5-2014 Kryon

Zamrzlé v čase

 

 

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v Grand Rapids v Michiganu,  31. května 2014

 

Úvodní meditace (Dr. Amber Wolf): Chtěla bych, abyste se jen uvolnili ve svém těle, v tom krásném ostrově, kterým je vaše tělo, a abyste cítili, že jste součástí krásného řetězu ostrovů. Ale vy jste vy. Zhluboka se nadechněte (hluboký nádech a výdech). Toto je hodně naplněný, energetický, informativní den. Znova se nadechněte (hluboký nádech a výdech) a tak nějak splyňte s touto židlí. Uvolněte se v těchto měkkých, báječných, pohodlných židlích (smích) a prostě vnímejte, že vás podporují, jak nejlépe umí. A další nádech (hluboký nádech a výdech). Vnímejte vaše chodidla, jak odpočívají na naší překrásné matce Gaie. Nezáleží na tom, na počtu vrstev bot, ponožek, koberců a betonu – pod tím vším je Gaia. S láskou nás podporuje a pečuje o nás na každém kroku, každý den. A vnímejte i to velké objetí naší planety, které přichází z vně naší galaxie a říká: „Drazí lidé, jste tady, milujeme vás, vedete si skvěle.“ A přivítejte energii, milující energii, informativní energii našeho krásného průvodce Kryona, zatímco nám předává svá slova, která s sebou nesou tolik pokladů a darů.

 

Lee Carroll a KRYON:

 

Vítejte, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.
Skutečné poselství, které mám pro všechny z vás, bylo předáno dnes ráno. Má to co do činění s neznámým; že je zde systém, který je ukrytý uvnitř vás. Vědomí těla je připraveno vám pomáhat. Přáli jste si zahájit proces, který bych já nenazýval osvícením, ale stáváním se větším v tom, co znáte. Větším v tom, co znáte. To vás táhne kupředu a odhaluje vám věci, které vás přivádí na správné místo, jestliže nasloucháte. Nyní je to před vámi skryto, jako je před vámi skryto mnoho. Tento konkrétní channeling teď večer nebude událost, kterou je třeba vydržet. (Kryon se směje) Spíš bude jedním z těch zábavných, jestli chcete použít to slovo. Můj partner neví, kam zde směřujeme, a kdyby věděl, pravděpodobně by tam nechtěl jít (smích v publiku), protože to žádá kontroverzi uvnitř každého, kdo poslouchá, čte, ale já musím říct věci, které musím.

 

Zde je předpoklad pro dnešní lekci: Všechno, co soudíte na této planetě, vychází z toho, co znáte, a to pak zkresluje výsledek soudu. Všechny verdikty, které jste vyřkli o tom, co jste nalezli v minulosti… každý verdikt prochází logickým procesem, intelektuálním procesem, který je uznáván, možná dokonce i vědecký proces, je založený pouze na tom, co víte. A to vás pak přivádí k závěrům, které jsou pak často tak mylné, jak jen mohou být. Není v tom žádná tajuplnost. Je zde naprostý souhlas, že je to to nejlepší, co dokážete. Jak můžete dojít k jakýmkoliv jiným verdiktům, založeným na věcech, které neznáte nebo kterých si nejste vědomi? Ale já vám chci říct, drahé lidské bytosti, že v této moderní éře, v dnešní kultuře, toho moc nevíte. Moc toho nevíte o tom, co je ‚tam venku‘, co se událo ve vaší historii, nevíte o zaniklých civilizacích, které po sobě nikdy nezanechaly nic, čeho byste se mohli chytit. Nevíte o věcech, u kterých pouze předpokládáte, že se staly určitým způsobem, protože používáte svou logiku a dnešní zdůvodňování, abyste posoudili minulost. A tak vám chci uvést nějaké příklady. Je to pro mě zábava, jestli můžete použít to slovo. Je to pro mě nádherné, protože vám mohu odkrýt něco k přemýšlení – něco, co jste nevěděli.

 

Dovolte tedy, ať začnu příkladem, kterému budete zcela rozumět. Chci tuto lekci pojmenovat ‚Dávné energie, zamrzlé v minulosti ‘(Kryonovo pousmání). Dávné energie, zamrzlé v minulosti. Drazí, civilizace přicházejí a odcházejí. Naučí se určitým druhům věcí a pak jsou pohlceny jinými, které to dokáží lépe. A zanikající civilizace po sobě často zanechá něco, co příchozí už nepotřebuje. V procesu, trvajícím stovky let, bez internetu (Kryon se směje), kde není co vyhledat, kde není co vidět, jsou tyto věci zapomenuty. Na chvíli si představte, že jste pračlověk (Kryon používá výraz jeskynní muž – pozn.překl.). Představte si, že jako pračlověk narazíte na kapsli z budoucnosti. A v této kapsli, můj partner ví, kam to směřuje, je walkman Sony. (Kryonovo pousmání.) Je to kazetový audiopřehrávač. Co si o něm pračlověk myslí? Nemá žádnou představu. Nemá naprosto žádnou představu o tom, co by to mohlo být. Žádnou.

 

Teď obraťme list. Máte doma sedmileté nebo osmileté dítě a dáte mu balíček, v němž je Sony walkman. Nebude mít žádnou představu, co to je. A kdybyste mu řekli, že je to přehrávač hudby, stále nebude vědět. Bude mačkat tlačítka, otevře kryt, bude si ho prohlížet; a bude se mračit… žádný pojem. A kdybyste zašli tak daleko a řekli mu, co to je a co to dělá a ukázali mu kazetu, na kterou může nahrát a uchovat na ní kompletní hudební album, obracelo by oči v sloup, protože má zařízení, které je nesrovnatelně menší a které dokáže obsáhnout stovky alb. Není to v jeho vědomí, nikdy to nevidělo. Kazetový přehrávač zamrzlý v čase. Předci nevědí, co to je, a děti nevědí, co to je. Co se s ním stane? Kdybyste odstranili internet, byl by ztracen. Celý proces, který v těch letech probíhal, kdy se tímto způsobem přehrávala hudba, technologie, argumentace, věda, vše by bylo ztraceno. Dnes archivujete všechno, takže dnes to ztraceno nebude, ale o tom nechci mluvit. To je příklad, o kterém chci mluvit. Technologie zamrzlá v čase, která už se nepoužívá, ale je zapomenuta. Je možné, že jsou i jiné? Teď nechci mluvit o technologii, chtěl bych hovořit o procesech, kulturách, přesvědčeních, o kterých nevíte.

 

Vaše DNA teď nepracuje moc dobře, méně než na 40 %, a tak když vidíte určitý druh věcí, nejste schopni jít dovnitř a zjistit pravdu. Činíte rozhodnutí založená pouze na tom, co víte.

 

Na této planetě existuje místo, kde domorodci vybudovali cesty, které nikam nevedou. Poprvé byly spatřeny ze vzduchu. Jsou velmi dlouhé, přímé a přesné; a nevedou nikam. A vy se podíváte na řemeslnou zručnost, s jakou byly postaveny, a dokonce zjistíte, že některé z nich byly vydlážděny. Nádherné cesty, přímé, jak to jen jde. Někdy jsou dlouhé stovky kilometrů – a nevedou nikam. Co si o tom myslíte? Lidské bytosti povolávají na pomoc nejvyšší možnou logiku, utváří výbory a zkoumají všechny možnosti, k čemu ty cesty mohly sloužit. A pak řeknou: „Neměli dopravní prostředky, takže ve skutečnosti neměli vůbec žádný důvod stavět cesty. Obzvláště ne tak přímé. Nevedou dokonce ani do jiného města, jednoduše vedou.“ Je zajímavé, že když se na ně podíváte ze vzduchu, vypadají kupodivu jako… ranveje. Ranveje! A protože lidé nyní ranveje mají, tak následuje logická myšlenka, že jsou to ranveje minulosti. Další logickou myšlenkou je, že byly vytvořeny, protože něco potřebovalo ranveje. Co to bylo? Létající plavidla! Mimozemšťané! Vidíte tu logiku? Chápete, že se vám zde pokouším sdělit, že vy, jako lidské bytosti, nahlížíte na tuto civilizaci ze svého úhlu pohledu, ne z jejich?

 

Takže existuje celá skupina lidí, která se dívá na tyto dlouhé cesty vytvořené starobylou kulturou a aniž by je dokázala identifikovat, řekne: „Byly to ranveje pro ty z hvězd.“ Řeknu vám, k čemu sloužily (Kryonův smích), a co je bláznivého na tom, čemu jste se rozhodli věřit. Pro mě je to legrační. Ne pro mého partnera, legrační pro mě.

 

Zaprvé: dává vám smysl, že plavidlo z vesmíru, které musí mít znalosti interdimenzionálního cestování, a které přišlo z mezihvězdného prostoru, by potřebovalo ranvej? (Kryonův smích.) O tom jste neuvažovali, že? Chci, abyste se vrátili zpět k té kultuře, protože nevíte, čemu čelili, nevíte, co dělali. Právě teď je to místo neúrodné místo, nic tu neroste. Ale když zde byli oni, tak tomu tak nebylo. Vzkvétalo. Když ale přestalo pršet, jejich Bůh v jejich kultuře jim řekl, aby postavili cestu. A oni jí postavili a nezpochybňovali to. Čím delší cesta byla, tím větší to byla pocta jejich Bohu, který jim pak dá déšť. A ten nikdy nepřišel. Oni stavěli a stavěli a stavěli. Stavěli nejlépe, jak dokázali, a čím delší cesta byla, tím měli větší šance na déšť. Ale ten nikdy nepřišel. Jeden po druhém umírali, až zemřel i poslední… a jediné, co zbylo, byla cesta. To je pravda. Věděli jste to? Věděli jste o jejich Bohu, věděli jste o jejich kultuře, věděli jste o jejich počasí, věděli jste o čemkoli z toho? A odpověď zní: „Ne.“ Zamrzlo v čase, ztraceno v minulosti, bez existence internetu nikdy nearchivováno. To vás vede k tomu, že uvažujete pouze o věcech, kterým vy a vaše kultura rozumíte. Protože vy máte letadla, musí to být ranveje. A to je jedna z tolika věcí, drahý člověče.

 

Je zde důvod, proč vám to předkládám, a za okamžik ho uvidíte. S geologií je to totéž. Probírali jsme to dříve. Všechny vaše geologické domněnky o tom, co vidíte v kaňonech a jejich tvarech, jsou založeny na jednom předpokladu – že ty věci způsobil čas. Nebyli jste tam, abyste to viděli, a vycházíte z toho, co vidíte dnes – velmi laskavou planetu, která neprochází příliš častými a prudkými změnami. Laskavou planetu, která zde jen sedí. Laskavou planetu, která je opotřebovaná časem, možná miliony let, během nichž vytvořila eroze tady a tamty věci tam. Dovolte, abych vás vzal do 300letého období, kdy byl v dávných dobách vytvořen Grand Canyon. Kdy celý oceán proudil 300 let v obou směrech kvůli zemským otřesům a díky tomu ho vytesal tak rychle. Geologové objeví delty na obou koncích kaňonu. To vám dá smysl. Proudil v obou směrech. Naleznou tam lastury. Řeknou: „Ano, byl zde oceán.“ Proud v obou směrech vytesával kaňon 300 let. Já jsem tam byl.

 

Rozhodujete se na základě toho, co víte, ne toho, co nevíte, a geologové tohle nevědí. Nemají nic, co by jim umožnilo to alespoň předpokládat – neexistuje žádný důkaz, protože to načasování není patrné. Zatím. Jednou objeví určité věci, které k tomuto budou směřovat. Jednoho dne připustí, že celá věc měla krátké trvání a udála se velmi rychle. Chápete, co říkám? Ta vědomost zamrzla v čase. Nemáte ji, nemáte o ní žádnou představu. Nemáte ji dnes, protože Země je klidná, místo dynamická. A tak předpokládáte, že to byla malá říčka v průběhu milionů let, která celou tu věc vytesala. Nebyla.

 

Předci vytvořili obrovské, nesmírné stavby. Pomocí kvádrů, které vážily tuny a byly dopraveny z velmi vzdálených lomů, postavili monumenty, což se vám zdá nemožné. A tak se na ně podíváte a řeknete: „Bylo to nemožné. To nemohli dokázat. Tehdy na to neměli technologie. Není možné, aby to dokázali bez pomoci určitého druhu strojů.“ A to je vaše rozhodnutí. Bylo to těžké, ale dokázali to. Takže znovu předpokládáte, že měli pomoc. Že možná měli levitační zařízení z vesmíru. Teď hodlám vyvrátit vaši teorii a řeknu vám pravdu, které možná nejspíš nebudete věřit.

 

Zažitý názor ve vaší kultuře je, že všechno musí být uděláno rychle a efektivně. Chtěl bych vám říct o jejich civilizaci. Chápete, že stavěli monumenty králům, kteří se ještě nenarodili? A víte, kolik to zabralo času? Celý život! Víte, kolik do toho bylo zapojeno lidí? Stovky tisíc! „Vezměte tady tento kvádr žuly, ten je v pořádku. Vyčleňte si na to pár let a udělejte to centimetr po centimetru. Táhněte ho pomocí tyčí a provazů, je nám jedno, jak dlouho to potrvá.“ Někdy to byli otroci, často ale ne. Byli tam dobrovolně, aby pomohli svému králi, který je v lůně jejich královny. Tomu, který až zemře, bude mít možná pyramidu, možná nějaký jiný druh stavby. Zasvětili tomu dva, možná tři týdny ročně v celé zemi. Přicházeli po tisících – tahat provazy, mazat třecí plochy. Co ovládali, a co si neuvědomujete, byla matematika. Hodně matematiky. Rozuměli táhnutí. Znali vše, co potřebovali ke snížení potřeby síly – chytré systémy na velmi pomalé klouzání věcí do kopce s pomocí tisíců pracovních sil, aby mohly být dopraveny na místo, kde mohly být obráceny.

 

Myslíte si, že pyramidy vypadaly vždycky jako pyramidy? Jak ty stavby podle vás vypadaly, když byly stavěny? Vypadaly jako hotová stavba? Uvažujete, že možná měly kolem sebe věci, které jim pomáhaly; a to měly. Ale ve vaší kultuře nic takového nemáte, je to věda zamrzlá v čase. Zamrzlá v čase. Jsou zde náznaky toho, co dělali, ale není jich mnoho. A tak to je. Ale to jste nemohli vědět, protože se na to díváte z hlediska, které znáte. Myšlenka, že něco trvá roky, možná celý život, se zapojením tisíců a tisíců a tisíců lidí, není ve vašem vědomí. Dnes takhle věci nestavíte. Proto neusuzujete, že by to mohli dělat oni.

 

Řekli jsme vám, že Lemuřané měli chrám omlazení na vrcholku Havaje. Byla to jedna hora, vyzvednutá vzhůru vzedmutím. Nahoře byly ledovce. Ta výduť tam byla po tisíce let. Byla tam dokonce dříve, než se tam dostali Lemuřané. Hora na Havaji je největší na planetě, měřeno od paty k vrcholu, i když je pata skryta pod hladinou. A většina z ní byla vystavena vzedmutí magmatu a vytlačena jím. Toto vzedmutí magmatu, které je velmi podobné tomu v Yellowstone, což je další horký bod na planetě, je geologický proces, který se děje. Není to záhada. Zvedla vrcholek hor přes výšku 30 000 stop. Byla tam velmi velká zima. Byla tam zima po velmi, velmi dlouhou dobu. Když máte teploty -50°C a máte je po mnoho, mnoho, mnoho let, máte něco extrémně studeného. Lemuřané toho využili. ‚Super studená‘ technologie, bez elektřiny, bez znalosti čehokoliv jiného, kromě chemie.

 

Teplo můžete extrapolovat z čehokoliv s určitými znalostmi z oboru chemie, ztracenými v čase, zamrzlými v čase. Použili ‚super studenou‘ technologii k vytvoření kvantové události na vrcholu hory a to vytvořilo chrámy omlazení, a oni s tím měnili DNA. Byli schopni manipulovat i s hmotou díky ‚super studené‘ technologii, kterou právě objevujete. Někteří řeknou: „To je nemožné, nemohli ty věci udělat bez počítačů, bez elektřiny…“ A vyjmenujete všechno na základě toho, co VY dnes znáte jako svou realitu, ne na základě toho, co nevíte.

 

Dám vám poslední příklad, a to je to, o čem chceme mluvit. Drahé lidské bytosti, myslíte si, že toho o zdraví víte hodně, že? Máte nejmodernější vědu, ale jsou věci, které nevíte. Dokážete si představit, že jste součástí zdravotního systému, který nezná bakterie? (Kryon se směje.) A pak se s tímto objevem vše změnilo. Dokážete si představit, jaké to bylo? Na bojištích, dokonce s nejlepšími lékaři, bez znalosti bakterií? Nezáleželo na tom, co dělali, jednotky umíraly. Protože nevěděli nic o sterilizaci, o mikrobech, o žádné z těch věcí. Nic. Až najednou dostali tu informaci a všechno se změnilo.

 

Tak tady je předpoklad dne: Je možné, drahá lidská bytosti, že jsi cestou něco ztratila? Nemáte žádné ponětí o tom, co je v lesích na této Zemi. Šamani to věděli. Dokázali vyléčit téměř cokoliv. Gaia spolupracuje s určitými druhy energií a šamanské energie planety byly velmi zaměřeny na něco, co bych nazval chemií rostlin. Ve spolupráci se systémem Gaii jsou léky na všechny nemoci. Věděli jste to? A oni dokázali vyléčit tolik věcí, přímo ze Země, přirozeně, bez vedlejších účinků, bez syntetiky, bez výroby. Slyšeli jste o tom? Bylo na ně nahlíženo jako na podivíny, a tak žili na kraji vesnice. A všechno, co věděli, všechno, co věděli, bylo ztraceno. Bylo to ztraceno s příchodem moderních myšlenek o Bohu. Bylo to ztraceno, když někoho vyléčili a nebylo to pochopeno, a tak byli vnímáni jako ‚zlo‘. Je to zcela pryč. A tak tu teď sedíte. To vše zamrzlo v čase. Vše, co teď máte, je umělé. Téměř vše…

 

Můj partner dnes udělal něco, o co jsem ho požádal. Strávil čas tím, aby vám ukázal, jak by mohl vypadat nový člověk. Když začnete zvyšovat procenta fungování své DNA, vytvoříte tím předpoklad dětí, které budou umět dolovat Akášu. Nebudete je muset učit chodit ani číst. Budou to umět dřív, než jim budou dva roky, protože si vzpomenou na to, co už věděly. To je nové.

 

Tak přejděme k dalšímu kroku. Staré duše, kolik z vás bylo šamany? Začínáte tomu rozumět? Bude to přicházet od skupiny starých duší. V následujících dvou generacích na této planetě přijde rozpomenutí na zamrzlou technologii. V chemii si vzpomenete, jak extrahovat teplo, vzpomenete si, jak podpořit přežití. Přijde to k vám v částech a kouscích, a někteří z vás se proslaví díky objevům, které jsou jednoduše rozpomenutím se na to, co bylo. Začne se objevovat revoluce – ne v medicíně, ale ve vztahu k lesům.

 

Tyto věci budou vytaženy ze vzpomínek „šamanských“ energií a informací. A tolik z vás se na tom podílelo. Největší důvod, proč si na to vzpomínáte teď a ne dříve, je v tom, že teď je to bezpečné. Před třemi lety nebylo. To je ten rozdíl mezi tehdy a teď.

 

Dávám vám dnes příklady některých pošetilých a předpojatých rozhodnutí, která jsou založená pouze na tom, co víte, místo toho, co si pamatujete z minulosti. To se změní. Čím více začne DNA pracovat, tím více bude docházet k rozpomínání se. A rozpomínání se bude dít u jedné specifické skupiny – u šamanské skupiny – u starých duší, u těch, kteří seděli celý den v místnosti jako je tato, a celý nádherný den naslouchali ‚mluvící hlavě‘. (Pousmání.)

 

Proč jste zde? Proč jste zde? Protože chcete vědět více, že? Necítíte to? Necítíte to? Je to tam, vy víte, že ano. Chci, abyste se ponořili do nitra a začali jste rozvíjet intuici, kterou máte. Drazí, staré duše, ne ti, kteří se ještě nenarodili, ale ti, kteří jsou zde, naleznou tyto věci, představí tyto věci, vzpomenou si na tyto věci, začnou používat tyto věci, a nebude tomu oponováno. Slyšeli jste mě? Nebude tomu oponováno, bude vás příliš mnoho. Bude to velmi dobře přijato. Pomůže to vyléčit planetu. To je dobrá zpráva. Je zde místo pro chemii, pro elegantní chemii, je zde místo pro eleganci přírodních řešení. Vše to může být využíváno společně v rovnováze. Vždycky jsme vám to říkali. Jedno nebude uzurpovat druhé. Ale je čas vzpomenout si, jak se nechat vyléčit od Gaie, s Gaiou, skrze Gaiu. Nyní už znáte devět atributů resp.aspektů lidské bytosti*

 

A to je zpráva pro dnešek. Ta, kterou si mnozí zapamatují a někteří jí budou studovat (Kryonův smích).

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Vím, co přichází, už jsem to viděl dřív. Nedovolte, nedovolte, aby vás ošálily věci, které vidíte kolem sebe, a abyste uvěřili, že věci se nezlepší. Říkal jsem vám, že stará energie se bude bránit. Je tu tolik lidí, kteří se chtějí vrátit k tomu, jak to bylo dřív, drazí! Nepodaří se jim to.

A tak to je.
KRYON

 

* Tady Kryon odkazuje zřejmě na poselství, které bylo předáno 21.6. 2013, pod názvem „Devět  aspektů lidské bytosti“. Bylo to první souhrnné poselství na toto téma, téma jak je lidská bytost „konstruována“, jaké má části, k čemu, jaký mají význam. Do té doby na to jen upozorňoval, naznačoval, podával částečně, krátké, informace v návaznosti na příslušnou pasáž, toho kterého předávaného poselství. – pozn. překl.

Zdroj: MP3 nahrávka (32 minut) – www.kryon.com – „Frozen in Time“

 

 

Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel J.
pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech
zdrojů i s aktivními odkazy. Originální MP3 nahrávka je také volně k dispozici,
ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.)

 

zpět