4-2019 Kryon

Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 9. channeling

První rozloučení

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Káhiře, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kteří právě teď objevili tento channeling, jsme stále v Egyptě, a toto je jeden z mnoha channelingů, které vám předáme. Je tu 140 účastníků a právě sedíme venku na trávě na otevřeném prostranství. Připravují se stoly s hostinou, první ze tří večerů na rozloučenou, kterou se chystáme si vychutnat. Máme za sebou první třetinu z celkové egyptské cesty 2019. Někteří z vás možná slyší zvuky města v pozadí, možná dokonce i výzvu k modlitbě, která je v této zemi běžná.

 

Rád bych vám něco sdělil, drazí. Tato skupina 140 lidí se nyní zmenší na 90, kteří budou pokračovat v okružní cestě. Někteří odjedou domů, jiní tu zůstanou, ale všichni máte něco společného. I v těchto několika dnech se mezi jednotlivými účastníky vytvořila neobvyklá kamarádství, koherence (soudržnost, pospolitost), kterou je těžké popsat. Ale není to něco, co se stalo jen v této skupině, drazí.

 

Dovolte mi, abych vám sdělil, co jsem v minulosti už mnohokrát viděl a pozoroval. Pořád jsem se svým partnerem. Vždy jsem přítomen při všem, co dělá. Výlety často vyžadují překonání dlouhých vzdáleností. Proto je běžné cestovat v různých zemích v různých vozidlech, zejména v autobusech. Chci vám povědět něco, co jsme za posledních 10 let stále znovu a znovu pozorovali. Stává se to téměř pokaždé.

 

Cesta začíná, účastníci nastoupí do vozidla, posadí se v autobuse a autobus odjíždí. Dříve nebo později přijde průvodce nebo řidič autobusu k mému partnerovi – možná během přestávky – a řekne: „No, už jsem doprovázel mnoho náboženských skupin. Tohle je jedna z nich. Co je to channeling?“ Můj partner má na tuto otázku odpověď, kterou v takových situacích vždy vyslovuje. Jednoduše říká: „Nejsem si úplně jistý.“ (Kryon se usmívá.) Tady je důvod. Kdyby tomu muži řekl: „Jsem v kontaktu s Mistrem Velkého centrálního Slunce jménem Kryon a jsou do toho zapojeny miliardy duší,“ pravděpodobně by tomu ten člověk neporozuměl. Takže můj partner zůstává zticha. Pak se stane následující. Dříve nebo později si řidič autobusu, průvodce nebo organizátor zájezdu k nám přisednou a poslouchají channelingNěkdy to trvá dvakrát až třikrát, než pochopí nejen to, že jsou s námi v bezpečí, ale že se ani nejedná o nějakou náboženskou skupinu. Je to skupina, která se vzájemně miluje takovým způsobem, který dokonce odporuje rozumu a logice. Jak je možné, že se cizí lidé na sebe vzájemně podívají a během několika hodin se stanou nejlepšími přáteli? Co vás spojuje způsobem, který je víc, než by měl být? Tohle se stává často v nejrůznějších zemích, že ti, které označujete jako „personál“, řidiči autobusů nebo průvodci, k nám přijdou a řeknou: „Nikdy jsem nic takového dřív neviděl. Je to tak naprosto odlišné. Užívám si to a relaxují. Jsem s vámi v bezpečí a mám pocit, jako bychom byli rodina. 

 

Nezáleží na tom, jaký je jejich systém víry, drazí, protože láska je láska. Tvořivý zdroj tohoto vesmíru vás s láskou volá. Nezáleží na tom, jaký je to systém víry, protože takové systémy jsou v podstatě stejné, protože chápou lásku. Nemáte žádný systém, jak jsem již řekl, ale dohoduJe to dohoda soucitu, síly, trpělivosti a lásky. Pokud tohle spojíte s jakoukoli skupinou, můžete to cítit a vnímat. Někteří se nezajímají o to, co Kryon říká. Přijeli jen navštívit památky. Ale přesto si s sebou něco odnášejí, drazí, a to, že jsou na bezpečném místě, mezi lidmi, kteří jsou soucitní a milují jeden druhého, i když jsou si vzájemně cizí. Vidíte v tom něco skutečně účinného, praktického, není to žádné učení, žádná pravidla, žádné postupy, ale soucitné chování hodinu po hodině, den po dni. Staráte se o sebe vzájemně, poznáváte vědomí těch druhých.

 

Pro ty z této skupiny, kteří nyní odjíždějí, tohle není rozloučení. Ponesete si tuto energii v sobě a budete si ji pamatovat po zbytek svého života. Pro některé z vás bude tato zkušenost jako semínko a později budete mít možná zájem dozvědět se víc o tomto „nesystému“, který je založen na intuici a soucitu od člověka k člověkuNeexistuje nic srovnatelného, překonává všechny systémy. Můžete být někým, kdo poslouchá Kryona a zároveň být v některém z těchto systémů. Vůbec to nevadí, drazí, protože mým poselstvím je, že váš Tvůrce vás miluje nade vše a že tato planeta není místem, kam jste přišli, abyste trpěli. Tato planeta ctí vaši velkolepost a žádá vás, abyste ji objevili, protože tu je.

 

Vám, kteří dnes večer opouštíte naši speciální cestu, říkáme: Odejděte z tohoto místa změněni, ale nemyslete jen na to, kde jste byli nebo co jste viděli, ale také na vědomí a soutok lásky, který byl kolem vás, když jste si vzájemně pomáhali, ať už jste společně vylezli na horu nebo jen společně jedli. To je to, co učíme. Je tu toho víc, než si myslíte. Odejděte odtud změněni.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – Cairo – The First Farewell – MP3 – 22:40

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět