5-2007 Kryon

Význam osvícení

Tisk

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Moskvě v Rusku, 19. května 2007

.

Toto je poprvé, kdy Kryon navštívil Rusko. Velké auditorium bylo plné těch, kteří channeling nikdy neslyšeli… někteří z nich dokonce ani nikdy neslyšeli o metafyzice! To z tohoto channelingu udělalo skutečně přelomovou událost se spoustou energie a s mnoha emocemi. Tito ruští pracovníci světla prolamují paradigma téměř půlstoletí kultury v jejich veliké zemi. Vážně se zajímají o tuto novou energii a my vás zveme, abyste jim poslali své vlastní světlo a abyste je zahrnuli do svých modliteb. Mají silný záměr a byla radost tam být!

.

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby!

.

Někteří z vás řeknou, že lidská bytost nemůže udělat to, co jste právě viděli. [Lee začal channelovat v okamžiku, kdy dosedl na židli.] „Je to příliš rychlé,“ budou říkat. „Aby se mohl odehrát tento druh komunikace, musí člověk strávit více času přechodem do změněného stavu.“ No, vítejte do nového konceptu: lidská bytost, která vibruje vysoko, kráčí s jednou nohou na druhé straně závoje. To vyžaduje mnohem méně času na přípravu energie. Vidíte? Já kráčím se svým partnerem. Mnohokrát, když si myslí, že přednáší sám, náhle přiskočím a pomohu mu. Vidíte, jak to funguje? Jak si myslíte, že byste se cítili, kdybyste s Duchem kráčeli na 100 procent? No, v této místnosti jsou ti, kteří to vědí. Jsou zde léčitelé, kteří žijí s touto energií a pokaždé, když stojí před lidskou bytostí a léčí ji, vědí, co mají dělat a nemusí se pro to zahřívat. Nemusí strávit čas v určité pozici na podlaze. Nemusí projít protokolem nebo se obklopit energetickými kameny. Děje se to, protože jsou úplní. To reprezentuje člověka, který je na toto naladěn.

.

Je vás tu mnoho. Někteří sem přišli, aby prověřili channelera. Vidíte, já vím, kdo tu je. Takže dovolte, abych vám jako první řekl, že si vás v této skupině vážím. Vím, co děláte pro tuto planetu, a vím, co je ve vašich srdcích. Zástupy andělů vás budou následovat domů a budou s vámi spolupracovat každý den. Vězte, že je to čest, že zde sedíte. Stará duše, já vím, kdo jsi, o kom mluvím. Mnozí z vás zde byli už mnohokrát. Vězte, že jste vroucně milováni za svou práci pro tuto Zemi. Ti, kteří pracují s lidstvem, kteří mají soucitná srdce, v této skupině září velmi jasně. Ale potenciál ostatních probouzejících se duší je také obrovský.

.

Někteří zde stále váhají: „Mohlo by toto být skutečné? O čem to všechno je?Dnešní učení je o osvícení. Ale někteří z vás si mohou přát toto učení zcela ignorovat a místo toho mohou chtít pouze sedět v této energii, protože ta se každým okamžikem zvyšuje. Když sami sobě dovolíte to cítit, množství entit v této místnosti se zvýší. Používám třídimenzionální terminologii. Ve skutečnosti je nelze počítat, ale můžete je vnímat. Některé z nich si přejí vás obklopit – dotknout se vás. Některé z nich vám chtějí sedět na klíně! Není zde nic, čeho byste se měli bát. Toto místo je bezpečné. Možná, že ve vašem životě právě teď není bezpečnější místo než toto.

.

Je pro vás bezpečné myslet mimo krabici vaší reality a položit otázku: „Je to skutečné?“ Někteří z vás říkají: „Bože, jestli je toto skutečné, dej mi znamení.“ A my vám ho dáme. Pokud uděláte svou část, my uděláme tu svou. Pokud otevřete svá srdce, my vás naplníme. Naplníme vás jako prázdnou nádobu čekající na Boží lásku ve vašem životě… naplníme vás. A vy to poznáte a odejdete odsud jiní, než jste přišli.

.

Vše, co dnes večer vytvoříme, je polovinou celého prožitku [mluví o faktu, že druhý den bude následovat další channeling - překlad byl již dříve uveřejněn*]. Je to tak naplánováno, abyste slyšeli všechna poselství a abyste se podíleli na všech energiích – na rovnováze vědy, slov, hudby a lásky [mluví o poselstvích celého Kryonova týmu během víkendu]. Takže až dnes večer skončíme, já toto místo neopustím a někteří to ucítí, až sem zítra ráno vstoupí. Budete vědět, že toto je posvátné místo a ne jen show vytvořená někým z cizí země. Je zde kousek domova, kde se mohou sejít kousky Boha a cítit hudbu z druhé strany závoje… bez ohledu na jazyk nebo vztah mezi zeměmi, které zastupují.

.

Osvícení

Někteří říkají: „Chtěl bych se stát osvíceným.“ Je to vznešený výraz, protože obsahuje slovo „světlo“, že? Jsem zde, abych vám řekl, co to je a co to není. Toto je jedno ze dvou základních učení [dnes a zítra], a toto je dobrý způsob, jak začít… jednoduše jít k jádru informace a na tom pak stavět.

.

Někteří říkají: „No, osvícení je toto, osvícení je tamto…“ Takže se osvícení lidské bytosti může zdát jako další pošetilost a samozřejmě je dnes v této místnosti zastoupeno i toto. Lidstvo hledá Boha, všimli jste si toho? Není zajímavé, že 85% lidstva patří k nějakému systému víry? Ach, možná se k tomu nepřihlásili, protože se do něj už často rodí, ale chovají se podle toho už od narození, protože hledání Stvořitele je intuitivní a je zabudováno do DNA. Lidská bytost je stvořena, aby hledala Boha!

.

Jsou stovky a stovky systémů víry v Boha. Když si lidé myslí, že nalezli Boha, většinou HO umístí do nějaké budovy. Pak se k ostatním postaví zády a řeknou: „My jsme osvícení a vy ne. Nalezli jsme pravého Boha a on je v naší stavbě. Pokud do ní vstoupíte, objevíte osvícení spolu s námi.“ To není osvícení, protože tito lidé jsou stále v módu hledání. Vězte, že na hledání Boha není nic špatného. Nicméně požehnaná je lidská bytost, která pozná, jestli ho nalezla nebo ne! Jen tak málo lidí jej skutečně nalezlo.

.

Hledání Boha je jednou z nejvíce ctěných věcí, které Duch v lidstvu vidí. Proto vás nijak nesoudíme, bez ohledu na to, co duchovně vzýváte nebo jaký systém víry jste přijali nebo ne. Nicméně lidstvo většinou nalézá pozůstatek Boha… vidí ho a žasne nad jeho majestátností… a pak nejde nijak daleko, aby nalezlo jeho podstatu. Je to jako uctívat telefon, protože z něj vychází hlas, a nepokračovat dál, abyste zjistili „kdo“ je ve skutečnosti na druhé straně konverzace nebo „odkud“ pochází. Takže vznikají stovky telefonů s různými jmény a představami o tom, kdo je kvalifikovaný k tomu, aby naslouchal, bez jakýchkoli znalostí skutečného zdroje.

.

Požehnaný je člověk, který říká: „Chci poznat Boha. Protože toto hledání je ctěno nade vše. Je nádherné, protože je to lidská bytost, která hledá domov a chce vědět, co jí uvnitř chybí. „Chci být osvícená,“ říká. Takže dovolte, abych definoval, o čem mluvíme:

.

Osvícení je „Božský atribut“, který lidská bytost hledá a nalézá v sobě. Osvícení je řešení hledání Boha a nelze ho nalézt na žádném vnějším místě, pouze v nitru. Tak to totiž bylo vytvořeno, přesto je to nejméně intuitivní. Lidé si totiž myslí, že Bůh je větší než cokoli, co by oni kdy mohli být. Je to to poslední, co by chtěli udělat… podívat se dovnitř, přesto je řešení právě tam.

.

Podívejte se do své historie, drazí. Každý mistr, který kdy kráčel po Zemi, vám to říkal. Některá z jejich slov jste špatně pochopili a odstranili jste je. Někteří z vašich mistrů vám říkali: „Jste synové Boha, jste dcerami Stvořitele a každý z vás je věčný.Myslíte si, že život končí, když zemřete, ale jste věčné bytosti. Váš život je jednoduše jednou z mnoha cest. Ti z vás, kteří zaplňují židle na místech jako je toto, jsou staré duše. Ve skutečnosti 80% nebo více z vás v této místnosti jsou staré duše. Jsou to ti, kteří se probouzejí jako první a kteří jsou první zvědaví. Jsou to ti, kteří se nebojí channelingu, a nebojí se otevřít své srdce a ucítit lásku Boha v nitru. Takže můžete říci, že osvícení je nalezení pravdy v nitru.


.

Pravda

Nyní se dostáváme k diskusi… k té, která je tak zajímavá, protože je to třídimenzionální argument v interdimenzionálním světě. „Kryone, co je to pravda? Pravda musí být jedna věc. Musí to být jedna věc platná pro každého… jedna centrální pravda pro všechny. Takže kdo má pravdu?“ A my vám říkáme: Ach, jak je to od vás singulární! Jak 3D! Všechno ve vašem životě je lineární, že? Díváte se do zrcadla a kolik bytostí tam napočítáte? Říkáte: „No, je jen jedno já.“ Pak vám opět říkáme: Jak singulární! Existuje mnoho vašich já a netušíte, jak jsou velká. Ale vaše 3D omezení vám brání cokoli z toho uvidět. Mnozí z vás hovoří o vyšším já, že? A tak se vás ptám, co to je? Lidé odpovídají: „No, to je část duchovního člověka.“ Ovšem! Takže nyní už máte jedno já, které vidíte v zrcadle, a pak ještě vyšší já. Jsou dvě. Kolik jich potřebujete, abyste je brali jako skupinu? Co takhle další vyšší a další vyšší a pak ještě další vyšší nad ním? Interdimenzionálně je každé já velmi komplexní skupinou smíchaných bytostí s duchovním účelem. Přesto v zrcadle „vidíte“ pouze jednu tvář.

.

Nyní tedy dovolte, abych vám pověděl o pravdě. Samozřejmě, že existuje jedna primární pravda ve vesmíru. Je jednoduchá a hluboká a mnozí z vás vědí, co to je. Je jeden hlavní zdroj pravdy a tím je láska Boha. To je energie ve středu atomu, protože to je energie Stvořitele. A co s touto láskou lidská bytost udělá, to je 3D soukromá jedinečná pravda lidské bytosti. Každý z vás má pro sebe svou pravdu založenou na tom, co uděláte s láskou Boha.

.

Někteří řeknou: „Kryone, to se mi nelíbí. Příliš mnoho pravd. Necítím se dobře s představou mnoha pravd.“ Pak vám tedy dám metaforu. Co vyživuje biologii lidské bytosti? Můžete říci: „No, to je evidentně jídlo.“ A já se vás tedy ptám: je to jedno jídlo? Vy odpovíte: „Pochopitelně, že ne. Existuje mnoho jídel. Já jím jeden druh a můj partner jí jiný druh, protože si vybíráme výživu, která vyhovuje našim tělům.“ A tak je to i s duchovní výživou každého člověka, pokud jde o pravdu. Máte kvocient lásky, který odpovídá energii vašeho těla. A proto jsou někteří z vás médii a někteří léčiteli. Někteří z vás prostě jen chtějí cítit, o čem to je. Proč dnes neobjevíte svou pravdu? Ať je jakákoli, natrvalo vás spojí s Bohem a vytvoří světlo ve vašem životě. To je vaše pravda a to je pro vás osvícení.

.

Boží přístup „ruce pryč“

Existují pravidla, která Bůh dodržuje ohledně osvícení. Možná už jste to slyšeli dříve, ale je to zásadní informace. Někteří z vás stále věří, že Bůh je vnější síla, a čekají, že Bůh sestoupí a něco pro vás vykoná. Někteří se budou plazit po zemi a budou říkat: „Podívej, trpím. Bože, prosím, pomoz mi. Udělej něco!“ Bůh pro vás nemůže nic udělat, věděli jste to? Pravidla vztahu mezi Bohem a člověkem na této planetě jsou o svobodné volbě. Bůh může pracovat pouze skrze lidskou bytost, když člověk požádá o osvícení… ne jen o pomoc. Je to takto: „Drahý Bože, jsem tady a vím, že Bůh je mou součástí. Spojuji se s tebou. Prosím, pověz mi, co potřebuji vědět. Jsem připravený se změnit.“ To je lidská bytost, která otevírá dveře a dovoluje, aby tato energie zářila skrze ni. Jako kužely světla na Zemi. Bůh pak pracuje skrze ty otevřené lidské dveře. Nepomáhá jen jednotlivému člověku, ale používá člověka, aby pracoval s celou planetou. Bůh nemůže na této planetě udělat nic, pokud to není skrze lidskou bytost. Možná to nyní vysvětluje, proč je tak důležité stát se pracovníkem světla. Myslíte si, že jste nic a že nezpůsobíte žádný rozdíl? Můžete kráčet po tomto velikém městě a říkat: „Jsem jedním z milionů. Nemůžu nic udělat.Ale to se mýlíte, protože vaše vnímání je 3D a ne interdimenzionální. Dovolte, abych vám dal příklad, který milujeme.

.

Představte si sklenici čisté vody… s miliony molekul [Lee: ve skutečnosti je to jednička následovaná 25 nulami… velmi velké číslo]. Je absolutně čistá. Nyní si představte, že jedna malinká kapka velmi intenzivní příchutě kápne do této sklenice. Zakrátko budete mít sklenici ochucené vody! To se stane, když máte jedno světlo v temnotě. Protože temnota, dokonce i ve velké oblasti, nemůže existovat, pokud je tam byť i jen jedno jediné světlo. Takže můžete říci, že mohou být miliony temnot, ale díky jedinému světlu ochutíte světlem celou skupinu. Možná je to ve vašem zaměstnání a možná u vás doma. Pravidlo je, že Bůh pracuje skrze ty, kteří vyzařují světlo. A existuje také mnoho pracovníků světla, kteří na sobě mají nálepky mnoha náboženství [patří k mnoha druhům náboženství]. Pracovníci na Zemi jsou ti, kteří jsou vyrovnaní. Ti, se kterými chcete býtti, kteří jsou soucitní, kteří se od vás neodvrací. Můžete se podívat do jejich očí a uvidíte v nich lásku Boha. Poznáte je podle jejich očí! Na planetě je jich mnoho, dokonce i na místech, na kterých si to vůbec nedokážete představit. Taková jsou pravidla. Bůh pracuje s lidstvem pouze skrze ty, kteří se spojili se světlem a umožňují, aby skrze ně zářil soucit.

.

Boží vnímání lidské bytosti

Dovolte, abych vám pověděl o našem vnímání… které je pro Ducha humorné. Vychází z pozorování toho, co lidé dělají. Lidé mají tendenci spojovat si své úspěchy i neúspěchy s něčím, co je nad nimi nebo pod nimi – vždy s vnější silou. A je velmi běžné, že to pochází od duchovně založených lidí. Když se stane něco nádherného, pak řeknou: „Bůh mi požehnal. Dnes jsem obdržel zázrak od Boha. Stalo se něco dobrého.“ A pak, když se stane něco hrozného, tak řeknou: „Dnes mne navštívil ďábel. Stáhl mne dolů. Dnes se staly špatné věci. Je to Satanovo dílo.“ Člověk si tedy myslí, že zde jen sedí a není ničeho schopný. Že se zde odehrává nějaký druh zápasu mezi tmou a světlem. Pokud se stane cokoli dobrého, je to Bůh. Pokud se stane cokoli špatného, je to ďábel. A tak připisuje bytosti všem těmto věcem a on zde jen sedí, neutrální… aniž by k tomu cokoli řekl! Pravda? Neexistuje žádný tlak a žádné tahání z jakéhokoli vnějšího zdroje. Místo toho existuje rovnováha tmy a světla v každém člověku, a ta je extrémně mocná. Říká se tomu dualita a je to zkouška Země. Řekli jsme to už dříve: semena tmy i světla sídlí v úplně každé lidské bytosti. Opět říkáme, že je to svobodná volba člověka stát se nejsvětlejším světlem nebo nejtemnější tmou. On je stvořením Ducha a konečným tvůrcem reality na Zemi. To znamená, že jste na této planetě mocní. To, co děláte, mění to, co se stane na Zemi, ve vaší vlastní kultuře, ve vaší vlastní zemi. Vaše svobodná volba je překrásný systém, že? Když se stanete soucitnými, ovlivní to každého kolem vás, všude kolem vás a dokonce i andělé na velmi vzdálených místech vědí, co děláte.

.

Proč je to tak těžké?

Proč je to tak těžké, Kryone? Proč je tento systém nalezení pravdy tak nejasný?“ Byl tak vytvořen. Byl tak vytvořen proto, aby ti, kteří se chtějí připojit k tomuto způsobu života, museli vyjádřit čistý záměr to udělat. Stanou se světlem pro Zemi a tak se nesmí bát změny a nesmí se bát, když naleznou Boha v sobě.

.

První věc, která to dělá těžké, je obrovská nevíra. Ta je dokonce i tady [mezi posluchači]. Nijak vás za to nesoudíme. Dívám se na tento zástup a vidím ty, které miluji a znám. Já jsem Kryon, jsem Strážce brány. Vidím vás, když přicházíte na tuto planetu, a vidím vás, když odtud odcházíte. Znám vaše jméno – vaše andělské jméno – to, které zpíváme ve světle. To, které je před vámi skryto, když zde sedíte a posloucháte. Ať učiníte jakékoli rozhodnutí, je požehnané. Takže, Pochybovači, hovořím nyní k tobě [mluví o těch, kteří sem přišli v nevíře, pouze aby se podívali na divného Američana]. Můžeš odsud odejít a myslet si, že to není skutečné a že je to bláznivé. Ale i s tebou odsud odejdou andělé. Za celý svůj život s nimi nemusíš promluvit, ale oni jsou připraveni, pokud bys to udělal. Nijak nesoudíme tebe ani to, jestli tomu věříš nebo ne, protože toho dne, kdy naposledy vydechneš, uvidíš tyto anděly. Poté my všichni oslavíme tvůj život. Slibuji, že to uděláme a ty si budeš všechno pamatovat.

.

Strach je tou další věcí, která vám brání udělat to, o čem mluvíme. „Nechci se stát osvíceným,“ říkají někteří, protože se bojí. Některé z nejstarších duší na této planetě se bojí. Naposledy, když se staly osvícenými na této planetě, byly uvězněny a zabity za to, že nesly své světlo. Tuto historii nesou ve své DNA a ve svých Akášických záznamech. Když dojde na duchovní věci, utíkají jiným směrem a nechtějí s nimi mít nic společného. Pár takových je nyní zde… Já vím, kdo tu je. V této místnosti jsou šamani, kteří předstírají, že jsou technici! Já vím, kdo jste. Ale vy se toho tentokrát nechcete dotknout, že? Možná příště? Ach, tolik z vás nechce jít o mnoho dál, že? Slibuji vám, že pokud zatlačíte na ty dveře, bude tam doprovod. Samotný mechanismus víry je ve vaší DNA.

.

Dovolte, abych vám řekl o příslibu Boha. Duch vás nezklame. Pokud necháte ty dveře otevřené, spustí to ve vás zcela nový druh energie. Vaše rodina si toho všimne. Budete milejší, laskavější, vyrovnanější osoba, která bude vědět, jak sama sebe emočně uzdravit.

.

Právě teď mluvím k někomu v tomto publiku a vy víte, kdo jste. Není načase odložit smutek? Poslouchejte mne. Už nikdy nemusíte vstávat s tím pocitem. Já vím, kdo tu je! Toto je pozvánka pro vás. Neexistuje důvod, proč byste museli nadále nosit svou bolest. Jste na to příliš skvělí! Jste pro to příliš velkolepí! Měli byste být schopní podívat se na sebe do zrcadla a dožadovat se Boha uvnitř. Ten příslib zní, že tam budeme, abychom vám pomohli a zaplavili jsme vás energií Boha. Dostaňte se ze své deprese a přestaňte plakat. Přišli jste sem a mysleli jste si, že nevíme, kdo jste, ale my to víme. My víme, kdo tu dnes večer potřebuje léčení. Máte dva dny s námi… pouhé dva dny. Nechtěli byste odsud odejít jiní, než jste přišli? Není to důvod, proč tu jste?

.

Časová osa

Někteří si myslí, že proces osvícení je jako koupit si lístek. Neexistují žádné procedury, víte? Není žádná fronta, kterou byste museli vystát, a žádný protokol, který by bylo třeba dodržet. Osvícení začíná v jednom člověku po druhém, když si začnou uvědomovat, že jsou kousky celého Boha. Mohou říci: „Drahý Bože, jsem připravený. Co mám dělat? Bože, pomoz mi a já se otevřu Duchu a stanu se mistrem, kterým mohu být.A tak se cítí, jako by dostali lístek na nějakou událostnyní se budou těšit na změny a očekávají je okamžitě. Lidé mají pocit, že položili otázky a že odpovědi jim přinese ten lístek. Takže metaforicky jdou na duchovní vlakové nádraží, aby nastoupili na vlak, o kterém věří, že je doveze k odpovědím.

.

Ale pak dochází ke zklamání. Tady je metafora. Lidská bytost říká: „No, ten lístek pro mne nefungoval. Šel jsem na vlakové nádraží a tam nebyl žádný vlak. Tak jsem šel k metafyzikovi a on řekl: „Zkus to znovu.“ Tak jsem se zeptal znovu a opět jsem dostal lístek. Opět jsem šel na nádraží a tentokrát tam nebyly ani žádné koleje! To mne skutečně znepokojilo. A tak jsem se vrátil a ptal jsem se: „O co tu jde?“ A učitel řekl: „Zkus to ještě jednou.“ A tak jsem dostal další lístek. Tentokrát jsem nemohl najít ani to nádraží! Zhoršuje se to.“

.

Dovolte, abych vám řekl, co se vám děje, když sedíte před Duchem a očekáváte odpovědi na problémy ve vašem životě. Začínáte prožívat a pracovat s interdimenzionálními aspekty Boha. Takže první věcí je toto: Nerozhodujte se o tom, co se stane a kdy se to stane! Povím vám, na co jste dostali lístek. Máte lístek na komunikaci, která je interdimenzionální, kosmická! Jakmile začnete tlačit na ty dveře, propusťte své představy o tom, jak by pro vás věci měly nebo mohly fungovat. To je 3D přístup a s Boží energií nefunguje. Místo toho se naučte umožnit, aby to převzala kosmická inteligence. Důvěřujete Bohu? Někteří říkají, že ano, ale pak meditují a říkají: „Tak, tady je to, co potřebuji. Potřebuji toto a toto a toto.“ Máte seznam, že? Někdy před námi sedí lidé a vyprávějí nám o všem, co se toho dne stalo. Říkají: „Ach, drahý Duchu, neuvěříš tomu, co se mi dnes stalo. Jsem v nesnázích. Stalo se mi to a to a to.“ Neuvědomujete si, že jsme tam byli? Nechápete, že jsme byli s vámi? My jsme vaší součástí! Myslete na nás, když kráčíte z místa na místo. Pokud máte trápení nebo potíže, jsme tam s vámi. Pokud je ve vašem životě radost, jsme tam s vámi. Požehnaná je lidská bytost, která dokáže sedět a meditovat a nic neříkat… protože ví, že Bůh je s ní po celou dobu.

.

Chcete vědět, kdy andělé pláčou? Povím vám to – když si ani neuvědomíte, že jsou součástí vašeho života! Ach, já vím, že je to ezoterické. Vím, že nemůžete dokázat, že tam jsou, ale dokázat nemůžete ani lásku. Je neviditelná stejně jako průvodci a andělé. Přišli jste do tohoto života s tolika anděly kolem sebe. Kráčíte z místa na místo, dospíváte, najdete si práci, partnera a získáváte zkušenosti. Někteří nikdy nepochopí, že oni jsou tu (andělé). Můžete mít problémy a trápení. Když k tomu dojde, oni jsou připravenípřipravení držet vás za ruce a dát vám mír a lásku. Ale vy jste nikdy nezatlačili na dveře osvícení. Ani nevíte jak. Tehdy andělé pláčou… když jsou s vámi spojeni a přesto od vás nemají svolení pomoci a vy si myslíte, že jste sami.

.

Jsme téměř připravení odejít. Víte, co je osvícení? To je, když je člověk tak vyrovnaný, že má soucit pro každéhokaždého. V jejich očích pro vás není žádné odsouzení. Ostatní milují jejich přítomnost! To je osvícení. Vidíte, nalezli svou pravdu a ta sluší jejich srdci. Nebojí se lásky Boha. Místo toho ji vyzařují:

.

Někteří říkají: „No, to je trochu moc sladké, je to pro mne trochu moc jemné.“ A já říkám, že jste zapomněli, kdo jste. Ach, jemní, ach, drahocenní, toto je pro vás. Je to pro všechny. Nebojte se lásky Boha.

Opět zítra…*

.

A tak to je.
Kryon

.

* … a další den pak Kryon předal poselství Vše o Bohu.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – přepis – The Meaning of Enlightenment
.
Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.

zpět