4-2021 Kryon

Čtyři velkolepé kontroverzní pravdy – 2

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat a vysílán Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 14. dubna 2021

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Drazí, tento měsíc vám přinášíme čtyři části na téma Velkolepé kontroverzní pravdykteré nutí lidi zpochybňovat, co je pravda a co ne. A vybrali jsme čtyři věci, o nichž jsme už mnohokrát diskutovali. Tento měsíc je pospojujeme proto, abyste je mohli slyšet (a přečíst si) pohromadě a možná si uvědomili, co jsme vám už tolikrát říkali: věci nejsou vždy takové, jak se zdají být.

 

Trochu jsem zaváhal, když jsem chtěl vyslovit slovo „kontroverzní“ a to z následujícího důvodu. Publikum, ke kterému právě teď mluvím, k členům Kruhu dvanácti, je takříkajíc srozuměno s těmito konkrétními kontroverzními pravdami. Přesto tento channeling uslyší tisíce lidí, kteří nejsou členy, a ti potřebují slyšet něco, co pro ně musím znovu objasnit. Protože toto poselství bude kontroverznější pro lidi „z vnějšku“ než pro lidi, kteří jsou pracovníky světla nebo starými dušemi.

 

A tady to je. Drazí, VAŠE GALAXIE JE PLNÁ RŮZNÝCH FOREM ŽIVOTA, jako je ta vaše. Slyšeli jste to? A to nemluvím o mikrobech, které můžete najít na měsících některých planet ve vaší sluneční soustavě, mluvím o těch (formách života), které mohou dokonce vypadat jako vy. Už jsme vám před nějakou dobou o tom předali celý channeling, mluvili jsme o vědeckých pravdách a astronomech, kteří hledají život, protože si uvědomují, že prvky, které vytvořily život na této planetě, formy a důvody existují všude. Takže vaše myšlenka, že jste v této galaxii úplně sami a že nikde jinde neexistuje žádný jiný život (mimo vás), je opravdu velmi legrační. Jako kdyby nějaký muž, který možná vyrostl se svou rodinou na opuštěném ostrově, na kterém zůstali uvězněni a nikdy nikde jinde nebyli nebo nikdy neměli žádný kontakt s kýmkoli jiným, zkoumal ostrov, objevil pláž a řekl: „Zajímalo by mě, jestli jsou tady na planetě ještě další pláže.“ Protože nikdy žádné pláže neviděli ani nepřemýšleli o tom, že to, co vytvořilo tuto pláž, mohlo vytvořit i stovky tisíc, ne-li miliony dalších pláží kdekoli jinde.

 

Tohle je vaše planeta. Co je udivující, překvapivé, zarážející a kontroverzní, je, že se vám tyto jiné formy života ještě nepředstavily jako společnost nebo cokoli jiného a neřekly ahoj. Nyní někteří lidé řeknou: „Ano, víme, že přišli a odešli,“ ale o tom tady nemluvím. Drazí, existuje mnoho věcí týkající se tohoto tématu, které byste měli pochopit a uvědomit si je. Začněme tedy od začátku, ale budeme struční, protože jsme o tom mluvili už dřív.

 

V galaxii je všechno zhruba stejného věku, protože galaxie byla stvořena jako jedna věc uvnitř vesmíru. Ve vesmíru je vaše galaxie podobná ostatním galaxiím. Ve vaší galaxii je všechno zhruba stejně staré. Miliardy sluncí jsou ze stejného materiálu jako vaše slunce a velmi mnoho z nich je stejného stáří. Věda nedávno objevila, že existují planety stejné velikosti a typu jako Země, v obyvatelné zóně s dokonalou vzdáleností od slunce, na podobné oběžné dráze, jako máte vy. Takže v této galaxii jsou planety v obyvatelné zóně kolem hvězd, stejně jako vaše planeta Země. A vědci je očíslovali a viděli, že jich jsou miliardy, miliardy, ne jen několik. A když se na to podíváte, řeknete si: „No, prvky jsou stejné, věkem jsou stejné, jaké jsou šance, že by mohl existovat život jako ten náš i na jiných místech v této galaxii?“ Statistici si užijí spoustu legrace, protože řeknou: „Existuje jistota, že tam jsou i jiné živé bytosti.“ A to jsou. Přesto se pořád najdou tací, kteří tvrdí, že neexistují, protože o nich nikdy neslyšeli.

 

Nyní mi dovolte uvést skutečnost číslo dvěVaši biologové a vědci, kteří studují Zemi, vám potvrdí, že život na této planetě skutečně začínal dvakrát nebo třikrát. Nezačal hned jediným začátkem, který by trval, ale uběhly miliony let, než se život uchytil, tedy dokud nenastala fotosyntéza, dokud nezačal a neuchytil se život. Od té doby existuje. Měli jste opožděný start, drazí, a můžete si to najít v biologii a promluvit s experty, jak dlouho tady tato planeta existuje, jak dlouho tady existuje život. Když se nad tím zamyslíte, jaké jsou potom potenciály, že by ostatní planety podobné Zemi v obyvatelné zóně v této galaxii také neměly prodlevu mnoha milionů let v odkladu života a evoluce? A je tedy pravděpodobné, že právě teď jste „nové děti ve čtvrti“? A to jste.

 

Tyto informace vám poskytujeme znovu a znovu a pro mnohé jsou kontroverzní a zvláštní. Ale pak jsou vědci, kteří pokyvují hlavou a říkají: „To dává smysl.“ Neviděli jste ostatní bytosti, nemluvili jste s nimi, ale znovu vám zopakuji, že máte galaktickou rodinu, která ví, že tady existujete.

 

Proč je to tak velkolepé? Všechny tyto planety podobné Zemi, na nichž už dlouho existuje život a jsou možná mnohem, mnohem vyvinutější než vy – to velkolepé na tom je, že vás znají a to nejúžasnější je, že vědí, co se tady děje, zvláště od roku 2012. Existuje galaktická rodina, s níž se jednoho dne setkáte. A pak si pomyslíte, jak naivní bylo od lidstva, že vůbec kdy pochybovalo o její existenci.

 

Ale opět otázka: Proč tu dnes nejsou? Proč s vámi nemluví? Ti samí statistici, kteří předpokládají, že tam venku musí být život, by se zhluboka nadechli a řekli: „No, statistiky nejsou o nic méně platné jen proto, že tito tvorové nás ještě nepozdravili a nekontaktovali nás. Možná jsou jen příliš daleko. Možná pro ně neexistuje způsob, jak by vás mohli kontaktovat.“ Ale tohle není odpověď. Na něco totiž čekají, drazí. Už jsem o tom dřív mluvil. Chci, abyste sledovali realitu scénáře, který vám zde předložím. Předpokládejme, že zítra na louce před  Bílým domem přistane nějaká vesmírná loď, aby vás pozdravilaCo by se stalo s touto kosmickou lodí? Mám vám to říkat? Nestihla by tam ani přistát, byla by sestřelena z nebe, než by vůbec měla šanci přistát. To, co vám nyní říkám, je zpráva od vaší galaktické rodiny: Tato planeta je stále barbarskáTato planeta ještě ‚nedospěla‘. Je příliš nebezpečná, aby ji mohli navštívit.

 

Všechny vaše sci-fi filmy o mimozemšťanech jsou velmi zajímavé. V nich k vám tyto mimozemské bytosti přicházejí jako nebezpečí. Kradou vaše zlato, drancují oceány a zabíjejí lidstvo. Někteří dokonce říkají, že vás sežerou. (Kryon se směje.) Zopakuji vám to znovu, pokud jste o tom nepřemýšleli.

 

Drazí, tohle je vaše vědomí a nikoli vědomí vaší galaktické rodiny, která je mnohem pokročilejší ve vědomí a lásce – ne sice všichni, ale většina z nichTo vy jste pro ně nebezpeční a je zajímavé, že ve svých filmových příbězích a sci-fi knihách jen odrážíte své vlastní vědomí ohledně toho, co očekáváte zvenčí – dobývání, způsobování škod, utrpení. Až se konečně setkáte s touto galakticky vyspělou rodinou, najdete soucit a láskuprotože si už prošli tím, co se nyní učíte, a mnoho z nich také prošlo obratem.

 

Mají tutéž Tvořivou sílu, Stvořitele, jenž stvořil vás a vaše duše, jenž také stvořil je a jejich duše. Napadlo vás to někdy? Co když se vaše duše pravidelně vyměňují s dušemi z jiných míst v této galaxii? Co vy na to? Odpověď je, že ano. Věděli jste, že duše je absolutně věčná, že nemá začátek ani konec? Pochopili jste to a uvědomili si to? Přemýšleli jste o tom někdy? Možná jste už sami pobývali na jiných planetách, možná jste prožili galaktické minulé životy. Nebylo by to možné? No, je to pravda.

 

Velkolepé, kontroverzní, těžko představitelné, jak to funguje? Všechny tyto věci, drazí, se jednoho dne ukážou a vysvětlí samy v souladu s tím, jak se budete vyvíjet. Tato galaxie je plná rodiny, laskavé rodiny. Někteří z nich toto místo, zvané Země, navštívili, ale jen přišli a zas odešli. Nemohli zůstat, protože to nebyli ti, kdo přijdou později. Ti, kteří přijdou později, vám budou hodně podobní a budou vám vyprávět příběhy, kterými prošli a které jsou hodně podobné tomu, čím nyní procházíte. Možná jsou někteří z nich o milion let starší než vy, možná i více. Budou to Mistři. Uslyšíte o nich.

 

„Kryone, za jak dlouho o nich uslyšíme?“ Odpověď zní, jakmile provedete tyto změny na planetě, o kterých vám opakovaně říkáme. V tuto chvíli jste teprve na úplném začátku.

Toto je pravda, drazí, důležitá pravda. A je to velkolepá pravda.

A tak to je.

 

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – Four Spectacular Controversial Truths 2 – MP3 – 13:20 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět