4-2021 Kryon

Čtyři velkolepé kontroverzní pravdy – 3

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat a vysílán Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 21. dubna 2021

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Série tohoto měsíce se zabývá čtyřmi tématy, která jsou velkolepá, kontroverzní a pravdivá. Tohle je třetí část. Na to, co vám dnes představím, mnoho posluchačů tohoto programu řekne: „Samozřejmě, tohle už vím.“ Ale to platí jen pro vás, protože jste se sami vědomě rozhodli o tento program zajímat. Ale pro planetu obecně je to, co vám předám, kontroverzní. A je to velkolepé, protože je to pravdivé, velmi pravdivé. To, co bych vám nyní rád řekl a poté o tom promluvil podrobněji, je následující.

 

Drazí, vaše duše, které jsou věčné, bez začátku, vždy byly a vždy budou, což je pro vás těžko pochopitelné. Takové jsou vaše duše. Vy, vaše esence, vaše duše hrají na této planetě mnoho rolí. Jinými slovy, reinkarnujete se. Je to velkolepé, protože je to plán, jenž pomáhá pokroku této planety s vědomím, které můžete používat podle své svobodné volby. Je to „motor“ vědomého pokroku, protože vaše duše se vrací jako někdo, kdo tu již byl, zvládl to a pak má šanci posunout minulost, protože vaše zkušenosti jsou uloženy ve vaší Akáše. Je to jako ve škole, kdy postupujete ve třídách, v kvalitě učení.

 

Život po životě si uchováváte zážitky z posledního života a pracujete na nich v dalším životě. Někteří tomu říkají karma, ale je to víc než to, drazí. Protože tento systém minulých životů vám dává schopnost, způsobilost projít touto školou Země, abyste se učili a posouvali vpřed. A víc než to, abyste se přiblížili pravdě, kterou vám stále předáváme, k základní pravdě, že jste součástí Boha. Abyste se přiblížili k základní pravdě, že celý tento plán je o zvýšení vědomí této planety směrem k mistrovství.

 

Tohle je ten motor, musí to tak být. Kdyby každý přišel jen jednou, byli byste stále ve školce. Někteří říkají, že v ní vlastně stále jste. Navíc vám říkám: časové cykly, z nichž některé běží velmi pomalu, s tím totiž spolupracují, neboť máte cykly změn, které se pak někdy spojí tak, aby vás posunuly do vyššího vědomí, pokud jste na to připraveni. A to jste právě zažili, byl to posun v r. 2012. To je důvod, proč tady Kryon vůbec je.

 

Většina vašich náboženství na této planetě nevěří v reinkarnaci. Ve skutečnosti, když mluvíte s někým, kdo je zapojen do nějakého systému víry, se na vás podívá jako na blázna. „Tak to nemůže být,“ řekne, „pokud by to tak bylo, jak jinak by mohla fungovat doktrína naší víry? Protože jsme se narodili, jsme zkoušeni a pak budeme buď potrestáni, nebo odměněni. A to se stane jen jednou.“ Drazí, něco vám řeknu. Tohle není systém Boží, ani systém Stvořitele, ale systém lidský. Přijdete a jste buď hodní, nebo zlobiví – to zní jako svatý Mikuláš – a podle toho jste odměněni nebo potrestáni. Již v prvním channelingu této série jsme vám řekli, jak nelogický a nefunkční tento váš systém jeNení to vůbec systém lásky. Přemýšlejte o tom. To není od Boha. Systém, který je nádherný, vás pobízí přicházet a znovu se vracet.

 

První organizované náboženství na této planetě, o kterém můžete říci, že patří k vaší civilizaci, je hinduismusA základní součástí hinduismu je reinkarnace. To abych vám dal příklad odpovědi na otázku: „Jaké byly první intuitivní myšlenky tehdejších lidí, ještě bez jakékoli doktríny a jakýchkoli pravidel, na co přišli, co mohli uchopit a společně s tím pracovat?“ Tím systémem byla láska a soucit a zahrnoval minulé životy. Později se objevily jiné systémy, které také obsahovaly minulé životy. Dnes jsou na této planetě miliardy lidí, kteří stále ještě věří, že reinkarnace není jen možnost, ale způsob, jakým to všechno funguje. Ale já mluvím k vaší kultuře a kulturám kolem vás, které často v reinkarnaci nevěří.

 

Je to velkolepé, protože tato pravda je jádrem, základem, a jak jsem už řekl, „motorem“ pro pokročilou planetu, tím, že se vracíte. Někteří se zeptáte: „A co domorodci? Víš, já toho o minulých životech od domorodců moc neslyším.“ Dělají to jinak, drazí, ale poslouchejte je, když mluví o svých předcích. Proč podstupují tolik námahy, aby získali moudrost svých předků, když se modlí ke svým předkům, pokaždé se na ně obracejí, ponořují se do různých druhů meditací nebo obřadů? Protože chápou, že jsou svými vlastními předky.

 

Část této moudrosti je přenášena skrze Zemi, skrze hlínu Země, přímo zpět k nim. Toto je jejich způsob chápání cyklu. Zeptejte se domorodých lidí na cykly a oni vám poskytnou stejné informace, jaké vám dávám já. Je v tom větší plán, drazí. Všechno je součástí návratů.

 

Je tolik věcí, které bych vám mohl dát, tolik příkladů krásy vracejícího se člověka. V tom všem bych rád, abyste věděli toto: Vy, vaše duše se nemůžete dočkat, až se sem zas vrátíte. A řeknu vám ještě něco, něco vysoce kontroverzního. Sami si vybíráte své rodiče. Už jsme o tom dřív mluvili. Mnoho z vás právě teď namítne: „V tom se mýlíš, Kryone. Jiní si možná vybrali své rodiče, ale já bych si své rodiče nikdy nevybral.“ Ale ano, vybrali jste si je z mnoha důvodů. Nevybrali jste si je proto, abyste prošli nějakou zkouškou nebo abyste měli život plný trápení a problémů. Vybrali jste si je, protože byste možná mohli být jejich učiteli, protože jste staré duše. Mnoho starých duší si vybírá za rodiče mladé duše, aby se tito rodiče od nich mohli učit. Možná teď řeknete: „No, nejsem si jistý, že se ode mě rodiče něco naučili.“ Nevíte, co nevíte. Různé věci přijdou a urovnají se. Duše se učí jinak než lidé. Existuje systém, kdy vaše vědomí toho, v co věříte, ovlivňuje ostatní způsoby, o kterých byste si to ani nepomysleli. To vše je součástí tohoto plánu.

 

Můj partner se jednou zeptal a dostal odpověď na svou otázku: „Proč musí někteří lidé zemřít brzy?“ Odpověď je, že nemusí. Ale ještě předtím, než přišli, měli dohodu, že až dosáhnou nejvyšší možné úrovně vědomí v takové míře, kterou dokážou, pak se někteří z nich rozhodnou odejít brzy, vrátit se a pokračovat tak, aby tato planeta měla šanci na budoucí populaci s moudrostí. A tak nezáleží na tom, co pro ně uděláte, abyste jim pomohli, těmto časným úmrtím nemůžete zabránit. Zkuste se na to podívat z tohoto úhlu pohledu. Když se pak účastníte obřadu na jejich památku, lidé pláčou, a přesto se mezi vámi najdou moudří jedinci, kteří řeknou: „Děkuji za ten plán, protože tito lidé ovlivní planetu. A já budu při tom, protože se taky vrátím.“

 

Velkolepé, pravdivé, krásné – a to je to, jací jste. Teď už víte proč.

 

Tak hluboce miluji lidstvo za to, co děláte jeden pro druhého, pro vesmír a pro tuto krásnou Zemi. Opravdu je to velkolepé!

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Four Spectacular Controversial Truths 3 – MP3 – 13:17 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět