemře?“ Odpovědí: „Je to nebe, je to krása, nikdy nebudeš stárnout.“ To je intuitivní, drazí, o tom přemýšlí každý člověk na planetě. Je to ve vás zabudováno, abyste pochopili, že je duše věčnáTělo není, ale duše pokračuje. A přesně o to jde tady, o tom je tato stavba a sarkofág pode mnouMá to spojitost s věčnou duší.

 

Není to žádná mytologie, je to duchovní realita. Proto tomu věříte. Stejně tak i vy, kteří tady v r. 2019 sedíte. Pojďme tedy použít to, čemu věříte, a otestovat to. Je tu ještě ten, jehož tělo leželo v sarkofágu? Řeknete: „No, ne v těle, ale jeho duše někde je.“ Tajemstvím multidimenzionálních věcí je samozřejmě to, že mimo 3D myšlení neexistuje žádné místo. Takže pokud máte multidimenzionální energii, má schopnost být všude. Pokud o tom pochybujete, fyzika tento jev detailně studuje a nazývá jej entaglement (propojení)Teď jsme si tedy potvrdili, že ti, pro které stavěli tuto stavbu, kteří tu leželi v sarkofágu, tu mohou stále ještě být poblíž. Po tisících let. Tisících let! Opravdu to něco změní? Toto je část časového experimentu v Egyptě. Je čas v kruhuJe možné, že to matematika dokáže? To jsou otázky, na které ani vaši fyzici nedokážou odpovědět, protože nemají eleganci matematiky, jakou měli Egypťané.

 

Obraťme teď list. Chci zavolat onoho krále. Teď si říkáte: „A kdo to je?“ Toto je Královská komora a tak si řeknete: „Asi to byl faraon.“ Faraon však znamená něco jiného, to není jeho skutečné jméno. Dovolte nám, abychom jen na chvíli zavolali krále, toho, který tu ležel v sarkofágu. Ne však tak, jako by šlo o spiritistickou seanci, ale krásným laskavým způsobem, protože chápeme, že pro něj a jeho duši čas neexistuje. Dovolte nám jej zavolat a na chvíli si s ním promluvit. Nebudeme mu při tom říkat jménem.

 

Drahý králi, jsme na posvátném místě. Nejsme tu, abychom toto místo znesvětili, ale jsme tady, abychom jej respektovali. Drahý králi, pojď se k nám na chvilku připojit. V naší přítomnosti se můžeš cítit bezpečně. Drahý králi, nebudeme říkat tvé jméno, protože někteří z nás vědí, že to není to jméno, které ti dala tvá matka. Je to jméno, které ti dali tví předkové. V tichých místech, kde jsi miloval svou matku a otce, zatímco tě vychovávali, tě nazývali jinak. Víme to. Takže ať bychom vyslovili jakékoli jméno, bylo by nesprávné. Dovol nám, abychom ti říkali bratře. Bratře, jsme na tomto místě, kam tě přinesli, aby ses dostal na druhou stranu. To místo patří tobě. Stojí tu tvé jméno. Je to tvá komnata. A chceme ti sdělit, že si tě vážíme a ctíme. To samozřejmě víš, avšak, králi, musím ti něco říct. Téměř všichni na planetě Zemi tě znajíTento hrob, který jsi nechal postavit, je dokonce viditelný z vesmíru. Jsi dnes mnohem oblíbenější než kdy jindy. Ale to samozřejmě víš, protože tvá duše je věčná. Pokud s námi můžeš jen na chvíli zůstat, uděláme něco, co jsme často dělali při jiných poselstvích. Rád bych vzal slovo KRÁL, v angličtině K-I-N-G, a ke každému písmenu bych chtěl přiřadit jeho význam pro tento den. Jedno z písmen ti přenecháme, pane. A cokoli nám předáš, bude předáno i následujícím dvěma skupinám, které tu budou sedět se mnou v této místnosti, které ti také vzdají čest. Nebudou toto místo nijak znesvěcovat, ale vzdají ti čest a uctí tvůj život a to, co se tady s tebou jako člověkem stalo.

 

„K“ znamená znalosti nebo vědění (knowledge), znalosti nebo vědění, které byly schopny uvést to do spojitosti. Uvědomujeme si tajemství, a to i v současném high-tech světě, že musely existovat znalosti, které zdaleka přesahují to, co dnešní lidé vědí, aby mohlo být toto místo zbudováno. Najdou se lidé, kteří tvrdí: „Pokud máte k dispozici dost času a dostatečně tvrdě pracujete, můžete dosáhnout čehokoli.“ Bez matematiky však není možné něco takového naplánovat. Nelze to provést bez architektů, kteří na tom pracovali léta. A tady se objevuje hodně záhad. Nebylo to jen stavění kamenů na kámen, jak byste dnes řekli. Co bylo třeba postavit jako první? Co bylo třeba udělat jako poslední, aby se to neposunulo nebo nebylo vyjmuto? Jaké velikosti jsou důležité? A je toho víc. Slavíme vědění, znalosti. A to byla tvá civilizace, pane. Díváme se na tebe a to, co slavíme, je první písmeno - vědění.

 

„I“ znamená inspiraci. Čí to byl nápad? Když byl poprvé představen, kroutili nad tím lidé hlavou? Nebo řekli: „To můžeme udělat!“ Někteří architekti se sešli a řekli: „Můžeme to udělat, ale ne za tvého života.“ Možná měli pravdu, možná se mýlili. Ale na tom nezáleželo, protože tam stojí tvé jméno, a na tom záleží. Vidíš jméno na pyramidě, která patří tobě. Jméno, které bude navždyTato kultura zná toto jméno.

 

 

Necháme tě uvést význam dalšího písmena. Co bychom měli vědět o dalším písmenu „N“?  Cokoli k tomu teď uvedeš, do tohoto éteru, co mohu předat, bude stejné pro všechny skupiny. Co znamená to písmeno „N“, co bychom měli vědět? Král se směje. Protože říká, že to znamená (N-O-T-E-S), v angličtině jeden z významů jsou poznámky. No, králi, znamená to, že sis psal hodně poznámek? Král se směje ještě víc. Říká: „Myslíš si, že tato pyramida je hlavně o zvucích? Cokoliv může vydávat zvuk! Ne, jde o noty. Jde o noty nebo stupnici vibrací, kterým říkáte hudba. Noty.“

 

A jakou notu nebo noty bys chtěl, abychom znali? Odpovídá: „440 kmitočtů za sekundu (440 Hz).“  Vidíte tu podobnost se čtyřkami, o kterých jsme hovořili dříve, drazí? Už jsou tu zas. Hudebníci mezi vámi to už chápou. Král nám právě odhalil tajemství. Je to náhodou nota A. Všimli jste si, že 440 kmitočtů za sekundu jsou tónem, podle kterého se ladí všechny symfonické orchestry na světě? 440 kmitočtů za sekundu je v hudbě nota A. Je to první nota hudební stupnice. Jaká to náhoda! Co vám však chce říct, je to, že tato pohřební komora je naladěna na 440 kmitočtů za sekundu. Když vložíte tento tón čistým způsobem pomocí oscilátoru zesíleným v tomto prostoru, zdvojnásobí se nebo ztrojnásobí, nebo jak říkáte, vznikne rezonance, vyšší než jiné vibrace, protože tato místnost je navržena na 440 kmitočtů za sekundu. Ale to není všechno. Král vám chce říci, že vám možná něco uniklo. Sarkofágy, které jste odstranili a převezli do muzeí, znějí také 440 kmitočty za sekundu. To je něco, co každý designér v Egyptě věděl, když tyto věci konstruoval. Musely rezonovat. Zajímavé je, že hroby býků to nedělají. Byly navrženy pro úplně jiný účel. Neměli uvnitř člověka. Uvnitř byl bůh. Lidské chrámy mají protokol, a k němu patří také noty, tóny. Pokud objevíte rezonanční frekvence některých dalších komor, ta čísla vám řeknou hodně o tom, k čemu tady jsou. To bylo „N“. Děkuji, pane!

 

„G“ znamená vznešenost a velikost, kterou jsi, králi, umožnil této planetě vidět. Vážíme si tě. Chceme být někteří z mála, kteří sem přicházejí a říkají: „Vykonal jsi ve svém životě dobrou práci, to, čeho jsi dosáhl a co jsi jako člověk ve své kultuře udělal, ve které jsi vládl a s kterou jsi spolupracoval, stejně jako před tebou tví otcové a po tobě tví synové. Nemluvíme o vědomí, které by tady mohlo být, nebo ve tvých dílech, ale o tom, čím jsi tím prošel jako člověk, jak ses vypořádal se smrtí svých přátel, jak ses vypořádal s různými věcmi, nejistotami a každodenními výzvami. A když jsi to dokončil, ležel jsi na malém místě tady za mnou. Rozpoznáváme to. Zdravíme tě, pane. Toto je tvé místo, poslední místo odpočinku a my se v něm teď nalézáme. Radujeme se, že jsi nám dovolil, abychom tu pobyli v klidu a míru, v lásce od člověka k člověku v nezměřitelném čase, jako by to bylo právě včera.“

 

Přemýšlejte o tom, drazí, co čas může skutečně znamenat a co ne. Nechte ožívat věci, které uvidíte v příštích několika týdnech. Pokud vidíte hieroglyfy na stěnách, pomyslete na ty, kdo je psali. Písař nebyl jen pouhým umělcem. Často to byli básníci, kteří vám svým osobitým způsobem poskytli informace o svých životech a jaké to tehdy bylo, žít. To je dnešní poselství. Bude se tento den v této komoře opakovat ještě dvakrát, aby jej žádný účastník této akce nezmeškal.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – Giza Pyramid – The King’s Chamber – 29:57

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět