5-2016 Kryon

Most vědomí

Tento živý channeling byl přijat ve Varšavě, Polsko, 11. května 2016

.

Zdravím drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chtěl bych vám předat channeling, který může vypadat jako vědecký, ale není.

.

Dnes vám můj partner představil příběh nazvaný Cesta domů. Jde o channelovanou knihu, napsanou před mnoha lety. Hlavní postavou této knihy je muž jménem Michael Thomas. V průběhu celého dobrodružství je Michael pronásledován Něčím (pozn. překl.: Kryon to něco v knize pojmenoval TO). A to Něco je jeho nižší já. Takže muž v tomto příběhu je rozpolcený na dvě části – jeho nižší vědomí a jeho vyšší vědomí. To je fyzika. Rád bych to vysvětlil nejlépe, jak dovedu. A předám vám nějaké informace o tom, co přijde.

.

Kdybych vám řekl slovo „elektřina“, co si představíte? Napadlo by vás něco, co vám může ublížit – v její syrové formě v elektrických drátech? Nebo byste přemýšleli o světle, které je výsledkem elektřiny? Jedno slovo může vypovídat mnoho věcí o existující energii. Energie je taková. Může být mnoha věcmi. A elektřina je jednou z nich. Jak silná je? Kolik jí prochází elektrickým vedením? Jaký je tam proud a jak proudí? Jaký druh elektřiny to je? Jak se pohybuje? Pohybuje se tam i zpět nebo jen jedním směrem? Je tady mnoho proměnných; takže nemůžete říct pouze „elektřina“. Pokud ji chcete skutečně popsat, musíte důkladně znát, o čem mluvíte. A když řeknete „Lidské vědomí“, je to totéž. Především – málokdo by mu přiřadil vlastnosti energie. Ale stále více lidí na planetě si uvědomuje, že to JE energie.

.

A teď něco, co nevíte. Budeme o tom mluvit – neboť vědomí je fyzika. A je mnoho druhů vědomí. Přijde den, kdy budete mít nástroje k měření vědomí. O tom jsme už dříve mluvili. Řekli jsme vám dokonce, jak tyto vzory vypadají. Až spatříte vědomí, budou tam „fraktály“ a vzory. Možná dokonce řeknete, že má sílu. Možná řeknete, že má kolem sebe pole. Takže existuje mnoho druhů vědomí – jak nižšího, tak vyššího. V minulosti jste dělali chybu, protože jste nerozuměli vědomí – měli jste za to, že nižší vědomí nemá sílu nebo energii. Koneckonců, je přece temná. A mysleli jste, že vědomí světla obsahuje obrovské množství energie. A k té hádance jsme ještě dodali, že světlo je aktivní a temnota pasivní. A proto tedy světlo musí nést více energie než temnota. Ale drazí, temnota má ohromnou moc. Když se sejde dost lidí, kteří shromáždí nízkou energii, vygeneruje to obrovskou sílu. Nízké vědomí, které bylo dosud na Zemi, řídilo planetu. I když je světlo mocnější, když ho není dostatek, temnota vyhrává. Nízké vědomí má ještě další vlastnost. A o tom chci mluvit; protože až dosud jsme o tom podrobně nemluvili. Možná jste už od nás slyšeli, že nízké vědomí nemůže vidět nic vyššího. Takže vědomí v jednorozměrné realitě nemůže vidět nad sebe. Lidé žijící ve 4D nejsou schopni vidět nic víc. Proto o tom chceme mluvit. Protože to všechno je kolem vás.

.

Kdybychom to měli vysvětlit na Cestě domů, pak máte nižší část vědomí Michaela Thomase a toto vědomí nemůže vidět to, co Michael skutečně dělá. Protože Michael se učí multidimenzionální realitu. A protože jeho nižší já je v úplně odlišné realitě, nemůže to vědět. Řeknu vám, jaké to je. Jeho nižší já je v černobílém světě a jeho vyšší já v barevném. A pokud člověk nikdy nespatřil barvy, je těžké mu popsat, jak vypadá červená, zelená a modrá, že? Vlastně to ani nemá smysl. Chci vám předat pravidlo, axiom. Takový, o kterém jsme zatím nehovořili – vyšší vědomí dokáže přemostit propast mezi nižší a vyšší dimenzionalitou. Až dosud v té zajímavé skládačce chybělo pár malých kousků, o kterých skoro nikdo nepřemýšlí.

.

Poslouchejte pozorně: Jste tady, na planetě Zemi, ve 4D. Máte bystré, vědecké mozky; jste úžasné lidské bytosti. Hledíte do galaxie a vidíte výsledky multidimenzionální fyziky. Ale Země je černobílá – ve 4D. Takže co s tím vědci udělají? Řekli byste, že se podívají na multidimenzionální galaxie a budou ohromeni: „No tohle! Koukněte na to!“Ale nejsou; neboť tomu nemůžou rozumět, dokonce to ani nemůžou vidět. Jejich vědomí je černobílé. Mluvíme o tom už dlouho: BARVA SE UŽ BLÍŽÍ. A to znamená vzrůst lidského vědomí. Co se stane, až budete mít barvy? Podíváte se na galaxii a spatříte její multidimenzionalitu. Ale to nenastane, dokud nebudete mít vyšší vědomí, než máte nyní. A já vám chci říci: bez ohledu na to, jak vysoké je vaše vědomí, když pohlédnete na galaxii, uvidíte pouze to, co vám vaše vědomí dovolí. A to je ten chybějící článek. Proč vaše věda nevidí něco, o čem neočekává, že to může vidět?

.

Něco vám teď předám. Něco, o čem jsem už mluvil dříve – něco, co potvrdí mé tvrzení. Vědci hledí do vesmíru už velmi dlouho. Před několika lety jedna astronomka cosi objevila. Bylo to něco, co nedávalo žádný smysl. Jmenovala se Vera Rubin. Pozorovala rychlost hvězd obíhajících kolem středu sousední galaxie. A objevila něco hlubokého – něco, co neodpovídalo žádným fyzikálním zákonům známým na Zemi. A než vám povím, o co šlo, pojďme si trochu zopakovat 4D fyziku, kterou vám objasnili muži jménem Newton a Kepler.

.

Má to co do činění s hmotou, gravitací a vzdáleností. Je to o tom, jak funguje vaše sluneční soustava. Je to elementární fyzika. V závislosti na hmotě, vzdálenosti od Slunce, planety se pohybují pomaleji, když jsou dál. Planety blíže Slunci obíhají kolem něj rychleji. Takže to, kde planeta bude, určuje její hmota. A tak funguje sluneční soustava. Takže čas, který potřebuje Země k oběhu kolem Slunce, se liší od jiných planet.

.

A teď: Vera Rubin objevila něco úžasného. Sledovala pohyb hvězd obíhajících kolem středu galaxie. Všimněte si, že jsme neřekli, že jde o střed černé díry. Protože v této chvíli nevíte, co tam je. A ona objevila, že všechny hvězdy obíhající kolem středu se pohybují naprosto stejnou rychlostí. Vůbec to neodpovídá tomu, jak funguje vaše sluneční soustava. Neodpovídá to ani učení Newtona, ani Keplera. Jde o zcela neznámé pravidlo, o kterém vaše fyzika nikdy neslyšela.

.

A teď si poslechněte, co si s tím počali 4D astronomové. Pamatujte – nižší vědomí nemůže vidět nic, co je nad ním. A zákony fyziky jsou absolutně platné. Takže současní astronomové prozkoumali její důkazy a řekli: Objevili jsme novou energii! Musí to být temná energie, kterou nemůžeme vidět, nemůžeme ji pochopit. A ta energie mění zákony Newtona a Keplera. Jinými slovy – spatřili barvu a k jejímu objasnění použili řadu černobílých pravidel.

.

Dodnes věří tomu, že sledují jen 4D efekt s podílem jakési neznámé energie. I kdyby to viděli, nerozuměli by tomu. Když ta nestvůra pronásledovala Michaela Thomase, (zrůda bylo Michaelovo nižší já) mohla vidět pouze nižší energii. Byla černobílá. A Michael Thomas byl barevný.

.

Řeknu vám, co se děje na této planetě. Dochází k vzestupu vědomí. To znamená, že se mění samotné vzory. Aby k tomu mohlo dojít, musela se posunout magnetická mřížka. Lidé procházejí vývojem. Věříte, že vědomí může změnit něco hmotného? Pojďme si o tom promluvit.

.

Mistři, které uctíváte, uměli proměnit jednu věc v jinou – pouze tím, že se na ni dívali. Dokázali přeměnit jednu věc v jinou. Lidé padali na kolena a říkali, že je to zázrak. A vůbec si neuvědomovali, co vidí. Viděli mistry, jak pracují s „barvou“. Vyšší vědomí spolupracuje s hmotou. A jelikož vědomí je fyzika, vysoké vědomí dokáže ovládat jiné fyzikální atributy. Možná teď řeknete: „To ale bylo před tisíci lety!“ Něco vám řeknu: i teď žijí na Zemi mistři, kteří dokážou tytéž věci. Vlastně vás jeden z nich nedávno opustil – a nyní ho máme na naší straně závoje – v Indii ho nazývali Sai Baba. Muž, který dokázal přetvářet věci pouhýma rukama, ovládal hmotu svou vůlí. Drazí, toto je příklad lidské bytosti fungující v barvě. Multidimenzionalita není tajemství. Není to zázrak. Je to to, kam směřujete. To, co se pomalu, ale jistě děje na planetě.

.

Jsou v této místnosti nějaké matky? Ano, evidentně jsou. Pozorujete u svých vnoučat něco odlišného, co vaše děti neměly? Většina z vás řekne: „Ano, jsou velmi odlišní.“ Často stačí jen jedna generace a děti narozené v nové energii jsou velmi zvláštní. Mají moudrost, jakou vaše děti ve stejném věku neměly.

.

Začínáme budovat most přes propast fyziky, kterou zatím neznáte.Vyšší vědomí automaticky umožní pochopit vyšší fyziku. Jakmile vaši vědci sami začnou být vědomější, to, co nazýváme alternativní fyzikou, bude mít nové nápady. A nové myšlenky budou moci objasnit kvantovost dějů. Nezdá se vám divné, že žijete v multidimenzionálním světě a nevidíte ho? Protože nízké vědomí nemůže vidět to, co je nad ním.

.

Tak se tedy připravte na nové objevy. Ne proto, že by lidé byli chytřejší, ale proto, že vědomí má více světla. Je to způsobeno posunem. Mnoho channelingů jsme věnovali rozdílu mezi světlem a temnotou. Nazýváme to kvocientem světla a tmy. V této chvíli je tady mnohem více světla, než kdy v minulosti bylo. Obyvatelstvo Země se stává soucitnějším. A to samo o sobě vytváří další problémy. Změna je na cestě.

.

Drazí, „barva“ se blíží. Nadejde čas, kdy budete mít nová a moudřejší řešení problémů ve vašem životě. Budete v sobě mít více klidu, budete zdravější. I ti, kteří mě teď poslouchají, mohou začít budovat vyšší vědomí, než se kterým přišli na tento svět. Neboť posun právě to způsobuje.

.

Pověděli jsme vám o nových nástrojích, které máte. O uzlech, aktivních bodech na planetě, které jsou vám k dispozici. Z jednoho důvodu – aby frekvence vašeho vědomí mohla začít růst. A aby bylo víc a víc světla na této planetě. A to je ta nejlepší zpráva, jakou vám můžeme dát – o tom, co se tady právě děje. A mnoho z toho je opravdu vědecké… (Kryon se směje.)

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – The Consciousness Bridge , 22:29 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět