5-2015 Kryon

„Trojice“

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Charlottesville, Virginie, 10. května 2015

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Pauza, která vždy následuje po uvítání, je pro mého partnera, aby mohl ustoupit. Možná jste si všimli, že zde není žádná viditelná příprava na tento channeling. Ve starší energii by byla, protože lidská bytost musela připravit svou mysl takovým způsobem, že samotná struktura a psychika se musely změnit. Kdybyste provedli určité druhy měření jeho mozku, viděli byste, jak probíhá příprava. Viděli byste změny různých alfa a beta vlnění, ale teď ne. To protože před nějakou dobou dal svolení ke splynutí, které znamená okamžité napojení, bližší přístup, který z něj udělal soucitnější lidskou bytost. A současně není potřeba žádná příprava na channeling. Neustále měl jednu nohu ve 3D a druhou mimo ni. Takže když nastal čas na 100%, stačilo ustoupit zpátky. Ale to ustoupení zpátky je tou nejtěžší věcí, kterou dělá. To všechno má, co do činění s lidským mozkem – co je s ním spojeno, o čem víte i o čem nevíte a co se vyvíjí pro vás, abyste o tom teď věděli.
.
Dnešní channeling je informativní a týká se věcí, o kterých jsme zatím tímto způsobem nemluvili. Přináším nový koncept, ale nebude komplexní, protože je to pouze úvod. Je to úvod do konceptu vyvíjejícího se lidství.
.
Nové je často kontroverzní

Přesouváte se do nové energie, která změní podstatu uspořádání vašeho vědomí.
Chci vám vysvětlit věci, které jsem nikdy dříve nevysvětloval, a některé z nich budou kontroverzní. Dovolte mi, abych to okomentoval: vy věříte určitým způsobem, protože jste se to určitým způsobem učili. Jakmile něco poznáte [oddáte se víře v to], vlastně vám to patří. Tím chceme říci, že máte jakousi „kolej“, ve které v průběhu dlouhého času myslíte. Není divu, že vás některé tyto koleje mohou ovlivnit špatným způsobem. Ale tyto věci se dají přepsat, jestliže je na základě své volby poznáte. Takže vám říkám toto: NEPŘIJÍMEJTE to, co následuje a nedržte se toho jen proto, že to řekli v channelingu. Chci, abyste to posoudili svou vlastní myslí a poměřili to pro sebe z hlediska životaschopnosti a zdravého rozumu. Udělejte to skutečným. Mohlo by to tak být, že věci jsou nyní jiné, než jak jste byli vychováni? Změnila se energie? Jestliže ano, je možné, že duchovní bdělost otevřela více oblastí objevů? Jestliže dokážete přemýšlet mimo svou „naučenou škatulku“, mohlo by to začít skutečně potvrzovat platnost některých věcí, které jste poslední dobou viděli. To co jste se původně naučili, se doopravdy nezměnilo. Jen se to stalo větším a vypadá to jinak.
.
Lidská duše je komplexní
Lidská duše je složitá. Kdybyste ji rozškatulkovali a podívali se na různé způsoby myšlení lidí, stalo by se to ještě složitějším. Bylo by to studium na celá léta, ale ve 3D tím nejlepším, co byste mohli udělat, je podívat se na lidskou mysl jako na jakousi strohou operaci synapse umožňující přežití. Podle vaší vědy vám mozek dává všechno. Poskytuje vám přežití, intuici a mentální jasnost, poskytuje vám veškeré funkce vašeho koordinovaného těla – všechny. Mohli byste říci, že řídí plavidlo vašeho života.
.
A navíc, když jste jej začali hlouběji studovat, objevili jste, že pravá a levá hemisféra dělají různé věci a jsou u mužů a žen spojeny odlišně. Vše, co jste si nastudovali, ukazuje na to, že je mozek kontrolorem. Byl středem vědomí a všech lidských záležitostí.
.
Skutečný scénář mozku
Koncept, který vám dnes večer přinášíme, je ten, že v lidské bytosti neexistuje žádný samostatný mozek. Místo jednoho jsou tři. Abyste to mohli vidět jasně v tom krátkém čase, co jsme spolu, poskytnu vám tu nejlepší možnou metaforickou ilustrací pro to, co se děje. Vzhledem k tomu, že nevíte, co nevíte, jste udělali, co jste mohli. Co jiného byste mohli udělat? Jediné, na co se můžete podívat, je váš mozek! Tudíž mozek je pro vás vše, co je. Pojďte se mnou a pohrajte si s touto metaforou. Je tím nejlepším, co mohu udělat, abych vysvětlil něco zvláštního a nového.
.
Metaforická cesta
Jste v nějaké místnosti a díváte se na stůl. Je to pracovní místo moderního člověka a na něm je počítač. Téměř každý z vás (posluchačů i čtenářů) zná tento nástroj a mnozí s ním i pracovali. Mnoho z vás také ví, co dokáže. Ale lidé v minulosti o něm neměli představu. Takže v tomto případě a pro tuto metaforickou alegorii budeme předstírat, že máme někoho z minulosti [staršího], z doby před pouhými 100 lety, kdo přijde k tomu pracovnímu místu a je překvapen tím, co vidí.
.
V tomto příběhu s ním nemůžete komunikovat, ale můžete mu ten počítač ukázat. Takže bez vysvětlení, bez pomoci, a bez toho, abyste byli schopni něco říci, vidí a vnímá kouzlo toho, co ten přístroj dokáže dělat. Umí přečíst obrazovku a dokáže si věci propojit, když se snaží pochopit myš a činnost tohoto zařízení. Začne mačkat tlačítka a vidí věci – neuvěřitelné věci! Ta krabice dělá věci, kterým doma nikdo neuvěří! Budoucnost je úžasná! Žasne nad vší tou nedozírností. Objevuje Google, ale nemá žádnou představu o jeho konceptu. Vidí svět u špiček svých prstů, všechno v jakési krabici. Je opojený přemýšlením o této síle informací a akcí. Neexistuje nic, co by ten přístroj neznal! Všechny ze světových jazyků jsou v této krabici. Každý kousek informace, který kdy chtěl o čemkoli vědět, je v té krabici! Každý! Potom objevuje, že může napsat zprávu komukoliv, kamkoliv! Ach, je to taky komunikační zařízení!
.
To je úžasné, neuvěřitelné, a on nakonec odchází pryč od této zkušenosti s pevnou představou toho, co viděl na vlastní oči! Když se vrací svým strojem času, může se stěží dočkat, až poví své generaci z doby před 100 lety, co viděl – o technologii a jakési krabici, která dělá všechno a komunikuje s každým. Je to jako knihovny z celého světa společně v jedné malé krabici – všechny jazyky, všechny možné encyklopedie a všechny otázky, na které jste se kdy chtěli zeptat. Ví o všech známých lidech v historii se všemi detaily – to všechno je v jedné malé krabici – a je to dostupné každé lidské bytosti. Ta představa, bez jakéhokoliv vysvětlení, je pevná a logická, ale je chybná.
.
Skryté spojení
Vy to víte lépe, že? Vy víte, že ta „krabice“ je připojena k internetu. Kdybyste odpojili počítač od sítě, bylo by to jen pouhé výpočetní zařízení. Počítá. Ach ano, možná na tom dokážete napsat i nějaký ten dopis, nebo vytvořit tabulku, ale nemůžete se jej na nic zeptat, protože není připojen!
.
To, co ten člověk z minulosti nepochopil, ani nebyl schopen si to vůbec představit, byl World Wide Web (celosvětová síť, www). Neviděl ten tenký kabel, který byl zapojen k počítači, který mu dával tu magickou schopnost vědět všechno o všem. Dokonce, i kdyby býval viděl ten kabel, bylo by to pro jeho pochopení bezvýznamné. Podle něj to všechno dělala ta krabice. Přece to viděl!
.
A teď mi dovolte, abych se vrátil zpátky k mozku. Všechno, co jste celé ty roky museli jako lidé přezkoumávat, je to, co si myslíte, že je ten úžasný, zázračný mozek. Nevíte o připojení mozku k multidimenzionálnímu internetu, který je uvnitř těla. Jak byste mohli?
.
Lidský mozek

Váš mozek je podivuhodný, chemický, synaptický počítač
. Dovolte mi, abych to více definoval: Synapse, tak jak o nich mluvíme, je aktivní proces elektromagnetických signálů procházejících cestami nervové matrice [strukturované nervové cesty a uzly] v mozku. Děje se tak rychlostí světla z mnoha oblastí [míst] styčných bodů připojených k ostatním. Dává vám to schopnost kontrolovat vaše přežití, vaše tělo a vaše myšlenky ve 3D.
.
Expanzívní myšlení, tak jak ho chápete vy, se týká mozku. Díváte se na mozek a říkáte: „Tohle je oblast tvoření. Je zodpovědná za hudbu, uměleckou práci, poezii, sochařství a intelekt.“
.
Nikdy jste neviděli žádné dráty, že?
.
Mozek nemá nic společného s tvořením takových věcí.
Spíše je usnadňuje! Pomáhá jim, ale nezodpovídá za ně. Podobně jako ta krabice v metaforickém pokoji je jen kontrolní stanicí pro síť, váš mozek je takovou kontrolní stanicí pro mnohem, mnohem víc. Tyto věci jednoduše vypadají, jako kdyby vycházely z krabice, která je vaším mozkem. Ale není tomu tak.
.
Mnohé z toho, co považujete za tvořivé a/nebo duchovní, včetně channelingu, pochází ze spojení s šišinkou. To zahrnuje vaši intuitivní část, která roste spolu s vaším duchovním vývojem. Je to část vašeho vědomí, která je připojena k tomu, čemu říkáte vyšší já. Můžete to nazývat, jak chcete, ale je to připojení z tvořivého zdroje do mozku. Existuje a někteří ho využívají správně. Někteří ne. Široce se otevírá jen skrze svobodnou volbu, a ti, kteří vytvářejí neuvěřitelné věci, jsou připojeni na síť – šišinku. Avšak vy to chápete tak, že se to děje v mozku.
.
Ten neviditelný drát, který nemůžete vidět, ten přesah, který v mozku nerozeznáte, je připojení k vnějšku, které mnozí z vás začínáte chápat a cítit. Mozek podporuje tyto atributy, ale nevytváří je. Intuice nepochází z mozku, ale je mozkem podporována. Mozek ji potom aktivuje do něčeho, čemu říkáte myšlení. Mohli byste to spatřit na termografických záznamech se vším tím, o čem si myslíte, že jsou to synapse odehrávající se v mozku, ale mozek prostě jen zpracovává to, co získává odjinud.
.
Kdybyste odpojili „drát od sítě“, jediné, co by mozek mohl pro vás dělat, by bylo udržovat dýchání a poskytovat základní myšlení pro přežití. Mohli byste utéci před bengálským tygrem, aby vás nesežral. Mohli byste pěstovat jídlo, mít děti, naučit se řídit auto, ale mozek nesloží hudbu a nevytvoří sochu. Přirozeně nepřemýšlí o Bohu! Sám sebe neanalyzuje. Ale když je zapojen, dělá to všechno.
.
Tři části – více k uvážení než si myslíte
Existují tři části mozku lidské bytosti, ale vy si uvědomujete jen dvě z nich. Dnes vám předáme třetí. Druhým mozkem lidské bytosti, který je zpracováván synaptickou částí (mozkovou krabicí), je šišinka. Ta je zodpovědná za tvořivé myšlení, intuici a intelektuální uvědomění. Intuice začíná růst s lidstvem, a vychází z toho, co je vaše innate uvnitř těla. Stává se chytřejší a předává toho více do vašeho mozku, kde je to zpracováváno s vyšší frekvencí a silou, jak se vyvíjíte. Také vám začíná poskytovat Akášické informace (vzpomínky z minulého života). Mohli byste říci, že vaše šišinková síť se zrychluje a váš mozek to zpracovává. Cítíte, že si začínáte věci uvědomovat více intuitivně.
.
Most mezi lidským vědomím a inteligentním tělem, innate, začíná vyzrávat a dospívat. Dostáváte se z módu čistého přežití a mnozí se začínají probouzet k větší pravdě. To všechno je rozšířeno v lidské bytosti do bodu, kdy si lidé budou myslet: „Mozek si vede lépe!“ Ne, nevede. Mozek zůstává mozkem a bude zpracovávat lepší intuici ze šišinky. Mozek zůstává hvězdným orgánem pro přežití, ale intuice se bude stávat silnější a silnější. A opakuji, že se váš duchovní internet zrychluje.
.
V této 3D energii vidíte pouze jediný orgán, který je podle vás zodpovědný za vše, co děláte, ale ve skutečnosti jsou tři. Vyvinutá lidská bytost má potenciál vytvořit světlo [vědomou energii]. Právě jsem vám předal něco, co můžete později prostudovat – informaci, která je nová. Je to představa o duchovnosti, která je bílým světlem. Je všude. Vidíte ji všude. Existuje příběh o Mojžíšovi a hořícím keři. To byl plamen, který nepohlcoval sám sebe, ale kdybyste jej mohli vidět ve skutečnosti, bylo to bílé světlo. Pro něj to bylo vědomí vyšší, než jaké kdy spatřil, jakási andělská energie, přicházející skrze jeho šišinku, která se do něj promítla.
.
Když máte prožitek blízké smrti, jdete do světla. To je víc než metafora. Začínáte vytvářet něco, co nazveme božskost a mistrovství. Bílé světlo vycházející z vás, je vaše vyšší vědomé já. Čím je vyšší efektivita vaší DNA, tím je světlo bělejší. To je metafora, ale za veškerou mytologií je často skrytá pravda, a toto je jedna z nich. Moji drazí, stáváte se více andělskými, když začínáte chápat tu třetí část.
.
Třetí mozek
Řekli jsme vám už dříve, že existuje jedna záhada, která se týká lidského srdce. Lidské srdce, drazí, je třetí částí mozku. Vědci nikdy nepochopili, proč má srdce tak ohromné magnetické pole. Je větší než u jakéhokoliv jiného orgánu, včetně mozku se všemi jeho synaptickými aktivitami. Srdce jej zastiňuje mnoha způsoby, a přesto zkoumání srdce fyzickým způsobem poskytne informace, které jsou zdánlivě zcela běžné. Srdce jednoduše pumpuje krev ve specifickém rytmu, který mu zadávají signály z mozku. A přece je v tom mnohem vice.
.
Když jsme začali, dali jsme vám instrukce, abyste si spojili body, a tady je vaše šance. Když je poškozena mícha při nehodě, srdce pokračuje v pumpování. Signály z mozku, které zdánlivě kontrolují tempo a jeho rytmus, jsou přerušeny. Signály jsou pryč, a přece srdce stále pumpuje. A nejen to – pokračuje i trávení, činnost jater, žlučníku, dokonce i rozmnožování! To všechno bez mozku.
.
Existuje třetí prvek vědomí, který je umístěn v lidském srdci
. Srdce jste metaforicky identifikovali jako symbol lásky a máte pravdu. Tyto tři části lidského vědomí jdou svou cestou mimo mozek jako orgán. Je to trilogie přežití. Zároveň je reprezentována energií trojky [v numerologii], kterou vidíte všude v duchovní historii. Jsou to tři koně, kteří táhnou stoupající vůz, Eliášova Merkaba. Je to trilogie Božské přirozenosti z mnoha náboženství [Otec, Syn, Duch svatý]. Ve vašem těle to je šišinka [tvůrce intuice], mozek [přežití] a srdce[soucit].
.
Všechny tři dobře fungovaly u mistrů této planety, ale u vás, ve starší energii ne. Ve starší energii jste měli pouze mód přežití. Vyvíjíte se a innate se stává silnější. DNA se zefektivňuje, a tyto části se začínají konečně spojovat. Moji drazí, to, co odděluje lidskou bytost v módu přežití od mistra, je intuitivní soucit. Soucit je plozen srdcem a to není žádná metafora. Je to část mozku-srdce.
.
V této trilogii probíhají věci, kterým byste měli rozumět. Spojte si body a začněte používat vědu, abyste nalezli a poznali, že existují věci, které nejsou viditelné na žádné vámi viditelné úrovni. Ale jen proto, že jste k tomu slepí v této chvíli, neznamená to, že se to neděje. Prostě jste jen zatím všechno neobjevili, ale pokrok v multidimenzionální fyzice vám pomůže. Poslouchejte, až k vám dorazí nové objevy fyziky, musíte rozvinout také biologii! Neoddělujte od sebe ty dvě vědy [tak, jak to děláte teď]. Budete mít daleko lepší představu o pravdivosti toho všeho, když dokážete kvantově zmapovat emoce, myšlení a lidské chování. Okamžitě se to samo ukáže.
.
Mozek je zodpovědný za podporu [koordinaci] všech tří těchto částí, ale uvědomte si, že ty dvě ostatní odvádějí veliký kus práce. Intuice a soucit se budou vždy zdát, že přicházejí přímo z mozku, přesně tak, jako se tomu člověku z minulosti zdálo, že kouzlo pochází z krabice. Propojte se s větším obrazem, drazí. Trojice lidského vědomí je začátkem uvědomění si mistrovství.
.
To je vše, co vám teď chceme říci. Je to něco pro vás, abyste to zahrnuli do vaší logiky a duchovnosti, že? Přemýšlejte o tom a zeptejte se své vlastní intuice: „Je to pravda? Mohlo by to tak být, že lidský mozek je pouze podpůrné zařízení pro něco většího?“ Tato informace začíná vysvětlovat některá měření, která jste si nikdy dříve nedokázali vysvětlit s konvenčním biologickým přístupem. Začíná to vysvětlovat, proč, když lidská bytost udělá určité rozhodnutí, najednou se zdá, že mozek kontroluje tělo lépe. Čím to je, že se tělesné zdraví může náhle změnit, samo se vyléčit, požadovat jiný druh potravy a mít biologickou moudrost? Co způsobuje spontánní vymizení příznaků nemoci? Moji drazí, pokud byste nebyli připojeni, nic z toho by se nestalo. Přemýšlejte: Není to mozek, který vám dal něco z toho. Byl to mozek, který prostě podpořil spojení z toho malého drátu – tvořivého zdroje, bílého světla.
.
Dnes jsme vám předali metafory a věci k prozkoumání, které znamenají také něco dalšího. Je to způsob, kterým začínáme učit hluboké a zásadní věci. Děláme to stále znovu a znovu, potom je stále znovu upřesňujeme a nekonečně dlouho o nich mluvíme to vše proto, abyste je pochopili. Je načase, abyste poznali větší obraz trojice, trilogie stvoření uvnitř lidské bytosti.
.
Já jsem Kryon, milující lidstvo, z dobrého důvodu.
A tak to je.
.
KRYON
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – The Triad
.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.