5-2016 Kryon

VĚDOMÍ VAŠÍ DNA

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Basileji, Švýcarsko, 14. 5. 2016 

 

ÚVODNÍ MINI POSELSTVÍ

 


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chtěl bych vám předat poselství o světle takovým způsobem, jak jsme o světle dosud nemluvili. Nastal čas podívat se hlubším způsobem na to, jak to všechno funguje. Můj partner ustupuje stranou.

.

Kolik let už slyšíte, že pracujete se světlem? Někdy jste nazýváni pracovníky světla. Tolikrát jsme už použili metaforu světla a temnoty, opakovali jsme vám, že světlo je aktivní energie a temnota pasivní energie, a že dokonce stačí i trocha světla k vymizení hodně velké temnoty.

.

A teď to bude trochu komplikovanější. Na této planetě je nová energie a celá představa toho, co jsme nazývali světlem, se mění. Aby to pro vás bylo srozumitelnější, použiji metaforu. Začalo to, když jsme byli v Izraeli – proto můj partner teď ukazuje ten obrázek. Přirovnali jsme osvícení či probuzení planety k rozdílu mezi černo-bílým a barevným viděním, a v tomto osobním poselství to zopakujeme, abychom vám ukázali, jak to funguje.

.

Představte si muže, jehož celý život je černobílý – a pro něj je takový život úplný. Je to metafora  pro dimenzionalitu, pro tu nižší dimenzi, chcete-li, pro 4D, která je černobílá. Co se stane, když tento muž na základě své svobodné volby dovolí, aby se jeho život prozářil a všechno, co ho obklopuje, se projasnilo? V tu chvíli se díky tomuto prozáření či osvícení stane něco, co nečekal. Poprvé v životě uvidí barvy a pak je třeba, aby odhalil, co to znamená, aby pochopil, co vidí. A to nepřijde automaticky. Osvícení může někdy vyvolat strach. Jen si zkuste představit, že poprvé uvidíte barvy, které jste nikdy předtím neviděli. Dokonce si s tím ani nemusíte vědět rady. Mám pro vás zajímavou otázku, která popisuje mnohé lidské bytosti: Byla tady ta barva stále nebo ji vytvořil svým záměrem nalézt osvícení? Všichni víte, že tam stále byla, ale kdybychom mu o ní v jeho černobílém životě pověděli, popřel by ji. Zeptám se každé lidské bytosti, která mě slyší (nebo čte): Myslíte si, že je toho mnohem víc mimo rámec toho, co znáte? Existuje toho mnohem víc mimo to, co se domníváte? Mohou být věci větší, než vám říkali? To je skutečná otázka. Víte vše? Většina lidských bytostí řekne, že pravděpodobně ne. Pak se vás musím zeptat: Proč se tak bojíte prohlédnout? Mnozí řeknou, že se vůbec nebojí a zajímají se o vše nové ve vědě. Ale co třeba posun vědomí? Co třeba nové duchovní věci? Vždycky bude existovat jedna část mozku, která odpoví: „Nepotřebuji nové věci, vím všechno, co potřebuji vědět.“

.

Takže ten muž objevil barvy a akceptoval je. Ale tím to ještě nekončí. Co uděláte s barvami, když jste je nikdy předtím neviděli? Začnete zkoušet barvy kombinovat, uvidíte věci, které jste nikdy předtím neviděli, vzniknou překrásné obrazy. Co kdyby ten muž, myšleno metaforicky, také slyšel jen černobíle, ve svém životě by byl schopen vnímat jen určité tóny? Co kdyby jeho objev zahrnoval všechny frekvence, které dokážete vnímat a které by mu umožnily slyšet hudbu? Posunulo by ho to za hranice jeho víry. Teď to začíná být zajímavé. Drazí, ve 4D světě si tyto věci plánujete sami – něco si projasníte, něco objevíte – a můžete s tím přestat a pak zas začít dle libosti. Je to zcela jednoduché. Objevy vás opravdu přivádějí k barvám a tak si tu sedíte a hrajete si s nimi. Tolik lidí si myslí, že s Bohem to funguje tak, že když se o tom chcete víc dozvědět víc, když toužíte vést osvícený život, Bůh od vás chce, abyste udělali to, tamto nebo ono – a možná by ještě pomohlo, kdybyste u toho trochu trpěli. A že až vystoupáte po těch správných schodech, Bůh vám věnuje svůj pohled. Takový je přístup ve 4D.

.

Rád bych vám v tomto krátkém čase popsal jednu z nejsilnějších věcí v nové energii. Potřebujete to slyšet, už jsme o tom mluvili dřív – budeme tomu říkat inflační (umocňující, rozšiřující se, zvětšující se – pozn. překl.) energie. Čím víc ji pozorujete, tím víc se zvětšujeČím víc ji objevujete, tím větší pomoc dostanete při každém dalším kroku. V této nové energii jsou někteří posluchači, kteří se potřebují dozvědět, co se děje, protože pociťují ztrátu nějakého daru – daru čtení (energií), vnímání, lásky. Řeknu vám, co jste ztratili – ztratili jste ale jen to, co bylo černobílé. Rád bych, abyste se zhluboka nadechli a uvědomili si, že rekalibrace, kterou procházíte, vám vrátí vaše dary, jen budou v barvách. Bude se to rozpínat, rozšiřovat, bude to vyrůstat a růst samo ze sebe, nevrátí se to jen v barvách (Kryon se směje), vrátí se to dynamické, ne statické. Můžete sledovat, jak budete růst každý rok po celý zbytek svého života. Máte tak 3D statickou představu o svém vztahu s Bohem. Řeknete: „Jsem tak vděčný, že se dary vracejí v barvách, to znamená, že budu moct něco vykonávat na nové úrovni.“ (Kryon se směje.) Ne, tak to nebude. Budete mít žebřík, po kterém budete po zbytek života stoupat, bude se to stále měnit a stále zlepšovat. Pokud nejste léčitel a žijete prostě svůj život, žijete černobíle. Objev „barev“ pro vás bude stejný, povede k novým energiím, které se budou rozrůstat, rozšiřovat a umocňovat. Je to multidimenzionální proces. To znamená, že když začnete s procesem osvícení, buďte si vědomi, že nikdy už nebudete sami. Každý den vám budou předávány věci, které vás budou obohacovat. Neříkal bych vám to, kdyby to tak nebylo.

.

Drazí, takhle to funguje, je to nové. Duch převezme váš záměr, a jak budete postupovat, bude ho umocňovat, posilovat. Nikdy dřív to tak nebylo. Dosud nikdy nedošlo k soustavnému narůstání energie – víc osvícení, víc světla, víc odhalení, vnitřního objevování, jak si prodloužit život, jak uzdravit své tělo. Tohle je to, co přichází. A pro staré duše to přichází právě teď. Pro některé z vás, kteří právě teď nasloucháte mému poselství, to bude velmi přínosné. Odejdete jiní, než jste přišli. Je to nový proces a ještě nikdy jste jej na této planetě neviděli. A je toho mnohem víc, co bych vám mohl povědět o tom, jak to funguje, jak to budete vnímat…

.

Skončím tímto – nebojte se Boží lásky, neptejte se, jestli něco děláte špatně, neptejte se, jestli je bezpečné něco zkusit, protože tím vyjadřujete„Bojím se Lásky“. Skutečně nastal čas na nové životní paradigma, na spiritualitu, která říká: „Jsem se vším v pohodě. Dej mi to. Už jsem dost dlouho žil ve staré energii.“ Nejste už na to připraveni, necítíte to? Nejste na to připraveni? Uvolněte se a nechte to přijít. Někdy může vaše biologie vzdorovat, tolik životů jste žili v režimu přežití; teď je však čas na mistrovství. Přišla nová energie, o tom je a vždy bude toto poselství.

A tak to je.

Kryon

 

 

HLAVNÍ POSELSTVÍ 
VĚDOMÍ VAŠÍ DNA

 

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou, což je výraz, který stále znovu a znovu používáme – znamená to, že se jeho vědomí vzdálí. Je to něco, co dlouho cvičil, aby to, co uslyšíte, bylo čisté. Čisté tak, jak je to jen možné v procesu, který nazýváme channelingem.

.

Dnes si promluvíme víc o spojení, které ve vašem těle existuje, o spojení, které jsme častokrát zmiňovali. Stále mluvíme o vědomí, snažíme se ho definovat jako něco fyzického, co byste mohli vidět a měřit. Existuje propojení mezi vaším vědomím a vaší DNA. A k tomu je třeba připojit to, čemu říkáme trojice. Mluvili jsme o tom, že tato trojice – tvořená srdcem, šišinkou a mozkem - je způsob, jak lidé myslí. A přesto tohle všechno selže, jakmile začnete hovořit o prostých citech – o čisté soucitné lásce. Každá lidská bytost zažila v určitém věku soucitnou lásku vůči rodiči, dítěti, sourozencům, vůči jinému člověku. A vy víte, že tento mimořádný atribut zvaný soucitná láska je zkušeností celého těla. Je to jen záležitost vašeho mozku? Ve skutečnosti soucitná láska způsobuje, že váš mozek nefunguje tak, jako běžně. Je to záležitost vašeho srdce, toho, co nazýváte svým srdcem? Musí to zahrnovat něco mnohem většího. Ovlivňuje to vaše dýchání, přijímání potravy, přivádí vás k bezdůvodnému pláči, protože pociťujete štěstí. Je tím zasažena celá fyziologie celého člověka, že?

.

Tomuto projevu lásky se věnujeme neustále. Někteří namítnou, že je to jen emoce, která je u lidí běžná a která je zcela a naprosto kontrolovaná mozkem. Avšak ti, kteří to zažili, to vědí lépe. Když se pak posunete k dalšímu kroku, k lásce ke Stvořiteli, k partnerství s Duchem, k onomu spojení, které máte, pak ve všem, co prožíváte, se k soucitné lásce přidává něco navíc. To je metafyzika, o které hovoříme. Jde to mimo emoce. Začnete si vytvářet vlastní druh určitých pocitů – pocity klidu a míru tam, kde by vlastně ani neměly být, pocity pohody tam, kde se zdají být nedosažitelné.

.

Jakou roli v tom hraje vědomí? Rád bych vám sdělil, že vědomí se točí kolem toho. Pro člověka s nízkým vědomím je těžké vnímat plnou soucitnou lásku Boha. Mezi vzorováním vědomí, fyzikou vědomí a láskou existuje spojení. Říkám vám to proto, že jsme právě diskutovali o DNA. DNA pracuje se vším ostatním, o čem si myslíte, že to řídí vaše tělo. Pokud je DNA vlastně detailním plánem, modrotiskem (blueprintem) všeho, co máte, pak ji nemůžete oddělit od myšlení, lásky, logiky nebo intelektualismu. Takto to bylo navrženo, naplánováno.

.

Je možné, že DNA je nějak zapojena do toho, co děláte, co si myslíte a kým jste? Vědci vám řeknou, že pro to neexistuje skutečný důkaz. DNA byla degradována na mechanickou záležitost: produkuje geny, je manuálem pro život. Co kdyby v tom bylo víc – mnohem víc? Co kdyby DNA reagovala na vědomí? Co kdyby stále existoval most mezi vaším myšlením a vaším zdravím? Každý léčitel tady v místnosti to ví. Nemůžete oddělit mozek a chemii těla, oddělit trojici od toho, jak dlouho budete žít. Existuje jiskra, o které jsme zatím moc nehovořili. Ta jiskra je způsob, jak o věcech uvažujete. Vaše DNA je všude. Všude. Ve vašem těle jsou miliardy molekul. Rád bych, abyste o něčem pouvažovali: Co kdyby ty molekuly byly rovnocenným hráčem ve všem, co je pro vás důležité? Pole, které vytvářejí, se nazývá Merkaba a vykazuje krásné a posvátné vzorování. Existují lidé, kteří to studovali a věnovali tomu celoživotní úsilí, přišli na to, že když toto vzorování pochopíte, úplně to změní váš myšlenkový proces. Je to nádherné propojení mezi DNA a trojicí – vaším srdcem, šišinkou a mozkem. Dovolte, abych k tomuto propojení něco dodal: o tom, jak působí. Drazí, začínáte stavět most a ten most sestává z lidského vědomífyziky a biologiekteré jste dosud úplně nespojili. Co kdybych vám řekl, že vaše vědomí může ve skutečnosti mluvit k vaší DNA a vaše aktivní DNA stojí za tím, jak vaše tělo reaguje na různé věci? Slyšeli jste o spontánním uzdravení, víte, co to je? Je to úplná spolupráce mezi vědomím a DNA.

.

Dnešní den je dnem uzdravování! Mluvíme o atributech uzdravování, uvidíte jeho důkazy. Má snad uzdravování samo nějaký vzor? Má. A nedokážete ho odlišit od lásky a soucitu. Co kdyby vás vaše vědomí mohlo nějak přesvědčit, abyste milovali sami sebe? Ne v egoistickém smyslu, ale ve smyslu uznání, úcty k sobě samému. Co kdybyste vzali ten soucit a lásku, které cítíte vůči druhému člověku nebo dítěti, a vložili je do svého nitra? Jaká by byla reakce? Já vám povím, jaká by byla – spontánní uzdraveníTělo se samo začne čistit a zbaví se všeho, co není vhodné nebo přiměřené. Protože se konečně dostane do styku se soucitem lidského vědomí. Dostane se do kontaktu s druhou stranou závoje. Znovu to zopakuji – lidské bytosti, jste spojeni s druhou stranou závoje! Je načase začít toto spojení využívat, to je ten chybějící kousek. Pomůže vám to s vědomím, vaše DNA to cítí a vidí, nemusíte mít moc problémů s láskou sobě samým, když dokážete milovat Boha, Stvořitele vás samých. Láska je tajemstvím k uzdravení, k úplnému uzdravení. Každý léčitel to ví, léčitel neuzdravuje, on vyrovnává. Snaží se uvést člověka do rovnováhy tak, aby se člověk mohl zamilovat sám do sebe. Pak se můžete postavit a být v míru se vším kolem vás. Vím, kdo tu je, vím, kdo naslouchá (a čte), vím, s jakými problémy jste přišli. Vím, co se právě teď děje – některé záležitosti jsou víc než jen depresivní – některé vyvolávají strach, frustraci. Co kdybyste se dokázali zabývat všemi těmi problémy a zároveň si vůči nim zachovali klid a mír? Co kdybyste se při jejich řešení zhluboka nadechli a současně prociťovali lásku k sobě? Pokud je to pro vás obtížné, řeknu vám proč. Protože na určité úrovni nevěříte, že si to zasloužíte. Kdo vám to řekl? Která lidská bytost vám řekla, že jste odděleni od lásky Boha? Pokud chcete, můžete to ze sebe vykřičet: „Jsem částí Boha a jsem toho hoden! Budete vnímat, jak ti okolo vás souhlasí – doprovod je připraven vstoupit do vašeho života na základě vaší svobodné volby. Musí to být ve shodě s duchovním zdravým rozumem. Jestli věříte, že existuje Bůh, a že tento Bůh vás stvořil, že mezi vámi existuje vědomí, jak tomu většina lidí na Zemi věří, pak víte, že už existuje dálnice, po které se můžete vydat. Nemusíte ji stavět, stačí jen otevřít bránu, bránu lásky k sobě, bránu k sebeuzdravení a k harmonickému prožívání života.

.

Toto je to poselství, které vám předáváme po celá ta léta. Začíná to být dokonce jasnější, protože chemie DNA je kvantová a stejně tak i Tvořivý Zdroj. Přemýšlejte o tom, že existuje spojení mezi DNA a Tvořivým Zdrojem. Drazí, toto je tajemstvím řešení jakékoli záhady nebo jakéhokoli problému, který jste si s sebou přinesli. Je řešením životních potíží.

.

Na závěr to shrnu takto – co byste si přáli pro ty, které nejvíc milujete? Pokud byste mohli namalovat ten nejdokonalejší obraz toho, co by se mohlo stát s vašimi dětmi, dokud jste tady i tehdy, až odejdete? A co s vaším partnerem, kterého milujete? Jakou realitu byste si pro přáli? Odpovědí je, že byste pro ně vytvořili ten nejlepší možný scénář podle své představivosti – takový, který jim přinese úsměv na tvář, dlouhý život, štěstí, minimum frustrace a lásku. A tak se ještě jednou zeptám – myslíte si, že by v tomhle byl Stvořitel skoupější? Co myslíte, jakou vizi má Bůh pro vás? Přemýšlejte o tom, až budete uvažovat o odpovědi na otázku, co si přejete pro své děti nebo svého partnera – a pak to tisíckrát znásobte. Takto vás vidí Bůh. A vy tu jen tak sedíte se svobodnou volbou a lámete si hlavu nad tím, zda Bůh vůbec existuje. (Kryon se směje.)

.

Možná je načase položit si otázku: „Je možné, že nejsem sám?“ A až se začnete tázat, pak začnete dávat svolení a vyjadřovat záměr, aby se váš život stal lepší, větší a významnější. Někdo v publiku potřeboval slyšet tato slova. Dovolte, aby teď začalo uzdravování. Kvůli tomu jste sem přišli, vím, kdo tu je. Nadechněte se, uvolněte se, prociťte, jak léčení právě začíná, a odejděte odsud jiní, než jste sem přišli.

.

A tak to je.

Kryon

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - Mini channeling mp3 záznam – 15:23 min.
DNA-Consiousness, mp3 záznam – 20:32 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět