5-2016 Kryon

EVOLUCE VĚDOMÍ

Tento živý channeling Kryona byl přijat ve Vídni, Rakousko, 7. 5. 2016

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vím, kde jsem, a pro ty, kteří to nevědí, jsem ve Vídni, v Rakousku. Říkám to proto, že je mnoho těch, kteří poslouchají záznam v pohodlí svého domova na mnoha místech až poté, kdy se toto setkání konalo. A vím také, kdo jste. Právě teď existuje potenciál těch, kteří budou tento záznam poslouchat (nebo číst). Pro mne to není předpovídání budoucnosti, když říkám, že vím, kdo jste. Má to souvislost s potenciály, že se posadíte a budete poslouchat (a číst) toto poselství, jak to právě teď děláte. A tak bych rád v tomto poselství znovu probral duchovní evoluci. Drazí, vy prostě nevíte, co to je. Směřujete k novému paradigmatuTyto posuny paradigmat probíhají pomalu, už tím procházíte, a přesto si to mnozí neuvědomují. Lidé jsou zvyklí na zlepšování úrovně. Na to, že věci, které znáte, se vylepšují, zlepšují. Ale posun paradigmatu se tomu nepodobá. Zahrnuje věci, které neznáte a které jste nikdy nezažili. Toto je skutečně evoluce Ducha – jiné druhy myšlení.

.

Promluvme nyní k místním. Vídeň je krásná a reprezentuje velký kus historie, hodně se toho tady událo. Je živým místem, kde se toho tolik děje – tolik renesance v myšlení, v umění, hudbě, politice… Konstantní změna. A přesto něco zůstává stejné. Když se procházíte městem a začnete vnímat sochy a to, čeho jsou připomínkou, začnete vidět určitý vzor: válka s Turky, válka s Římany, boj s Italy, boj s Francouzi, s Němci… se všemi vašimi sousedy.Je to vzor a vypadá to, že nikdy neskončí. A přesto skončil. Nežijete dost dlouho na to, abyste to rozeznali. V této době je lidský život velice krátký. V příštích třech čtyřech generacích se to začne posouvat vlivem některých nových technologií, nebo skrze uvědomění toho, co se svým tělem můžete dělat. Začnete vytvářet lidskou bytost, která bude schopná žít mnohem déle, než nyní. Dojde k dvojnásobnému prodloužení lidského života dřív, než byste si mysleli. Ale pouvažujme teď na chvíli o tom, kdybyste zde žili posledních sto padesát let. Řekněme, že můžete mluvit s někým, kdo tady ve Vídni tak dlouho žil. Udělejme s ním rozhovor a on řekne: „Změnilo se to.“ Upozorní vás na místa, kde se odehrávaly bitvy, vojenské přehlídky, kde stála kasárna – dnes tam rostou růže, hrají si tam děti. Ta místa se přeměnila na sportoviště, na zábavní místa pro rodinné aktivity. Víte, žijete příliš krátce, rozhlížíte se a to je vše, co vidíte. Kdybyste žili posledních sto padesát let, řekli byste všem kolem vás: „Nic takového dřív neexistovalo.“ Už teď existuje pocit posunu vědomí.

.

Rád bych, abyste se podívali na to, jak jste se srovnali se svými sousedy, s těmi, kterým jste vztyčili památníky na bitvy a války – teď s nimi dokonce sdílíte společnou měnu, můžete přejít hranice bez pasové kontroly. Drazí, toto je nové, nikdy předtím jste něco takového neviděli. A ti, kteří by žili tak dlouho, by vám řekli, že nevíte, co nevíte. Protože ti, kdo by žili sto padesát let, by viděli, že to, co bylo negativní a temné, už tu neníUž to začalo a toto je teprve první fáze vědomí, které spojuje dohromady věci, které fungují. Stále máte na čem pracovat, vyvstávají nové problémy – vy tady víte jaké. Problémy, které jste nikdy předtím neměli. Říkám jim problémy míru – souvisí s těmi, kteří se snaží utéci před temnotou. Drazí, toto je jiná doba.

.

Vědomí se začíná vyvíjet, dovolte mi dát jeden, pouze jeden příklad vývoje. Je těžké ho popsat. Opravdu jste to ještě neviděli. Uvědomujete si, že vše, co děláte, má co do činění s černou a bílou? Téměř vše, co děláte, má vítěze a poraženého. Projednáváte nějakou smlouvu, někdo musí vyhrát, chcete být lepší než ten druhý, chcete se ujistit, že dostanete svůj spravedlivý podíl – pak existuje vítěz a poražený. Ve vaší politice jsou vítězové a poražení. Můžete říci – co jiného by mohlo být? Vidíte, neumíte si to představit, dokonce si to ani neumíte začít představovat. Představte si vědomí, které chce dělat kompromisy a chce se ujistit, že se při vyjednávání správně a spravedlivě zachází s oběma stranami, že se obě strany stanou vítězi. To jste dosud neviděli. Představte si politický systém, ve kterém nebude nikdo poražený; je to struktura kompromisukdy nastává situace win-win ( obě strany jsou vítězi) v systému, o kterém jste zatím neuvažovali. Existují systémy vlády a ekonomiky, které jsou daleko vytříbenější než cokoli, co bylo na této planetě dosud k vidění.Jsou poctivé, přiměřené, soucitné a neexistuje v nich strana, která by prohrála. Kryone, jak by to bylo možné? Jen vám předávám elegantní obraz věcí, o kterých jste dosud neuvažovali, věcí, které na vás čekají.

.

Rád bych vám dal další příklad toho, jak Duch vidí, co se tu děje. Rád bych promluvil o atributech duchovní evoluce a použiji metaforu dítěte, ke kterému máte jako matka nebo otec vztah. Nejprve se vás zeptám: Viděli jste někdy větší lásku, než lásku rodičů k dítěti? Láska, kterou cítíte k dítěti, je nejspíš největší láskou ze všech. Podíváte se mu do očí a je v tom tolik lásky. A teď zůstaňme u této myšlenky: dítě přichází na tuto planetu a začíná se vyvíjet. Začne dělat věci, které jsou úplně nové, ale intuitivní – učí se chodit, mluvit, později se naučí číst. A teď, rodiče, bych rád, abyste na chvilku prozkoumali svou roli v tom všem. Promluvme si o tom, jak reagujete na to, co dítě dělá. Dítě se pevně drží židle a pokouší se udělat první krůček a upadne. Teď ten příběh zastavte – chci se vás zeptat – jaká je vaše reakce? Je to řečnická otázka, lidská bytosti. Dítě zvednete, jste potěšeni a radostí vykřiknete: „Udělal jsi první krok!“ (Kryon se směje) Dítě může být zmatené, ale zkusí to znovu, vidí vaší reakci, ví, že si počíná dobře. Udělá další krůček a znovu upadne. Tak to probíhá, že?

.

Ale jsou lidé, kteří vám řeknou, že s Bohem je to jiné. Někde v jiné realitě Bůh nemá dokonce ani tolik lásky jako rodič k dítěti. Lidé se začínají vyvíjet, vědomí začíná zkoušet nové věci a nedaří se to. A někteří řeknou: „Tohle by se Bohu nelíbilo! Děláš to špatně!“ Rád bych se tě zeptal, rodiči: Dítě udělá svůj první krok a upadne. Takže předpokládám, že na dítě zařveš, aby se bálo, řekneš mu, aby to raději příště udělalo správně, a budeš na něj upřeně hledět, až se o to znovu pokusí. Tvrdili vám, že tohle dělá Bůh. Boží láska je mnohem větší než láska matky k dítěti, je exponenciálně větší. Svým vědomím se budete pokoušet o věci, které jste nikdy předtím nedělali. Není to vyšší úroveň toho, co umíte – je to pokus o něco, co neznáte. Tak jako to dítě se pokusíte intuitivně vyzkoušet jiný systém, jiný způsob a nedaří se vám to. A pak tu sedíte v obavách, že vás za ten neúspěch bude Bůh soudit.

.

Někteří z vás řeknou: „Zřejmě jsem to udělal špatně, tak už to zkoušet nebudu.“ Co kdyby se dítě rozhodlo, že už žádný další krok nezkusí? Vidělo by, že reakce rodiče je negativní a už by se o to znovu nepokoušelo. Ale takhle to ve skutečnosti neprobíhá, že? Jste tak potěšeni, když dítě udělá jeden krok a pak druhý, až křičí radostí a vy taky. Je v tom tolik lásky, nikdy ty dny nepromarníte. S Bohem je to stejné.

.

Teď z toho vystupme a zkusme jiný druh vědomí. Kdesi na planetě konečně napadne jednoho politického kandidáta udělat něco, co se dosud nikdy nestalo. Nikdy, vůbec nikdy nebude kritizovat své politické protivníky. Bude soucitný a vlastně je ocení za dobré názory. Bude konstatovat, co je schopen udělat, proč si myslí, že je jeho plán účinnější a lepší, ale současně bude uznávat svého protivníka. Opakuji, ocení toho protivníka za jeho dobré názory nebo za to, co vykonal. Bude vnímat, že soucitná politika je novou cestou… a prohraje(Kryon se směje) Očekávejte to! Prohraje. Druzí se o to také pokusí, protože zpozorují, že je v tom cosi správného. Ten, kdo prohrál, to zkusí znovu a po nějakém čase ti okolo něj uvidí, že to má smysl. Veřejnosti začne být zřejmé, že tento druh integrity je to, co by si přála na úřednických místech. Lidé budou k soucitu přitahováni, budou přitahováni k poctivosti, upřímnosti. Právě nyní se rodí mladí, kteří v tom uvidí smysl, stanou se veřejností, která volí. Různé systémy, různé země, ale volby jsou společné. Volíte z různých důvodů, vyšší vědomí se však prosadí. A pro vás je neuvěřitelné tohle slyšet s ohledem na to, co se právě teď děje v politice. Řeknete: „Kryone, je to stále hrozné, pořád je to něco, co nechceme.“ Někteří z vás si budou muset volit mezi temnotou a světlem, dokonce i tady. Jeden krůček po druhém. Dva kroky kupředu, jeden zpět. A radostná část uvnitř vás, Tvořivý Zdroj vás při tom povzbuzuje.

.

Drahé staré duše, chtěli bychom vás požádat, abyste s těmito věcmi měli trpělivost. Uvidíte jiskry nového druhu vědomí, jak se rozzáří a zhasnou, rozzáří a zhasnou. Uvidíte to v ekonomické sféře, uvidíte, jak se tím ekonomové budou zabývat na veřejnosti, uvidíte způsoby, jak se chovají sami k sobě. Objeví se potenciál, ve kterém uvidíte integritu, poctivost a soucit, tak jako teď můžete vidět zlato. A pokud to v tom neuvidíte, nebude vás to zajímat a staré paradigma se díky tomu rozpadne. Staré způsoby politiky a obchodních smluv zaniknou. Budou nahrazeny vědomím, které jste dosud neviděli. Neumíte si to ani představit. Někteří řeknou: „To zní nádherně! Jak dlouho to potrvá?“ A odpověď zní: Ano! (Kryon se směje) Tak dlouho, jak to potrvá, drazí. Každá kultura je jiná, růst této planety je ve vašich rukách. Jak rychle se tyto věci stanou, záleží na tom, co vytvoříte vy. Neexistuje cíl ani časový rámec určující, kdy se to stane.

.

Kromě toho bych chtěl ještě dodat: Přibližně v příštím desetiletí máte největší příležitost k pokroku. V této precesi rovnodennosti jsou určité energie, které nikdy dřív nenastaly. Opakuji, lidstvo dosud nic takového nevidělo. Přibližně během příštího desetiletí tu bude k dispozici zvýšená energie, která pak už tak zvýšená nebude, ale stále to bude nová energie. Takže v příštím desetiletí uvidíte některé z největších změn nebo alespoň zjevné pokusy o změny. Drazí, už jsme vám o tom říkali dřív: V příštích deseti letech také uvidíte boj mezi světlem a temnotou.Zvedne se velký odpor proti integritě a soucitu. V současnosti existují na planetě kultury, které berou laskavost, soucit a přátelskost jako slabost. Je to zděděné nízké vědomí, je součástí boje mezi temnotou a světlem. Probíhá rekalibrace lidstva a lidé začnou vidět tyto atributy soucitu, integrity jako něco, co si přejí. Drazí, není to slabost, ale najdou se tací, kteří vám budou tvrdit, že ano. Všímejte si toho. Je to součást bitvy mezi temnotou a světlem, mezi starým a novým, mezi nízkým a vysokým.

.

Dnešní den jsme začali tím, že jsme hovořili o krabici, kterou si pro sebe vytváříte. Ta krabice má jméno „stará energie – vědomí přežití“. Tu krabici je třeba rozbít a vy ji rozbijete. Mnozí z vás ji rozbijí dobrovolně. Udržuje vás ve starém paradigmatu a vy si ohledně něj začnete klást otázky. Řeknete: „Je opravdu bezpečné tohle udělat?“ Jako by Bůh byl připraven potrestat vás za to, že jste krabici rozbili a udělali první krok. Rád bych, abyste teď vnímali lásku, kterou k vám cítíme. Poslyšte, bez ohledu na všechno, co vás učili ve staré energii přežití, Bůh není žádným soudcem. Oslavujeme vaše krůčky a radujeme se z nich. Až vaše dítě začne konečně číst a v prvních pár větách zaškobrtá, co uděláte? Budete na něj křičet? Vytknete mu, že čte špatně? Ne. Bůh to taky nedělá. Až uvidíte slova moudrosti a nové energie, až začnete odstraňovat války, navždy, dokonce i když klopýtnete, dokonce i když to napoprvé uděláte špatně, dokonce i když ani nechápete, jak to vlastně funguje, jsme tu, abychom vám poblahopřáli za každý krok, za každý krok. Nemůžete nic udělat špatně, vždyť se teprve učíte. Požehnaná je lidská bytost, která to chápe. Bůh stojí vedle vás, povzbuzuje vás, pomáhá vám, při každém kroku vás bere za ruku. A když klopýtnete, klopýtneme s vámi, pomůžeme vám vstát a pokračovat. Takový je Bůh. Vůbec ne takový, jak některé z vás učili. Ale to vás učili ve staré energii před posunem.

.

Toto je Kryonovo poselství a vždy bude. Bude toho víc, až začneme vysvětlovat některé z věcí, které dosud neznáte, některé z potenciálů na planetě. Poslechněte, přijde den, kdy se podíváte na sochy oslavující války a budete je brát jako něco, co patří k velice staré planetě. Bude vám vlastně zatěžko mít k nim nějaký vztah. Patří do barbarské doby, ne do té, ve které budete žít. Rád bych, abyste teď pomysleli na místa, kde kvetou růže a hrají si děti. Na ta místa ve Vídni, která jste proměnili v mír. Rád bych, abyste je rozšiřovali. Rád bych, abyste jednoho dne uviděli znovusjednocení Severní a Jižní Koreje – tam, kde byly uloženy miny, pokvetou květiny a děti si konečně budou spolu hrát. Rád bych, abyste uviděli nové vztahy mezi Izraelem a jejich sousedy Palestinci. Tam, kde kdysi stávala zeď, porostou květiny a budou si hrát děti. (Kryon se usmívá.) Myslíte, že to není možné? Stane se to. Jak brzy, záleží na vás. Už to vidíte tady, víte, že to je možné. Znovu opakuji, odejděte z tohoto místa jiní, než jste přišli, s jinými možnostmi a potenciály pro váš život. Nechte vyrůst květiny tam, kde existovaly problémy, když jste přišli. Vdechněte do svého života mír tam, kde dřív vládla frustrace. Protože Bůh není soudícím Bohem. Sledujeme vaše první kroky a milujeme vás za to, že procházíte učením.

.

Toto je pravda a někteří z vás to cítí a vědí.

A tak to je.

Kryon

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - The Evolution of Consciousness, MP3 záznam – 34:22 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona či Lee Carrolla, jako i od českého překladatelského Kryonova týmu můžete sdílet na facebookové stránce ZDE Budeme rádi, když se k nám připojíte.

 

zpět