5-2013 Kryon

Shrnutí pro Rusko, 1. část

 

Tento živý channeling byl předán v ruském Chabarovsku* 16. května 2013

 

Zdravím Vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Toto je mimořádný čas. Čas, o kterém jsme mluvili – o potenciálu, že by mohl nastat. Dnes večer i zítra vám chci pomalu ukázat, co se děje. Někteří z těch, co toto poslouchají, nemluví vaší řečí a pro ně je toto shrnutí, ale my vždy představujeme i nové skutečnosti. A toto jsme nikdy neprezentovali tímto způsobem. Toto je souhrn všeho, co se dělo.

 

Některé věci, které vám dále ukážu, mohou být kontroverzní, protože to může jít proti tomu, co vás učili, možná to bude proti tomu, co si antropologové myslí, že znají. Vaši vědu řídí objevy, takže oni mohou znát jen to, co znají. Za deset let od této chvíle se změní to, co vědí.  Pravdou vědců je to, co vědí v okamžiku svých objevů. Vědecká pravda se dále pohybuje, vyvíjí. Duchovní pravda zůstává neměnná. Nakonec dojde k objevům, které potvrdí to, co vám teď řeknu. Musíte vědět, co se odehrálo. Proto to chci pomalu projít a vyprávět vám krásný příběh o překrásné planetě. Země nevznikla náhodou, Země byla další planetou v řadě testů. Ve vaší Galaxii je vždy jedna planeta, která je v dané etapě planetou svobodné vůle.

 

Je velice těžké vysvětlit, proč by to tak mělo být. V tuto chvíli pouze řekneme, že v tuto chvíli je to částí většího systému. Antropologové vám řeknou, že trvalo miliony let, aby vznikly lidské bytosti a tak to i je. A já bych vám o tom rád vyprávěl. Miliony let… ale pak se něco stalo přibližně před 200.000 lety… a to není tak dávno. Když se podíváte na historii lidstva a historii Země, není to tak dlouho. Před 200 tisíci lety, stejně jako u všech druhů živočichů, existovalo množství druhů lidí, na rozdíl od dneška. Něco se stalo, záměrně se něco stalo.

 

Písma svatá jsou plná těchto příběhů. Že se lidské bytosti rozvinuly do takové míry, že vám začaly být podobné. Jejich DNA byla téměř stejná, jako vaše. A právě tehdy se něco stalo. V Písmu je psáno, že lidstvo bylo probuzeno poznáním duality. Vy to nazýváte tmou a světlem.

 

Domorodí obyvatelé mají své příběhy o stvoření a Písma mají svoje. Ale všechny jsou ve skutečnosti stejné. Lidská bytost, jako jste vy, se procházela v krásné metaforické zahradě, v zahradě Země, a náhle došlo k odhalení, ke změně. A toto je začátkem lidské rasy. Metafyzicky a esotericky, to je to, kdy jste dostali „Boha v sobě“. Ale aby se to mohlo stát, drazí, vaše DNA se musela změnit a tak se to i stalo. Tuto informaci v Písmu nenajdete a antropologové stále hledají tento chybějící článek. Pochopte, lidská bytost má 23 chromozomů, vše živé, z čeho jste se měli vyvinout, jich má 24. Dva chromozomy se nějak spojily do jednoho, což dává 23 chromozomů.

 

Před 200 tisíci let vás navštívili ti, kterým říkáme rodiče spirituality. Toto je kontroverzní informace. Ano, existuje vzestoupená planeta v souhvězdí Sedmi sester (Plejády – pozn. překl.). Oni jsou s vámi v propojeném stavu. To oni před 200 tisíci lety změnili vaši DNA. O tom se ve vašem Písmu nepíše. Svatá písma jsou psána v metaforách. Je tam mluvící had a zahrada. Je tam volba mezi dobrem a zlem. Ale tak to přesně nebylo. Trvalo to dlouho. Ale doba před 200 tisící lety je tím bodem, kdy začalo osévání lidstva božstvím uvnitř. A trvalo dalších 100 tisíc let do vzniku společnosti, a než se zformovalo místo zvané Lemurie. A tady také začíná náš příběh.

 

Člověče, uvědomuješ si, že chybějící článek se nachází na jiné planetě? Nevyvinuli jste se z ničeho na této planetě. Před 100 tisíci lety zůstal na Zemi jen jeden druh člověka. Před 200 tisíci lety existovalo až 27 druhů. Mimochodem, antropologové si toho všimli. Je v rozporu s intuicí, že napříč celou evolucí má zvířecí druh zvaný člověk pouze jeden typ (druh) sebe. A pokud se podíváte na vývoj života na Zemi, tak toto nedává ani lineární smysl. Ale dává to duchovní smysl. Přišli jste připraveni k testu. Tehdy jste obdrželi Vyšší Já. Tehdy se zapnuly hodiny k tomuto testu. A před 104 tisíci lety jsme začali odpočítávání. Dali jsme vám 4 tisíce let čas do začátku prvního cyklu kolébání (Země). Toto vám teď pečlivě vysvětlím. Seřídili jsme naše hodiny, ve vztahu s kolébáním Země, na 26titisíciletý cyklus, který nazýváte precese rovnodennosti. Dvacet šest je numerologicky osm. Osmička je číslem manifestace a my jsme vám dali 4 plné cykly k tomu, abyste změnili planetu, anebo ne. Pokaždé, když byl ukončen cyklus kolébání, jsme měřili energii planety. Těch měření nebylo zas tak moc. A pokaždé jsme naměřili nízkou energii.

 

Ve skutečnosti se lidstvo několikrát snažilo zničit samo sebe. A toto je složité vysvětlit. Neudělali jste to zbraněmi, ani vás tu nebylo zase tak moc. Ale dělali jste to vědomím.

 

V průběhu prvního, druhého i třetího cyklu jste stavěli zdi kolem měst, nesjednocovali jste se. Docházely vám zdroje a tak jste napadali své sousedy. Lidé byli rasou dobyvatelů. Moji drazí, to není zas tak nečekané. Již dříve jsme vám dali příklad toho, co se stane s lidmi, když se nachází částečně ve tmě – bojí se. Nevidí a nemohou vidět své sousedy takové, jací jsou.

 

Umíte si představit množství času, které bylo potřeba k tomu, aby se rozvinul jazyk, kterým mluvíte? Proč je tolik řečí na planetě? Jsou kompletní, se svými vlastními zvuky, gramatikou, abecedou. Víte, jak dlouho to trvalo? Deset, dvacet, třicet tisíc let. A víte, že toto se mohlo stát jen tehdy, když lidé začali stavět zdi a nechtěli nikoho pouštět ani ven ani dovnitř. Báli se. To je způsob, jakým lidstvo začínalo, ale také tak zůstalo. Takže při prvním, druhém i třetím cyklu bylo vše stejné. Konec čtvrtého cyklu nastal 21. prosince 2012. Starodávné národy to věděly. Můžete to vidět v jejich kalendářích. Propočítali to, co nazýváme fraktály času. Viděli, jak to přichází. Mnozí o tom mluvili, ale nerozuměli tomu. Mayové viděli, že toto přijde. Věděli, že přijdou takové změny, že budou muset ukončit jeden kalendář a začít nový.

 

A toto je hluboké. Dávní obyvatelé měli proroctví, že pokud lidstvo projde tímto bodem v roce 2012, tak bude na planetě nové vědomí. To byl čtvrtý cyklus. Před padesáti lety se to pořád ještě nedělo. Lidstvo stále pokračovalo stejným směrem. Právě prošlo válkou a zdálo se, že směřuje k další.

 

A všechny ty roky, skoro sto tisíc let, to vypadalo, že lidstvo uvízlo. Lidská přirozenost byla dobře známá. Dokonce dnes, když se zeptáš, jaká je lidská povaha? Odpověděli byste: dobývání (kořistění), žárlivost, nenávist a měli byste pravdu, ano, tak to i bylo. Pak se věci začaly měnit. Začali jste se posouvat k poslední části této precese. A mezitím, jak se kolébání centrovalo, aby mohla započít další etapa, došlo k zarovnávání vašeho Slunce s centrem Galaxie.

 

A teď se nacházíte v šestatřicetiletém okně, ve kterém jsou energie jiné. Před osmnácti lety začala polovina tohoto cyklu a od teď za osmnáct let z této energie vyjdete. Já jsem sem přišel před 23 lety. Mému partnerovi trvalo 4 roky, než pochopil, kým doopravdy je a další rok, aby se se mnou propojil. A pak začalo těch 18 let, o kterých teď mluvím. A za těchto 18 let se úplně všechno změnilo. Můj partner na to upozorňoval, stará duše, ty to cítíš.

 

Existuje rovnováha mezi temnotou a světlem. A když vám to řeknu, vy víte, že mám pravdu. Temnota měla vždy navrch. V lidské rase se vše vyvíjelo k barbarství, jak se jeden choval hrubě k druhému, a to se teď mění. Já vám říkám toto: vy jste teď v  roce 2013 a historie planety právě začíná. Říkal jsem to již mnohokrát a vy to potřebujete slyšet znovu.

 

Uplynou tisíce let, a až se pak historici ohlédnou zpět, řeknou, že rok 2013 byl začátkem doby osvícení a čas před ním se bude nazývat epochou barbarství. Tak jiné to bude.

 

My měříme změny v pokoleních a děláme to z určitého důvodu, protože tady se odráží cyklus zrození a smrti, kdy lidská bytost vyroste a porodí další lidskou bytost, a kdy mají mladí možnost se změnit… A teď se vše začíná komplikovat.

 

Nyní přivádím ještě jednoho energetického hráče na pole vědomí – je to Gaia. Země dostala své vědomí, které je vaším pomocníkem, v té samé době, kdy vy jste dostali „Boha v sobě“.  Práce planetárního vědomí spočívá v tom, aby zrcadlila vaše vědomí. Pokud by si lidstvo zvolilo nižší vědomí, Gaia by spolupracovala. Pokud by se lidstvo snažilo vzájemně se zničit, Gaia by spolupracovala. Pokračovali jste v tom i v posledních 100 letech a Gaia vám v tom pomáhala. Je to kontroverzní. Myslíte si, že byste jinak čelili pandemiím? To jen Gaia spolupracovala, když viděla, co děláte.

 

Na planetě je teď víc lidí, než kdy dříve. Pro nemoc je nyní mnohem snazší dostat se z jednoho konce světa na druhý. Může se to stát za půl dne. Za posledních 50 let tu bylo třikrát to, co jste považovali za začátek pandemie a Gaia s tím nespolupracovala. Navzdory všemu a k velkému překvapení mnohých biologů, oni umřeli, ale baktérie se nepředala, nedošlo k pandemii – navzdory veškeré logice.

 

Společnost, která cestuje jako vy a na planetě je tolik lidí… přemýšlejte, jak rychle by se tyto věci mohly šířit. Zamysleli jste se někdy nad tím? Myslíte si, že je to jen náhoda nebo anomálie? Myslíte si, že je to díky vysoké vědě? Zeptejte se biologů. Oni si dělali velké starosti, ale nic se nestalo. Vyprávím vám o těchto věcech, abyste viděli jejich vývoj.  Za posledních osmnáct let jste se změnili a všechna stará proroctví se zhroutila.

 

Víte, jaké proroctví platí v tuto chvíli? Je jediné, je jednotné a nepochází z Písma, od proroků ani od věštců. Teď na planetě platí pouze jedno jediné společné proroctví, a to pochází od vašich předků, od domorodců planety. Oni viděli, jak to přichází. Obrovský potenciál posunu. A vy jste v něm.

 

Teď takzvaně otočíme list a budeme mluvit o vás. Používám termín stará duše. Tím označuji lidskou bytost, která byla na Zemi už mnohokrát. V každém životě jste měli příležitost duchovně se o sobě něco dozvědět. Právě to metaforicky vytváří probuzení světla na planetě. Čím víc se stará duše naučí, tím víc této světelné (osvícené) energie bude aplikováno do krystalické mřížky planety. To mění vědomí Gaii a ona s tím začne spolupracovat. A to se také stalo.

 

Časový milník pro dokončení vašeho testu byl 21. prosinec 2012. Podívejte se, jaká byla stará proroctví: konec lidstva, apokalypsa… někteří říkali, že budou lidé hromadně přemístěni a planeta bude restartována. To viděli všichni, kromě tzv. domorodých obyvatel. A teď tu sedíte, moji drazí, pátý měsíc roku 2013 a nic z toho se nestalo. Jen vám chci prostě připomenout, že se nic z toho nestalo. A tak proroctví strachu odešla, už neplatí. I přesto budou někteří lidé stále šířit tyto informace. Tak to bude vždy. Vždy bude nějaká kapsa se strachem, která se vám bude chtít ukázat.

 

Teď vám povím o starých duších, protože s nimi teď mluvím. To jsou ti, co poslouchají toto poselství a to je víc než 90% lidí v této místnosti. Řekl jsem víc než 90% v této místnosti. Strávil jsem tolik času na této planetě. Vy už jste byli všude. Všichni jste se postupně účastnili tolika karmických skupin, drazí! A v průběhu každého cyklu jste se učili, učili a učili. Někdy jste se museli skrývat, někdy vás našli ti, co si mysleli, že jste zlo, že jste čarodějnice, protože jste měli léčebné tinktury, protože jste měli dobré spojení s Duchem, protože jste mohli přiložit ruce a způsobit změnu, protože jste mohli dělat kouzla a to se temnotě nelíbilo.

 

Stará duše, ty víš, kdo jsi, právě proto tu sedíš. Ale něco ti chci říct. Přišli jsme sem, abychom vám blahopřáli k tomuto roku, kdy sejete semena míru a probuzení na Zemi.

 

Stará duše, již jsme o tom mluvili dříve. Toto je těžká doba, ne proto jaká je, ale je těžká kvůli změnám probíhajícím ve vašem těle. Staré duše teď procházejí rekalibrací své biologie. Mnoho z vás má v tomto čase velké množství problémů se zdravím, protože se jejich tělo rekalibruje. Ono se musí změnit, rovnováha tmy a světla se změnila. Vaše buněčná struktura, společně s DNA, se uvnitř změnila. Začínáte se probouzet do těchto neočekávaných energií, staré duše, a možná se vám zdá, že vás nečekají změny k lepšímu, ale není to tak. Tyto změny přijdou. Chci vám dát radu, kterou jsem v tomto roce dával již mockrát.

 

Vše, co se nyní s vámi děje, je změna. Ono se to mění často ve strachu. Proto bych chtěl, abyste použili zralost své Akáši, vytáhli ji a podívali se na její moudrost, abyste oslavili tento posun a změny. Vězte, že skutečně probíhá rekalibrace temnoty a světla. Temnoty ubývá a světla přibývá. To bude mít následky. Ložiska strachu a dramat se v tomto roce ještě ukáží zřejmým způsobem. Nemohou uvěřit tomu, že prohrávají ve válce mezi temnotou a světlem. Budou k vám natahovat svoje ruce a budou vás strašit, protože vyhráváte.

 

Drazí moji, toto je pomalý proces. Víte, že semínka rostou pomalu, nemůžete sedět a vidět, jak rostou. Ale můžete přijít za týden a uvidíte rozdíl. Může to trvat několik generací. Ale stará duše, ty jsi toho součástí. Právě teď v tomto městě, v této veliké zemi probíhají obrovské změny a my chceme, abyste zůstávali vyzrálí, moudří a beze strachu. Tento rok vám bude připadat jako rok úplňku. Vše se trochu a mění.

 

Zítra vám povím o Gaie. O některých dalších věcech na planetě, které procházejí rekalibrací. Jedna z těch velkých je rekalibrace vašeho vztahu s Bohem. Tyto věci se mění z jednoho důvodu – překročili jste milník. Proto tu jsem. Viděli jsme, jak to přichází. Jinak bych tu nebyl. Drazí, odvedli jste dobrou práci, vydržte. Rozumějte tomu, co se děje kolem. Vnímejte duchovní logiku ve všem, o čem jsem vám dnes vyprávěl. Pochopte, že jste toho velkou součástí a Bůh to ví. Jsou to staré duše, které mohou způsobit změnu na planetě. Toto je váš čas. Na to jste čekali. Více vám o tom řeknu zítra. Toto je dnešní poselství. Je to dobrý čas, být teď naživu, stará duše, a tak to je.

Kryon

 

Zdroj: MP3 nahrávka (36 minut) – www.kryon.com – „A Summary for Russia“

* Chabarovsk – viz Wikipedia

 

Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Lena V.
pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Korektura překladu
Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou
verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech
zdrojů i s aktivními odkazy. Originální MP3 nahrávka je také volně k dispozici,
ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

 

zpět