4-2020 Kryon

Váš podíl na rozloučení

 

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v rámci celosvětového semináře  channelerů ze soukromí, 16.04. 2020

.

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Nadešel konec třídenního semináře. Obvykle se vás při takové příležitosti shromáždí stovky v jedné místnosti. Ještě než ze sálu odejdete, je čas se rozloučit, ocenit své zážitky, pomyslet na lidi, které jste potkali, možná se zamyslet nad synchronicitami, které se udály.

 

Ale dnes je to jiné, že? Díváte se ze svých domovů, a i když vás také jsou stovky, ve skutečnosti jste se navzájem nemohli setkat a pohlédnout si do očí. Neměli jste možnost potřást si rukou s člověkem vedle vás nebo ho obejmout. Na této planetě se cosi stalo a my potřebujeme vaši pomocNadešel váš čas. Vyspělá stará duše bude přesně vědět, o co žádám. Je čas na soucitné činy. V uplynulých týdnech došlo k mnoha rozloučením, drazí. Možná o nich víte, možná ne. Někteří z vás jsou zvyklí se dívat na to, čemu říkáte sport. Představte si stadion zaplněný sedmdesáti tisíci lidských bytostí.  Teď toto číslo vynásobte dvěma či třemi – to je počet těch, kteří jsou teď pryč. A každý z nich měl příbuzné, kteří právě teď potřebují, abyste jim pomohli se rozloučit. Vyspělé staré duše, víte, že je čas přistoupit k soucitným činůmJe to energie, která se sama násobí, a čím více jí poskytnete těm, kteří ji potřebují, ač je ani neznáte, tím více se jí vrací zpátky k vám. To následně ovlivní váš vlastní život. Je to proces. Někteří ho dokonce pojmenovali. Když rozdáváte soucit, sám se okolo vás zdvojnásobí a vy jej pocítíte. Věci okolo vás se začínají vyjasňovat, protože jste otevřeli proud vedoucí ze svého srdce a vypustili to, čím jste vy samotní. A po celé planetě, při tomto celosvětovém stavu pohotovosti, je teď velmi mnoho lidí v hluboké bolesti. Nevědí, co se děje a co mají dělat, a nejsou na tomto setkání a nevezmou do ruky Kryonovu knihu. Ani to není jejich povinností. Jde o soucitný čin toho, kdo zapálí sirku v temné místnosti. A ti, kteří právě teď trpí, vás určitým způsobem začnou vnímat.

 

Ať mluví jakýmkoli jazykem, kdekoli na světě se možná jednoho dne vzbudí a řeknou svému partnerovi či někomu ve své blízkosti: „Víš, dnes se cítím o trochu lépe. Trochu lépe zvládám svou ztrátu a mohu se zas pohnout z místa. Byla to předčasná smrt, lidé teď umírají a nevidíme v tom smysl, ale nějakým způsobem cítím, že máme pomoc shůry.“ A ta pomoc shůry jste byli vyJe to shůry, je to vyšší vibrace vás samých, která se line přímo k nim. Není to soustrast, ale vyspělý soucit a mír. Najděte si místo, kde budete více v klidu než kdykoliv dřív. Budete moci stát vzpřímeně, uvědomit si svou vyspělost a mít mír, který přesahuje veškeré chápání. Ten můžete pak vyslat těmto lidem. Ne proto, že s nimi cítíte soustrast a pláčete spolu s nimi, ale proto, že jste na této planetě silnou pevností, která má v sobě klid a může ho vysílat bezpočtu dalších lidí. To jste vy. Staré duše, vyspělost je vaší přirozeností.

 

Toto je nové. Takto hrstka z vás může ovlivnit mnohé další způsobem, který je pozitivní, soucitný a má sílu změnit svět. Jsme na celosvětovém setkání – teď již víte, proč ten název. Týká se to vás a vaší schopnosti ovlivnit ty, kteří vás právě teď potřebují. Ti, kteří odešli, za sebou nadále zanechávají stopu smutku a loučení. Ať tento den a ať tato má slova neupadnou v zapomnění. Je velice potřebné, abyste si na ně vzpomněli každé ráno nebo večer, kdykoli máte možnost se nad nimi zamyslet. Najděte si třeba krátkou chvilku, zhluboka se nadechněte a vyšlete do světa mír a vyspělost. Někteří budou pochybovat o tom, že by to mělo nějaký smysl; vždycky se někdo takový najde. Čekají, až jim to potvrdí vědaAle potvrzené je to už teď. Ti, kteří měří jednotné pole lidstva, soucit, koherenci, již teď říkají: „Podívejte, podívejte, na grafu se něco ukazuje! Zdá se, že vědomí je energie a že jej můžeme vyslat dál. Je multidimenzionální.“ A mají pravdu. I tak budou někteří lidé pochybovat. Nejsou to ale staré duše, zatím neJednoho dne jimi budou, až poznají, co znáte vy. Že to, co uděláte tady a teď, může změnit životy a poskytnout útěchu a mír těm, kteří vás nikdy nebudou znát jménem. Nikdy nezjistí, kdo zapálil sirku v temné místnosti a pomohl jim spatřit něco, co nikdy dříve neviděli – způsob, jak obejít zármutek, všimnout si, že vychází slunce, cítit schopnost se zítra nebo někdy později zasmát, i když jim to zatím přijde nepředstavitelné. Právě to děláte. Právě tím jste. A o to vás žádáme.

 

I když se toto setkání plné channelingů a nových poznatků a osobního růstu chýlí ke konci, právě teď vám říkáme: Toto je váš současný úkol, vyspělé duše. Poslové míru, kteří máte porozumění větší, než lze v této chvíli popsat. Dělejte tyto věci, protože víte, že jste kousky Boha. Přineste změnu těm, kteří vás právě teď potřebují. Ať jim už zítra znovu vyjde slunce, stejně jako vám. Pak spatří světlo a budou vědět, že mají naději a mohou svůj zármutek zvládnout. Je jich tak mnoho! Teď je ten správný čas znovu říci, že právě proto jste přišli. Možná kvůli dnešnímu dni. Abyste zářili světlem, které nikdy nikdo nemůže zpochybnit. Tento úkol vám pomůže se napojit. Někdo se může ptát: ´Jak tedy získám napojení? Jak mám udělat toto a tamto´?“ Tím, že jiným lidem a planetě poskytujete věci, o kterých mluvíme, smýváte sami vlastní omezení. Rozumíte tomu? Takový je nástroj nové energie. Soucitný čin mění všechno okolo vás a především ty, kterým jej směřujete. Děkujeme vám, drazí, děkujeme vám, drazí, děkujeme vám, drazí, za to, že jste tady, že jste tak nádherní a že nám nasloucháte… že nám nasloucháte! Jsme na místě, které mnozí považují za směšné a hloupé. Víte, že přichází změna. Je to skutečné. Váš život se mění. Není v tom žádný skrytý úmysl. Nikdo po vás nechce, abyste se někam zapsali, něco udělali, něčím byli – kromě toho, být nádhernou lidskou bytostí, která pomáhá ostatním, když jsou v nouzi. Není v tom skrytý úmysl.

 

S touto myšlenkou teď končím. Budou ještě channelovat další lidé a budou další podobná setkání, ale právě teď na této planetě v toto datum 16. dubna vás potřebujeme. Umožněte, aby to ostatní lidé pocítili způsobem, který poznáte vy i oni. Možná, že jednou v budoucnosti se budou drbat na hlavě a říkat: „Nevím, díky čemu jsem ustál to nejhorší, ale vím, že se za mě někdo modlil. Něco se mi přihodilo a já jsem to zvládnul.“ Vy se pak usmějete a budete vědět, že jste to byli vy. Taková je moc, kterou právě teď máte. Na planetě nikdy dřív nebyla chvíle, kdy jste všichni společně zapojeni do něčeho takového. Ať vás tedy tato koherence myšlenek vpustí do uvědomění, že to, co právě teď uděláte, se skrze jednotné pole ihned přenese k těm, kdo to potřebujíTakový je proces soucitného činu.

 

Drazí absolventi lásky, s tím vás nyní opouštím. Vy jste ti, kteří mohou na svět přinést změnu a pomoc těm, kteří to potřebují. Blahopřejeme vám, milujeme vás. Stále jsme s vámi a dál vás milujeme, neloučíme se. Neloučíme se.

A tak to je. A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com  – Your Part of Saying Good Bye   – mp3 – 13:11

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Zuzana Š. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět