4-2021 Kryon

Čtyři velkolepé kontroverzní pravdy – 1

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat a vysílán Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 7. dubna 2021

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Přicházíme opět se zprávou rozdělenou do čtyř částí, kterou si všichni můžete poslechnout (nebo přečíst). Tohle je první část a každá část bude mít odlišné téma. Hlavním tématem tohoto měsíce jsou Velkolepé kontroverzní pravdy.

 

V posledním roce došlo ke změnám v poselstvích Kryona. Nejvíc se změnilo to, že je poslouchá mnohem víc lidí jinak než kdykoli předtím. Zatímco dřív převládala tištěná média, dnes se mnohem víc využívají vizuální a audio prostředky. A proto mnoho lidí neslyšelo nebo si nepřečetlo zprávy, které jsou naprostým základem všeho, co vám chci předat. Takže pro některé z vás bude tento channeling komplexním přehledem pravd předávaných třicet let, zatímco jiní to uslyší poprvé a někteří to sice uslyší znovu, ale jiným způsobem.

 

Každá z těchto čtyř pravd, které vám chci sdělit, je velkolepá, protože mění základy toho, co vás učili a kdo si myslíte, že jste. Druhá část bude hodně kontroverzní, protože to, co budeme o těchto pravdách říkat, nemusí být nutně to, co vás učili ve vaší kultuře. A proto to bude pro mnohé, ne-li pro většinu z vás, kontroverzní. Třetí část bude o pravdě, související s láskou, soucitem a realitou. Tu první pravdu, o které chci mluvit, jsme vám předávali už mnohokrát, ale tentokrát chci, abyste ji úplně pochopili a přijali za svoupokud budete chtít a budete moci.

 

První velkolepá pravda je tato: Tvořivý zdroj vaší duše, to, co nazýváte Bohem nebo Duchem nebo jakkoli jinak – v tento Tvořivý zdroj věří téměř celá planeta. 80 % lidstva nebo ještě více věří v posmrtný život, věří v duši, a že musí existovat Tvořivý zdroj této duše.  A z toho pocházejí všechna učení (doktríny), jak (Bůh) funguje, jak jej uctívat a co si Bůh o všech těchto věcech myslí. To pak vytváří (nastavuje) určitý vztah k Tvořivému zdroji, nebo ne, možná i poznání Tvořivého zdroje.

 

To, co vám chci nyní říci jako velkolepou, kontroverzní pravdu všech dob, je následující: Tento Stvořitel vaší duše, tento Bůh, Duch, tato krásná soucitná velkolepá energie VÁS NESOUDÍ, ANI NETRESTÁ! Slyšeli jste to? Poslechněte (přečtěte) si to znovu. Nádherný Tvořivý zdroj, naplněný láskou, Vše-co-je, ten, který stvořil vaši duši k obrazu svému, vás nesoudí ani netrestá. Přesto většina učení na této planetě ignoruje skutečnost, že Bůh nemyslí jako člověk. Bůh vůbec nemyslí. Myšlení jako takové je proces, který máte vyBůh je prostě jen energie, která je v naprosté většině odpouštějící a milující natolik, že si to ani nedokážete představit. A vy kolektivně jako lidstvo na této planetě jste si z Boha udělali doslova dysfunkčního otce. Nakolik dysfunkčního, o tom se zmíním dál, protože to je něco tak nelogického a ještě méně funkčního, než jste vy sami.

 

Podle mnoha doktrín této planety tady máte nádherný Tvořivý zdroj, jenž vás umístil na tuto planetu, ponechal vás jako Jeníčka a Mařenku v lese, dal vám určité instrukce, pokyny, pak se stáhnul a poodstoupil. A podle těchto doktrín udělalo lidstvo něco špatně, neuposlechlo pokynů a okamžitě bylo odsouzenonavzdory vaší svobodné volbě, kterou jste měli a máte (Kryon se směje). Svobodná volba, kterou jste vlastně měli, byla (vámi) nejen odsouzena, ale také potrestána. Takže podle vašeho učení kvůli (dá se říct) dysfunkčnosti jednoho nebo dvou lidí na začátku vašeho příběhu, kteří udělali něco špatně, bude ​celé lidstvo potrestáno a posláno na špatná místa. Pokud ovšem něco neuděláte. A toto „něco“ je spojeno s vírou v Mistry nebo s vírou v určité procesy nebo v určité věci. Takže děláte různé druhy věcí, abyste se vyhnuli trestu. Tak vás to učili, vždycky vás to takto učili. A nejen toPokud tyto určité věci nebudete dělat, tento úžasný Tvořivý zdroj, který vás stvořil ke svému obrazu, vás pošle na strašlivé místo s příšernou představou, že tam budete každý den mučeni, upalováni zaživa a stahováni z kůže.

 

Myslíte, že si to jen vymýšlím? Stačí se podívat na malby v některých vašich kostelech, které toto vše zobrazují. Jak si myslíte, že se vaše děti cítí, když jdou do těchto kaplí a vidí takové obrazy, tu hrůzu, když se nebudou správně chovat?

 

Znovu se vás ptám: Myslíte si, že to všechno pochází od Boha, nebo si myslíte, že to pochází od lidí? Odpověď je zřejmá. Není ani duchovně logické, aby vás Bůh stvořil a pak vás trestal. Je to kontroverzní? Ach ano, protože to naprosto odporuje a protiřečí téměř všem doktrínám, které jste kdy měli, které vás nabádají, abyste se lépe chovali. Skoro se to rovná dysfunkčnímu otci, který by jednal následovně.

 

Zeptám se vás jako rodičů: Maminko, tatínku, jak moc milujete své děti? Rodičovská láska k vlastnímu dítěti je největší láskou na této planetě. Tak to prostě je. Matko, pokud tvoje dítě udělá chybu, co uděláš? Zvedneš je, otřeš mu slzy, dítě to zkusí znovu a ty mu stále dáváš pokyny a podporuješ je. Dokonce i když je to vzpurné, nezvladatelné dítě, nebo neposlušné dítě, které se dostane na scestí a dělá věci, které nejsou dobré pro jeho život, stejně ho pořád miluješ. Nevezmeš ho, nepodíváš se mu do očí a neřekneš mu: „Teď jsi selhal, a proto tě budu mučit. Varovala jsem tě. Tohle neuděláte. A myslíte si, že by tohle mohl udělat Stvořitel vesmíru?

 

Existuje tolik posvátných písem s tolika příběhy a podobenstvími, které se vám k tomu snaží poskytnout informace. Například podobenství o marnotratném synovi, ve kterém jeden syn dělá všechno správně a druhý špatně, a když se ten druhý vrátí domů, otec oběma připraví stejnou hostinu. Co vám to říká o Stvořiteli? Miluje vás tak nesmírně, bez ohledu na to, co se děje, nad rámec všech vašich představ. Někteří řeknou: „Počkej chvíli, když jsi špatný člověk, musíš za to zaplatit.“ Říkám vám, že v tomto 3D světě, ve vašich společnostech existují takoví lidé, a pak s nimi určitým způsobem zacházíte. Ale existuje větší plán, který nemá nic společného s tím, co děláte se svobodnou volbou a vědomím na této planetě. Existuje plán a přijdou další zkušenosti v dalších channelinzích, které vám předám, a které vám ukážou, že existuje určitý cyklus. Existuje mnoho způsobů, jak vyřešit skládanku mezi temnotou a světlem, bez trestání a trápení všech duší, které tady na Zemi něco neudělaly správně.

 

Řeknu to znovu: největší, velkolepá pravda je, že JSTE NESMÍRNĚ MILOVÁNI MIMO JAKOUKOLI VAŠI PŘEDSTAVU A ŽE SI ZASLOUŽÍTE BÝT TADY. Slyšeli jste to? A nebudete potrestáni, když se nepodřídíte nějakému procesu, nevyšplháte se po určitých stupních, nebudete vyslovovat určitá slova nebo budete uctívat určitého proroka. Tohle je velmi kontroverzní. Rozumíte té duchovní logice? Bůh vás miluje natolik, že když vám dá svobodnou volbu, pak skutečně tuto svobodnou volbu máteMůžete se svobodně rozhodnout rozvíjet tuto planetu jakýmkoli způsobem, aniž by vám někdo zasahoval do věcí v okamžiku vaší volby.

 

Je mnoho těch, kteří se Kryona ptají: „Proč nám neřekneš, koho máme volit? Proč nám neřekneš o tom či onom?“ A já znovu odpovídám, že tyto konkrétní volby formují vaši lidskost, formují vaši kulturuO tom je svobodná volba, co uděláte.

 

A od té doby, co jste v roce 2012 učinili toto naprosto velkolepé rozhodnutí zůstat a pozvednout světlo, jste milováni ještě více. Neexistuje žádné peklo, drazí. Neexistuje žádný trest, drazí. Existuje pouze láska, pouze soucit.

Je to dostatečně kontroverzní? Přemýšlejte o tom.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Four Spectacular Controversial Truths 1 – MP3 – 12:00 min.

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět