4-2020 Kryon

„Manipulující strach“

Tento živý channeling byl přijat v Torontu, Kanada, 4. dubna 2020.

Zdravím, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Nejsme neteční k tomu slonovi pod stolem, drazí; channeling probíhá ve slibné době. V čase, kdy mnozí se nacházejí uprostřed strachu a jiní se mu ze všech sil snaží ubránit. Než postoupíme k něčemu, co chci, abyste slyšeli, potřebuji chvilku.

.

V této chvíli jsou tu lidé, kteří dávají sbohem svým starším (blízkým); a je to těžké. Nikdy je nenapadlo, že se to stane tímto způsobem, a je to těžké. Adironnda řekla tak moudře některé principy esoteriky a uvažování; ale nepomohlo to, pokud jste někoho ztratili. Zaměřme se na chvíli na soucitný čin, na bytí pracovníkem světla této doby; na dostatek empatie, sdílení míru a soucitu, který máte, a na světlo světa, kterým jste – pro ty, kdo to potřebují. Jen na chvilku. Aspoň na chvilku. Někteří se ptají: Jak dlouho tohle potrvá? a odpověď zní – dost dlouho. Dostatečně dlouho. Chci vám říci některé věci – a něco z toho budou metafory a někteří z vás porozumí, jiní ne…

.

Pojďme chvíli hovořit o dětech. Když děti rostou a dosáhnou určitého věku, každý vyrovnaný dobrý rodič ví, jak zacházet s věcmi, kterých se dítě bojí. A ony se bojí všeho prostě proto, že to nikdy neviděli, nebo možná je to rozrušuje nebo jen potřebují pomoc. Někdy mají ten největší strach ze tmy a řeknou: „Mami, tati, bojím se tmy, nevím, co tam je, pomoz mi s tím, možná tam jsou příšery a číhají na mně!“ A každý dobrý rodič ví, jak si s tím poradit. Řeknou: „Poslouchej, miláčku, teď na chvíli rozsvítíme světlo, abys viděl, že tam nic není. A až ho zase zhasneme, ty budeš vědět, že tam pořád nic není… Ale kdybys přece jen dostal strach, třeba jen na chvilku, jsem tady a držím tě za ruku…jen mě obejmi, obejmi mě. Neboj se toho, co tam není,“ řeknou dítěti; a postupem času dítě vyroste a samo udržuje rovnováhu a ví, co vědí jeho rodiče… A je schopno pomáhat dětem, které přivede na svět. Pro lidstvo je to naprosto běžné – chápat, že děti procházejí obdobími strachu, kdy nerozumí věcem… A je tak snadné to napravit soucitem, láskou, vysvětlením a světlem. A každý dobrý rodič, který je tady, tím prošel; a vy se svými rodiči jste to měli pravděpodobně stejně.

.

Něco vám řeknu – dám vám dva scénáře, které jsou s tím prvním v rozporu. Možná je to nevhodné, ale děje se to. Na chvíli si představte to dítě ve stavu strachu – jak se snaží porozumět těm věcem ve tmě a představuje si, jak na něj možná zaútočí.

.

Scénář 1: Co když místo objetí dítě uvidí, že rodič sám má strach… Pokud se to stane, pro dítě je po všem, protože to je pro ně prostě příliš – bojí se tmy a jeho rodiče rovněž. Poznamená jej to na celý život – nikdy na ten okamžik nezapomene, protože se mu nedostalo žádného objetí. Žádné vysvětlení, žádné světlo – pouze strach… a jeho rodiče se třesou úplně stejně. To se stává, stalo se to – v dobách války, kdy s tím rodič nemohl nic nadělat.

.

Scénář 2: je ještě horší: Je to nepřiměřená rodičovská kontrola: Když se dítě bojí tmy a rodič řekne „Ano, tak to má být. Protože jsou tam zlé věci a ty musíš dělat tohle a tamto,“ a dítě vyrůstá s pravidly kolem zla; a postupně chápe, že proti tmě se mu nedostane žádného objetí, že jsou jen pravidla.

.

Vše, co vám tady říkám, jsou metafory – některým už to dochází, jiným ne.

.

Každý z vás, kdo tady poslouchá, každá lidská bytost má v sobě vnitřní dítě. A v některých je právě nyní to vnitřní dítě vyděšené k smrti. A v některých ne. Já vím, kdo to poslouchá později, i kdo poslouchá a sleduje právě teď. Mnoho zralých starých duší ví přesně, kam to směřuje – a řeknete „Ale, tahle zpráva není pro mě, já už jsem to překonal.“ Vážně jste? Opravdu? Jak daleko to musí zajít, než se to zlomí a začnete se bát? Řeknu ti teď, pracovníku světla, stará duše, máš v sobě výbavu na to, abys utišil tu divokou bestii zvanou STRACH. To samé řekla Adironnda, to samé říkáme všichni, stará duše.

.

Pokud jste neporozuměli, jedna z věcí, které se radikálně změní, až tohle všechno pomine, bude zodpovědnost těch, kteří vás informují. Až se prach usadí, podíváte se na to zblízka a řeknete – všechna média to jen zhoršovala, zhoršovala! Protože tady dosud nic takového nikdy nebylo. Jsou to média založená na prodeji, jejich výchozím cílem není informovat, drazí, a vy to víte. Soupeří o vaši sledovanost, a čím dramatičtější věci vám ukazují, tím víc vás to přitahuje – mnohé z vás. Možná ne pracovníky světla.

.

Svět přitahuje drama, a tak, když vám dají informaci, která je korektní a přesná, tak půjdou do diskusních panelů a budou diskutovat a diskutovat… Věděli jste, že je možné zapnout zprávy hned, jak se probudíte, a vypnout je, až když jdete spát a poslouchat to samé třicetkrát, čtyřicetkrát pořád dokola? Jak se při tom cítíte? Jak se cítí vaše vnitřní dítě? Když všechno, co vidíte, je, že i dospělí mají strach? Hm?

.

Média si neuvědomují jednu věc kvůli svému naprogramování – nejsou si toho vědoma, ještě ne. Mezi všemi těmi tržními informacemi které omílají, dávají reklamy, které jsou nepatřičné. Ty reklamy byly naplánovány dlouho předem… ale není zajímavé, o čem jsou? Obvykle o léku, který potřebujete, protože jste staří. Nebo o léku, který potřebujete, protože jste mladí. Nebo lék, který potřebujete prostě proto, že tu stojíte a jste lidská bytost. Jinými slovy, nikdy nejste normální, pořád něco potřebujete – něco, co vás poléčí. Anebo potřebujete advokáta, který vám poskytne pomoc v této době… (Smích.) Nemyslím, že si média skutečně uvědomují ten řetězec, který planetu děsí k smrti. A to se změní.

.

Konečně je prostor pro kanály s dobrými zprávami; budou postupně vznikat a budou vám slibovat informace, které nejsou opakovány stále dokola. Nabídnou vám informace, které budou vyvážené a povznášející, tak abyste jasně viděli, co se děje a co se nedějeJe tolik dobrých zpráv, o kterých nikdo z vás neví! Nikdo z vás! Protože to nepatří do rámce toho, co dělají média. Možná řeknete, že jedna z věcí, kterou způsobí tato doba, bude změna v poskytovatelích informací. Protože až to skončí – a ono to skončí – a prach se usadí, podíváte se na ně a řeknete: Špatná práce, nevedli jste si dobře, nedělali jste to správně – dávali jste nám zábavu, drama, nedali jste nám nic, co by pomohlo našim srdcím, nedrželi jste nás za ruce a neobjímali dost, nic z toho jste nedělali A pak řeknete: „Kdo je zodpovědný za tato média?“ To jedna z věcí, kterou uvidíte měnit se, drazí. Je to restart; takže Země asi bude potřebovat trochu času, ale vy začnete vidět věci jinak, a možná pravdivěji… Možná zjistíte báječné věci, které by nikdy nebyly odvysílány, pokud by nepracovaly pro toto.

.

Chtěl bych vám něco říct. Chci vám říct o experimentu, který dělali s dětmi před mnoha lety. Byl to experiment, který by nejspíš za dnešních pravidel nebylo možné uskutečnit. Někteří psychologové o tom vědí, studovali to i někteří odborníci na výživu. Šlo o to, že se daly dohromady děti pro experiment s jídlem. Těmto dětem se třikrát denně nabízelo jídlo formou švédského stolu: snídaně, oběd a večeře. A ony si mohly vybrat cokoli a kolik jen chtěly, aniž by jim kdokoli cokoli říkal – žádní rodiče neměli přístup. A ten stůl byl nádherný – začínal zeleninou, přes různé druhy ovoce, rýži – prostě standardní bufet; a samozřejmě na konci stolu zákusky – a ty byly jako stvořené pro děti – takže tyčinka Mars, taky M+M´s, také jsou tam sušenky a koláče… to všechno tam je. A pak sem vpustíte děti: „Je snídaně! Tak co si dáte?“ Co myslíte? Všechny děti běží na konec stolu a nacpou se – sušenkami, dortem… A při obědě udělají to samé. No uznejte, jak by mohla zelenina, třeba tuřín, konkurovat tyčince Mars? U večeře udělají totéž.

.

Další den bylo všem špatně. (Smích.) To je ale překvapení! Protože dítě to neví… ale innate dítěte to ví! A tak víte, jak tento experiment pokračoval? S postupujícím časem děti začaly jíst zeleninu, rýži, ovoce, všechno možné, a až pak zákusky, ale s mírou, a o to víc si je vychutnávaly. Protože tělo se dožadovalo rovnováhy. Ne jen to nezdravé, rovnováhu. A bylo to zajímavé, neboť experiment ukázal, že dokonce i děti, které dychtí po sladkostech a neumí to jinak, mají innate, která se postará o rovnováhu, když se jí dostane správných věcí.

.

Chtěl bych, abyste si analyzovali to, co se právě děje na planetě; protože já se chystám prohlásit, že vy nedostáváte správné věci, drazí. Právě teď, drazí, není na této planetě žádná zelenina, není tady žádné ovoce… Myslím, že chápete, co tím říkám. A to se změní. Myslím, že divokou kartou v tomhle směru budou ti, kteří vystoupí a začnou to měnit. Řeknou: Podívejte, máme tady dobré zprávy, o tom jste dosud neslyšeli, ale je v tom naděje…

.

Chci vám ukázat tu předpojatost, tu předpojatost, pokud jste ji dosud neviděli – tak abyste pochopili, jak to funguje. Když se podíváte na všechny informační kanály, budou vám ukazovat všechny ty přehledy nakažených a mrtvých… nakažených a mrtvých, nakažených a mrtvých… Ptám se vás – kde je sloupec uzdravených? Není tam, že? To je zaujatost, vidíte ji tam? Je to zaujatost dramatem – oni ani nepřemýšlejí. No, víte – je to 90%, možná 99% těch, co se uzdravili. Kde to je? Kde jsou tato čísla? Nenajdete je tam.

.

A pak je tady celá ta ekonomická zkáza a zmar, o kterých vám vykládají. Říkají: „Od dob ekonomické deprese jsme neviděli něco takového a takové potenciály.“ A všichni to začnou srovnávat s hrůzami roku 1929. Ale nikdo neříká: Ano, je to tak, ale pamatujte, je to jen dočasné! Možná to pár let potrvá, ale vrátí se to. Vrátí se to. Burzovní trh se vrátí, je nachystaný a připravený. Toto není konec leteckých společností, ocelářského ani automobilového průmyslu, není! Je to jen drcnutí! Říkají vám to? Nebo to začínají srovnávat s tím nejhorším z nejhoršího a vy se do toho vžíváte? A zelenina ani ovoce není k mání, jenom nezdravá strava.

.

Chci vám říct něco hlubokého. Později dnes se vám chystám předat channeling zvaný Rodičem svému vnitřnímu dítěti. Ale pro tuto chvíli vám něco řeknu – a je to takhle hluboké: Za několik generací se historikové budou dívat na čísla, která budou velmi výmluvná. Ukazatelé délky života lidstva jako celku se zvyšují. Byly časy, dokonce i v této zemi, kdy lidé žili do pětačtyřiceti; takový byl život. Namouduši, padesát, ne víc. Skutečně se neočekávalo, že byste žili tak dlouho, bylo příliš mnoho nemocí, špatná výživa… Všechny ty věci se rozvinuly, takže sledujete pozvolný vzestup délky života díky výživě, vědomostem a tomu všemu… a tak jste v kondici ještě v osmdesáti, blížíte se devadesáti, a blížíte se průměrné délce života v této zemi a zemi pod vámi – mluvím o Kanadě a USA.

.

Co kdybych vám řekl, že najdou něco – za několik generací, když se podívají do tabulek a řeknou – Co ten propad? Co znamená tady ten propad? Dají tomu jméno – pojmenují to „Pokles Korona“. Ten pokles je v tabulce, kde vidí celou generaci – nemá to co dělat s virem! To strach zkrátil životyStrach jim zkrátil životy! Tak hluboké to je. Nedovolte, aby se to stalo! Nedovolte to! Něco vám řeknu: Historikové možná řeknou – nakonec, až udělají všechny propočty – že strach zabil více lidí než ten virus. Hodláte být jedním z nich?Anebo obstojíte v této zkoušce a řeknete: „Je to jen hrbol na cestě, dostaneme se přes něj. Je to dočasné. Budeme truchlit, pokud musíme; ale vrátíme se. Hledejme sloupeček uzdravených…“ Někde ve zprávách, místečko v tabulce, které vám ukáže pravdu… Ale spíš ne, nebudou ochotni vám to ukázat, protože to jsou přece poněkud příliš dobré zprávy… Hmm? To jsem vám chtěl povědět.

.

Skutečně vám neukazují pravdu. Jakkoli špatné si říkáte, že to je – je to jen výmol… Ale skutečná pravda tam není, a ani dobré zprávy tam nejsou, zatím ne… A jednou se to bude propočítávat, uvidíte.

.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Mnohokrát jsem vám říkal: „Dva kroky vpřed, jeden krok zpátky; a vy právě děláte krok zpátky“. Staré duše, byly jste pro to vybaveny; budu o tom hovořit víc – byly jste pro to vybaveny – tady záříte, proto tady jste, to je faktor soucitu, který máte, zatímco jiní ho nemají – to je vaše zkušenost.

.

Je načase pustit se do práce.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Manipulating Fear – 28:31

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmara H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět