5-2016 Kryon

KRYON V BUDAPEŠTI

Tento živý channeling byl přijat 28. května 2016 v Budapešti, Maďarsko

 

Úvodní duální poselství


Kryon (Lee) a Moudrost posvátného ženství (Peggy)

Zdravím Vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Vedle mne je učitelka Peggy (Peggy Dubro – facilitátorka EMF balanční techniky a channelerka – pozn. překl.). Peggy také bude channelovat. A až to udělá, bude to poselství od Moudrosti posvátného ženství. Je to energie, ne bytost! Je to koncept! A je na čase, abyste měli více ženských channelerů.

.

Rád bych vás vzal na výlet, pokud mi to na chvíli dovolíte. Fouká silný, horký vítr, na vzdáleném kontinentu zvaném Austrálie. Směřujeme ke středu kontinentu. V té době se nenazýval Austrálie. Nacházíme se v době před čtyřiceti tisíci lety. Můžete tam se mnou jít? Jen na chvíli. Najdete tam původní domorodce – ty, kteří tam patří. Dnes jsou známí jako Aboriginci. V té době to tak nebylo. Můžete říci: “Kryone, to je příliš dávno pro lidstvo, čtyřicet tisíc let!“ I důkazy ukazují, že Aboriginci jsou nejméně čtyřicet tisíc let staří! Pojďte tam se mnou, pojďme nahlédnout do jejich společnosti. Je to hodně podobné, jako dnes. Ti, kteří mají možnost vykonávat určité kroky v kultuře, fungují stejným způsobem. Vidíte civilizaci, která je v rovnováze s přírodou (se zemí). Ale to není to, co chci, abyste viděli. Když se podíváme hlouběji na zvyky, které měli, okamžitě uvidíte, že šamani jsou ženy.

.

Když se vydáte do Austrálie dnes, stále jsou zde šamani. I na jiných místech jsme už channelovali o atributech minulosti. Když se podíváte na historii lidstva, před začátkem takzvaných organizovaných duchovních systémů, lidé se obraceli k ženám pro duchovní rady. Ženy, nositelky života. Staré duše přišly skrz lůna žen. Obě pohlaví přišla skrze ženy. Ony jsou ty soucitné, které jako první porozuměly konceptu soucitného Boha.A všechny nesou to, co se nazývá “plášť Ducha“ – a tím pláštěm myslíme rozlišování Ducha. A všichni muži s tím souhlasili. Nebyly těmi, které vedly a řídily společnost, byly šamanky! Dávaly rady, dávaly lásku. Řekli jsme vám, že prvotní společnosti takto fungovaly. Řekli jsme vám, že aboriginská metafora o příběhu stvoření byla o “sedmi sestrách”. To je rovnováha, kterou dnes nemáte, ale začínáte ji získávat zpátky. Začínáte vidět soucit božského ženství. Začíná se znovu objevovat. Stále větší část společnosti řekne: “Tohle dává smysl.” A dokonce i některé církve budou souhlasit. Děje se to díky posunu. Návrat ke starodávným způsobům, které fungovaly. Na některých místech fungují i dnes. A proto Peggy sedí vedle mě. Je to posvátné ženství (pousmání).

Kryon

——–

.

Milovaný Kryone, já jsem Moudrost posvátného ženství, která ctí posvátné mužství. Hovořím v těchto časech změn, abych vám připomněla jednotu, která je možná v rámci vaší vlastní lidské bytosti, a v celém světě v této nové energii. Rádi bychom hovořili o vědomí zrození. Ženy po celém světě znají toto vědomí. V okamžiku zrození dochází ke sjednocení energií. Někteří jsou si toho vědomi, jiní ne, ale tyto energie tam jsou. A toto sjednocení vědomí produkuje chemické látky, které dovolují fyzickému tělu reagovat a dávat život. Je to posun vědomí, který je v daný moment zrození vhodný. A my vás přivádíme k tomuto momentu. Řekli jsme vám, že rok 2017 bude rokem osvobození – zrození.

.

Zveme v tento moment každého z vás, ať už v mužském či ženském těle. Jste zde, abyste dali život novým způsobům bytí. Nadechněte se. Umožněte posun vědomí. Každý z vás sem přišel se specifickou rezonancí, abyste se zrodili skrz tuto rovinu vědomí. Mnozí máte drahocenné sny, naděje, přání a své záměry, které si držíte po mnoho let. Zdá se, že vesmír na to odpovídá: “Ještě ne! Ještě ne!” Přichází moment, kdy se energie planety a energie kolektivního vědomí zarovnají. A nastává čas pro to, abyste dali život (zrodili), abyste se přeměnili na toho, kým jste, abyste vnesli svou jedinečnou rezonanci. Toto je zpráva, kterou vás povzbuzujeme, abyste všichni pokračovali a zůstali vytrvalí. Mnohé jste při porodu zhluboka dýchaly… ha ha ha ha (pozn. překl.: takto naznačuje skutečné prudké výdechy).Mnoho z vás čekalo na takový okamžik. A ten okamžik nadešel. Přináší vaše nejdrahocennější naděje, sny a záměry. Přináší vaše projekty a plány pro tuto rovinu. Dýchejte, dýchejte a vdechujte nový život do vědomí vaší přítomnosti. Vdechujte nový život do toho, co jste uchovávali, abyste to předali světu. V souvislosti s tím, co je vám v tento moment prezentováno – je před vámi okamžik vědomé práce. Umožněte posun vědomí. Dovolte, aby chemické látky osvícení zaplavily vaši bytost. Dejte život tomu, co jste sem přišli vykonat. Ach ale v první řadě jste sem přišli jednoduše BÝT. Až pak jste přišli s tím krásným semínkem, které bylo zúrodněno životem. A nyní jste plní energie božského “pohonu”. To přesahuje ego. Vaše vědomí se posouvá. Dýchejte a dávejte život. Igen? (maďarsky “ano” – pozn. překl.) Igen – ano. Ze srdce do srdce. Jako energie nekonečné lásky vás objímáme a šeptáme vám: ”Pokračujte. Teď je čas. Můžete to udělat. Dokážete to společně.“

.

Žehnáme okamžikům zrození, které k vám přicházejí. Světlo a energie, které vyzařujete, se stanou ještě většími. A teď společně afirmujme (prohlasme) energii bezpodmínečné nekonečné lásky„A to já jsem. A to já jsem. A to já jsem. A to JSME…“ (Hluboký výdech.)

.

Moudrost posvátného ženství

                                                                           

Hlavní poselství

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

V minulosti mě mnoho z vás slyšelo hovořit o posunu. “Funguje to? Je o něm nějaký důkaz?” Drazí, žádné z věcí, které mají co do činění s astrologií a energií, se nedějí rychle. Někdy se tyto věci dějí v průběhu několika generací. Někdy, protože jste ještě mladí, to dokonce ani nevidíte. Je toho hodně, co se událo od roku 2012, ale precese rovnodennosti představuje 36tileté okno. 18 let před ústředním bodem v roce 2012 se začaly dít určité věci. A více než deset let předtím byly vidět potenciály a některé jiné věci rovněž započaly. Můj partner vám brzy řekne víc o síle a realitě potenciálů (hovoří o přednáškách mezi channelingy, kdy na jedné z nich Lee následně o potenciálech hovořil – pozn. překl.). Je to jako by Země byla vyrovnaná a připravená pro posun. Rád bych vám předal to, co nazývám “aktuální vysvědčení” (pousmání). Drazí, v minulosti jsem vám řekl, abyste očekávali určité věci. Řekl jsem vám, co vám může budoucnost přinést. Ale nyní bych vám rád řekl, co se děje NYNÍ. Jen několik bodů, o nichž můžete přemýšlet.

.

Jako první musím říci, že jste příliš mladí, abyste to viděli. Před nedávnem jsme to říkali v jiném městě. Jste příliš mladí, abyste to věděli. Museli byste být svým dědečkem nebo jeho otcem, abyste si skutečně byli vědomi změn, které vidíte dnes. Rád bych hovořil o biologii a lidském vědomí. Je to poprvé v historii planety, kdy mají přední světové národy souběžný zájem týkající se zdraví. Jinými slovy – všichni se zajímají. Výživa je něco, co dříve nebylo předmětem zájmu. Šestnáct či dvacet let zpátky? Opravdu ne. Najednou je to celosvětová záležitost pro národy, které si to mohou dovolit. Celosvětově bylo lidstvo sváděno ke špatným zvykům, které vás zabíjí. Víte vůbec, jak je to nedávná záležitost? Od kterého století mnoho z vás užívalo “látky”, které vlastně zkracovaly váš život? Zvyky! A nyní to víte lépe, viďte? Odkud to přišlo? Proč teď? Už jste si spojili body a uvědomili si, že se to začalo dít až nyní?Lidstvo chce žít déle! A my hovoříme o miliardách z vás.

.

Ach, je toho víc a je to kontroverzní, ale pojďme se podívat na důležitost kolektivní vlády. Kolektivní vláda by mohla sestávat z mnoha vlád sestavených pro jeden účel. Sedíte uprostřed probíhajícího experimentu. Tento experiment nikdo nikdy dřív na planetě nezkusil.Jak vůbec můžete spojit nerovné (nesrovnatelné) ekonomiky a zařídit, aby to fungovalo? Drazí, já vím, kde jsem. Znám vaše strachy. Dovolte mi vám něco říci. Evropská Unie je padesát let stará. Je to experiment. Neztroskotá! Bude růst! Bude se měnit. A přijdete na to, jak zařídit, aby fungovala. S pomocí nápadů a myšlenek, na které ještě nikdo nepomyslel. Je to experiment! Drazí, když probíhá jakýkoliv druh učení, jsou to vždy dva kroky dopředu a jeden zpátky. Někdy věci selžou, abyste zjistili, jak měly být některé věci původně udělány. Ale já chci, abyste se dívali na celkový pohled. Všechny tyto země byly kdysi dávno jedna druhé nepřáteli. Jaký je to experiment! Vidíte, jak nová záležitost to je? Mladí lidé, uvědomili jste si to? Co by si o tom pomyslel otec vašeho dědečka? Představte si to! Experiment! Abyste viděli, jak se to vše spojí dohromady místo oddělování od sebe. Je to stále ve vývoji, drazí. Stěží se to usadilo. (smích). A je ještě mnoho věcí, které budou objeveny. Ale podívejte se na to, co se děje! Poprvé v lidské historii.

.

Politika. Mění se víc, než tušíte. Někteří řeknou: “Ta se nikdy nezmění! Věci se dějí z politických důvodů.” To je prohlášení o akceptované dysfunkci! (Kryon se směje.) Mám pro vás Maďary otázku. Co si právě teď myslíte o amerických volbách? Už jste někdy něco takového viděli? A odpověď je: NE! A zde je důvod – protože vědomí desítek milionů lidí chce slyšet něco, co od politiků nikdy dřív neslyšeli. Věci, které politici nikdy neříkají. Jak věci opravdu fungují. Je to jako nádech čerstvého vzduchu. Příliš mnoho lidí slyšelo od politiků pobuřující informace, které vláda nikdy nepřizná. Nebojte se. Dva kroky dopředu, jeden zpět. Jen bych rád, abyste viděli celkový pohledLidské bytosti už začínají být unavené ze způsobu, jakým politika funguje. Nezáleží na tom, o jakou zemi se jedná. Všichni začínají očekávat víc. A posledních šest měsíců? Lídři dvou zemí museli ustoupit, jinak by byli pronásledováni. Protože za to, co lídři vždycky dělají, začíná lidstvo po celém světě vést politiky ke zodpovědnosti, kvůli korupci. Čekejte toho víc. Lídři zemí, buďte varováni. Veřejnost se mění! Napravte své jednání. Slova, které znamenají změnu způsobu, jak věci děláte. Vidíte? Integrita začíná být očekávána. To se právě teď děje.

.

A co se právě teď děje na planetární úrovniUž jsme o tom hovořili dříve. Je to pro vás kontroverzní. Opět bych rád, abyste viděli celkový pohled. Ne hádanku. Je zde faktor soucitu, který je právě teď na pořadu dne. Právě zde. Ohledně těch, které nazýváte uprchlíky. Řekli jsme vám již dříve, proč na to není lidstvo připraveno. Žádná vláda nefinancuje ministerstvo soucitu. (Kryon se směje.) Nemáte ani žádné místo, kam je umístit. Žádný způsob, jak je skutečně vést, abyste je informovali o tom, kdo skutečně jsou, nebo zda se chovají vhodně či nikoliv. Uvědomili jste si, co se opravdu stalo? Nemáte žádný způsob, jak řídit soucitné jednání. Je to pro vás tak nové, že váš soucit vytvořil skládanku! Budete muset začít financovat ministerstvo soucitu. Toto je teprve začátek. Drazí, uprchlíci existovali po staletí či více. Ale až nyní jste se rozhodli něco udělat. Uvědomili jste si, že je to nové? Uvědomili jste si, že se to děje nyní? Uvědomili jste si, že je to poprvé v historii? Že se to stalo celosvětovou záležitostí? Už jste nad těmito věcmi přemýšleli?

.

Pojďme hovořit o vědě, možná i o medicíně. Po všechny vaše životy, spočívala řešení k vašim chorobám a nemocem vždy v prováděných zákrocích. Ať už to byla chirurgie, nebo to byly látky, které měly pomoci, nebo chemie – vždy jsou to zákroky. Dnes jste slyšeli proslov doktora (Dr. Todd Ovokaityse, expert na DNA). Absolutně vše, co bylo objeveno, je způsob, jak dát tělu znamení, aby se samo vyléčilo. Posouváte se od alopatických metod. A objevy jsou zde. Je možné, že právě teď můžete vaše tělo instruovat, aby odstranilo nemoc, kterou máte? Existuje nějaký vnější zásah kromě toho, co vám může dát homeopatie (smích)? Signál tělu, aby provedlo změnu. Myslíte si, že vaše vědomí má tolik energie, drazí? Rád bych, abyste to vyhlíželi. Protože věda bude fungovat novým způsobem – začíná chápat komplexnost léčení, které nastává uvnitř těla a které uvolňuje běžné akce k vyléčení! To je nové. Je to celosvětové. A je to poprvé, kdy to lidstvo uskutečňuje v této míře.

.

Dovolte, abych skončil následujícím. Kryone, mění se planeta duchovně?” Ne z ezoterického pohledu, ale v náboženství ano. “Je zde něco, na co můžeš poukázat?” Drazí, je to všude. Ovlivňují to miliardy duchovních lidí po celém světě. Ne takový druh lidí, kteří sedí v této místnosti, ale ten druh lidí, kteří se oddali určité doktríně nebo uctívání. Katolíci mají nového papeže. Věděli jste to? (Kryon se směje.) Jaká to náhoda, že je z jižní Ameriky! Přesně to pasuje do Mayského proroctví o orlu a kondorovi. Tento papež je zde přesně podle plánu, aby změnil tuto církev tak, jak nikdy dříve změněna nebyla, aby předal myšlenky, které nikdy dříve nebyly přijímány. Mají nového papeže, a ten poslední nemusel umřít. To je divoká karta! Je to miliarda lidí. Miliarda lidí také věří v Islám. I jejich samotný systém se mění. Začínají si uvědomovat, že svět potřebuje poznat jejich nádhernou doktrínu, kterou mají, ne to, co svět vidí. Mají krizi identity. Dovolte mi něco říci. Oni to změní. Oni to změní. Takže uvidíte, v co opravdu věří. V jediného Boha, který vás miluje. Jestliže jste žid, pak víte, co se děje. Izrael se také musí změnit. Stará energie se pomalu začíná posouvat. A to, co nevíte, drazí, je to, že desítky tisíc mladých Izraelců s tím souhlasí. Vědí, že záležitost s Palestinou musí být vyřešena za jejich života. Jsou unaveni z tisíců let nenávisti. A dokonce i teď, zatímco tu teď sedíte, oni už pracují na vyřešení skládanky. Poprvé. Poprvé! Proč jsem chtěl, abyste přemýšleli o tomto vysvědčení? Posun pokračuje. Drazí, je to přesně podle plánu. Gratuluji vám.

.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 – Kryon in Budapest – Saturday, 16:51 a 23:48 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata Z. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět