4-2020 Kryon

Pár skutečností o viru, které byste měli vzít v úvahu

Tento živý channeling byl přijat 14. dubna 2020 během celosvětového semináře channelerů ze soukromí.

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby

.

Přicházíme k vám v této době a víme, jaká doba to je. Je polovina dubna 2020 a my víme, čím si právě teď procházíte. Již jsme to řekli mnohokrát, drazí, Duch (spirit) zná vaše jméno, zná vaši situaci, zná vaše pocity, zná vaše úzkosti a vaše obavy. Je to tak, že někdy se držíme opodál a sledujeme vás, jak pláčete, a stojíme tam a čekáme a čekáme. Už jsme o tom často mluvili a pojmenovali jsme to – my čekáme, až nás vezmete za ruku. To je duchovní svobodná volba lidstva – vidět to, či nevidět; cítit to, či necítit.

.

Jak jsme již mnohokrát řekli – tato planeta uznává jednoho Boha, krásného milujícího Boha; naprosto ho uznává, po celém světě. A přesto se zdá, že zde vždy existuje jakási zeď. Zeď, kterou lidé vystavěli, i si sami vytvořili její projekt. Ta zeď vždy stojí mezi námi, a přitom vůbec neměla být vyprojektována, drazí, nikdy neměla.

.

Nikdy nejste sami – vaše duše je plná Boží esence. Vaše duše. To znamená, že my nejsme někde jinde. Ten závoj, o kterém mluvíte, máte uvnitř sebe – uvědomujete si to, že? Není někde stranou na obloze. A říkám to hned na úvod, abyste věděli, proč vám poskytnu informace, které dnes ode mě uslyšíte. Ano, chystám se mluvit o tématu, které hýbe světem. Ano, hodlám mluvit tom viru. Budu hovořit o následcích a budeme mluvit – právě teď budu mluvit – o některých věcech, které byste měli vědět, a které možná některé z vás povzbudí. A udělám něco, co způsobí, že ostatní protočí panenky a řeknou: „No, Kryone, myslím, že toto fakt ne.“ Uvidíte to hned teď, za chvilku, i v budoucnu. Protože se chystám vám poskytnout informace – trochu informací – o tom, čeho jste právě teď svědkem, a co je tak smutné. Nemusí to být smutné. O tomto „mikrobu“, o tomto viru, který dle vašich slov stojí spoustu životů.

.

Chystám se vám právě teď sdělit nějaké informace, že nejde o něco zas tak moc nového. Je to něco, co už některým na této planetě přišlo na mysl, a momentálně to v sobě zpracovávají. Ale chci jít ještě dál, aby tomu hodně z vás porozumělo a uvědomilo si, žetento virus vás nezabíjí – jde o něco jiného, drazí. Ano, dostane vás do bodu, kde jste buď velmi blízko smrti, nebo uzdravení. Ale pak se najednou odehrává něco jiného, a právě o tom něčem jiném chci mluvit, protože chci, aby to věda věděla, a chci, aby medicína věděla. Toto již přišlo na mysl těm, kteří se snaží vše poskládat, a přesto si nejsou úplně jisti, čeho jsou právě svědkem.

.

Doufám, že to, co vám vzápětí řeknu, drazí, si někteří, kteří snad naslouchají, vezmou k srdci. Ti, kteří naslouchají channelingu, nepatří nezbytně mezi přední vědce planety, a já jsem si toho vědom. Podívejme se tedy na to, co právě teď ukazují fakta. Virus zasáhne imunitní systém někoho, kdo je třeba slabší, na úroveň, která je nebezpečná. A v tomto nebezpečném stavu budou dotyční umístěni do nemocnice a bude jim věnována ta nejlepší péče, kterou dokážete věnovat. Někteří z nich se dostanou na místa, která nazýváte Jednotky intenzivní péče, a jsou obklopeni specialisty na intenzivní péči, lékaři a zdravotními sestrami, kteří se o ně starají a dělají maximum, aby jim zachránili život. Ale místo toho, aby zažili to, co je obvyklé pro oficiální způsoby práce na Jednotkách intenzivní péče, nebo to, co je běžné pro jakýkoli virus – dokonce i pro viry dřívější, místo toho vidí něco úplně jinéhoVidí náhlý propad a okamžitou – téměř okamžitou – smrt tam, kde by neměla být. Mají problém to pochopit a říkají, že se to nemělo stát; že takto by to být nemělo. Existuje zde tedy něco navíc, děje se něco jiného.

.

Je to skutečné, drazí. A můžete se zeptat lékařů v první linii… a zdravotních sester, které sledovaly a viděly ty, kteří jsou připojeni na plicní ventilátory; ty, kteří se zotavují nebo ty, kteří se zřejmě dostanou do následujícího stadia nemoci, a ztratíte je. Děje se něco jiného a já vám nyní řeknu, o co jde. A není to nic hrozivého – je to jen chemieA toto snad povede k pochopení, že v budoucnu se nemusí jednat o zabijáckou chřipku – bude to jen chřipka. A to kvůli tomu, co vám teď říkám, co budu dále rozvíjet, a co vám odhalím. A pokud protáčíte oči, promluvte si se mnou za pár let a uvidíte, jestli i tehdy budete protáčet oči nad tím, co vám právě sdělím.

.

Drazí, váš imunitní systém toto ještě nikdy nezažil. Většina z vás má silný imunitní systém. Ale u těch z vás, kteří ho silný nemají, bude nadměrně reagovat na tento vir. Dalo by se říci, že to, co dnes zabíjí lidské bytosti, je jejich vlastní imunitní systém, ne ten vir. Ten vir to jen dostane na určitou úroveň, a pak imunitní systém, který se s ničím takovým nikdy předtím nesetkal, začne přehnaně reagovat, a tato přehnaná reakce způsobí smrt. Právě nyní jsem vám poskytl klíč k tomu, jak nahlížet na vědu. Pokud dokážete zapouzdřit tento imunitní systém tak, aby nereagoval nepřiměřeně, tato chřipka již nikdy nezabije žádného dalšího člověka.

.

Vy víte, že se sezónní chřipka zase vrátí, a ona se vrátí. Ale bude to prostě jen chřipka; už to nebude žádná zabijácká chřipka, protože vy do té doby přijdete na řešení. A já jsem vám právě poskytl něco, na čem byste měli zapracovat a uvědomit si to. A pokud si myslíte, že se mýlím, zeptejte se těch lékařů na JIPce, jestli tento jev viděli, a oni vám řeknou: „Viděli jsme ten jev. Víme, že zde jde o něco jiného, a kéž bychom věděli, co to je.

.

Nesoustřeďte se na ten vir, ale na imunitní systém a na to, jak ho dostat do bodu, kde můžete kontrolovat jeho reakci, a zabránit mu, aby se dostal na úroveň, která je pro tolik lidí zničující, a zraňuje tolik srdcí. Taková nepatřičná smrt to je!

.

To by tedy byla jedna věc. A za druhé, rád bych vám poskytl nějaké informace, které se mohou zdát záhadné, ale jsou to informace o následcích. Toto vše by se možná dalo zařadit i do předchozích channelingů, ne tedy to ohledně pandemie, ale ohledně nadcházející změny energie. Pojďme teď opustit otázku zdraví a podívejme se na ekonomiky. Je mnoho lidí, kteří říkají, že tato situace má zničující účinky na ekonomiky. Něco vám řeknu, drazí, není to zničující. Jde tu o redukování nepotřebného. Mnozí vám to již řekli, byly o tom napsány knihy, futuristé to již vyslovili; a to, že samotný akciový trh má systémové problémy, což znamená, že v této formě selže. A jak jsme vám řekli, způsob, jak se tomu vyhnout, je integrace, aby trh neselhal. A mnozí si lámali hlavu nad tím, co to vlastně je ta integrace. Já vám řeknu, co to je. Je to ten vir, protože to, co se stane, až se akciový trh opět vzpamatuje – a on se vzpamatuje – nastane jeho oživení, drazí, není totiž nastaven tak, aby selhal. Sledujte to – na základě dobrých zpráv se odrazí vzhůru, v případě špatných zpráv se tak neděje. Není vyhaslý, ale to, co se s ním a se souvisejícím obchodováním stane, je restart.

 

tento restart začne opravovat systémové problémy, které trh přirozeně má, a které vyvstaly v průběhu let a způsobily toto selhání. Někteří budou říkat: „Ale co všechny ty provozovny, které jsou zavřené, a které se již údajně znovu neotevřou?“ a podobné věci. Mají pravdu, drazí. Mnohé obchody se již neotevřou. To budou ty, které tam vůbec neměly být – aspoň ne, pokud ekonomika funguje tak, jak má. Restart znamená osekání věcí, které by neměly existovat, takže když se odrazíte vzhůru, tyto věci nebudou pokračovat, chápete? Takže systémy, které nefungovaly, a procesy, které byly téměř zničené, již nebudou mít tyto vlastnosti, až začnou od nuly, a postupně budou růst.

.

Chápete, jak to funguje? Vyjádřím to ještě jinak. Pokud má nějaká lidská bytost potíže a ta lidská bytost s tím opravdu potřebuje pomoci, a třeba jde k nějakému zdravotníkovi nebo psychiatrovi nebo psychologovi, řeknou jim toto: „Musíte se zastavit, nadechnout se, vynulovat se a překalibrovat se. Překalibrovat se… každý pracovník světla ví, jak to funguje. Jdete na meditační místo. Po celém světě se ví, jak to funguje. Musíte se vším přestat. Přestanete chodit do práce, budete se držet od rodiny, necháte všeho, a budete tam stát nebo sedět, abyste porozuměli, co je pro vás důležité a co není, ať už to bude trvat jakkoli dlouho. Musíte jít na místo, kde se nic nehýbe. A pak se začne zapojovat intuice a řekne: „Aha, vidím, co je špatně. Vidím tady ty věci, které mi nepřináší prospěch, ale myslel jsem, že přináší. Byl jsem příliš zaneprázdněn, než abych si toho všiml, víte? Hm, vidím tento vztah tady, o kterém jsem si myslel, že nějak funguje, a teď si uvědomuji, že je to jinak. Možná bych se měl znovu podívat. Byl jsem příliš zaneprázdněn sám sebou; příliš jsem se bál svého okolí; děly se mi různé věci; a nikdy jsem se pořádně nevyspal. Není divu, že jsem tyto věci neviděl… není divu, že jsem tyto věci neviděl.

.

A tak stejně jako tenhle člověk, a tamten člověk, i další člověk, někdy pochopíte, jaké je řešení; co je ta cílová páska. Co musíte udělat, abyste se napravili, je zastavit se, nadechnout se, uvést se do rovnováhy, dýchat, meditovat, nespěchat, a pak začne intuice proudit dovnitř. A tato intuice bez veškerých povinností; a bez všech věcí, které vás ruší; a bez všech obav; a bez těch, kteří vám říkají tohle a tamto, a rozptylují svými názory – to vše zmizí. A místo toho bude do vás proudit nádherná intuice z vašeho duchovna, z vaší vlastní duše, možná i z druhé strany závoje. A ta intuice vám řekne zaprvéjste vroucně milovánizadruhé: dobře se podívejte na věci kolem vás, protože nyní je možnost je odstranit a začít znovu od začátku. A až to uděláte, budete zdravější, budete… budete laskavějším člověkem, protože pochopíte, co funguje a co ne.

.

Drahé lidské bytosti, planeta se právě teď nachází v režimu restartu. Na planetě ještě nikdy nedošlo k ničemu podobnému, co by vytvořilo takovou sjednocenost, ani světová válka. Toto je něco nového, sledujte to. Dalo by se říci, že je v tom záměr od toho viru, který mimochodem pochází z přírody, ale nedostal se k vám přirozeně. O tom ale budu mluvit někdy jindy. Teď bych vám chtěl říci, že až toto skončí a věci se začnou vracet do normálu, může to chvíli trvat. Ale po návratu budou věci jinak - vše bude neotřelejší; vrátí se systémy, které se teď právě opravují, protože budou začínat znovu od začátku. Některá odvětví možná zmizí, a ne kvůli tomu viru – protože budou považovány za nepotřebné. Z tohoto důvodu se budou náhle objevovat nové nápady, nová odvětví, nové vynálezy. Říkám vám – ať už si myslíte, že se stane cokoli, budete se mýlit, protože zde jde o restart, o kterém jsme mluvili; o energetický posun, o kterém jsme mluvili. Když kritici všude kolem říkají: „No, tohle se stát nemůže – ne s takovou ekonomikou, jakou máme,“ mají pravdu. „Nemůže k tomu dojít, pokud akciový trh funguje způsobem, kterým funguje.“ Mají pravdu – nebude to tak. Právě teď jste na nule a při svém návratu se odrazíte směrem nahoru odlišně. Proto má tato planeta tolik naděje.

.

Sděluji vám tyto věci z lásky a soucitu, protože v budoucnu pochopíte, že mám pravdu. Možná máte problém pochopit, proč se toto či tamto muselo stát. Je to spása lidstva. Je to začátek vyššího vědomí, porozumění a pospolitosti lidstva. Nechali jste nějakého mikroba, aby vás dostal na kolena. Co kdyby to místo něho byla příště láska, porozumění či soucit jednoho k druhému?Mohlo by to zaplavit tuto planetu zdravím, láskou, a uskutečnit věci, které se nikdy předtím nestaly. Není to to, co si myslíte. Předávám vám tyto věci v lásce, abych vám řekl, že nejde jen o naději do budoucna. Existuje naděje na jinou budoucnost. Nebudete se vracet ke stejným starým věcem… ke stejným starým věcemA týká se to politiky, a týká se to televizních a rozhlasových zpráv, týká se to všeho, co se později dozvíte o tom, co se skutečně stalo – o tom, co nazýváte Covid 19. Tyto věci se budou dít, protože je potřebujete, a díky nim dojde k opravení. Na této planetě se bude žít mnohem lépe. Věřte mi – už se nikdy nebudete vracet do tohoto starého světa.

.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva, a já se vrátím.

A tak to je.

.

Zdroj: www.kryon.com – Some Virus Truths for you to Consider – mp3 15:18

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hana A. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět