4-2021 Kryon

Čtyři velkolepé kontroverzní pravdy – 4

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat a vysílán Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 28. dubna 2021

.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Možnost mluvit k vám tímto způsobem je docela nová, i když vždy existovala a nebyla pro druhou stranu závoje nikdy ničím zvláštním. A co myslíme „tímto způsobem“ je to, že se na nás mohou připojit tisíce lidí, očekávajících, že si poslechnou poselství, které může být zásadní a hluboké nebo jen plné míru, radosti a laskavosti. Před sto nebo dvěma sty lety to však bylo vyhrazeno jen velmi málo lidem. Někdy to bylo vnímáno jako kult, někdy jako magie, ale většinou jako něco hloupého nebo pošetilého. Ačkoli téměř všechna posvátná písma na této planetě byla napsána tímto způsobem, kdy zprávy (poselství) přicházely přímo z druhé strany na papír, ani ty nebylo považováno za channeling. Channelingy by měly utěšovat a uklidňovat vaši duši, měly by být obrovskou rukou, která uchopí tu vaši nebo vás obejme a řekne, že je všechno v pořádku. A možná by vám měly poskytnout odlišný pohled na to, kdo jste. Proto jsme tady.

 

Tohle je čtvrtý a poslední channeling ze série čtyř na téma Velkolepé kontroverzní pravdy. Tento channeling je jednoduchý, ale dovolte mi to vysvětlit. Tady je to prohlášení: BŮH VÁS ZNÁ.

 

Co vás vaše kultura učí? Co je první věcí, kterou zjistíte? V kultuře mého partnera, ke které mluvím většinu času, najdete obrovské oddělení člověka od Boha. Oddělení je tak velké, že vám bylo řečeno, aby si vás Bůh všiml, musíte udělat mnoho věcí. Existuje mnoho doktrín, učení, která tvrdí, že nikdy nemůžete mluvit osobně s Duchem, s Bohem jako jeden na jednoho. Musíte mít nějakého svatého prostředníka, který to za vás udělá. Vy jdete za ním, a on jde k Bohu. Byl na to léta trénován. Toto konkrétní nastavení, které jste dostali od narození, vám dává perspektivu toho, jak moc jste podle tohoto přesvědčení malí. Bůh sedí na jakémsi trůnu jako otec, jenž vás sleduje, ale ve skutečnosti vás nezná. Vaše modlitby jsou někdy vyslyšeny, někdy ne, někdy musí být předány přes jiné (prostředníky). Někdy musíte zdolat nějaké schody nebo počítat perly nebo něco udělat, abyste získali nějakou energii. Protože jste před Bohem tak malí, takto vás to učili. Tohle je pravdou mnoha učení na této planetěBůh je velký a vy jste malí.

 

 

Teď pro vás mám kontroverzní pravdu a rád bych, abyste na chvíli použili duchovní logiku. Téměř všechna učení a téměř všechna vědomí na planetě věří v posmrtný život. To by znamenalo, že existuje víc než jen lidská mysl, co se zapojuje, zatímco tu sedíte a posloucháte to. Musí tu být duše. Duše je to, co zkoumáme, odhalujeme a pracujeme s ní v Kruhu dvanácti, v meditacích, pokaždé když se sejdeme. Řekli jsme vám, že duše je tou částí Boha, kterou jste vy. Duše je tedy doslova součástí Tvořivého zdroje, a proto vůbec není oddělena. A když přemýšlíte o tom, co by duše mohla být, začnete chápat, že je to multidimenzionální energie, která do sebe nějakým způsobem ‚zabalila‘ vaše vědomí. Ale je věčná, trvá věčně! Jak můžete mít ve 4D něco, co je věčné, natož aby to dokonce byl věčný člověk? Nemůžete.

 

Takže duše je něco velmi velkého, co máte. Někteří říkají: „Ano, ale učili nás, že duše je u Boha. A když jsme na Zemi, jsme od ní nějak odděleni. Proto jsme nepatrní, že si nás nemůže ani povšimnout, a to je důvod, proč jsme obětí planety.“ A tak dále a pak vyjmenujete celý seznam toho, co vám bylo řečeno, kdo jste. Drazí, chci, abyste se na chvíli zastavili a použili svou vlastní duchovní logiku. Dává vám smysl, že vaše duše, skutečné jádro všeho, co definuje vás a vaše vědomí, tato duše, která vás doprovází v každém jednotlivém životě a je věčná od začátku do konce, že tato duše je snad v nějaké krabici někde na jiném místě, zatímco vy jste tady? Takto vám to totiž bylo řečeno.

 

Je to kontroverzní a velkolepé. Tato duše je nyní s vámi a představuje to, co je Tvořivý zdroj ve vás. Dám vám prohlášení a byl bych rád, kdybyste si ho zapamatovali: Tvořivý zdroj, kterým je Bůh, chce, abyste ho nalezli. Chce, abyste ho nalezli! Můžete se svobodně rozhodnout, že budete ignorovat všechno, co řeknu. Vy, kdo to teď právě posloucháte nebo vás na tuto akci vzal váš přítel, abyste si poslechli tohoto legračního chlápka v křesle, který zde channeluje, i vy máte svobodnou volbu myslet si, jak je to hloupé nebo pošetilé, nebo jak je to roztomilé, nebo cokoliv jiného. Anebo si můžete pomyslet: „Co kdyby, jen co kdyby to byla pravda, že naše duše se svobodnou volbou představuje část Boha na této planetě?“ Ta část, která vám dává svobodnou volbu, k vám napřahuje ruku a říká: „Víš, že existuji. Víš, že jsem tady. Věříš v posmrtný život a víš, že toho existuje víc než jen být pouhým člověkem. Proč neuděláš další krok a nepřijdeš si na to sám?“

 

Bůh zná tvé jméno. A pokud je to pravda – a pravda to je, i když je to kontroverzní – co vám to umožňuje dělat? Odpověď zní: Téměř všechno! Najednou je možné všechno, najednou může dokonce existovat plán, který vás a váš život počítá jako částečku, jako zoubek ozubeného kola v gigantickém, duchovním stroji. Zasloužíte si být tady! Lidé se neustále ptají: „Jaký je účel mé existence?“ Odpovím: jediný účel, smysl vašeho bytí zde na Zemi Je BÝT! Být zde jako stará duše s vysokým vědomím, aby cokoli se vám nebo někomu kolem vás stalo, lidé ve vás mohli vidět BohaTo je ten účel, smysl (vašeho života).

 

Někteří řeknou: „Musím napsat knihu, musím vybudovat léčebné centrum. Prostě musím se svým životem něco udělat.“ Nechápete, že tohle „něco“ jste vy, vaše velikost, zatímco tady sedíte a chápete, že jste v sobě našli tu ruku, která se k vám natahujePak se život změní, dojde k uzdravení, strach se zmenší, úzkostí zmizí, i když všechny problémy nezmizí.

 

Protože Bůh zná vaše jméno. Tohle je premisa, která dosud nebyla pochopena. Vymazala by tolik věcí, na které se ostatní doktríny spoléhají. Chtějí, aby k nim lidi přicházeli, žili, dělali určité věci a chovali se určitým způsobem. Je to starý 4D systém, jenž si neuvědomuje a neodráží vznešenost a krásu laskavého a neodsuzujícího BohaNeodsuzujícího Boha!

 

Všechny tyto čtyři channelingy jsou dostupné všem, nejen členům Kruhu dvanácti. Začali jsme první premisou, ke které se můžete vrátit a poslechnout si (přečíst si), že Bůh není dysfunkční Otec v nebi, který vás navěky bude mučit, pokud neuděláte něco konkrétního. A toto „něco“, co musíte dělat, se samozřejmě liší od učení k učení. Doktríny na planetě jsou tak dysfunkční, že existovaly doby a stále ještě existují, že když jste věřili, jak uctívat nepostižitelného Boha, a někteří v to nevěřili, pak vám bylo dovoleno je zabíjet, protože v to nevěřili. Vidíte, co lidé udělali s Boží velikostí? Proč se na chvíli nezastavíte a nepomyslíte si: „Opravdu by to tak mělo být?“

 

Drazí, řekli jsme vám, že to bude kontroverzní. Bůh zná vaše jméno a od vašeho narození čeká jen na to, staré duše, abyste si položili otázku„Je to pravda? Jsi tam? Je možné, že sedím sám ve své šatně, zvednu ruku a mluvím k Tvořivému zdroji vesmíru?“ A odpověď zní: Ano, protože je to uvnitř tebe. Vaše duše je součástí tohoto Stvořitelského zdroje a existuje spojení, které můžete získat, mít, aniž byste k tomu potřebovali někoho jiného, nějakého svatého muže nebo ženu, bez určité stavby, bez určité budovy, bez čehokoli jiného. Je to jen spojení vaší vlastní velkoleposti s velkolepostí Stvořitele.

 

Bůh zná tvé jméno a to je ta nejúžasnější pravda na Zemi, kterou jsem vám právě předal. Je to tak kontroverzní, že mnoho z vás odejde, bude kroutit hlavou a říkat: „Tohle je nemožné, naprosto nemožné.“ Dokud to sami nezkusí. Protože pokud zahájíte tento proces s čistým záměrem, řeknu vám, co se stane. Ta ruka, která je k vám natažená, se chopí té vaší a skutečně vás potáhne dopředu. Protože jste se rozhodli najít to, co je tak pravdivé, tak velkolepé a tak nádherné. Až to najdete, pak to tam nezůstane jen tak ležet ladem. Jakmile to najdete, vezme vás za ruku a řekne: „Miluji tě. Děkuji, že se díváš, děkuji, že jsi to pochopil.“ Pojďme teď začít zbytek tvého života.

 

Možná je to ta nejdůležitější věc, kterou vám kdy budeme channelovat. Bůh zná vaše jméno, drazí, každého z vás, bez ohledu na to, co vám bylo řečeno, ať už to byl kdokoli. Přemýšlejte o tom. Posaďte se a buďte milováni.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Four Spectacular Controversial Truths 4 – MP3 – 14:53 min.

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět