5-2015 Kryon

Velký příběh lásky

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Regině, Saskatchewan, Kanada, 24. května 2015

.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dělám krátkou pauzu, zatímco můj partner ustupuje stranou. Proces channelování se musí natrénovat, aby umožnil maximální jasnost, aby poselství procházelo bez filtru, bez předpojatosti a beze změn. Říkal jsem svému partnerovi, aby nečetl žádné jiné channelingy a aby se nepodílel na žádných jiných metafyzických knihách, aby se do jeho přenosu nedostaly jiné myšlenky, které by možná mohly zpochybnit, ovlivnit nebo odfiltrovat božskou integritu. Musíte dostat jen to nejlepší. A rád bych, aby dnešní poselství bylo co nejlepší.

.

Posledních pár channelingů z celého světa bylo plných informací: jak věci fungují, jak to bude pokračovat, mé rady a uznání vám, posluchačům (a čtenářům). Dnešní mimořádný channeling bude kratší, než obvykle bývá. Ale doufám, že pro vás bude jedním z nejhlubších, jaký jste kdy slyšeli.

.

Chtěl bych vám vyprávět příběh lásky – příběh lásky, která navždy změní váš život. Informace, které vám předáme, vás uchvátí svým nejhlubším významem, proměnou či proroctvím. Chci vám sdělit, kdo je Bůh. Někomu se bude zdát, že je to opakování, ale není. Je to posílení, rozšíření našeho vztahu k vám lidem. Nejprve: já jsem Kryon a toto jméno je určené pro vás v těchto letech (Kryon se usmívá)Měl jsem mnoho jmen na mnoha planetách a všechna jména byla andělská. Nikdy jsem nebyl lidskou bytostí. Jsem součástí procesu. Soucit Boha se projevuje skrz mne v emocích těla mého partnera. Přináším vám informace a pravdu. A dnes večer vám přináším pravdu o lásce k vám. Nejste pro nás, ani pro mě, neznámí, a dělal jsem to celé věky, kdy to bylo součástí systému; je to má práce. A když nějaká civilizace definitivně překročila milník, z kterého už nebylo návratu, začala se láska Boha zesilovat, víc se projevovat a ukazovat.

.

Před lety jsme vám řekli – až se to stalo téměř sloganem – že nikdy nejste sami. Zkoušeli jsme vás posílit, pozvednout, opakovali jsme to a mluvili o tom v metaforách. Provokovali jsme vás výrokem, že když se odeberete do své komůrky, zamknete dveře – my tam pořád jsme. Museli jsme vám to zdůrazňovat, protože singularita vaší lidské předpojatosti působila a vy jste nevnímali: společnost, partnerství, objetí od někoho, kdo vás má rád a kdo se o vás stará, možná pocit otce-matky. Stará energie vám bránila, abyste nás vnímali, ale teď se začínáte měnit. Pracovníci světla, největším tématem a největší vaší výzvou je chybějící pocit vlastní hodnoty. Předávali jsme vám o tom poselství, proč tomu tak je, jaké jsou pro to důvody, jak je zvláštní, že nejstarší duše na planetě se necítí být hodnotní. To se teď však začíná měnit. Dám vám důkaz: rád bych, abyste pozorovali děti a pak mi řekli, zda trpí pocitem chybějící sebehodnoty. Jednou z vlastností nových dětí je totiž skutečně přílišné sebevědomí. Jsou umíněné, svéhlavé, protože jsou probuzené a vědí, že nejsou nikdy samy. Došlo vám to?

.

Láska, kterou k vám cítíme, začíná měnit předlohu lidstva. A chtěl bych vám, staré duše, sdělit, že tu můžete pobýt dlouhou dobu a nemusíte se znovu narodit, abyste vnímali to, co cítí děti. Až budete připraveni, až to pochopíte a metaforicky k nám natáhnete svou ruku, pak můžeme vaši předlohu změnit. A chybějící sebehodnota, kterou jste měli ve svém akášické záznamu po tisíce životů ve staré energii, se začne měnit.

.

Jak se začne v člověku měnit sebehodnota, tak se začne měnit i jeho zdraví. Věděli jste, že to spolu souvisí? Čím lépe se budete cítit sami se sebou, se svým místem na planetě a v galaxii, tím vzpřímeněji budete stát a tím déle budete žít. Neboť buňky vašeho těla to vědí a naslouchají vašemu vědomí, které říká: Zasloužím si tu být. Já jsem to, co jsem dosud nikdy nebyl. Duchovně důvěřuji svému místu tady a těším se na nové světlo, které se pustí do boje se starou energií a zvítězí. Takový je vroucí, láskyplný vztah, který k vám mám já, který k vám má Duch – je to dar století.

.

Trvalo dlouhou dobu, než tady na planetě mohl začít život. Naše láska se doslova projevovala ve fyzice Stvoření. Evoluce byla zcela pod kontrolou a přesunuta až na poslední moment, aby se lidé mohli vyvíjet a existovat na této jediné planetě se svobodnou vůlí v galaxii – kde se shromáždily duše odevšad, aby zahájily nádherný test. Taková je láska.

.

Naposledy jsme mluvili o systému reinkarnace, který se začíná měnit. Aktuální vlastnosti lidské duše se rozvíjejí – zdůrazňuji „lidské duše, nikoli „duše“ jako takové. Mění se lidská část duše a to znamená, že se mění vztah člověka k Duchu. Začíná se rozvíjet a měnit v něco, co je komplexní, a my jsme to opakovaně viděli. Tato transformace a komplexnost vás povedou na krásnější místo, kde budete vědět, kým jste, protože Bůh vás miluje natolik, aby rodině předal věci takového druhu, jaké jste dosud nikdy neviděli. Budete to vnímat a vědět, že jsme tady.

.

Nadejde čas, kdy už nebudu muset říkat: Nikdy nejste sami – protože to budete vědět. A půjdete do své komůrky a budete volat naše jména, protože je budete znát. A něco takového jako chybějící sebehodnota (pocit, že si něco nezasloužíte) už nebude existovat, staré duše, protože to budete vědět. To je lidská evoluce a stará duše se nachází v přední linii. Jak ezotericky pracujete, skutečně měníte systém a tím se začíná měnit hluboký význam Akáši. Začnete se spojovat s takovými věcmi, jak to v energii přežívání nebylo možné. Drazí,když utíkáte před bengálským tygrem, nemůžeme vám vyprávět o zacházení, vztahu s vaší Akášou – dává vám to smysl? Vědomí musí dosáhnout určité úrovně a dojít k bodu, kdy se začínáte ptát: „Kdo jsem? Co mám vědět? Co bude dál? Co mám udělat?“ A my přijdeme, protože nikdy nejste sami. Nikdy nejste sami. Karmický systém planety byl nastaven na nízké vědomí. Představte si tak nízké vědomí, že když jste přišli na planetu, museli jste se podřídit určité energii, která vás postrkávala k nevyřízeným věcem. Nemohli jste to cítit, vnímat, ani skrze Akášu protože tam byla zeď – nazvali jste jí „závojem“, ale byla to zeď. Až nyní je to závoj, tenký závoj, pokud chcete.

.

Tohle je příběh lásky mezi Tvořivým zdrojem a člověkem. Probudíte se a odhalíte, že vaši spirituální rodiče u vás vždycky byli ve formě Tvořivého zdroje. Někteří z vás řeknou: „Přál bych si být milován, vroucně milován a objímán – a to budete. Zatímco žijete své životy, budete doslova v rukou Boha přenášeni z jednoho místa na druhé, a andělé vám budou šeptat do ucha, jak jste milováni. Díky tomu si nebudete dělat žádné starosti. A když uvidíte události ve zprávách, budete vědět, že je za tím vyšší cíl a nebudete se kvůli tomu trápit a dělat si starosti. Možná nějak zareagujete ve svém vědomí, ale nebudete si dělat starosti. To je ten rozdíl. Možná budete zneklidněni v soucitu, když uvidíte ty, kteří trpí v jiné části světa. A budete vědět, že váš soucit může určitým způsobem působitTo je stará duše, která se nestrachuje, ale jedná soucitně.

.

Soucitné chování mění tuto planetu. Staré duše, vaší reakcí na určité věci kolem vás už nebude strach. Už nebudete vnímat to, co by vás vracelo zpět, protože celé vaše vědomí bude vnímat události a bude reagovat soucitným chováním. Na vás zůstane jen rozhodnout se, jaký druh soucitného jednání zvolíte. Nebudou pak už žádné problémy, protože pokaždé, když budete takové věci pozorovat, najdete správné řešení. Protože taková je moudrá, stará duše.

.

Drahé lidské bytosti, zopakuji to ještě jednou: Neexistuje nic, co byste už neviděli, nezažili během těch tisíce životů jako lidské bytosti. Znovu to zopakuji: prožili jste všechno, od toho nejhoršího, co si dokážete představit, až po to nejlepší. A každá jednotlivá zkušenost je pro vás připravena ve vaší Akáše jako zdroj moudrosti, vědění a zkušeností, který můžete využít, bez ohledu na to, co se právě děje ve vašem životě. A to vytvoří vyrovnaného člověka, který vnímá lásku Boha v každém okamžiku. To je příběh lásky.

.

Vše, co vám k tomuto bodu řeknu, je: Jste na to připraveni? Dovolíte to? Protože tu existuje hradba myšlenek ze staré energie, která kolem vás vytváří bublinu a říká: „Když to nevidím, pak to neexistuje.“ A já vás vyzývám, abyste tento názor změnili. Připravte se na věci, které neznáte nebo na které nevěříte. Neomezujte lásku, která k vám bude proudit z nejvelkolepějšího zdroje lásky do vašeho života. Neomezujte ji kvůli svým pochybám, co se může stát.

.

Někdo dnes přišel, aby zažil uzdravení. Slyšel jsi to? Protože můžeš odtud odejít, potřásat hlavou a říkat: „Nu, já jsem nic nevnímal. Nevím, zda je to správné. Co mám ještě zkusit?“Nepochopil jsi to nejdůležitější, když kolem tebe byli andělé a ptali se: Jsi připraven na to, kvůli čemu jsi sem přišel? Teď nastal čas se tím obklopit. A ty se neobklopíš Bohem, ale myšlením staré energie v sobě, které tě vzdaluje od tvé velkoleposti.

.

To je ten nejkrásnější příběh lásky, který jsem vám kdy mohl předat. Tak to je, nemůže už to být lepší. A kvůli tomu jste tady, staré duše. To všechno přichází. Je to evoluce lidí.

.

Já jsem Kryon, milovník lidstva – a to z dobrých důvodů.

A tak to je.

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – The great Love story, Regina, Saskatchewan, Kanada, 24.05.2015 – 20:13 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět