4-2019 Kryon

Epická cesta po Egyptě – 1. channeling

Dobrodružství začíná

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Káhiře, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tento krátký channeling, který teď uslyšíte, označuje začátek jedné události. Někteří by to možná nazvali dobrodružstvím. Drazí, jste na místě, kde se odehrály velké věci. Někteří lidé to označují za kolébku civilizace. Jak už jsme to popsali dříve, je to tak. Také jsme už  vysvětlovali, že toto je pátá civilizace, kterou jste zažili. A znovu vám zopakujeme, že není všechno takové, jak se zdá. Dokonce i věci, které uvidíte, mohou být mylně datovány, což vás překvapí. Vrátíme se k tomu, jakmile je uvidíme. Existuje historie před historií. Existoval už příběh před historií kultury v údolí Indu.

 

Ale vy jste zde, abyste viděli příběh počátku své civilizace a je to hluboké. Ta hlubokost nespočívá ve stavbách nebo ve způsobu, jakým byly vybudovány,  ani v mystériích. Souvisejí s jednotlivci a lidmi starověku a s tím, co říkali, co dělali, jak to udělali. Když jsme tu naposledy seděli (v r. 2017 – pozn. překl), říkali jsme vám, že když vidíte hieroglyfy a slyšíte příběhy, něco ve vaší Akáše může rezonovat s určitým poznáním. Někteří z vás mohou dokonce pociťovat mrazení, protože si na něco vzpomenou nebo proto, že si pamatují, že tu už dříve byli, nebo se nějakým způsobem zúčastnili dějinné události. Pak jsme vám řekli, abyste byli obezřetní, uvážliví a nezačali měnit věci, ale jen poslouchali a vnímali.

 

Je tady nová energie a můj partner bude o tom s vámi opět mluvit. Vyjde z toho, co domorodí obyvatelé planety předpověděli v souvislosti s precesí rovnodennosti v roce 2012. Nová energie dokonce mění vaše vnímání, když tudy procházíte kolem historie. Když zažijete krajinu, když vidíte, co zde bylo postaveno, když posloucháte příběhy a vidíte, co je v hieroglyfech odhaleno, máte příležitost udělat víc než jen cítit a vnímat. Je zde moudrost, zvláště z té nejranější doby, a tato moudrost může být předána dálTo je energie Země, kterou nazýváme krystalickou mřížkou, kde se ukládají věci, které se stávají. To je důvod, proč můžete vnímat určité věci na hřbitově nebo na bitevním poli, protože v zemi je otištěna energie na místech, kde se na planetě odehrály pozoruhodné věci. A to je pozoruhodné! Máte příležitost získat moudrost, která přichází přímo z těchto energetických míst způsobem, který nikdy předtím nebyl možný. Jste zde, abyste naslouchali a učili se od starodávných.

 

Mám pro vás metaforu a pak skončím. Rád bych, abyste na chvíli předstírali, že se lidé starověkého Egypta na počátku své kultury setkali s něčím, co je nevysvětlitelné. Je to metafora. Narazili na pěknou 50″ televizi 4K a ta je naladěna na CNN. Zaprvé, co udělají? Jak budou reagovat? No, jsou to inteligentní jednotlivci. Co s tím udělají? První věc, která je přirozená, je, že se budou bát, nebudou tomu rozumět. Tahle technologie je naprosto nepříhodná – a nejen technologie, ale celé paradigma, které televizi obklopuje. Je to pro ně cizí, nemají žádnou představu o přenosu informací. Nerozumějí konceptu pohyblivých obrazů ani statických obrazů. Jediný optický odraz, který zažili, byl odraz ve vodě. A teď mají najednou přímo před sebou pokročilou technologii, kterou dnes máte k dispozici.

 

Řekněme na okamžik, že tam ta televize není jen na chvilku, ale že tam zůstane.  Takže povolají své odborníky a prohlížejí si ji. Bojí se jí opravdu dotknout. Ale pak o tom začnou psát. Jaký význam má tato věc? Co by to mohlo být? Proč je tam? Je to bůh? Není to bůh? Pokud je, co je poselstvím boha? Proč se ty obrazy neustále mění? Co jsou to za obrazy? Co znamenají a kdo je tam umístil? Kdo to zhotovil? Kdo je tam vložil a proč je tam vložil? Předpokládejme, že tam zůstane tisíc let. Zanedlouho jsou stěny plné toho, co to znamená, co se tam muselo stát, aby se to tam dostalo. Je to božské? Není to božské? Rád bych, abyste si chvíli podrželi toto vnímání. Předstírejme, že je to možné, kvůli tomu, co vám řeknu dál. Teď bych rád, abyste s veškerou obezřetností a moudrostí ten obraz zcela obrátili. Vy, z této civilizace, kteří rozumíte těmto konceptům, se teď vraťte o 5 000 let zpátky, abyste si prohlíželi koncepty starověkých. Budete dělat rozhodnutí na základě svého pohledu na věci, na základě chápání vaší kultury, s pomocí toho, co jste zjistili, jak žijete a v co věříte. To všechno do toho vložíte a budete klást stejně podivné otázky o tom, jako to udělali oni, když našli ten televizor a kladli si podobné otázky.

 

Rozumíte tomu, co říkám? Máte zkreslené představy a předsudky, způsobené svou vlastní kulturou, svou vlastní dobou. Nezačínejte dělat rozhodnutí, čeho byli nebo nebyli schopní. Neurážejte je, když si prohlížíte jejich stavby a ptáte se, zda měli nějakou pomoc. Zvažte, kdo jste a pak přejděte na místo, kde jste otevření pro věci, kterým starověký člověk věřil, viděl a chápal, místo toho, abyste si udělali svou představu a přenášeli ji na to, proč co dělali, jak to dělali a z jakých důvodů. To nemusíte dělat, protože všechno je to zapsáno na stěnách. Je to tady pro vás, abyste to viděli, a je to v zemi, abyste to mohli vnímat, pokud jste na to citliví. To je prosba, kterou na vás mám, když přijdete na místa jako na horu Sinaj, na kterou vylezeme zítra. To je pro tento okamžik vše. Nechť toto dobrodružství začne.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – Cairo – The Adventure begins – MP3 – 30:44

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět