5-2013 Kryon

Shrnutí pro Rusko, 2. část

 

Tento živý channeling byl předán v ruském Chabarovsku* 17. května 2013

 

Zdravím Vás, moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby.
Jen před okamžikem jsem s vámi mluvil o tom, co se dělo na planetě. A teď pokračujeme v tomto rozhovoru, který nazveme souhrnem. Začneme historií Země a toto je druhá část.
Je toho mnoho, s čím vás je třeba seznámit. Tolik atributů posunu! Řekli jsme vám, že staré duše na planetě jsou ti, kdo to pocítí jako první. Také jsme vás začali informovat o Temnotě a o Světle.

 

Jedním z atributů posunu v této nové energii bude rekalibrace samotné esence Temnoty a Světla. Takže to pojďme definovat. Nejdřív chceme, abyste pochopili, co máme na mysli, když mluvíme o Temnotě. Lidské bytosti si přejí Temnotě připsat nějakou bytost. Chtějí věřit, že zlo je živé a že má vědomí. Pravda ale je, že temnota je pouze měřítkem nedostatku Světla. Pokud je zlo živé a s vědomím, pak je živé v lidech bez Světla. Proto pochopte, že nemluvíme o bytosti temnoty. Když zápasíte s tmou, pak jste v situaci, kde není světlo. Je velice těžké to plně vysvětlit, ale všichni jste to již zažili. Když se snažíte držet světlo na tmavém místě, je to tíživé, je to těžké – pro vás.

 

Zdá se, že se každé ráno probouzíte a čeká vás pokaždé stejná bitva. Vy víte, že temnotě se daří v nevyváženosti, ta jí prospívá. Podívejte se na metaforu Tmy a Světla, kterou jsme vám předali již dříve, dokonce i včera. Říkáme, že lidé se chovají jinak, kde není Světlo. Metafora Tmy a Světla mluví o tom, co je osvícené a co není. Lidské bytosti, které v sobě nemají žádné osvícení, nevědí o Bohu ve svém nitru. Jsou sami. Mají pocit, že za hranicemi jich samotných není nic. A že vše v jejich životě musí být vydobyto. Jsou to lidé, kteří žijí v módu přežití. Takový byl způsob života v průběhu celé lidské historie.

 

Náhle je zde změna v rovnováze mezi Temnotou a Světlem. Strachu ubývá, moudrost narůstá. To se již na planetě odehrává. Začínáte vidět principy sjednocení národů. Tyto věci, které vidíme, jsou pro nás důkazem, že lidstvo se vyvíjí správným směrem, protože už tu není strach z Temnoty. V minulosti byla Temnota tím, co nebylo vidět. Teď jsou lidské bytosti svobodnější a mohou se vzájemně vidět spíše ve Světle, než ve Tmě.

 

Už si automaticky nepřejete přemoci své sousedy, ale dříve tomu tak bylo. Tím bylo lidstvo známé, že bylo vždy ve stavu přežívání. Včera večer jsem vám řekl: Čekejte, že tma bude reagovat. Opakuji, že Tma není entita. Poukazuji na část lidstva, která si nepřeje obejmout Světlo. A takových je stále ještě mnoho. Říkali jsme vám, že budou věci, situace, události, zvláště v tomto roce, ale i dále po určitou dobu, které vás donutí pochybovat o faktu, zda Země vůbec roste nebo ne. To je Tma, která se snaží přežít v novém Světle. Je to rekalibrace aktuální rovnováhy mezi Tmou a Světlem na planetě.

 

I uvnitř lidské duše je to, co nazýváme tmavou a světlou částí. To je to, čemu říkáte dualita. Někteří to nazývají lidskou přirozeností. Miluji dávat vám tuto informaci, která je ve vaší řeči. Je vás tady velmi mnoho, kteří budete moct slyšet toto poslání jasněji, vzhledem k tomu, že překlad je čistý.

 

Drazí moji, lidská přirozenost se bude měnit, lidskou přirozeností je rovnováha duality. Co si myslíte? Byla dualita vyrovnaná? Jak ji pociťujete? Cítíte, že byla spravedlivá? A odpovědí je, že dualita je jen tím, co vy z ní uděláte. Lidstvo si vytvořilo svou vlastní osobní rovnováhu Tmy a Světla a ta se mění. To znamená, že samotný vztah mezi člověkem a Bohem se začíná měnit. Dojde k jasnějšímu probuzení a daleko hlubšímu pochopení Stvořitele uvnitř.

 

Drazí moji, pokud si toto ještě neuvědomujete, pochopte, že Bůh je před vámi ukryt. Dualita vytváří závoj. Veškeré lidstvo ví o Stvořiteli. Osmdesát pět procent obyvatel planety věří v posmrtný život. Většina lidstva je součástí některého z mnoha organizovaných systémů víry. To je úplné uznání Boha. A přesto mezi sebou i nadále bojujete ohledně toho, kdo má pravdu a kdo ne. Bylo mnoho válek kvůli tomu, kdo lépe věří v Boha. Nezdá se to správné, že? A o tom mluvíme. Že Bůh je před vámi skrytý tak dobře, že nikdy nevíte, kdy je to správně a kdy ne. A to se změní.

 

Když budou mít lidské bytosti lepší uvědomění (pochopení), pak můžete říct, že se závoj stává tenčím. Někteří dokonce mluví o tom, že se závoj lehce zvedá. Mají pravdu. Změní to systémy víry. Sledujte, jak se mění tradice v náboženstvích, která jsou staletí stará. Z jediného důvodu – že jejich lídři si začínají být vědomi pravdy. To neznamená, že celý svět začne smýšlet ezotericky. To je pro staré duše. Ale sledujte, jak se organizovaná náboženství, začnou zjemňovat, všímejte si vzájemného akceptování. Dívejte se, jak se spolu sejdou židé, muslimové a křesťané a uznají své rozdíly. Spojí se spolu v modlitbě k jednomu Stvořiteli, k jednomu Bohu. Podívejte se, jak dojde k uznání jednoho druhým, místo boje. Dívejte se, jak nenávist na Blízkém východě začne opadávat. Dívejte se, jak bude moudrost převládat. Očekávejte nečekané. To je rekalibrace Tmy a Světla i vztahu člověka s Duchem. Dokážete si představit probuzení na této planetě k poznání, že Stvořitel je v nitru, a toleranci ke všemu?

 

Drazí moji, skutečně není důležité, jakým způsobem lidé milují Boha. Slyšíte to? Nám je jedno, jak nás milujete. Je nám jedno, jaké oblečení máte na sobě a jaké zvolíte barvy, je nám jedno, jaké jídlo jíte a zda to považujete za duchovní nebo ne. Vše, co chceme, je uznání domova a naší natažené ruky. Uvidíte ji a v budoucnu budete schopni tuto ruku uchopit snadněji než dřív. Uvidíte změnu integrity tam, kde byste to nečekali – uvidíte to v byznysu i ve vládě, uvidíte lídry celého světa, jak se pomalu začínají měnit. Věci, které byly dříve „normální“, už normální nebudou. Zvláště pokud je v nich nedostatek integrity. Až to uvidíte, dokonce i v malém množství, vzpomeňte si na dnešní den, kdy jsem o tom mluvil. Ten den přijde a vás to překvapí. To je jemnější lidská bytost.

 

Planeta je teď „macho“ (převažuje mužskost), věděli jste to? To vytváří války a hněv. Pradávná proroctví hovoří o vyvážené planetě mužů a žen, mluví o rovnováze ženských a mužských energií. Ne přímo o ženě, ale o energii matky. To je právě to, co ucítíte. A je toho víc. Budete mít daleko lepší vztahy s tím, co je vám zatím skryté – vztah s Gaiou.

 

Gaia je známá jako vědomí planety. Včera jsme vám řekli, že vědomí Gaii zrcadlí či odráží přirozenost lidstva. Pokud v sobě vytváříte více světla a života, Gaia bude dělat to samé. Pokud se Tma a Světlo v lidské bytosti rekalibrují, začne se měnit i Gaia. Toto je složité. Pochopení vztahu mezi vámi a Zemí nemusí být nutně takové, jak jste se to učili. Země vám dává některé věci, které jste nečekali, připravuje scénu pro vynálezy. Uvědomili jste si, že většina moderních vynálezů byla lidstvu dána po celé zeměkouli ve stejnou dobu? Pokud budete zkoumat věci jako rádio, elektřinu, letadla…všechny se odehrály ve stejnou dobu. Pouze jeden vynálezce z toho však má uznání. Prezentoval to jako první, ale současně na tom pracovali mnozí další. Již jsme se o tom zmiňovali. Není zvláštní, že koncept lidského létání máte jen několik let, pouze jedno století, i když i vaši starodávní předci viděli, jak létají ptáci, a staří Číňané stavěli draky před mnoha tisíci lety? Věděli o větru, o nadnášení. Přemýšleli jste o tom někdy? A přesto se to stalo až v posledním století.

 

Vynálezy jsou kontrolovány. Jsou předány vědomím Gaii všechny naráz. Dá se říct, že se předávají pomocí paměti krystalické mřížky. Lidstvo náhle pracuje na něčem novém. Zkrátím to. Přichází obrovské množství objevů, které lidstvu nikdy dřív nebylo dáno. Objevů, které jsou velice hluboké, které vám pomohou navázat kontakt s dalšími v této Galaxii, které vám dokonce odhalí Merkabu lidských bytostí. Je to objev, který vám ve staré energii nemohl být předán. Museli jste projít rekalibrací, aby tyto vynálezy mohly fungovat. Budou vám předány energie, které jsou natolik nové, že si to ani neumíte představit.

 

Dokázali by si vaši předci představit internet? Ne. A co kdybyste jim to zkusili vysvětlit? Co kdybyste měli stroj času, mohli byste se vrátit zpět a mluvit s nimi o internetu? K tomu je ale třeba znát počítač. Je třeba rozumět elektronice, k tomu je ale potřeba elektřina. Takže internet je 5 vrstev nad vším, co kdy viděli.

 

Nemohu vám vysvětlit, co přichází. Mohu vám jen říct, že to, co k vám přichází, bude mít tendenci udržet vás v teple, vytvořit novou potravu… už nikdy nezažijete nedostatek elektřiny, když ji budete moci brát přímo ze vzduchu. Myšlenka volné energie byla vždy jen přáním. Ona ale není zadarmo. Vždy je tu změna, posun od jednoho typu energie k jinému. Co kdybych vám řekl, že je vám toho k dispozici mnohem víc, a že vše, co potřebujete, je vynález, který by to dokázal využít? Gaia se toho všeho účastní. Co kdybych vám řekl, že můžete mít čistou vodu kdekoliv na světě? Co když vám řeknu, že můžete vzít vodu z oceánů a odstranit z ní sůl a cokoli dalšího, abyste získali čerstvou vodu? Můžete to udělat levně, bez zahřívání a v přímém režimu, bez jakéhokoli zdržení a bude to snadné. Co kdybych vám řekl, že to (zařízení) bude přenosné? To by vše změnilo, že? Co když vám řeknu, že vůbec nepotřebujete elektrické sítě, v žádném městě? Zeptáte se: „Jak? Jak to bude fungovat?“ A já odpovím, že nejdřív musíte odstranit 5 vrstev toho, co si ani neumíte představit. Je to stejné jako internet pro vaše předky. Toto přichází.

 

„Kryone, proč jsi čekal tak dlouho? Jaký je důvod toho, že jsme to nemohli mít dříve?“ Je to snadné. Mohu vám odpovědět velmi jednoduše. Protože existovalo určité vědomí, kdy jste mohli vzít jakýkoliv vynález fyziky a první, k čemu je lidská bytost použila, byly zbraně. Teď ale ne. Když vám tyto věci budou nyní dány, první myšlenka bude: „Jak můžeme pomoci lidstvu?“

 

Co když budou tyto inovace a vynálezy jako internet? Nikdo ho nevlastní, je pro Zemi bezplatný, nikdo ho neovládá a přesto můžete komunikovat s kýmkoliv a kdekoliv. Připadá vám to jako multidimenzionální vynález? Pokud byste se to pokusili komukoliv vysvětlit, řekl by, že to není možné. Představte si celosvětový systém, který nikdo neovládá a nikdo nevlastní. To je nový koncept a ty, které přicházejí, jsou stejně pozoruhodné.

 

Rekalibrace Gaii,

která vám pomáhá dát to, co budete potřebovat. Objevení nových bylin v lesích, objev léčivých energií, o kterých jste jen snili. Nebyly vyrobeny žádnou farmaceutickou společností. Přicházejí přímo ze Země, aby pomohly lidstvu. „Kryone, to vše zní velmi dobře. Kdy to uvidíme?“ To záleží na tom, jak rychle lidstvo umožní, aby to tak bylo. Jak dlouho se budou temné části držet Temnoty, jak silný bude odpor proti těmto věcem. To je svobodná vůle člověka. A to nás přivádí k poslední záležitosti. K budoucnosti lidstva.

 

Nacházíte se v lineární 3D realitě, takže vše, co si dokážete představit, je předpojaté v této podobě – a tak si lidé vytvořili představu, jak bude budoucnost vypadat. Mluvili o změnách počasí, které proběhnou tak, že povedou ke konci světa. Kdybyste tak tušili, jak s vámi Gaia pracuje! Víte, o čem skutečně je změna počasí? Není to vůbec tradiční (vysvětlení). A nebudete chtít uvěřit, když vám to řeknu, protože jste předpojatí v tom, co vám o tom bylo řečeno dříve.

 

Cyklus před vámi, který je opravdu globálním ochlazováním, je potřeba k obnově života v oceánech. Odehrálo se to již dříve, můžete to vidět na ledovcích a na letokruzích stromů. A já vyzývám vědce, aby to uviděli. Je to obnovení cyklu života samotné vody. Vytváří to hojnost života v oceánech. A už to začalo. Ale vše, co vidíte vy, je strach. Vše, co vidíte, je začátkem procesu omlazení.

 

Jsou tací, kteří vám řeknou, že lidstvo nemůže přežít, protože příliš vzrostl počet lidí. Je jich příliš mnoho a dojdete do bodu, kdy bude planeta přelidněná. To dává smysl ve 3 D realitě, že? Když máte geometrickou řadu zrození a současně probíhá prodloužení života, budete mít příliš mnoho lidí a nebudete mít dostatek zdrojů, nebudete mít dostatek půdy a všeho ostatního, to vám říkají. Víte, co chybí v této rovnici? Moudrost. Co když se nová lidská bytost rozhlédne kolem a řekne: „My nebudeme mít děti,“ nebo: „Rozhodli jsme se mít jedno.“ To už se děje. A v tom, co vy nazýváte národy prvního světa, jsou země, které už v současnosti mají nulový populační přírůstek. Už to začalo. Lidstvo se probouzí a uvědomuje si tyto příčiny, proč se to odehrává a může to kontrolovat se svobodnou volbou a vyspělostí. Mladí lidé už to začínají vidět. Vyhlížejte to. A co když vám řeknu, že matematika se mýlí? Geometrický nárůst závisí na statických podmínkách. Vy ale nemáte statické podmínky, když je do matematiky zahrnuta inteligence a moudrost. Lidé to změní.

 

Ó, existuje hodně důvodů pro konec světa, že? Nevíte, co nevíte. Nevíte o zdrojích, které jste zatím neobjevili, o objevech, které zatím nemáte. To vše ve spolupráci s Gaiou, vytvářejíc více světla na planetě. Stará duše, ty to uvidíš. Když ne teď, tak příště. Je to blízko. Je to mnohem blíž, než myslíte.

 

Před několika lety jsem vám dal informaci, která vypadala jako šifra. Byla to tato předpověď: „Přijde den, kdy každý bude moci mluvit s každým. A až se to stane, už nebudou žádné konspirace. Nemohou existovat žádná tajemství, když každý mluví s každým.“ Mnozí se tehdy škrábali na hlavě a ptali se: „Co to je? Co to znamená?“ Toto jsme vám sdělili před vznikem internetu. Sdělili jsme vám to před vznikem něčeho dalšího – před sociálními sítěmi. Mladí lidé o tom vědí vše. Všichni spolu mluví navzájem. Víte, jak to právě teď ovlivňuje Blízký východ? Co se děje, když Izraelci mluví s Íránci a Palestinci? Co se děje, když nevidí hranice, když vzájemně rozumí své řeči? Začínají zpochybňovat nenávist svých rodičů. Přicházejí věci, kterým ani nemůžete uvěřit.

 

Nicméně předtím, než se tyto věci plně odehrají, uvidíte prýštění strachu, nenávisti a Temnoty, a budete si myslet, že nad tím mají kontrolu, ale nebudou ji mít, i když mohou vypadat děsivě a hrozivě.

 

Takže, drazí, opět vám říkáme: staré duše, to je to, na co jste čekali. Začíná se to dít. Vyhlížejte indicie, které jsem uvedl v tomto souhrnu, protože je uvidíte. Používejte moudrost a duchovní logiku, která vám byla dána, staré duše. Vizte tyto věci takové, jaké doopravdy jsou. Jsou jednoduché, nejsou složité. Boj mezi světlem a temnotou se stává jedním. A světlo převládne.

 

Předci jsou tu, vždy tu byli. Právě teď se na vás dívají a říkají: „Dobrá práce!“ To je poselství tohoto dne.

 

A tak to je.
Kryon

 

Zdroj: MP3 nahrávka (39:40 min.) – www.kryon.com – „A Summary for Russia – 2″

* Chabarovsk – viz Wikipedia

 

Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Lena V.
pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Korektura překladu
Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou
verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech
zdrojů i s aktivními odkazy. Originální MP3 nahrávka je také volně
k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

 

zpět