6-2013 Kryon

Devět aspektů lidské bytosti

 

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Mt. Shastě v Kalifornii, 21. června 2013

 

Zdravím vás, milovaní, jsem Kryon z magnetické služby.

 

Někteří budou vnímat, že se tato místnost mění, a budou mít pravdu. Protože tato shromáždění mají nádech mystéria Boha. Můj partner otevře portál v šišince mozkové a ustoupí stranou, spolu se svými filtry a svou předpojatostí a nechá vstoupit to, o čem ví, že je čisté. Po léta překládá multidimenzionální jazyk do lineární podoby, kterou slyšíte. Takže tento muž, který prohlašuje, že rozumí a mluví jenom jedním jazykem, se mýlí. Důvod, proč má potíže s jiným jazykem a s učením se něčeho jiného je, že se jako překladatel soustředí na to, co slyšíte. Dělá to již 23 let, takže to, co nyní slyšíte a vnímáte, je tak čisté, jak jen to je možné. Prostřednictvím svého těla se spojuje s druhou stranou závoje. A to je channeling.

 

Skupina, která je v této místnosti, byla očekávána. Také skupina, která poslouchá tzv. „později“, byla očekávána. Ironií opět je, že když se zeptáte té skupiny, která bude naslouchat později, řekne, že toto poslouchá „teď“. A proto je třeba definovat „teď“ a to se stává hádankou. Hádanka, kterou vám dnes přináším, je však větší, protože já se chystám definovat devět energií lidské bytosti.

 

V posledních deseti letech vám to bylo předkládáno skrytě, po částech a dílech. Nikdy jsme vám nepředali channeling, v němž by to bylo vše pospojováno jako dnes. Nechtěli jsme to dělat, protože by to bylo předčasné a nyní ten čas nastal. V místnosti je energie moudrosti a přijetí. Ti, co sedí a poslouchají zde v místnosti, jsou staré duše. Definujeme starou duši jako tu, která se v mnoha životech probouzí do té míry, že to v následujícím životě vytváří další a ještě dřívější probuzení, až do doby, než se probudíte téměř při narození.

 

Stará duše ví, jaké to je, když přijde do určitého věku, možná dokonce už v pubertě, a uvědomí si, že to, co je po duchovní stránce před ní, je jiné, než co ji učili  -  to sedí na vás všechny. Někteří z vás cítí, že se probouzí zrovna teď. Mám pro vás informaci, že si jednoduše jen vzpomínáte na to, co jste vždy věděli. Takže není divu, že tu stará duše je. Když řeknu, že jsme vás očekávali, myslím tím VÁS – sem patří vaše jméno (Kryon se směje). Drazí, pro Boha to žádný div není. Vaše životní cesta není tajemstvím, není záhadou, čím jste prošli, než jste se sem dostali, není záhadou, jak jste se rozhodli, ani potíže s tím spojené. Cesty jsou tak různé, a přesto je rodina tak stejná…

 

Boží láska je taková. Projevuje se u každého jinak, ale když se začnete jeden druhému dívat do očí, ať pocházíte zdaleka nebo zblízka, jako první uvidíte, že Bůh v tom druhém zdraví Boha ve vás. A tak je toto shromáždění ctěno a chceme se k němu přidat, tak jako vždycky. Chceme přinést trochu lásky rodiny, která byla oddělena – víte, jak to myslím. Někdo z rodiny odešel nedávno a jiný ne, je to otázka vašeho vnímání, co je nedávno a co ne, a my je přivedli do této místnosti, aby si stoupli kolem vás, zatímco vám bude předáno toto poselství, aby vytvořili kruh kolem této skupiny, která je nyní přede mnou a ta rodina zde zůstane, i když světla zhasnou. To není problém, protože pro nás neexistují žádné hodiny – všechno je v přítomnosti a pro ně jsou tři dny jen mrknutím oka. A my chceme v této místnosti vytvořit určité naladění a udržet ho na té úrovni. To, co oni chtějí předat tomuto shromáždění, je moudrost minulosti propojená se současnou moudrostí, aby fungovaly jako katalyzátor pro vaše pochopení.

 

Dovolte, abych začal touto skládankou. Tyto věci jsou složité. Z lineárního hlediska k sobě nepasují, jak byste mohli očekávat. Vše, co předkládáme, je svým specifickým způsobem přesné, přeložené pro vás do linearity, abyste mohli pochopit více o sobě.

 

Účelem tohoto channelingu je rozšířit pochopení velkoleposti procesu lidského vývoje. Začínáte více chápat, kým jste. Někteří chtějí seznam, takže vám ho dáme. A přece, i když vám tento seznam dáme, nebude to možná dávat smysl.

 

Připodobním to k připravování jídla. Čtete recept v kuchařce. Je tam seznam všech ingrediencí a veškerého koření. Vy jídlo uvaříte, a když ho jíte, kde je to koření? Je v každém soustu. Dostalo se do všech ingrediencí, takže pokrm konzumujete jako jednu věc a přitom jich kuchař měl mnoho.

 

Přede mnou sedí „jedna věc“ zvaná lidská bytost, ale chci vám vyjmenovat všechny přísady. Neodkládejte tuto metaforu stranou a neříkejte, že je časově omezená, protože není. Všechny přísady jsou stále ve vás, stejně jako je to s uvařeným jídlem. Ale já je chci oddělit, abyste viděli něco, co jste předtím neviděli. Všechna čísla, která jsem vám dal, a není jich tolik, mají energii. Když mluvíme o skupinách a číslech, která k nim patří, jsou to vždy metaforické energie.

 

O tom, jak je vnímáte, jsme hovořili v minulosti a ony mají význam, který byste měli pochopit. V devíti prvcích či energiích člověka jsou tři skupiny po třech. Devítka představuje úplnost (dokončení) a my vám tedy představujeme úplnou lidskou bytost. Není třeba k ní nic dodávat, protože je úplná.

 

Možná si někteří vyslechnou poselství a řeknou, no, já bych chtěl přidat desítku. Je to úplné, milovaní, a tak pokud si myslíte, že je tady ještě jiná energie anebo jiná věc, kterou vnímáte, že by měla být zahrnuta do seznamu, pak patří do některé ze tří skupin skládajících se ze tří. Je těžké vysvětlit, co teď přijde, protože v receptu uvidíte, že každá jednotlivá přísada je jedinečná, i když se v těch třech skupinách po třech bude zdát, že se některá opakuje, žádné opakování to není.

 

Vyšší Já

Tři skupiny jsou identifikovány jako lidská skupina, skupina duše a pak tzv. podpůrná skupina, neboli pro lidi doplňková. Takže vysvětlím nejprve to nejjednodušší, jako druhé to složitější a jako třetí to nejvíc nepochopené. A v průběhu vysvětlování vám hned řeknu, že je zde záhada. Tou záhadou je, že ve všech třech skupinách je Vyšší Já. Je to záhada, protože v běžném receptu se to nestává. V tomto receptu ale ano. Pomůžu vám to pochopit – Vyšší Já v každé z těchto tří skupin patří k něčemu jinému. To by vám mělo něco říct o Vyšším Já – je to jediný prvek nacházející se ve všech třech skupinách.

 

Co je Vyšší Já?  Bylo to vysvětlováno mnohokrát a já stěží najdu definici, která by byla lepší než ty, které jsem vám již poskytl. Je to hlavní zdroj. Kdybych vám vysvětlil, kdo jste a s kým jste, když nejste na planetě, stejně byste tomu nerozuměli. Jak je možné, že jedno jméno reprezentuje vše? Jak můžete být součástí polévky a přesto být identifikováni podle jména a světla? Vaše vědomí tento koncept nepochopí. A tak se to můj partner pokouší linearizovat, když prochází věcmi, které mu předkládám, a překládá myšlenkové skupiny, které dostává, nejlépe, jak to dovede.

 

Jsou to tři v jednom, je to jedno ve třech, ale Vyšší Já má přednost, pokud to tak chcete nazvat, nade všemi ostatními energiemi, protože je zde třikrát.

 

Když jsem vám řekl slova „hlavní tvořivý zdroj“, jak jste to vnímali? Jako Boha, fyziku nebo obojí? Tyto věci jsou pro člověka záhadou.

 

Devět energií

Nyní tedy identifikujeme devět energií, takže uvidíte nejenom složitost, ale i velikost člověka. Ale spolu s tím vám předáváme informaci, kterou si přejeme, abyste pochopili především – že je ve vás Bůh. Mimo všechny definice, jste svůj vlastní stvořitel. Jak budeme pokračovat, poznáte trochu víc o tom, proč to hned necítíte.

 

První, co vám chci říct je, že těchto devět prvků, dělicích se do tří skupin po třech, představuje dnešního člověka a že definice, které vám dnes dám, se možná zítra změní, protože se vyvíjíte. Některé tyto aspekty, s nimiž vás seznamuji, se možná později rozplynou, protože jak se lidská bytost vyvíjí na cestě duchovního vývoje, tyto prvky se začínají posouvat (měnit). Vždy jich bude devět. Také to přidám k záhadě a položím vám pár intelektuálních otázek, které zodpovím, ale stejně tomu možná nebudete rozumět. A ani nemusíte.

 

Milovaní, není nutné, abyste snědli jídlo vznešenosti Boha a pochopili, jak vzniklo. Není nutné, když ve svém životě cítíte Boží lásku nebo obdržíte léčení, abyste přesně věděli, jak se to stalo, rozumíte? Není nutné dívat se do mikroskopu a pozorovat buňky, abyste zjistili jak to, že se uzdravily, kvůli tomu, abyste odkráčeli jiní, než jste vstoupili, chápete to? Pokud ano, mohu začít. Pokud to chápete, mohu začít.

 

Nejjednodušší skupinou, kterou můžeme definovat, je lidská skupina. Máte k ní vztah. Číslem jedna je Vyšší Já v člověku, které na fyzické úrovni sídlí v DNA. Číslem dvě, jak asi očekáváte a jak jsme již řekli v minulosti, je lidské vědomí. Lidské vědomí není odděleno od Vyššího Já, je to jednoduše jen jeden z prvků, které chceme rozdělit, protože se nachází ve 3D. Části lidského vědomí se stávají multidimenzionálními a součástí evolučního procesu je, že se změní. Číslem tři je tzv. innate, což je chytrá část těla (vrozená moudrost těla – pozn. př.); je to část, ke které se momentálně můžete dostat pomocí kineziologie, řeči těla. Všechny tyto procesy překračují most mezi třídimenzionálním hmotným vědomím a tím, co „ví“, co se děje na buněčné úrovni.

 

Tyto tři části společně tvoří lidskou bytost kráčející ve 3D. Jak se člověk vyvíjí, tyto věci se nejen mění, ale dvě z nich se k sobě navíc přiblíží. My jsme vám zatím neřekli, jak jsou všechny oddělené, ale řeknu vám to teď. Člověk nyní funguje na necelých 35 % a tak jsou velmi oddělené. Již dříve jsme vám řekli, proč jste tady: hledáte své Vyšší Já. Váš intelekt a vaše vědomí se společně pokouší vypátrat, jak se dotknout té vaši části, která je tvořivým zdrojem. Tak vypadá oddělenost.

 

Používáte testování svalů, abyste zjistili, co innate ve vašem těle žádá, co dělá, co dovolí a co pociťuje. Ptali jste se na mnohé, ptali jste se, zda je v pořádku, když uděláte to či ono, ptali jste se, zda se ve vašem těle děje něco, čím  je třeba se zabývat. Jste odděleni od své buněčné struktury, lidské bytosti, jste si toho vědomi, že? Můžete sedět na židli a mít ve svém těle nemoc, o které vůbec nevíte. Bílé krvinky mohou spěchat na to místo, aby bojovaly s nemocí, poplašné zvony se mohou uzvonit a vy o tom nebudete mít tušení, dokud nebudete mít výsledky krevních testů. Tak vypadá oddělenost.

 

Dovolte, abych v této skupině pohovořil o vyvíjejícím se člověku. Innate a vědomí se začnou k sobě přibližovat, každý z vás se může stát svým vlastním léčitelem. Budete si vědomi toho, co se děje; prostřednictvím intuice se most mezi těmi dvěma začne zmenšovat. Během tohoto procesu se část této skupiny, což je Vyšší Já, začne vynořovat a to znamená, že innate a lidské vědomí budou v souladu, dokonce i v situacích, o kterých byste si to nemysleli. Je to vaše součást, která je posvátná. Začnete chápat a vidět, že smrt není nepříjemná. Ti, kteří vás nyní obklopili, kteří odešli a vrátili se kvůli této chvilce, kdyby mohli mluvit slovy, by na nás volali, že jste věční.

 

Nebojte se tohoto přechodu, protože se vrátíte – dříve, než si myslíte a ironií je, že zde sedíte, přemýšlíte nad odděleností, snažíte se o ní něco naučit a přece, až se znovu vrátíte zpátky, budeme spolu. Probudíte se a budete si pamatovat ne to, co se stalo dneska, ale to, co se stalo ve všech vašich životech. To se projeví v moudrosti. Projeví se to u dítěte, které si bude pamatovat, jak číst, i když ho to neučili. Projeví se to u dítěte, které si bude pamatovat, jak chodit, i když ho to neučili. Rychle se upamatuje na věci, o kterých si ve vašem tak praktickém třídimenzionálním světě myslíte, že vaše děti učíte. Přijde to automaticky a blíží se to – to je důkazem, že duchovní část DNA začíná zvyšovat svou výkonnost. To je skupina jedna, to bylo lehké. (Obecenstvo se směje.)

 

Druhá skupina je nejsložitější k pochopení a nejvíc kontroverzní pro ty, kdo jsou duchovně naladěni, protože nemůžete převést do linearity vše, co je Bůh, jak jste to udělali se vším, co je člověk.

 

Tři části Vyššího Já vnímáte jako svou sadu průvodců. Třetí a nejtěžší na pochopení, je ta část vaší duše, která je permanentně na druhé straně závoje. Takže vám opět něco sdělím o této skupině duše. Vyšší Já, součást tří, součást devíti, jedno ve třech a tři v jednom, je vždy přítomné.

 

Číslo dvě je pro vás těžké. Lidská bytosti, chceš, aby tví průvodci – či jak říkáš těm, co stojí poblíž tebe a na které se obracíš – byli moudřejší, než jsi ty. Takže tohle se někomu může zdát jako špatná zpráva: jste to vy. Musí to být od vás oddělené, aby to mohlo být vaším rádcem na planetě. Důkazem, že říkám pravdu, je to, že to mění energii. Když pracujete na svém osvícení, když se probouzíte do duchovní pravdy, zdá se, že se tito průvodci mění. Vlastně je to doba, a popsali jsme to mnohokrát, kdy se vám zdá, že odešli. My tomu říkáme „odchod do času nula“, kde se, jak bychom technicky řekli po vašem, restartují a vrátí se. Z nuly se vrátí s více informacemi, s větší moudrostí, s lepším zdravím a v jiné energii, než v jaké byli předtím. V linearitě se na ně podíváte a pomyslíte si: „Jsou noví“! To je legrační! Dáte jim jména, a to je ještě legračnější! Hej, vy tam, jak se může lidská duše rozdělit na více kusů a být současně na mnoha místech? Vítejte v kvantové energii! Není to těžké, je to jednoduché, v multidimenzionálním stavu, který není lineární, to není nemožné a intelektuální lineární mysl chce všechno vědět o tom, jak spolu komunikují, co když se jeden hádá… – tak to nefunguje. Opět jste si polidštili Boha. To vytváří mytologii, o které můj partner mluvil již dříve. Musíte to pochopit.

 

Pochopte, jak je tento systém krásný. Hádejte, kolik máte průvodců? Tři, samozřejmě, je to katalytické číslo. Katalyzátor v chemii, ve fyzice, je něco, co vše mění, ale sám zůstává stejný. A pak to je moudrost a učení a uzdravování a vědomosti a je to součástí sady průvodců  -  těch, kteří pomáhají vaší intuici, ti, kteří intuici generují, zatímco stojí opodál, aby mohli mít nadhled a pochopit, s kým pracují. Toto je nejčastěji nepochopeno.

 

Drazí, může vážně část Boha přijít, dostat hmotné tělo, a kráčet po planetě v nevinnosti? Odpověď zní NE, protože hmotná podstata ji nemůže udržet, zmizela by, shořela by, explodovala by. Musíte přijít v energii planety. Zdroj stvoření nemůže přijít na planetu jako zdroj stvoření, roztříštil by se. A tak, když přijdete na planetu, přijde sem jen kousek vaší duše. Kousek, který se může udržet v hmotném těle. Jsou to složité koncepty, ale za chvíli budou jasnější, pokud budete následovat logiku…

 

Nejen že máte své části umístěné mimo hmotné tělo, ale máte také další části, které jsou na druhé straně závoje. To není vaše Vyšší Já, to je oddělené. Tak co tam dělají? Pojďme si o tom říct: pomáhají vám. Víte, jak vám pomáhají? O tom jste vážně nepřemýšleli. Když má každý človíček své části na božské straně závoje, vytváří to možnosti synchronicity. Tak se stane, že se setkáte s těmi, o nichž jste nevěděli, že se s nimi setkáte, protože nahoře je něco většího (můžete říct). Stále tam probíhá setkání! Pomáhají vám – tlačí vás, směřují vás k těm, s nimiž se máte potkat. Měli byste slyšet, jak jásám, když se vy, ve třetí dimenzi setkáte s těmi, s nimiž se máte setkat, abyste navzdory všemu udělali věci, které byste měli udělat! Měli byste slyšet ty stadiony plné bytostí, křičících: „Je to dobré, zvládli jste to!“  Všichni byli do toho zapojeni.

 

Dokonce i neosvícení lidé, slyšíte, mají své části a díly na druhé straně závoje, které jsou v Boží mysli, chápete? Takže neosvícený člověk může být součástí vašeho života jako katalyzátor, protože jeho část je na druhé straně závoje, s Boží myslí.

 

To není lehké pochopit, ale pomůže vám to pochopit frázi „navzdory všemu“. Vidíte? Není to navzdory všemu – je to součást plánu! Pro vás je to složité, pro nás je to normální. Je to krásné, je to systém, je to posvátné, úžasné! Takové je spolutvoření. Pracujete s nimi všemi a ani o tom nevíte. To vám pomůže pochopit více o sdružování do rodin.

 

Někteří budete zklamáni, protože chcete mít k dispozici andělskou říši s jejich nesmírnou silou, magií, a čímkoli dalším. A vy sedíte, jste jim zavázáni, protože vám pomáhají a vedou vás – a tak to není. Co takhle vystoupit z ulity a věřit své Božské části? Co takhle vyjít ven z bubliny a uznat, že vaše části a díly jsou dostatečně posvátné, abyste jim mohli věřit?  A že to vaše intuice je jejich hlasem ve vašich uších? To vy pomáháte sobě!  Je to příliš? To je nový koncept, nebo ne? Ne z této židle, protože tato slova jsem řekl před 23 lety, ale nyní je čas, kdy se to dostává k duchovně zralejším uším. Chápání je to, co se mění.

 

Takže přejděme k poslední a nejvíce nepochopené skupině ze všech, ale ještě předtím se na chvilku zastavme u skupiny duše a promluvme si o záhadě, která bude vyjasněna při příštím setkání.

 

Hovořili jsme mnohokrát o židovském prorokovi Eliášovi. Tento Mistr byl jediný, kdo si svobodně zvolil, že vzestoupí, zatímco si další člověk bude dělat poznámky. Najdete to v Písmu a po vás chci, abyste si to zrevidovali a podívali se na to a přijali metaforu o tom, co viděl pozorovatel, když Eliáš vzestoupil. V očích pozorovatele se proměnil ve světlo a na „vůz“. Jasný vůz, kočár, byl tažen třemi bílými koňmi. Tento kočár byl v hebrejštině pojmenován tak, aby to odpovídalo slovu „vézt se, jet“ a v hebrejštině mu bylo dáno jméno  MERKABA. Tři bílí koně jsou metaforou pro tři energie duše. Tak vidíte, v Písmu to stále je. Pátrejte v hlavních náboženstvích planety po třech v jednom. Ať už si myslíte, že to mají uvedeno správně či ne, je to uctění trojky, což je opět katalyzátor moudrosti a osvícení, které vám byly volně dány k dispozici jako část tajenky během života zde. Můžete si svobodně zvolit, zda se probudíte do pravdy, kým jste anebo ne.

 

Intelektuál zde vznese otázku a my ji za chvíli zodpovíme. Když Eliáš odešel, jeho fyzické tělo již nebylo na planetě. Takže má nyní šest částí, protože lidská skupina je pryč? To je dobrá otázka, že? Za chvilku ji zodpovíme.

 

Poslední trojice, kterou nazveme pomocnou, podpůrnou skupinou, oddělenou od člověka, ale ne doopravdy. Zeptám se: zde, na tomto nádherném místě, víte co je v hoře? (Myšlena posvátná hora Mt. Shasta – pozn. překl.) A víte, že je to také ve stromech, v trávě, v kráse nebe, cítíte to všude. Není to soustředěno pouze v kopci, je to v jezeře, je to ve vodě, je to životní síla kolem vás, kterou možná nechápete správně. Jste součástí Gaii a Gaia na vás reaguje.

 

Loni jsme učinili prohlášení v channelingu na vrcholu hory v Andách a to znělo takto: „Neexistuje žádný horolezec, který by byl ateistou,“ a tak to je. Jen se jich zeptejte. Pro ně je vznešenost Gaii obsažena v každé buňce a to, co zde vidí, je propojování kousku Boha v Gaii s kouskem Boha v nich. A oni tam chtějí prostě jen zůstat. Chtějí tam zůstat. Jsou tací, kdo jsou tak „sezdáni“ s přírodou (a vy víte, že jsou), že cestují sami na různá místa, jen aby tam byli sami, a pouze vnímali, co tam je. Pramálo rozumí tomu, že jsou do přírody zamilováni proto, že jsou její součástí.

 

Takže třetí, spolupracující skupina, je cosi, co můžeme také pojmenovat skupinou Gaii, i když to není úplně přesně pravda. První část (skupiny) je vaše Vyšší Já. Jak může být vaše Vyšší Já součástí Gaii? Je na dvou místech, je ve dvou atributech. Vyšší Já v magnetické mřížce planety -  to zní povědomě. Před 23 lety jsem se představil jako magnetický mistr. Můj partner se smál. Myslel, že jsem anděl, kterého může přilepit na ledničku. (Kryon se směje.) Také jsem se smál, svým vlastním způsobem.

 

Jste součástí magnetické mřížky planety. To vysvětluje, proč funguje astrologie. Vysvětluje to, proč je vědomí ovlivněno magnetickou mřížkou a proč je magnetické mřížka ovlivněná vědomím. Fyzici to vědí a satelity to prokázaly. Můj partner to přináší na party, dalo by se říct, když prezentuje fyziku Gaii a vědomí. Takže jste součástí Gaii. A magnetická mřížka planety, multidimenzionální polévka energie, která reaguje na sluneční vítr, a vzorce vytvářené gravitací planet, to vše vás ovlivňuje. Opravdu, jste součástí tohoto systému, nejste od něj odděleni. Nejste zvíře, které kráčí po Zemi, netečné ke stromům a vy to víte. Někteří jste si tolik vědomi, že Gaiu milujete. Zde se nachází Vyšší Já v této třetí skupině.

 

Další je velmi nepochopená krystalická mřížka. Esoterická, neviditelná, multidimenzionální mřížka, která sem byla umístěna. Ve stejné době sem byli vyseti lidé, aby zahájili lidskou činnost. Co uděláte, planeta nikdy nezapomene. Je to mřížka planetárního vědomí ovlivněná lidskou činností. To je důvod, proč nemůžete být na bojišti starém 400, 500 let, aniž byste to necítili, protože co se tam stalo, tam stále je.

 

Řekli jsme vám, že vývoj planety zejména nyní začíná měnit linearitu nebo nelinearitu lidských činů na této mřížce. Mřížka bude mnohem více reagovat na radost, smích a soucit než na smrt, válku a horor. To všechno je součástí Pacha Mamy*. To všechno je součástí posunu planety, o kterém hovořil můj partner. Zjemnění Země, posun vědomí, který byl předpovězen. A řekli jsme vám, že v r. 1989 to bylo zřejmé. Nyní vidíte, jak tato zvláštní mřížka ovlivňuje vás a ovlivňuje všechno, co přijde. Protože když se pohybujete k soucitu a radosti a lásce, když řešíte problémy v integritě, zafixuje se to do mřížky, a ti, kdo přijdou po vás, si to vyzvednou. Je to složité. Pojí se to s velkolepostí člověka.

 

To byla osmá část z devíti, že? Devítka je zvláštní (Kryon se směje) a nemohu o ní moc říct, ale předám vám ji.

 

V životě planety existuje spolupracující energie, která musí být nevyvážená. Ještě vám nemohu říct proč a jak, mohu vám pouze říct, že vaše láska ke kytovcům této planety je velmi žádaná. Jsou součástí systému. Také vám řeknu něco, co jsme předtím channelovali pouze jednou. Potřebujete to slyšet a potřebujete to slyšet právě v tomto poselství: když přišli Plejáďané v čisté lásce a ve vší náležitosti jako pokročilá vzestoupená rasa, aby oseli tuto planetu svobodné vůle, neměli v úmyslu vytvořit pouze lidské bytosti… použijte svoji obrazotvornost… To je důvod, proč kytovce milujete. Proto v některých případech jedete na speciální zájezd a na speciálním místě vstoupíte do vody a delfíni k vám připlují. Přemýšleli jste o tom někdy? Co je to, k čemu jsou přitahováni? Nechám vás o tom přemýšlet.

 

Drazí, bude toho ještě víc. Jak se planeta vyvíjí, budeme vám moct říct více o roli, kterou hrají. Ale už víte o jejich posvátnosti, víte o velrybách a delfínech. Kytovci jsou jako živá knihovna, jsou pro vás velmi důležití. Udržují energii, která je vaší součástí. Jsou jedním z devíti.

 

A to je náš příběh, pouze zbývá odpovědět na hádanku, kterou zadal intelekt. Když Eliáš vzestoupil, když vy opustíte planetu a odejdete na druhou stranu, co se stane s třemi částmi fyzického těla člověka? Řeknu vám to. Je to velkolepý systém a nyní pochopíte, proč existuje Jeskyně Stvoření. Jeskyně Stvoření je místo, multidimenzionální místo, které jsme popsali mnohokrát, které skutečně je na planetě – její část je ve 3D a část není, je skrytá a nebude nikdy nalezena. Obsahuje tzv. krystalickou substanci nebo předmět a já vám neřeknu jaký, který obsahuje váš akášický záznam. Musí zůstat tady, v lineární formě.

 

Takže když odejdete, váš život se promítne do tohoto předmětu, chcete-li, do této krystalické hmoty, chcete-li, která je jedinečná pro planetu, v jeskyni, kde je připraven na chvíli, kdy se vrátíte. Tři části hmotné lidské bytosti se v průběhu lidského života stanou jakýmsi „letokruhem“ v tomto speciálním krystalu. Když se vrátíte, drazí, vše, co kdy vaše duše prožila, je vyzvednuto z tohoto speciálního lineárního objektu a umístěno do vaší 3D hmotné DNA. Proto je váš akášický záznam, když zde kráčíte, tak úplný. V určitém smyslu jste totiž nikdy neopustili planetu. V kvantovém, ale i v lineárním smyslu. Takže když se sem vrátíte, vyzvednete si to z Gaii, a pokračujete v procesu. Je to skvělé, je to krásné, je to dobrým způsobem složité. Uctívá to člověka, je to mimo vše, co byste čekali.

 

Řekli vám, že jste se narodili nečistí. Měli vám říci, že jste se narodili nádherní a že je důvod, proč jste v roce 2013 tady, staré duše. Je důvod, proč chceme, abyste tu zůstali i nadále a vyzařovali jste světlo moudrosti pro ty kolem vás na krystalické mřížce.

 

Chápu, že tato konkrétní zpráva vytváří více otázek než odpovědí. Můžete vystoupit ze své bubliny a prostě s tím žít? Nežádejte o podrobný návod, to vám nepomůže. To vám nepomůže. Chci abyste dospěli – ne abyste pochopili lineární nebo nelineární části tohoto. Chci, abyste dospěli do míru neutrality – je to jaké to je – a abyste přešli na další úroveň.

 

A to je ocenění Boha uvnitř a systému, který vás spojil dohromady. Milovaní, jste projektanti, jste Bohem. A to je zpráva pro dnešní večer. Srovnejte se s tím, pokud to potřebujete a uchopte kteroukoliv část, ke které se potřebujete vrátit. Ale všechny tyto věci – tak krásné, tak nádherné, tak elegantní – ukazují, jaká je lidská bytost doopravdy. Zasévejte semínka pro osvícenou planetu, protože tam to spěje.

 

A tak to je

Kryon

* Pacha Mama též Pačamama aj. je inckou, chtonickou, bohyní plodnosti. Bližší viz Wikipedia.  Pojem chtonický znamená podsvětní, tedy jde o podsvětní bohyni. Chtonická božstva byla  protipóly bohů nebe a za ztělesnění temných a tajemných mocí a sil země

 

Poznámka ke kopírování:
 Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 „The NINE
Aspects of the Human Being“ - 50 minut
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K.
(www.transformace.info a  www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a
rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá
tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět