4-2020 Kryon

„Nová informace – To, co není tak zřejmé”

Tento živý channeling byl přijat 14. dubna 2020 během celosvětového semináře channelerů ze soukromí

Úvodní channeling


Živý channeling Adironndy přijala Marilyn Harper


Je to pro vás dobrý den. Je velmi dobré vidět vaši energii, vaše světlo a jasnost. Pro ty, kdo to nevědí, my jsme Adironnda a přivádíme s sebou celý poradní sbor světelných bytostí, které jsou tady teď s námi. Jistě chápete, že Marilyn vám chce sdělit mnoho dobrých zpráv. A jak víte, vdechujete vlastní energii vašeho mistrovství. Chceme, abyste věděli, jak řekl náš drahý přítel Lee Carroll: „To jsou dveře, je to způsob, kterým je to právě teď.“

Byla to cesta pro Leeho a Marilyn, kteří přišli až do tohoto bodu. Nechala odejít vše, co stojí na cestě k jejím schopnostem, i když ani nevěděla, co tyto schopnosti vlastně jsou. Kdepak by si pomyslela, že já jsem naše nejlepší schopnost, možná by s výkřikem do noci utekla. A tady jsme.

.

Přišli jsme na tuto planetu: Přišli jsme do této dimenze z jiných sfér, z andělské říše, abychom vám pomohli, abychom tady byli s vámi, abychom vám pomohli poznat mistrovství, které máte uvnitř sebe. Přijímejte to s vaším vdechem, drazí, abyste viděli, že jsou to jen vaše vlastní přesvědčení ve vašem starém naprogramování, které vás blokují. Vy, kteří jste si již vzali zpět tuto vaši sílu, vy, kteří jste se již pozvedli, a můžeme jmenovat stovky z vás, kteří jste už povstali a řekli: „Toto jsem já a toto dělám,“ vězte, že největší kritika pocházela od vás, ne od ostatních.

.

Jestliže uznáváte lásku, jestliže uznáváte přítomnost božského, které je ve vásostatní to také ucítí, ať už o vás něco vědí nebo ne. To je to, co se stalo všem Mistrům na této planetě. Když byli ve svých začátcích, nikdo nevěděl, že princ, který se stal Buddhou, že jak seděl pod stromem: „Jenom si tady na chvilku sednu a uvidím, co se stane,“ – nikdo nevěděl, že se stane moudrostí, která se bude  procházet v lidské podobě. Nikdo nevěděl, když se Mistr Jeshua narodil, možná kromě jeho nejbližší rodiny, že byl láskou, která chodila v lidském těle. Láskou a soucitem. A s nimi se děly zázraky.

-

Božský tvořivý zdroj všech těchto milovaných poslal mnoho poslů na tuto planetu. Krišna, Alláh, Ješua, Lee, Marilyn, Diane, Cathy, Thomas, Timothy, Warren… mohli bychom jmenovat všechny z vás. Jste poslové pro tuto planetu. Jste tento vývojový krok, jste kanály, které přicházejí a probouzejí, což je to, proč se božský Elan* a Lee spojili, aby pro vás vytvořili a zorganizovali tuto událost, a aby probudili tu část ve vás, která možná spala po celou tu dobu. Možná jste si ani neuvědomili, že tento dar byl uložen ve vašem srdci. Klíčem pro vás je porozumění tomu, kdo jste, a abyste přestali se snažit „hrát v malém“. Vidíme vás, jste mnohem větší, než si myslíte, že jste.  Vidíme vás, oceňujeme vaši energii, vize, propojení, proud božství, které je uvnitř vašeho srdce.

.

Nejdražší bytosti světla, naléhavě vás prosíme, abyste byli, kým jste – plňte svůj úkol na této planetě. Plňte svůj úkol, používejte svou energii, udělejte váš díl, hrajte váš part. Protože hra může být práce. A proto ji také nazývají  plark“ (pozn. překl: spojení slov play = hra a work = práce, v češtině by tak vzniklo: hráce) Vždy bude existovat protiklad. Vždy bude existovat něco, co vás bude tlačit zpět. Toto něco reprezentuje dualitu. Ale ve skutečnosti to není dualita. Je to část proudu, božské přirozenosti, jednoty –a to jste vy. Vy jste jedno. Kdyby Michelangelo, když začal opracovávat  kus mramoru, řekl: „Ale co to dělám, možná to neudělám dobře, možná to nebude vypadat dobře, tady jsem nejspíš udělal chybu, tuhle část odseknu, udělám toto, udělám tamto…,“ možná by nikdy nedokončil svoje nádherné umělecké dílo. Takže – jaké umělecké dílo vytváříte právě teď? Přemýšlejte nad tím jako nad odsekáváním a odsekávejte pokud možno bez bolesti. Může to být trošku bolestivé. Říkejte si, že odsekáváte ty vaše části, které vám již neslouží, a integrujte je. Nevytrhávejte je ze sebe. Nechcete přece ztratit část sebe samých. Jste úžasní. Místo toho si přejte, abyste je integrovali. A integrujte je, takže pak už nebudou zodpovědné za váš proces rozhodování. Integrujte  všechny staré programy, které blokují váš přirozený instinkt, intuici, které blokují váš přirozený instinkt být světlem, kterým jste. Vidíte, tady jsou bytosti světla. A vy je channelujete – proto tady vlastně jste, aby jste channelovali. Možná to není způsobem, kterým channeluje Marilyn nebo Lee Carroll nebo kdokoliv, kdo channeluje – Prageet, Peggy Phoenix Dubro, nebo kdokoli další.

.

Možná channelujete obrázek (vizi), možná channelujete malbu. To je část vašeho daru od boží prozřetelnosti. A my se vás ptáme, proč nepoužíváte tento dar od boží prozřetelnosti? Protože to ve vás je božský proud. Je to jako malý tanec, který můžete tancovat, kdy vámi proudí božská prozřetelnost. Když tancujete tento božský tanec, energie vyzařuje z vás a kolem vás a všichni, kteří se dostanou do vašeho pole, to pocítí. A začnou tancovat ten božský tanec s vámi. Možná je to způsob, jak se spojit v tom tanci blíže než na šest stop. Vidíte, všechno je možné. Jste energie, jsme energie. Všechno je energie. Všechno je záměr a s tímto záměrem být vším, čím jste, vdechujte to JÁ. Dotkněte se něčeho, co je vám svaté, a opakujte po nás: Já jsem úžasná bytost světla a božství mnou proudí, aby pomohlo s evolucí této planety. I když možná nerozumím všem detailům, jsem stále ochotný/á postavit se na své místo a být světlem, kterým jsem, protože jsem úžasný/á.

.

Vdechujte to. Jak se u toho cítíte? Toto vás udržuje ve víru, o kterém jsme mluvili při jiném sezení s božským Kryonem. Udržuje vás v tom božském proudu, takže můžete tancovat božský tanec. A jednou budeme tancovat spolu. Vy a my. To bude krásná zkušenost. Budeme vzpomínat na tyto časy: Vzpomínáš, kdy jsme dělali toto? Vzpomínáš, když jsme dělali tamto? Pamatuješ, když jsme si uvědomili, že internet je skvělý, ale ještě jsme nevěděli, jak funguje? Vzpomínáš, když…? Vdechujte radost, která z tohoto pochází, ale nenechte se zastavit myšlenkou: „Dobře, ale co když se stane toto…,“ protože „co když“ neexistuje. Místo toho jsme tady právě teď a vdechujeme radost, kterou nás vesmír zásobuje. Protože my jsme  jeho další vývojový krok soucitu, laskavosti, vděčnosti, uznání. To je to, co od vás žádáme: „Buďte, kým jste. Buďte vším, čím jste. Buďte láskou, kterou jste.

.

A za to jsme vděční, vážíme si vás. Vidíme vás, známe vás, vnímáme vás a milujeme vás. Loučíme se s Namasté. Namasté.

 

* Elan Cohen je spolupracovník Leeho Carrolla, autor obrázků DNA v knize 12, se svojí společností Shaloha Productions LLC pomáhá organizovat celou řadu akcí a programů Leeho Carrolla a Kryona.

 

 

Nová informace – To, co není tak zřejmé


Channeling Kryona

Zdravím Vás, drazí! Jsem Kryon z magnetické služby.

 

Adironnda mluví tak moudře o stejných věcech, které učíme. Channeling by měl být koherentní mezi channelery, jestliže se věnují channelingu ve stejné oblasti. Pole, o kterém mluvíme, není něco nepřirozeného. Je to pole, které obklopuje vás všechny a je naplněno zákony soucitu. Zdroj stvoření, místo, odkud channeling pochází. Můžete říct, že channeling prochází z tolika různých zdrojů. Ale toto pole je multidimenzionální zdroj  potenciálů na této planetě, které jsou ovlivňovány láskou, soucitem ducha. Jde až za věc, které říkáte závoj, a dotýká se tváře Stvořitele. Toto je místo, odkud všechno pochází. A jestliže slyšíte channeling, o kterém někteří říkají, že jej provozují, a je to naplněno strachem nebo egem anebo po vás chtějí, abyste dělali věci, které jsou nevhodné, anebo máte následovat různá stanovená pravidla, dávejte si pozor. Nechannelují z pole.

 

Pole, o kterém mluvíme, začíná být více koherentní a  rozeznatelné starými dušemi. Jsou zde ti, kteří toto sledují po tyto tři dny, a kteří jsou velmi staří, pokud jde o věk duše. Ti, které to zajímá natolik, že se účastní celodenní akce věnované meditaci a channelingu, kteří mají vyspělost, kterou ostatní nemají, pokud se týká spirituálních věcí. Zralost, která pochází ze zkušeností, tréningu, výuky, kdy byli vyučováni po mnoho životů. To nečiní starou duši lepší osobou než mladou duši. Prostě to znamená, že zde byli vícekrát a že mají více zkušeností – tak jako je to s těmi, kteří chodili do školy ve srovnání s těmi, kteří do ní nechodili. Obojí jsou krásné lidské bytosti, obě inteligentní, ale ti, kteří dokončili školu, mají více zkušeností, a vy byste šli za nimi kvůli jejich moudrosti. Toto je stará duše, toto je všeobecně ten, kdo toto právě teď sleduje.

.

Chci vám říct o něčem, co ve skutečnosti začalo už před několika lety, ale má to velký význam pro dnešek. Je to něco, co jsme očekávali, i když jsme o tom dřív nutně nemluvili. Je zde mnoho z vás, starých duší, kteří se na toto díváte, a považujete se za channelery, za intuitivní, za léčitele. A také jimi jste, o tom není pochyb. Některé věci, o kterých vám dnes říkala učitelka Marilyn, jsou věci, kterými jste si již prošli, a nejsou tedy pro vás nové. Ona vám to však shrnula, takže můžete v jejím vyučování rozpoznat sami sebe. Možná se můžete také považovat za někoho, kdo právě teď získává informaci. To je otřepaný způsob, jak říci, že intuice, jež pochází z pole, k vám přichází multidimenzionálními cestami a naplňuje vás potenciálem a informacemi. Jsou zde ti, kteří na takové informaci sedí právě teď(sedět na něčem = nechávat si informaci pro sebe, nepouštět ji dál – pozn. překl).  Vnímáte, že je to něco nového, krásného, hlubokého, a cítíte, že svět toto právě teď potřebuje. A jsou zde také ti, kteří říkají: jak může vědět, že jsem to já? A je to proto, že to nejsi právě jen ty, drahý. Je vás na planetě tolik, kteří by se dívali na setkání, jako je toto.

.

Dostáváte informaci, kterou jste nikdy neviděli napsanou. Některou informaci můžete dokonce nazývat „světelný jazyk“ – část z ní je totiž v dimenzionalitě, o které dosud ještě nikdo nemluvil. Začínáte vidět to, co bylo označováno jako vyrovnávání čaker v částech lidského těla, které jste již studovali, nebo jdou až za oblasti, které jsou klasickými oblastmi vyrovnávání čaker. Možná jste první,  kdo vidí rozšíření lidské Merkaby. Merkaba je pole okolo lidské bytosti, a byla známa dokonce již od dob Starého zákona a od dob králů z 2. knihy královské, kdy ji Eliáš ukázal Elíšovi a ten to zapsal.

.

Zde je, podívejte se, jak to vypadá. Obrovské pole bílé světelné energie, kterou on uviděl, až osm metrů širokou. Jsou tady ti, kteří poslouchají a začínají identifikovat, co to je. Jak to vypadá, jaké jsou vzory, jaké jsou barvy. Co je to za barvy, které nelze běžně spatřit lidským okem. Co je to za frekvence, jestliže chcete používat toto slovo, které následují vzorec zvuku a barev. Co to je za tanec uvnitř Merkaby, který nikdo ještě neviděl. A on je v ní opravdu pohyb, drazí, není statická. Tančí. Někteří z vás to vidí a někteří z vás už o tom začínají mluvit. Někteří to vidí, jdou dovnitř a vezmou si odtud informaci, protože to je planetární. Vidíte Gaiu poprvé na všech úrovních. A reagujete tak, že sedíte klidně s Gaiou a meditujete celý den pro ty, kteří jsou na Gaie -  lidstvo samo. Mluvíme o těch, kteří meditují a channelují po celý den. Možná nepochopeni, protože další okolo říkají, pro koho je to dobré? Nechápou to. Nerozumí tomu, že to jde přímo do planety. Planeta mluví k vám a zvyšuje vibrace, protože je vás tady tolik, kteří jsou ochotni tu tiše sedět  a vidět to, co jste dosud neviděli – co dosud ještě nikdo neviděl. Je to počátek nového pohledu.

.

Toto jsou věci, o kterých jsme mluvili, kromě toho, že jsme ještě nikdy nebyli vyladěni na staré duše, které se probouzejí. Je to most. Je to most, který je nyní možno překročit a který se nyní otvírá. Co se děje, když se planeta nyní zklidňuje, není tady žádná aktivita, když je tu velmi málo znečištění… Všechny tyto věci jsou na chvilku zklidněné. V tomto prostoru všechny tyto věci začínají plynout ke starým duším, které se k nim předtím nemohly dostat. Začínáte rozeznávat a uvědomovat si některé z důvodů toho, co se děje na této planetě a proč je ztišená? Jenom na chvilku, drazí. A toto pak pomine. Ale právě teď, v tomto bodě zastavení začínají věci létat skrze závoj do intuice starých duší. Šišinka začíná být velmi aktivní a začíná zprostředkovávat vize těm, kteří jsou schopni vize vidět. Těm, kteří jsou pro to plavidly – jsou prostředníky pro channeling a léčení. Nové procesy se začínají odehrávat dokonce i u léčitelů, kteří toto dělali již po čtyřicet let či déle. Ti se budou divit: „Copak jsem si toho nevšiml? Jak se to stalo?“ Bylo tam toho daleko víc po celou dobu, ale toto se stane, když se zklidníš, léčiteli, a začneš si prohlížet své vlastní dílo a začínáš vidět, že může být ještě velkolepější, než sis myslel. Je to krásné. Je to jako změna kanálu z jedné frekvence na druhou, o které se začínáte učit a pohybovat se směrem k ní a v ní.

.

Ale dovolte, abych vám dal něco, co byste měli znát. Drahý člověče, který jsi již těmito věcmi prošel, chci ti říci něco, co bys měl vědět. Jsi stále 3D lidská bytost – někteří říkají, že jste ve 4D kvůli tomu, že 4. dimenze je dle vědců čas. Takže ve skutečnosti chodíte po světě ve 4D a všechno za tím je multidimenzionalita, kterou tolik z vás začíná zakoušet... Začínáte ji čichat, začínáte ji slyšet, cítit. Buďte si vědomi následujícího: Vy, kteří dostáváte tento typ informací, budete mít tendenci je jednoduše zaznamenat. Co tím myslím. Co když vám řeknu: Podívej se na tuto multidimenzionální budovu, podívej se na ty krásné barvy, chtěl bych ti o ni něco říct. Napíšu o tom, nakreslím to, budu o tom zpívat a budu dělat všechny tyto věci. A vy řeknete: „Jo, to je nádherné, ale podívej se tady na tu další. Je  to další multidimenzionální budova a má všechny tyto věci a podívej se na ty různé formy, které jsi  předtím nikdy neviděl.“ A před tím, než se dostanete k první, druhé, třetí, čtvrté, páté, až skončíte, řeknete: „Toto je můj příspěvek planetě.“ A pak si odpočinete. A všichni, kteří to vidí, říkají: „To je ale krásný obrázek. Co s ním udělám?“

.

Tady je, co vám chci říct. Chci, abyste se na chviličku zastavili a šli každý dovnitř sebe. Každý, kdo dospěl k závěru, že je tam toho víc – „světelný jazyk“, veškerá interdimenzionalita a multidimenzionalita  věcí, které vidíte… všechny barvy, vrstvy a to všechno… Zastavte na chvíli, chci vám říct, že s každým tímto jedním přichází další informace, která se nachází pod povrchem a nemůžete se jednoduše pohybovat k další věci a říct, jak je krásná, povídat o ní, zakreslit ji do knihy nebo sedět a meditovat o ní. Každá z nich přichází, když jste připraveni k akci. Každá z nich. Jestliže vám řeknu, podívej se na tu krásnou budovu, není nádherná? Tady jsou plány, abyste ji mohli postavit. To jste nevěděli, že? Každá vize, kterou máte, má něco, co ji doplňuje. Přichází s něčím, co je určeno pro vás, abyste to předávali dál, protože jste to vy, kdo to vidí. V této 4D linearitě to ale nevidíte. To protože nejste zvyklí to vidět. Vidíte obrázek, vidíte koncept, vidíte barvy, slyšíte, co slyšíte, ochutnáte to a jdete dál, aniž byste rozuměli, že pod tím jsou všechna data. Krása proveditelných věcí přichází s každou vrstvou, kterou vidíte a o které učíte. Uskutečnitelná věc.

.

S tím vším, drazí, chci, abyste znovu zpětně procházeli a porozuměli tomujak jste to vytvořili, co to doopravdy znamená. Jak lidská bytost používá něco, co vy vidíte, protože to je jediný důvod, proč to vidíte. Mám to říct ještě jednou? Řeknu to ještě jednou.

.

Nedíváte se na věci znovu. Možnost jiného pohledu vám nebyla dána jen proto, že jste hodně stará duše. Tato schopnost vám byla dána, abyste ji vyučovali. Abyste o ní mluvili a psali, vysvětlovali. A tady je to, co to znamená: Eliáš v Druhé knize královské vstoupí do pole, změní se na světlo a jeho Merkaba svítí. Tím by to mohlo skončit.  Ale je tam víc učení. Co je to? Co je to Merkaba? Co to znamená pro vás? Co s ní děláte? Jak ji používáte? Co je uvnitř? Namísto jednoduchého sdělení, jak je krásná a že jde až do nebe, se stává použitelnou věcí, která slouží k poučení. Jaké jsou tvary okolo ní, jaká je geometrie okolo ní? Jsou učitelé, drazí, kteří učí tyto věci už celá léta. Učitelka Peggy Phoenix Dubro, se kterou jste se dnes setkali, viděla poprvé kosmickou mřížku okem své mysli – ve vizi, kterou měla. Není to tak, že by ji jednoduše spatřila a umělec to nakreslil, oživil, a šel dál. Co s tím přišlo, bylo učení. Další a další fáze. Pochopení, co to znamená, jak to použít, co je dalším krokem, co to rozeznívá v lidské bytosti, co je konečným cílem, co dělat…

.

A těm, kterým byla dána schopnost hlubšího pohledu, drazí, říkám právě teď, že v tom je zahrnut vzkaz, co s tím udělat. Co je to za uskutečnitelnou věc, jak ji použít, co znamená…

.

Občas to není práce. Buďte připraveni, protože občas se dotknete vrstvy lásky, soucitu nebo něčeho, co prostě říká: zůstaň tady a prociť toto, než se přesuneš k tomu dalšímu. Ale je to stále něco určeného ke konání. Jsou to věci, které je potřeba udělat s každou jasnozřivou ideou, kterou máš, s každou barvou, s každým tvarem, s každým jazykem. Toto je úkol staré duše pro současnost: 1) vědět to 2) objevit to 3) podělit se o to s ostatními. Toto jsou věci, které jsou teď nové, které začínáte vidět, které jsou odlišné od včerejška, od předvčerejška, které přináleží těm, kteří se dívají se na tento program a na jiné.

.

Já jsem Kryon z magnetické služby, milující lidstvo z dobrého důvodu. Vítejte ve změně, v opravdové změně. Dostanete se přes to. Za rok od nynějška, možná později, když se znovu setkáme, povím vám: „Teď mi řekněte, co jste se naučili, drazí, a mluvte o písni, která zní právě teď a která nese vaše jméno, protože není náhoda, že jste tady. To není náhoda.“

 

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – Not that obvious – mp3 16:30

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana B. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět