4-2019 Kryon

Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 8. channeling

Sfinga

.

Tento živý channeling přijal Lee Carollem v Gíze, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět sedíme před symbolem známým po celém světě, rozpoznatelným a tajemným. Jsme v Egyptě a sedíme u podstavce sfingy. To, co vám teď chci opět sdělit, se bude značně lišit od toho, co se v současné historii považuje za správnéUvědomujete si, že pravda o historii se mění s každým novým objevem? Proto historie není nikdy úplně přesná. Historie je to nejlepší, co můžete jako lidé přinést, to nejlepší, co můžete udělat, abyste sestavili puzzle založené na tom, v co věříte, že víte nebo co se skutečně stalo. Když se podíváte na sfingu, řeknete, že patří k Egyptu. Vypadá jako součást Egypta. Nejen to, leží vedle pyramid. Proto je pravděpodobné, že ti, kdo postavili pyramidy, postavili také sfingu.

 

Drazí, řekli jsme vám, když jsme tu byli naposledy, že to není pravda. Existuje mnoho náznaků, že tomu tak není. Musíte jen zapojit zdravý rozum. První bod je následující. Když králové, faraoni a jejich rodiny stavěli stavby, stavěli je společně na stejné úrovni země. Budovy tvořily jednotné prostředí. Byly to často památky nebo hroby. Později uvidíte hroby v podzemí. Avšak, drazí, sfinga není hrob. Tak co si myslíte, že je sfinga? Zaprvé, rád bych, abyste si všimli, na jaké úrovni se nachází. Je umístěna mnohem hlouběji než pyramidy, které ji přímo obklopují. Myslíte si, že Egypťané, kteří při stavbě pyramid nekopali do hloubky, se zrovna při stavbě sfingy rozhodli kopat hlouběji? Teď vám řeknu, co je tady. Bude to v rozporu se vším, co vám kdy bylo a bude řečeno až do dne, kdy vědci budou schopni určit věkové rozdíly v zemi (hlíně). Ano, a to přijde.

 

Víte, co to je? Připravte se. Sfinga je archeologický nález, který udělali Egypťané. Rozumíte tomu? Přišli jste – přinejmenším mnozí z vás – právě z archeologického naleziště, kam jste vešli a objevili věci, které byly dnešnímu lidstvu zanechány dřívější kulturou. Sfinga byla nálezem Egypťanů, kteří ji začali odkrývat. Během odkrývání  byli nanejvýš potěšení tím, co našli, protože sfinga měla pro ně ve skutečnosti význam. Uvědomili si, že sfinga je mnohem starší než jejich vlastní kultura a že zde existují nějaké magické věci. Magie spočívala v tom, jak mohli vidět svou vlastní historii za hranice toho, co považovali za možné. Sfinga se podobala tomu, co chtěli, ale nebyla podobná dostatečně.

 

A nyní další bod. Jste připraveni obrátit oči v sloup? Chci, abyste se velmi zblízka podívali na hlavu sfingyPokud byla sfinga skutečně pohřbena a pak vykopána, pohřbena a znovu vykopána, a na mnoho, mnoho, mnoho tisíc let pohřbena, je jasné, že na jejím těle je patrná určitá eroze. To také vidíte. Stopy eroze jsou do ní vyryté. Je stará. Ale teď se zblízka podívejme na její hlavu. Hlava by měla být také poškozená, zvětralá, ještě zvětralejší, protože by měla vyčnívat z písku a trpět větší erozí než těloAvšak na její hlavě je méně stop! Podívejte se na to. Není to správná hlava.

 

Znetvoření těchto soch a zejména jejich tváří je v egyptologii typické a dokonce jí to je vlastní. Když nějací dobyvatelé napadli tuto zemi, pak všechny důležité části, jako jsou hlavy a tváře předchozí dynastie, byly odstraněny a nahrazeny jejich vlastními. Uvidíte to po celém Egyptě. Teď se podívejte. Tato hlava patří jednomu faraonovi a navíc má špatný věk. Rozhodli se vzít to jako krásný archeologický nález sám o sobě, udělat z něj svůj vlastní a opatřit dílo designem hlavy svého vlastního faraona. Tak vzniklo to, čím je sfinga dnes.

 

Kdy se to stane všeobecně známou věcí? Odpověď zní, tehdy, až bude existovat technologie, jak určit věkové rozdíly v hlíně. Ale existuje ještě několik důkazů, které lze objevit už dnes. Zvedání a pohyb kamenů bylo pro Egypťany umění. Pokud chtěli, aby kamenné kvádry měly určitý vzhled a zůstaly neporušené, posouvali je určitým způsobem tak, aby nedošlo k žádným dírám. Avšak, drazí, pokud chcete zvednout a umístit kamenný kvádr svisle, musíte vyvrtat díry. A jak je běžné v dnešním stavebnictví s cementem na cement, mezi bloky se často nachází tyčTady žádné tyče nenajdete, ale najdete stopy po dírách, které procházely hlavou k tělu. Ty otvory dnes neobsahují nic, protože to, co Egypťané používali k cementování, zerodovalo. Nebyl to kámen. Bylo to tam umístěno a jednoho dne se to ozřejmí. Očekávejte tedy tento objev děr v hlavě (sfingy), které tam samozřejmě existují bez zjevného důvodu pro každého, kdo neslyšel (nebo nečetl) tento Kryonův channeling (Kryon se usmívá).

 

Je překvapující, že Egypťané měli své vlastní archeologické nálezy? Překvapuje vás, že Egypťané mohli mít muzea? Egyptologové narazí na egyptský nález, aniž by je napadlo, aby si řekli: „Co když to, co objevíme, není součástí jejich kultury, ale byla to jejich muzea?“ Vidíte, jak to může být matoucí? Protože v linearitě ani ti nejúžasnější historici neuznávají, že by jiné civilizace mohly studovat civilizace, které byly před nimi a měly o nich artefakty. A toto je takový artefakt. Je to krásný nález, drazí, a až se odsud zvednete, rád bych, abyste si představili něco jiného. Tato sfinga byla postavena, navržena a prezentována těmi, kteří ji vytvořili, v plných barvách. V plných barvách. Bylo to překrásné. Všimli jste si, že okolí  kolem ní vypadá téměř jako vana? Byl to vodní prvek. Ve skutečnosti byla kolem sfingy voda a voda byla vystavěna ze snadno pochopitelného důvodu, aby sfinga byla krásná. Jaký to objev! Nepatří však (k) faraonům.

 

Rád bych, abyste se podívali ještě na něco, co dosud byla pouhá spekulace. Všimli jste si, že také hlava faraona byla poškozená? Nos je pryč. To znamená, že přišel další dobyvatel a dokonce znetvořil novou tvář faraona, který byl přidán na starou sfingu. Uvidíte tento přístup po celém Egyptě, drazí. Poškození sochy odebere její podstatu, esenciNeboť po jejím dokončení byla soše dokonce připisována esence, připomínka duše. Takže odstraněním nosu nebo poškrábáním obličeje byla odstraněna její podstata a pak bylo možné buď přidat svůj vlastní nos, nebo nechat sochu tak, jak je. Taková byla mentalita dobyvatelů. Takové bylo vědomí tehdejší doby, a proto na své cestě uvidíte mnoho zlomených nosů!

 

Najdou se lidé, kteří si poslechnou tento channeling a pomyslí si: „Jak podivný, jak šílený musí být tenhle new age channeler.“ Ale přijde doba, kdy to všechno, o čem jsem vám právě vyprávěl, bude v učebnicích, abyste si to mohli přečíst. Děti budou vědět, co jsem právě řekl. Nevíte, co v tuto chvíli nevíte. Historie se sama neopraví, ale nová technologie to zvládne. Stane se to ještě během života mnohých z vás.

 

Na závěr vám sdělím ještě něco dalšího. Velký jasnovidec, Edgar Casey, mluvil o komnatě pod sfingou. V celé metafyzické historii, která vypráví o sfinze, existuje vždy tento jediný předpoklad, myšlenka, tradice, že je tady toho víc, než na první pohled vidíte, že existují dveře a prostory, které ještě nebyly objeveny. Drazí, sfinga byla opakovaně  zkoumána a revidována. Vědci, archeologové, kteří to tady zkoumali, nejsou hloupí. Hledali všude. Sedíte tady. Vidíte nějaký vchod do takové komory? Oni jej také neviděli. Co by to tedy mohlo být?

 

A řeknu vám to znovu. V poselstvích, ve kterých jsou informace předávány od jednoho zdroje k druhému, se hodně užívají metafory. Nostradamova čtyřverší jsou všechna metaforami. Ve spisech, které nazýváte Bible svatá, je třeba brát příběhy často spíše metaforicky než doslovně. Myšlenka o této tajemné komoře byla metaforou. Co normálně máte v komoře? Co byste tam našli? No, buď byste tam našli poklad, nebo by tam byly knihy. Metaforou pro komoru pod sfingou je tedy vědění, znalost.

 

Existují zde tajemství. Jsou tady věci k odhalení, neleží však fyzicky pod sfingou, jak řekl Casey, avšak metaforicky, že tu stále existují tajemstvíA ta tajemství se týkají civilizace, která možná pochopila, že vědomí je energie. Možná zpívali, když stavěli sfingu. Možná kolem budovy zněly jejich písně. Možná, že ten zvuk ještě dodnes ve sfinze zní. Co myslíte? Rozumíte tomu, co tím myslím? Vědomí je energieCo kdyby vědomí vězelo v kamenech samotných? Je tady toho hodně k vidění, oslavování a oceňování. Odejděte odsud s úsměvem a řekněte: „Dnes o tobě vím něco víc, Sfingo, o vás obou, o té nahoře, i o té dole.“ (Kryon se usmívá)

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com - Giza – The Sphinx – MP3 – 29:05

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět