5-2015 Kryon

Evoluce lidské duše

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Calgary, Kanadě, 23. května 2015

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Už jsem vám říkal o energii channelingu, že lidská bytost si ráda věci zjednodušuje, zvlášť když dojde na duchovní věci, které nejsou zrovna srozumitelné, jako je to, co bychom nazvali skupinou Ducha. V naší realitě jsme jedním a to nás přivádí do oblasti studia, kterou jsme vám předali už dřív a která je pro vás pravděpodobně nejobtížnější ze všech, abyste to dokázali přijmout a pochopit, protože to jde proti všemu, co je pro lidstvo intuitivní. Přistupujete ke všemu tak singulárně. Samotný systém života je jednoduchý – pro vás to znamená narození, smrt, je tu jedna duše, jedno tělo, jedna tvář, jedno jméno. A pokud byste chtěli věřit v systém reinkarnace, že byste se měli vracet a hodně udělat, zase byste vytvořili singularitu jednoho těla, jedné duše, jedné tváře, jednoho jména. Proto tento přístup, to, co vidíte v zrcadle, vztahujete i na Boha. Každý jednotlivý anděl se odlišuje od jiného, má jméno, jinou tvář, dokonce je chcete i počítat. Chcete tedy přiřadit Bohu to, co máte vy a ne to, co má Bůh.

.

Chápeme, že je to pro vás těžké, když vám to vykládáme způsobem, jakým to vnímáme my. Drazí, je pro vás těžké pochopit něco, co jste nikdy neviděli, abyste uznali elegantní systém, s jakým nemáte žádné zkušenosti. A tak jste určitým způsobem předpojatí nebo uvízlí v tom, co znáte, a to, co neznáte, si nedokážete představit ani v to uvěřit. Proto je pro vás Bůh jednou entitou, proto je Bůh oddělen od lidstva atd. atd. Co vám dnes chceme předat, je elegantní, komplexní a pokročilé. Jsem moc rád, že vám to mohu předat, protože tyto informace vám nemohly být předány ve staré energii. Ach, mohli jsme vám je předat, ale vy byste je nedokázali pochopit, chyběl by vám aha moment. Nedokázali byste rozpoznat eleganci a laskavost systému, jako to dokážete dnes.

.

Teď informace pro ty, kteří budou toto poselství poslouchat nebo číst později. Sedím před Kanaďany a to se promítne do tohoto poselství, jak za okamžik uvidíte. Vycházíme z předpokladu víry, že některé věci jsou určitým způsobem zvláštně duchovní a takové zůstanou navždy. Pokud tady existuje nějaký axiom Boha nebo pravidlo božské energie, je to pravidlo navždy. Stává se posvátným – kdo je Bůh, jakým způsobem pracuje Duch. Zvykněte si na to a berte to tak.

.

Uvedu teď ten rozdíl (proč vám mohu předat toto poselství až teď – pozn. překl.). Tento zvláštní rozdíl spočívá zcela a úplně v nové energii. Znovu zopakuji – a už jsem to říkal předtím, ale vy to potřebujete slyšet – že si to nijak neprotiřečí s tím, co bude následovat dál. Bůh je stejný, jaký byl včera, jaký je dnes a jaký bude navždyAvšak vztah lidské bytosti se stále mění, proto se mění i vaše vnímání Boha. A nejen to, i systém Boha ve vás se mění. Všechno to souvisí s člověkem, ne s Duchem. Proto bych rád, abyste to pochopili dřív, než začneme.

.

O čem budeme mluvit? Budeme mluvit o eleganci evoluce související s novou energií a vaší duší. Drazí, kvůli posunu musíte vystoupit z koleje, která vede jedním směrem a která tvrdí, že všechno funguje jedním způsobem. Předali jsme vám mnoho informací o tom, co je to lidská duše. V tomto channelingu to už nebudeme opakovat. Je to složité. Shrneme jen ty informace, které jsou teď důležité, abychom vám mohli předat něco, co byste možná nečekali. Začneme jednoduše.

.

Změna v konceptu reinkarnace

V nové energii došlo ke změně v systému lidské duše a konceptu reinkarnace. Toto téma a témata z toho vyplývající se budou vztahovat zvlášť na Kanaďany, protože spadají do kategorie, o které budeme mluvit. Když sedíme před nějakou kulturou, víme, kde jsme. Víme, kdo tu je, protože jsme všichni jedno. Když říkáme, že víme, kdo tu je, znamená to, že jsme rodina. V jednotě, ve které jste s Duchem, je jednota, ve které jste se mnou. Vidím to jako něco, co bych nazval skupinou duše, která tu sedí přede mnou. Vy všichni máte něco společného, což je téměř dichotomické s jinou skupinou duší, ke které jsem mluvil na jiném kontinentě, v zemi zvané Turecko. Pokud jste slyšeli (četli) onen konkrétní channeling (Neznámá historie 11. 4. 2015, Návrat mistrů 12. 4. 2015 – pozn. překl.), mluvili jsme o tom, kdo tam je, mluvili jsme o specifickém systému reinkarnace, do kterého z určitých důvodů spadali, a teď uděláme totéž s vámi. Zahrnuje to však určitý předpoklad, jímž začínáme odhalovat reinkarnaci. Ve starším a jednodušším vědomí existoval určitý druh systému reinkarnace, který se teď začíná měnit. Ten specifický systém, o kterém jsme mluvili v Turecku, byl rozhodujícím systémem, který obsahoval rodiny reinkarnující se stále znovu a znovu na stejné místo. Bylo to rozhodující pro vytváření moudrosti, proto se koneckonců tato zvláštní místa nijak neodlišují. Byla naplněna starými dušemi, které měly ohromné znalosti, aby až nastane čas, mohly provést změnu ve své zemi, ve vědomí své země. A ta změna nastala, v této době. Tento specifický systém je systémem Země a po tisíce let nebyl tento reinkarnační systém nikdy změněn. Proto jste měli sklon obklopovat se v městských státech skupinami vědomí, protože pocit rodiny, který jste vnímali, vycházel z vašich akášických vzpomínek, z vaší akášické historie – mohli jste ji v sobě vnímat a vědět o ní. Měli jste snahu se izolovat, ale to byl systém nižšího vědomí, který takový měl být, aby vám usnadnil to, kým jste a co si myslíte. Když k tomu přidáte karmu, uvidíte další hluboký systém, který byl zamýšlen k tomu, aby tlačil a táhl lidstvo a umožnil rozmanitost v rámci různých karmických skupin. Nekonečná práce, jak jste to vnímali.

.

Můj partner si vzpomíná na kontroverzní diskusi v r. 1993, kdy jsem předal poselství Zemi v první knize. Nechápal tehdy, proč jsem tady, co se bude dít, ani krásu toho, co se stalo. Neviděl, že by se jeho život měnil, zatímco se měnil. Uvědomoval si však kontroverzi toho, co bylo nové, protože on byl nový. Protože jsem mu předal informace, které jste spojovali s karmou. Když jsem poprvé změnil systém, objevili se tací, kteří říkali: „Ne, už po tisíce let Bůh pracuje s lidstvem určitým způsobem a to se nikdy nezmění.“ Drazí, změnilo se to, protože vy jste se změnili! Zvykněte si na to, co uslyšíte v tomto poselství. Už jsme vám říkali, že nepotřebujete karmu. Systém reinkarnace, zahrnující karmické vrstvy, se začal měnit, což by vám mělo naznačit, že celá myšlenka toho druhu reinkarnace, na kterou jste byli zvyklí, se mění a také se změnila. Museli jsme počkat, až překročíte milník 2012, abychom vám mohli začít sdělovat, co se začíná dít. Sedíte tady a mnoho z vás už vystoupilo z karmy tím, že jste slovně vyjádřili, že ji propouštíte. Tělo vás poslechlo, innate s tím souhlasila a vy už nepotřebujete karmu, aby vás podněcovala, tlačila a táhla. Někteří z vás to očividně nepochopili, protože ti, kteří přišli (na Zem) s vámi a které byste mohli nazvat členy rodiny, tím stále ještě zůstávají nedotčeni. I dnes můžete vidět, jak reagují jeden na druhého, jak se jeden s druhým hádají – to drama a rodinu, od které jste odešli. Vím, kdo tady sedí. Vystoupili jste z karmy a oni si svou ponechali. Doslova jste propustili nekonečnou práci přesahující tisíce let, protože už byla zastaralá a posunula se dál.

.

Reinkarnace se začala měnit až v nedávné době, ale než jste překročili milník, pomáhala vám usnadnit cestu k tomu, kým jste dnes. Jak jsme už o tom mluvili, najednou tady máte celou skupinu, která se vzdálila od své původní skupiny rodiny. Často to bylo ve fyzickém smyslu, to znamená, že jste se narodili někde jinde. Někdy jste zůstali ve fyzické rodině, ale vaše akášické vzpomínky vás silně tlačily na jiné místo a teď už víte proč, protože patříte do jiné rodiny. Stalo se to kvůli různorodosti, rozmanitosti. Došlo k přechodu od jednoduchého reinkarnačního systému, kterým byla rodina, do různorodého systému, který spojoval dohromady mnohé (lidi) z různých částí Země. Tady v Kanadě je to silné. Je to silné a je v tom elegance, staré duše, které jste tady v místnosti, a které jste Kanaďany. Před léty jsme vám říkali, že jste byli správci země (půdy), která byla novou před stovkami let, kdy jste ji objevili nedotčenou. Říkali jsme vám, že tu jsou portály, které jste potřebovali pochopit, uznat a udržet nedotčené. Bylo zapotřebí vaše vědomí, abyste se odtrhli od reinkarnační rodinné skupiny staré energie a vytvořili novou. A kvůli tomu jste tady.

.

Téměř všichni z vás jsou karmicky odjinud. Karma byla rozpuštěna, a když říkám karmicky, myslím tím od starých karmických skupin, ve kterých jste se vyvíjeli. V jedné odtud, v jiné odjinud, takže existovala různorodost v rámci vašeho vědomí tolerance (Kryon se směje).

.

Jak se změnou reinkarnace změní vědomí?

Nyní začneme pracovat na tom, abyste porozuměli. Co se stane, když se systém změní? Co se stane, když máte rozmanitost, různorodost a reinkarnaci a máte hodně rodinných skupin a karmických karmicky spojených skupin, které jsou přitahovány na jiná místa, kde máte absolutně danou schopnost propustit toto spojení a začít znovu s jinou rodinnou skupinou, s jinými dušemi odkudkoli z celého světa? Jak se změní vědomí? Je tu podobnost se zemí pod vámi (USA – pozn. překl.) a to také vysvětluje, že různorodost nenásleduje systém starého světa, ale je tu něco mnohem víc nedotčeného (čistého) a vy to cítíte. Je tu úroveň tolerance, která je tady větší a ohromnější, dokonce víc než v zemích, o kterých jsme mluvili.

.

Prvním atributem je, že jste noví. Uvědomujete si, že půda (země), po které kráčíte, je svěží, čerstvá. To vás neovlivňuje, jediná věc, která vás Kanaďany ovlivňuje s vaší reinkarnační skupinou je fakt, že teď kráčíte po nedotčených portálech, po všech těch místech, která bychom potřebovali, abyste spravovali. A to všechno znamená čest pro zemi, která tu je a která je respektována kvůli své nedotčenosti, novosti a svěžesti, protože nikdy nezažila válku, neprožila staletí staré energie, smrti a ničení, neprožila drama, ani chrámy stavěné jeden nad druhým po celá staletí, pokud ne po tisíciletí. Byla tu historie, ale ne taková jako v Evropě. Zejména v západní Kanadě je nejvíc nedotčené půdy na celé planetě střežené starými dušemi, které tady jsou. Záměrně v souladu se systémem reinkarnace, který se pro vás stal elegantním.

.

Akášičtí předkové

Ten druhý (atribut) je vlastně legrační. Všichni domorodci na této planetě uctívají své předky (Kryon se směje). Říkali jsme vám už před nějakou dobou, že byste možná měli při pohledu na tento systém uvážit a znovu oživit něco z toho, co tak dobře fungovalo pro domorodce, podívat se na historii a pak dojít k uctívání toho, co bylo před vámi, k uctívání vašich předků. Jak se cítíte, Kanaďané, ohledně toho, že žádné (předky) nemáte? (Kryon se směje.) Nic se tady nestalo, nemáte ty tisíce let historie jako domorodci, vy ne. Velká část Kanady je tak nová, takže historii prostě mít nemůžete. Když jsem vám řekl, že je načase uctívat vaše předky – kdo by to vlastně byl, kam byste šli, mohli byste to vůbec nějak vysledovat v tomto stadiu vašeho života? Teď vám to povím a někteří z vás to zkritizují. Měli byste uctívat své předky, a já bych rád, abyste uctívali své akášické předky. Souhlasíte se mnou, že jste prožili mnoho životů? A když souhlasíte, sedíte tady a říkáte: „Ano, Kryone, vím, že jsem jich mnoho prožil.“ Každý z vás měl matku, každý z vás měl otce, každý z vás měl rodinu někde na této planetě, která se o vás starala ve zdraví, zažehla jiskru života, učila vás chodit, opatrovala a milovala. Život po životě, život po životě, jeden život za druhým a vy nevíte, kdo to byl. Rád bych vám sdělil, že vaši předkové jsou všude, někteří jsou s vámi, někteří ne fyzicky – na tom nezáleží. Rád bych, abyste začali uctívat své předky, vaše akášické předky, ty, kteří byli skutečnou rodinou a kteří jsou stále ve vaší Akáše nebo v energii lásky, kterou tak často pociťujete.

.

Vaše linie předků je od počátku obrovská. Je to úžasné a ohromující. A já vás vyzývám, abyste se na to podívali jinak, staré duše, posouváte se do nového způsobu myšlení. Předkové jsou akášičtí předkové. Jsou to ti, které nemůžete vysledovat ve svém „chemickém“ rodokmenu. Jsou to ti, kteří náleží do vaší rodiny a do předchozích rodin této planety. Můžete to udělat? Vyzývám vás, abyste začínali meditaci uctěním akášických předků, kteří vám předali moudrost, kterou máte dnes, abyste seděli tam, kde sedíte, a dosáhli toho, že žijete v nedotčené zemi, která je tak krásná. Není to žádná náhoda, že můj partner cítí spřízněnost s touto zemí, tady s tímto místem a trochu na západ, kde se přihodily věci, o kterých neví a které se někdy mohou odhalit. Říkali jsme těm v Turecku, že existuje historie před historií a historie před historií a že o tom nemáte ani ponětí, že se to začíná odhalovat. Něco z toho je i tady, ale ne tolik. Tady nebyla válka ani žádné drama, žádné bitvy, které byly běžné v místech civilizace kolem velké Persie. Ach, vy jste jiní, a to znamená, že váš úkol je jiný. Měli byste udržovat energii nedotčenosti (panenské krajiny), nové a čerstvé země z toho důvodu, že na planetě už není mnoho takových míst, na kterých byste mohli žít. To pak ovlivňuje krystalickou mřížku Země, která zas ovlivňuje vědomí celé planety. To, co tady děláte, drazí, ovlivňuje jiné lidi na jiných místech.

.

Sdílení duší a walk-in

Další (třetí) atribut je obtížnější, protože přecházíme k tématu „sdílení duší“ a to nemáte ve svém vědomí. Zas chcete všechno zjednodušovat. Když jsme vám předtím říkali, že existují systémy, kde se duše vlastně smísí a sdílí jedno tělo pro život, zvlášť tím systémem, který nazýváte walk-in, jste šokováni a můžete se zeptat: „Kdo je pak ten zodpovědný? (Kryon se směje.) Nebo: „Čí duše pak rozhoduje?“ Je to legrační otázka, protože jste dosud nepocítili, ani neprožili krásu jednoty. Neexistuje tu nic podobného jako „sdílení duší“ – tělo se prostě jen stane víc jednotou. Takový je koncept, který neznáte. Víte, pro nás je zajímavé, že některé z nejlepších lidských objevů byly skutečně mimořádně elegantní a komplexní. Nemáte problém vytvářet komplexní věci pro lidstvo, ale nechcete to aplikovat na Ducha. Měli byste trochu méně intelektualizovat. Podle vás není přípustné aplikovat nic příliš komplexního na Boha, tak si to alespoň myslíte. Ve skutečnosti to není komplikované, je to jen mimo vědomí, jaké máte naučené. Jste částí celku. Walk-in se popisuje jako lidská duše, která přichází do jiného života většinou ve věku mezi 9 až 10 lety. Walk-in se nazývá proto, že je to zrychlená metoda reinkarnace, která vám umožní vrátit se zpět rychle a přeskočit proces růstu, aniž byste se museli učit chodit, jíst, čístPotřebujeme vás, abyste se vrátili rychleji a tak při tom, co nazýváte smrtí, může nastat situace, kdy se reinkarnovaná duše hned vrátí zpět, takříkajíc na vrchol do jiného života. Ale o to tu nejde, není tu ani nic takového jako sdíleníjste prostě jedním z jednoho, spolu s tím druhým. Takto nejlépe vám to můžeme vysvětlit, protože pro to ani nemáte žádný výraz. Až začnete chápat, že to, co bychom nazvali multidimenzionální svět, multidimenzionální realita je mnohem blíž k fyzice vědomí a Ducha, a není to nic, co teď běžně máte, co nazýváte 3D.

.

Říkali jsme vám předtím, že vám chybějí zákony fyziky, protože je jich šest místo čtyř. Vlastně někteří z vás říkají, že jich je teď šest, ale není. Je tu jen silná a slabá multidimenzionální síla. To také vysvětlí to, čemu říkáte temná energie a spoustu dalších atributů, které dnes vidíte některými vašimi nástroji, avšak snažíte se je napasovat do krabice newtonovské vědy (Kryon se usmívá). Všichni 3D učitelé jako Kepler, Newton by byli hrdí, kdyby disponovali věcmi, přesahujícími cokoli, o čem si mysleli, že mohou vložit do svých vzorců. To je přesně to, co jste udělali. Časem to však bude překonáno a vy to uvidíte. Až k tomu dojde, pak pochopíte, o čem mluvím, že v galaxiích, ve vesmíru existuje jednota, kterou nelze vysvětlit v žádném vašem současném jazyce. Mimochodem, dojdete k tomu prostřednictvím fyziky a biologie. Pomůže to vysvětlit i triádu, o které jsme vám také předali informace. Chci však pohovořit o walk-in, abyste o tom víc věděli. Systém reinkarnace se mění a vy jste vyzývání k urychlené cestě (zkratce), která vede k moudrosti na této planetě. Staré duše, mnozí z vás se vrátíte velmi rychle a stanete se nadduší, určitým přesahem – ať už to pojmenujete, jak chcete – jako walk-in v jiné lidské bytosti na základě dohody s její duší. Bude toho ještě mnohem víc.

.

Atribut staré duše s walk-in se bude lišit, bude to výrazná změna v osobnosti, ve schopnostech, možná i v tom, čemu říkáte sklony k určitým věcem, které mají rádi, v talentech, které mají, ve věcech, na které se rádi dívají a dělají. Vyhlížejte tyto změny. Stává se to často u dítěte, které odjede na nějaký výlet nebo se dostane do nemocnice, možná v kómatu, ale může se to přihodit i během noci, zatímco spí. Může na chvíli dojít ke zmatení, pak se vzbudí a všechno bude jiné. Teď bych nechtěl, abyste si to mylně vykládali. Objeví se tací, drazí, kteří se na to podívají a řeknou, že je to posedlost (Kryon se směje). Víte, o čem mluvím. Ale tak to není. Je to tak milující, tak laskavé splynutí dvou duší za účelem dosažení vyššího vědomí na této planetě. Prostě to nazývejte walk-in a vyhlížejte to. Říkám vám to, Kanaďané, protože uvidíte víc než jen to: rozmanitost, toleranci, jednotu – všechny tyto věci vám patří. Jsou tu určité systémy, které se nemohou změnit, protože určité země vyžadují stejnou skupinu duší a jiné země vyžadují diverzifikovanou (rozrůzněnou) skupinu duší, která nebude mít tytéž atributy nebo předsudky. Může mít duše předsudky? Může, pokud si je přináší v karmě. Záleží na vás, abyste se jich zbavili.

..

Toto jsou tři velké atributy. Mohl bych vám předat ještě další dva, mohl bych vám jich předat ještě mnohem víc. Šablona se mění. Šablona, o které jsme mluvili, je plejádská šablona z časových kapslí, které se vám nyní otevírají prostřednictvím vaší mřížky. Je to šablona, kterou bychom nazvali lidskou přirozeností. Vyšší vědomí umožňuje šířit (vysílat) větší šablonu. Možná byste si mohli myslet, že když máte časovou kapsli ve své zemi, mohla by vás různě ovlivňovat. Tak to nefunguje. Časové kapsle jsou všude nad Zemí (ve smyslu vývoje úrovně Země – pozn. překl.) podle předlohy, o které Plejáďané věděli, že funguje zvláštním způsobem spouštějícím motor multidimenzionální fyziky. To je to, co potřebovali, aby to vložili do magnetické a krystalické mřížky. Šablony, které budou růst v souladu s lidským vědomím. Jinými slovy, lidská přirozenost se může měnit jako vy, jak se posouváte do vyššího vědomí, a umožňuje, že jedno pohání druhéJe to dvojčinný systém (tlaku a tahu). Není to něco, čemu porozumíte, nemusíte, jen vězte, že těžíte z něčeho, co je ohromné, zvláštní, laskavé a krásné. Lidská přirozenost se mění. Šablony pro to, kým jste, jsou ve vaší DNA. Tím, kdo jste, míním, kolik procent vaší DNA začíná hledat Boha. Jak se vaše innate přibližuje vašemu vědomí, stáváte se moudřejšími. To je v nové šabloně, všechny části reinkarnace. Nové duše budou mít novou šablonu. A já vám říkám to, co vám říkal už můj partner a co někteří z vás, kteří máte vnoučata, už vidíte. Je to nové a je to odlišné. Když spíte, můžete sami sobě pogratulovat (Kryon dojatě) nebo budete-li mít odvahu, můžete to udělat i nahlas, že realizujete tolik druhů změn, že žijete, abyste to mohli vidět a přivítat. Bude to obsaženo v dětech, které ještě za svého života uvidíte. Nemusíte čekat celé životy, abyste viděli, co jste dokázali. Už se na to díváte.

.

Na planetu přicházejí i noví lidé

Předám vám poslední atribut. Je komplikovaný. Lidé se reinkarnují – opustíte planetu, vrátíte se – jeden život po druhém. Ale na planetu přichází i mnoho nových lidí. Mnozí z vás se vrátí a jako staré duše budou žít delší život. Ale vždy budou přicházet noví lidé. Dosud jsme vám však ještě nesdělili ani neprodiskutovali, odkud tito noví lidé přicházejí. Drazí, téměř exkluzivně se reinkarnujete z doby, kdy jste to už dřív dělali na jiných planetách. Existuje mnoho vzestoupených planet a existují planety, které nevzestoupily. Ti vzestoupení, podobně jako u Plejáďanů, mají část Boha ve své skupině duší. Vzestoupili na stupeň, kdy se stali odpovědnými za vaše osetí. Mluvili jsme i o těch dalších z Orionu a Síria, mluvili jsme o rodokmenu planetárního osetí, o tom, kolik milionů let to zabralo, mluvili jsme o faktu, že jste nováčci – avšak teď přecházíte most a uvidíte nový druh lidí, kteří začnou přicházet, protože pole, nebo chcete-li, bazén duší, ze kterého pocházíte, se začíná měnit. „Bazén“, odkud pocházíte, je součástí šablony. Na planetě prožíváte exponenciální růst (obyvatel), ale nebude to tak pořád.

.

Je to geometrické; je to vždy tento způsob, protože to je jednoduchá matematika, dokud vědomí nedojde k pochopení, že to můžete řídit, teprve pak to začnete řídit. Pokračuje to, teď je vás sedm miliard a odněkud musí (ti noví) přicházet. Uvidíte to, začnou přicházet odjinud. Budete to vědět, trochu podle jejich vzhledu, ale hlavně podle toho, jak budou jednat. Bazén se mění a to je vše, co vám mohu říct, protože nevíte o jiných místech. Nic by vám to neřeklo, ani kdybychom popsali vědomí, k ničemu by vám to nebylo. Dosud jste to neviděli, nevíte o tom, ale budete to vnímat. Děti se už začínají měnit, budou moudřejší, bystřejší a jasnější. Budou to udivující děti, které půjdou vaší cestou během vašeho života a vy si na tento channeling vzpomenete. Bazén (pole) se začíná měnit odtud, kde se tyto duše shromažďují, aby přišly na Zemi, která se teď probouzí do Světla.

.

S těmito slovy vás opouštíme. Nezoufejte, že to potrvá dlouho. Nedívejte se kolem a rozhodněte se přemýšlet o tom, co se děje. Protože ti, kteří jsou zodpovědní za to, aby vám předávali zprávy o tom, co se děje, investovali do určitého systému, ne do toho, co se skutečně dějeChtějí vám podsouvat, co si máte myslet, že se děje. Rád bych, abyste byli moudřejší. Rád bych, abyste pozorovali děti (Kryon se usmívá).

.

Toto je poselství Kryona, je to poselství, které je pokročilé a zachází do podrobností. Je to dáno touto skupinou (přítomnou na channelingu – pozn. překl.), že jsem vám to takto předal. Odejděte z tohoto místa s větším světlem, než s jakým jste sem přišli.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „Evolution of Human Soul“ – MP3 38:38 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět