5-2014 Kryon

DEMYSTIFIKACE BUDOUCNOSTI

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Moskvě, 14. května 2014
.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
A tak to je, že nadchází konec tohoto dne a je čas na poselství. Předtím než začneme, rád bych povolal doprovod, aby se spojil s těmi, kteří již byli přivoláni, ocenil přítomné organizátory, kteří pomáhají druhým, a kteří dělají to nejlepší, aby pomohli energii na planetě, protože je to někdy matoucí. Jak dlouho to děláte, jako pracovníci světla? Někteří z vás přítomných se o novou energii velice zajímají, kam směřuje, co se může stát, k čemu to je dobré, co bude dál… Rád bych demystifikoval budoucnost. Přestože jsem už něco z toho řekl dříve, chtěl bych, abyste to slyšeli v rodném jazyce (channeling je simultánně tlumočen do ruštiny – pozn. překl.).
.
Začněme s přehledem. Od doby, kdy jsem před mnoha lety přišel, probíhala příprava na tento čas. Možná jste si to neuvědomovali – ne v míře, v jaké si ty přípravy uvědomujeme my. Směřovali jste k době, která je jiná. Ne jen nová. Jiná. Někteří řeknou: „Konečně se vrátíme k něčemu, na co jsme byli zvyklí.“ Nevrátíte. Nebude žádný návrat k tomu, co považujete za normální. Opět mluvíme k pracovníkům světla v této skupině, ke starým duším, které zde a jsou zvědavé, co bude dál. Existuje tu celá škála přístupu – někteří jsou budoucností nadšení, jiní se jí bojí. Někteří se cítí zaseklí, jako když se nic neděje. A to vše je součástí této energie posunu, takže tím prochází všichni. Někteří mohou říci: „Moc jsem toho necítil.“ Přijde váš čas. Všechny staré duše se začnou posouvat.
.
Kam to směřuje? Vraťme se teď na chvíli a pohovořme o vaší oseté biologii. Řekl jsem vám, že se s nimi jednoho dne setkáte (Kryon je zde má na mysli Plejáďany, kteří nás tzv.“vyseli“ – předali nám svou DNA – pozn. překl.). To se stalo i jim, milovaní. Neznáte je. (Pauza.) Co kdybych vám řekl, že jste tam vlastně někteří s nimi byli? Dovolte, abych se vás zeptal: Pokud věříte, že vaše duše je věčná, věčná, to znamená, že jste vždy byli a vždy budete, jak stará je vaše duše? Můžete říci, že je velice stará, a že jste na Zemi po tisíce let. Ano, jste. A co před tím? Už jste na to někdy pomysleli? Že se vaše duše vyvíjela na jiné planetě v jiné době? Stará duše, odpověď je ano. Není to pro vás nové. Nejste jen příbuzní s biologií osetí, někteří jste odtamtud přišli. Je to příliš ezoterické, abyste o tom přemýšleli?Existuje systém – krásný, štědrý, se svobodnou volbou. To je ta krása. Se svobodnou volbou vaše civilizace prošla milníkem a teď to vše začíná. Na tuto minulost se jednoho dne budou lidé dívat a sociologové ji označí jako počátek civilizace, která se z tohoto bodu rozvinula. A vše, co bylo před tím, byli lidé, kteří pouze testovali vody vědomí.
.
Co očekáváte? Proč bychom se nezeptali Plejáďanů, jaké to bylo, toto konkrétní období v jejich historii? Víte, že mají také biologii osetí? Víte, že před tím, než změnili jejich vlastní biologii, k nim také přišla biologie osetí? Myslíte, že když je planeta (Země – pozn. překl.) přes čtyři miliardy let stará, že jste sem prostě jen tak přišli? Zjistíte, že lidský život je zde teprve krátce. Pomysleli jste někdy na to, že jste nováčky v této galaxii? Jste. Vaši předci z hvězd mají předky z hvězd, kteří mají předky z hvězd. Ve své Akáše nesete po miliardy let energii hvězd. Všechno na této planetě je úplně nové!(Kryon se směje.) Podívejte se na stromy, na veškerý život – je úplně nový! Jste jedněmi z těch nejnovějších. Pomysleli jste někdy na to, že v rodokmenu vaší duše jste to dělali již dříve?
.
Zeptejte se Plejáďanů, jaké to bylo a co následovalo. Plejáďané mají něco, co bychom nazvali vzestoupenou vyvinutou planetou. Nerozeznali byste tento druh života, do kterého se vyvinuli. A toto (2014) je rok jedna pokročilého lidstva.
.
Sdělím vám, co už některým z vás bylo sděleno. Zanedlouho tato planeta rozsvítí světlo. Bylo předpovězeno, že jednoho dne se navrátí Mistři. Je to ono proroctví, Kryone? Jednoho dne budeme všichni myslet jako jedna entita, zákony budou stejné, jednoho dne bude mít tato planeta vzestoupené bytosti, kterým se kdysi říkalo lidé, všichni budou vědomí? Takže to všechno demystifikujeme, to se Plejáďanům nestalo a nestane se to ani tady. Je to ještě lepší. Je to mnohem lepší. Trvá to dlouho, ale skrze zdravý duchovní rozum mi dovolte představit pár charakteristických znaků té změny. A já chci, abyste použili zdravý rozum, abyste viděli, co bude dál následovat.
.
Za prvé chci, abyste začali uvažovat v metaforách. Když vám Duch poskytne informaci, je to zřídkakdy lineární. Obvykle to znamená něco jiného. Co vám bylo řečeno o Mistrech, kteří žili? Téměř všichni řekli, že se vrátí. A něco vám povím, můžete přestat s čekáním. (Kryon se směje.) Protože už jsou nějakou dobu zpátkyEsence Mistrů, kteří se vyvinuli na této planetě, je v systému mřížky Země! Jejich vědomí je zde! Co jste se dnes dozvěděli o hvězdné bráně? Jeví se vám jako objekt? Co víte o těchto objektech? Popsala vám je někdy fyzika? Existuje potenciál vědomí všech atomových struktur. Věděli jste, že kameny na této planetě mají vědomí? Věděli jste, že je kvantová energie i ve vzduchu? Většina z vás to neví. Počkejte, až uvidíte kvantové vzory – uvidíte jiný druh života. Změní to definici života samotného. Všude kolem začnete vidět systémy. Lidské vědomí se začíná posouvat. Tato planeta nesměřuje k nějakému homogennímu druhu civilizace. (Kryon se směje.) Je to lepší než tohle.
.
A tak mi dovolte říct, co čekat. Lidské bytosti se začnou vyvíjet. Lidské vědomí začne měnit lidskou povahu. Začnete to vidět u mladých lidí. Budou jednat jinak než vy – budou chtít jiné věci než vy či vaši rodiče. A ve věcech, které budou chtít, bude spočívat vývoj lidské povahy. Již to začalo: děti s novým vědomím se řídí konceptem, nikoli linearitou. Přicházejí a vidí, jak věci fungují bez toho, aby jim to někdo řekl. Systém vašeho vzdělávání se začne měnit. Za okamžik vám řeknu, jak se změníte na buněčné úrovni. Co se stane, když se začne rozvíjet lidská povaha? Nové nápady! Tyto nové nápady začnou přinášet systémy, které jste dosud nevytvořili.
.
A tak, staré duše, jste na pokraji těchto nových věcí. A nastane následující: ezoteričtí myslitelé se přestanou schovávat. Skrýváte se, uvědomujete si to? Schováváte se před těmi venku na ulici, neříkáte jim upřímně, co si myslíte, že? Hovořili jsme o tom dříve. Ve staré energii by se vám smáli.Pomyslete – věřit v E. T. nebo v zařízení, které má vědomí! Je načase, abyste vylezli z metafyzické skříně. (Kryon se směje.) Uvidíte, že budete přijímání. Lidská povaha začne vytvářet lidskou bytost, která je vyrovnaná. Koukli jste se někdy na historii a řekli si: to musí být lidská přirozenost – válka za válkou, válka za válkou… po tisíciletí dobývání toho, co bylo dobyto, a pak znovu. Nejste z toho unavení? To je staré vědomí, už to není způsob, jak věci budou. Hovořili jsme s vámi o tom dříve.
.
Nová lidská přirozenost to dělat nebude. Nebude to chtít dělat. A to vytvoří systémy, které jste nikdy neviděli – aby věci spojily, místo aby je rozdělovaly. Neproměníte se na světlo, místo toho, jak se bude lidská přirozenost rozvíjet, bude se zvyšovat tolerance. Žádná země na této planetě už nebude muset ztratit svou vlastní kulturu. Žádná země na této planetě už nebude muset ztratit svou kulturu.Místo toho ztratí svoji předpojatost a nenávist. (Kryon se směje.) Dojde k uvědomění si toho, že jiné země, jiné lidské bytosti mají stejná přání jako vy. Zrovna teď to tak nevypadá – to protože je to rok jedna.
.
Dovolte, abych vám řekl o vládách a zemích a jejich posunu. Protože právě to teď vidíte. Co se stane s politikou? A vládou? Nejdříve uvidíte, a patrně pomalu, řešení starých problémů. Vidíte to teď. Není to nezbytně země proti zemi, budou to občané uvnitř země, kteří budou řešit problémy, které tu byly dvacet, třicet let. Nemůžete mít nevyřešené situace, jako máte teď. Připravte se na to. Vzniknou nové země, hranice se posunou – a nemluvím jen o tom, co se děje zde. Podívali jste se na problémy v Egyptě, Sýrii? To není země proti zemi, to je zápas uvnitř země, který řeší to, co není v této zemi funkční. Lidé mohou vytvořit nové hranice, ve svobodné vůli se mohou rozhodnout vytvořit novou zemiale podívejte se na důvody, proč tomu tak je. Vše, čím procházejí, je dvacet, třicet let staré – všechny ty nerovnosti, problémy toho, kde lidé žijí a jakými jazyky hovoří. A leželo to netknuté po dlouhý čas. Musí se to úplně projevit a už to začíná. Toto je rok jedna. Vidíte něco divného? Vidíte věci, které jste nečekaliBude jich víc.
.
Dovolte mi říci, že to můžete vidět jako něco negativního, jako strádání. Úplně každá záležitost sama o sobě bude mít své vlastní vědomí, když začne sama sebe řešit. A kam to vede? Milovaní, vede to přímo na Blízký východ, poněvadž mají po tisíciletí neřešené problémy, které je nutné řešit.„Kryone, znamená to, že bude válka?“ Nemusí být válka, protože se bude dít daleko víc věcí, než vám kdokoli řekl o řešení záležitostí nenávisti v těchto místech. Rodí se tam generace – a některým už je čtyřicet let, ze kterých budou noví čelní představitelé. A povedou naprosto jiný dialog než jejich rodiče. Dojde k odevzdání se, vyhlížejte ho, dojde ke zřeknutí se nenávisti. Skončí to. Nová generace tam začne pokládat základy, které vytvoří mír v místech, kde mír nikdy nebyl. Vidíte, to je rok jedna.
.
Máte představu, jak dlouho to může trvat? 
Kryone, chci, aby se to stalo teď.“ (Kryon se směje.)Definujte „teď“! Který život? Tento? Nebo další, nebo ten po něm? Rád bych vám představil koncept, který se vám nebude líbit – máte spoustu času! Všichni u toho budete, každá stará duše. Tento život, příští život, další život, další život… Ach, kdybych vám tak mohl ukázat potenciál této planety. Právě teď má jeden kontinent potíže. Skutečný problém. Je o uzdravení, o ustanovení nové vlády a o tom, že to jednou bude ta nejlepší civilizace na planetě a nikdo by si to nepomyslel. Kdy už to bude? Nemáme hodiny, toto je rok jedna. Potenciály už jsou na svém místě. Ten kontinent se nazývá Afrika. Možná se dokonce pojmenují Unie afrických států a nakonec se stanou nejsilnější ekonomikou na Zemi. (Kryon se směje.) Říkám vám, ty věci přicházejí – věci, které nečekáte. Jaký z toho máte pocit? Staré duše, toto je důvod, proč jste naživu. Začíná to tady, začíná se to s lidskou přirozeností, začíná to s vyrovnaností. Souhlasíte s tím? Biologie se ve vás rozvine, máte dobrého doktora, který byl dnes na tomto pódiu (Dr. Todd) a je součástí této mozaiky. Zaseje semena pro budoucnost, zatímco je tady. To začne měnit DNA.
.
Dovolte, abych se vás zeptal – skutečně si uvědomujete, že vaše DNA má v sobě posvátné prvky? Můžete říci: „Kde je ve mně Bůh?“ Je obsažen v bilionech malinkých kousků, které zajišťují totožnost vašemu tělu. Víte, že veškerá vaše DNA, jedinečná DNA, vlastně spolu navzájem hovoří? Věda neví jak, ale DNA má jedno společné vědomí – ví přesně, co se děje v každém kousku vašeho těla. Vaše DNA, identická v každičké buňce vašeho těla, vytváří obrovskou rozmanitost buněčných struktur. Je v ní celý plán, veškerá božskost a vaše DNA multidimenzionálním způsobem ví vše o vašich minulých životech. Má mnoho dimenzí. Kolik jich znáte vy? Odpověď zní čtyři.
.
Dimenze jsou matoucí, protože nejsou lineární, takže je složité je spočítat. Takže to zjednodušme. Co se vám stane, lidské bytosti, když si začnete být více vědomy multidimenzionálních záležitostí? Co se stane s vaším způsobem uvažování? Přemýšleli jste o tom? Přišli jste na to, že většina problémů na planetě je lineárních? Co se stane, když začnete myslet multidimenzionálně? Okamžitě obdržíte koncepty, které začnou řešit lineární problémy. Učiním prohlášení: většina současných pozemských problémů je jednoduchých – jednoduchých! Ale jsou složité pro čtyřdimenzionální lidské bytosti. Za tři generace už to nebude složité. Nebudou složité za sedmdesát pět let. (Kryon se směje.) Tak rychle se to začne měnit. Začíná to právě teď, toto je rok jedna.
.
Žádám vás, abyste začali používat duchovní zdravý rozum a uviděli, k čemu to povede.Chci, abyste si představili planetu, kde je každý tolerantní k druhému, kde nikdo neztratí svou kulturu ani jazyk, nikdo nikoho nedobývá proto, aby získal, co chce. Místo toho se lidé rozhodli pro vzájemný obchod, spojené ekonomiky, toleranci… a to bude konec všech válek.
.
Lidské vědomí, které toto vidí, se stává vyrovnanějším, a tím lepší bude jeho život. Způsob, jak se věci dělají, se začne měnit. Sjednocená planeta je ta, která má společný cíl. Tím cílem je najít Boha uvnitř (Kryon se smějea být tolerantní jeden k druhému. Umíte si něco takového představit? Ve 4D nemůžete. Nemůžete k tomu dojít myšlenkovým procesem, protože potřebujete nápady a vynálezy, na které v tuto chvíli nedokážete ani pomyslet. A to nakonec změní způsob vašeho myšlení. Začne se měnit vaše biologie a samotná chemie lidstva se začne posouvat k delšímu životu. DNA začne pracovat na více procent a během toho se spustí proces, který vás bude udržovat mladé. A víte co? Nebude to věda. Bude to přirozené, protože lidská bytost se začíná vyvíjet.
.
Opustíte toto místo, půjdete domů, zapnete televizi a ničemu z toho, co jsem vám řekl, nebudete věřit. A tak to říkám znovu: toto je rok jedna (2014). Jste připraveni tomu uvěřit? Protože pokud těmto věcem uvěříte, už jste tam došli. Vizualizujte si to se mnou. Zeptejte se Plejáďanů: „Stalo se to na vaší planetě?“ A oni jsou tady, usmívají se a říkají: „Přesně to se stalo.“ Mají jiný druh vědy, tam na Sedmi sestrách (pozn. překl. – výraz pro souhvězdí Plejád). Ach, je to skupina devíti hvězd, které spolupracují. A my jsme se ještě nedostali ani k tomu. Nemáte ani jednu planetu, která by spolupracovala (Kryon se směje), představte si tři, které nemají mezi sebou problémy. Představte si, že můžete cestovat kamkoli v galaxii a jste tam téměř okamžitě. Není to hyper-jízda, je to kvantové provázání. Je to nádherné, je to fyzika kombinovaná s posvátností. Hmmm… Už vám někdo řekl, že fyzika budoucnosti bude mít posvátné znaky? Protože když poznáte tvořivý zdroj, získáte tvůrčí znalosti, uvěříte v ně – rád bych, abyste o tom prozatím jen uvažovali. Nechci vám toho předestřít moc, protože byste tomu nerozuměli.
.
Budu končit. Drazí, přál bych si, abych vám mohl ukázat, co jste začali. Přál bych si, abych vám mohl dát naději, že pro tuto planetu existuje potenciál, který před čtyřiceti lety neexistoval. Přišel jsem nedávno, když se ten potenciál začal rozvíjet. Věci se změnily dokonce i tady. Po celé planetě byste měli zaznamenat, že stará proroctví mizí jedno po druhém.
.
A tak tu sedíte a někteří z vás si říkají: „Chtěl bych rozumět čemukoli z toho, co Kryon dnes řekl.(Kryon se směje.) Nemusíte! Protože to budete tvořit. Bude to přirozené a bude to vyžadovat čas. Ale bude to přirozené. Dokončujete studium a začínáte vstupovat do pokročilosti. Už nic nebude stejné, proto jsem tady. Proto s mým partnerem channelujeme. Souhlasil, že to bude dělat, protože jsem ho vzal na místo, které si ani nepamatuje. Ukázal jsem mu vzestoupenou planetu a on si to nepamatuje. Teď je to poprvé, kdy to někomu sděluji. Když to uviděl a vrátil se se mnou, řekl mi: „Udělám cokoli, aby to na Zemi bylo také.“ Plejáďané řekli ano. Je to možné? Ano.
.
Jaký další krok vás čeká? Začněte chápat, že máte pomoc. Právě teď je ve vás, nikoli venku, a jediné co musíte udělat, je začít s tím pracovat. Existuje ve vás božská energie, která chce proměnit vaši buněčnou strukturu, přinést do vašeho života mír, vyřešit problémy, a poskytnout vám více rovnováhy. To je začátek.
.
Řekli jsme to mnohokrát na mnohých místech. Není to o procesu, je to o žití osobní pravdy. Rok jedna. Staré duše byly na všech místech v galaxii. Jste do budoucnosti dobře vybaveni, drazí.
A tak to je.
.
KRYON
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva F. (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.