5-2014 Kryon

LEKCE

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v Grand Rapids v Michiganu,  31. května 2014
Toto krátké Kryonovo poselství je tzv. mini-poselství, které Kryon často předává před hlavním channelingem. Ten proběhl pak toho dne večer a má název „Zamrzlé v čase*“. Toto mini-poselství je skutečně opravdovou lekcí o jednom ze základních fenoménů našeho života obecně, ale nového života, v nových energiích, zcela 100%. Života, kde se zesiluje potřeba intuice, kde také narůstá potřeba kvalitní osobní vnitřní komunikace, neboli osobní channeling své duše, svého Vyššího Já. A právě v tomto poselství Kryon rozebírá podmínky, požadavky a způsoby přístupu k sobě a k celému tomu procesu, aby proběhl kvalitně a hodnotně.


.
Zdravím vás, jsem Kryon z magnetické služby.
V této místnosti jsou mezi námi ti, kteří tohle ještě nikdy neslyšeli. Ne živě. A je zde něco zvláštního, co nastává, když se shromáždí stejně smýšlející lidské bytosti a tak se tyto krátké mini-channelingy staly úvodem k energii lásky. Aby to fungovalo, musíte mít schopnost rozlišení.Je to skutečné?“ tak se vás ptáme pokaždé už rok a půl. Chci, aby staré duše v místnosti věděly, že toto je přesné a skutečné, protože jim to říká jejich vlastní rozpoznávací mechanismus, a ne proto, že by tomu prostě jen měly věřit
.
Proces, kterému říkáte channeling, se mění. Můj partner to ví, upozorňoval jsem ho, že se to stane. Postupně zvládl přechod, takže to zvládl i v nové energii, a ti, kteří ho po desetiletí poslouchali nebo četli naše poselství, vědí, že tato poselství jsou jiná. Došlo k nepatrnému nadzvednutí závoje, které umožní jasnější komunikaci mezi tvořivým zdrojem a Bohem ve vás, mezi jednou a druhou stranou závoje. Vědomí, které představuje tento muž na židli, můj partner Lee, ustupuje stranou, i když je zde. Na základě svobodné vůle pro sebe zdokonalil to, co mu umožňuje ustoupit stranou a dívat se.
.
Každý channeler na planetě řídí průběh svého jedinečného přenosu. Neexistuje žádná správná nebo špatná cesta pro to, co zde vidíte. Ale chci vám říct, že co zde vidíte, je přístupné vám všem. Ne abyste seděli před obecenstvem a pořádali jste semináře, ale abyste si mohli sednout a otevřít se přímé komunikaci s druhou stranou závoje. Třeba se rozhodnete, že chcete znát odpovědi na otázky, týkající se věcí, které jsou pro vás přístupné. Ne na otázky, na které nemůžeme odpovědět, protože sami musíte nalézt odpovědi, ale na ty, na které odpovědět můžeme. Můžeme vám dát mapu, po které jste toužili tolik let. Mapu, která vám pomůže poznat, co následuje, co dělat, jak se cítit, jak se vyléčit, jak jednat, jak se zbavit strachu, jak se cítit příjemně s vědomím toho všeho – to vše je zodpověditelné. Ale přiměje vás to dělat něco, co je nepohodlné. Budete muset věřit tomu ve vás, o čem pochybujete, a to platí pro všechny v místnosti, protože to je vaše stará energie. Nemůžeme vám v tom pomoci. Tak jste byli školeni, to jste se učili; je vaší realitou pochybovat, že toto je skutečné.
.
A teď vám řeknu, že tyto energie, které byly v minulosti tak jemné a neznatelné, se vyjasní. Ale to se stane pouze, když to umožníte. A tak budete muset přistupovat k těmto věcem jinak. Kolik z vás se stále noří do meditace s přístupem: „Bože, pomoz mi.“ (Kryonovo pousmání.) „Bože, pomoz mi. Sedím zde a potřebuji pomoc.Jestliže budete k situaci přistupovat tímto způsobem, nedostanete dobrou odpověď. Dostanete rozumové posouzení toho, co si myslíte, že jste slyšeli od Boha. (Kryon se směje.) Proč se neuvolníte? Nádechem se naplňte energií Všeho Co Je a vězte, že jste žili tolikrát…
.
A teď, tento život, právě teď rozhodnutí, která se chystáte učinit, věci, které byste rádi věděli, jsou jen nepatrné v porovnání s tím, kdo skutečně jste – jsou to jen výmoly na cestě. A tak se uvolněte a řekněte: „Drahý Duchu, řekni mi, co potřebuji vědět.“ (Kryonovo pousmání.) Nevysvětlujte Bohu problémy, protože Bůh je celou dobu s vámi. Slyšeli jste to už dříve, ale nikdy v tomto kontextu. Dříve to byla jenom slova, ale nyní vás zveme, abyste se ponořili do nitra toho, kým opravdu jste, Boha uvnitř, a vše ostatní, co je 3D, nechte za sebou. Zjistíte, že je zde nová energie přijetí. Řekli jsme vám, že vaše Vyšší Já chce, abyste se s ním setkali, skutečně setkali. Duše, která je navždy ve vás, která ví, že jste Bůh, která ví vše o stvoření Vesmíru, je vaší součástí. Je to nástroj informací, vedení, zdraví a dlouhého života, který jste po celý život drželi daleko od sebe. Říkáte, že ji „máte“. Ale „máte“ ji, protože to způsobovala stará energie. Nová energie je otevření se, ponoření se do nitra, které jste nikdy předtím nezažili, ponoření se hlouběji, než jste byli předtím, a obdržení odpovědí, které jste předtím nebyli schopni dostat. Ale budete se muset vzdát všech pochybností. Věříte, že je ve vás tvořivý zdroj, který je věčný? Musíte si na to odpovědět: „Ano“ nebo „Ne“. A jestli je vaše odpověď: „Nejsem si úplně jistý“ – i to je v pořádku. Dalším krokem je být si jistý. Projít si vším, čím potřebujete, abyste si tím byli jistí. A jestliže budete pokračovat v hledání, budete si jistí, to vám slibuji.
.
Řekli jsme vám už dřív, že existuje mechanismus, kterého si nejste vědomi. Vaše tělo, vaše vědomí, vaše DNA v sobě mají plán, který si neuvědomujete – laskavou pomoc. Když vaše tělo, vaše vědomí a duchovní DNA vidí, že hledáte odpovědi, tak vám je pomohou najít. Věděli jste to? Už nemusíte valit kamen do kopce, existuje systém, uvnitř vás, který bude spolupracovat a povede vás k pravdě. Povede vás k pravdě. To je poměrně nové, a tak první věcí, kterou bych vám v této místnosti chtěl říct, je: Odložte vše, o čem si myslíte, že víte o tom, jak s vámi Bůh pracuje!
.
Někteří z vás si vypěstovali postoj: „Tam jsem byl, to jsem dělal, to nebude fungovat. Co tam máš dál?“ Chci, abyste se vrátili zpět k základům, ponořili se do nitra, podívali se, co tam je a na co někteří dokonce zapomněli, protože to nefungovalo. „Kryone, nemedituji kvůli tomuto nebo onomu. Zkoušel jsem to a to nejsem já.“ Věci jsou jiné, skutečně jiné. Stará duše, byla jsi pro to stvořena. Co tě přivedlo do tohoto pokoje? Co tě skutečně přivedlo k tomu, aby sis sedla v tomto pokoji po tuto dobu a poslouchala, podle některých „předstírajícího chlápka v křesle“? Co tě sem přivedlo? Jaký je tvůj rozlišovací mechanismus právě teď, v tomto okamžiku?
.
Ti, které doprovázím, které přivádím, měli dost času, aby si sedli vedle tebe, postavili se za tebe, sedli si ti do klína, o kterém si myslíš, že je prázdný. Někteří možná cítíte to brnění, tíhu vašich končetin. Budeme dělat vše, co můžeme, v rámci pravidel svobodné volby lidské bytosti, abychom vám dali vědět, že jsme tady. Dáme vám spoustu synchronicit, dokud si neuvědomíte, že to jsou synchronicity, ne náhody. Přimějeme vás kouknout na hodiny v 11:11 (Kryon se směje) stále dokola, dokud si neuvědomíte, že to není shoda okolností. Dáme vám znamení, že nikdy nejste sami.
.
Něco na tom je,“ řeknou někteří z vás. To je nejdál, kam můžeme zajít – můžeme vám dát znamení, že nejste sami. Vy musíte otevřít svou krabici a vyhlédnout. Když to uděláte, budete přivedeni k pravdě dvojčinným (tlak-tah) systémem laskavého vědomí, který máte ve svém těle.
.
Poslouchejte! Ve vaší DNA neexistuje energie, která by vás odstrkovala od pravdy. Slyšíte? Na této planetě neexistuje duchovní energie s žádným druhem jména označujícím zlo, která by byla vytvořena, aby vás odstrkovala od pravdy. To je jen mytologie! Je to naopak – uvnitř vás je Bůh, a jestliže se budete dívat, systém vás k němu přivede.
.
Musíte se dívat čistě a jasně, ne povrchně. Můžete říct: „Dobrá, to znělo dobře. Líbí se mi, co ten týpek v křesle říká. Zítra to zkusím. Dám tomu tři minuty, a když to nebude fungovat, budu pracovat na něčem jiném.“ (Kryon se směje.) Povrchním záměr vás nepřivede k tomu, co opravdu, opravdu chcete. Na lásce není nic povrchního. Nezamilováváte se povrchně. Nebo ano, ale pak jste si toho vědomi. Výzva je skutečně se zamilovat do své podstaty, do sebe, do Boha ve vás. Bůh ve vás, to je ta část, do které se máte zamilovat. A budou to doprovázet všechny příznaky zamilovanosti. Mír (Kryon se směje), trochu nesnadného milování toho, co přijde, možná trochu oddělení od 3D – všechny tyto věci se dějí. Když to začnete cítit, měníte se. Když tomu dáte šanci, všechno se pro vás změní. Nežádal jsem vás, abyste věřili entitě, že? Nežádal jsem vás, abyste někoho uctívali. Je čas pro duchovní zdravý rozum. Bůh je ve vás, to bylo poselství každého mistra, který chodil po této planetě. Je to poselství prvních organizovaných náboženství na Zemi. Stále to platí, jděte a nalezněte to.
Můj partner se vrací.
.
A tak to je.
Kryon
.
Zdroj: MP3 nahrávka (14 minut) – www.kryon.com – The Lesson
* Hlavní channeling z 31.5. 2014 – Zamrzlé v čase najdete na webu ZDE
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel J. pro www.kryon.webnode.cz a pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Originální MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.)