5-2017 Kryon

Kryon v Holandsku -1

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterodamu, Holandsko, 3. května 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Nacházíme se na nádherném místě a než začneme, chceme uctít to, co se tady během věků událo – všechny události, nejen ty, které považujete za spirituální. Uctíváme také tanec, hudbu, bohoslužby, které se tu odehrály. Drazí, to vše tu zůstává a pomáhá vytvářet soutok energií, které zas podporují ty, které přijdou později.

.

Obvykle při prvním channelingu mluvíme o tom, že mezi vámi jsou lidé, kteří pochybují, zda je toto skutečné. Vždy se najdou takoví posluchači. Avšak dnes od toho chceme upustit a sdělit vám: Toto je mimořádná doba. Mimořádnou ji dělá to, že energie se od začátku posunu stala osobní. Mnohé z vás učili, že Bůh zná vaše jména nebo ví, kolik vlasů máte na hlavě. A přesto jste zůstávali od Boha odděleni. Říkáte: „Ach, to je pěkné, že mě Bůh tak dobře zná,“ aniž byste pochopili skutečné poselství, že jste součástí Stvořitele. To je totiž důvodem, proč vás Bůh zná.

.

Drazí, tohle není 3D, žádné lineární myšlení, není to to, kým jste. Pokusíte-li se analyzovat tvář Boha, uvědomíte si, že žádná tvář není. Stvořitel vesmíru, který sám stvořil Lásku, nemůže mít lidskou tvář. Jakou podobu má Bůh? Nic takového nemá. Pokud milovník přírody obejme nějaký strom a strom jej obejme také, pak vnímá Gaiu, vnímá krásu planety, která jej objímá a naplňuje láskou. Jak si tedy můžete dělat představu o Duchu?

.

Dnes se chceme ve čtyřech poselstvích věnovat jednomu tématu: Jak se vámi Bůh zabývá ze svého pohledu? Abyste to skutečně pochopili, musíte vy lidé zcela jasně vědět, že máte svobodnou volbu. Máte svobodnou volbu nevěřit ničemu, co se odehrává na tomto pódiu. Máte svobodnou volbu nevnímat doprovod, který tu je a zná vás. Máte svobodnou volbu ignorovat nabídnutou ruku Tvořivého zdroje, která vás chce zbavit únavy, všech těch problémů, které jste si dnes s sebou přinesli. Jste svobodní, všechno tohle můžete vypnout, odpojit a ignorovat. To je svobodná volba. Jste však také svobodni, abyste se zamysleli a zeptali se: „Je možné, že je Duch větší než všechno, co mi bylo řečeno? Je možné, že jsem se narodil jako velkolepá bytost a celou dobu jsem o tom vůbec nevěděl?“

.

Sdělím vám následující: Duch nemá žádnou osobnost, Bůh nemá nic lidskéhoCo však Bůh má, to je láska a soucit, mnohem víc, než byste si kdy pomysleli a vnímali. Má přímé spojení k vám a vy jej vnímáte. Avšak jak je to pak u lidí, kteří mají svobodnou volbu – znamená to, že Bůh zcela ustoupí do pozadí a nechá vás, abyste si věci odhalovali sami? Nebo tu existuje nějaké předpojaté laskavé chování (předpojatost v lásce)? Je možné, že to, co označujete za Ducha nebo Boha, se k vám obrací s láskou a nejenže prostě ustoupí do pozadí a nechá vás něco udělat podle vaší svobodné vůle, ale zůstává vždy ve vaší blízkosti? To je to, co bychom vám chtěli sdělit – že to je ten Bůh, vznášející se kolem vás, který vám ponechává svobodnou volbu, avšak je přímo u vás, když se rozhodujete. Dovolte, abychom o tom pohovořili.

.

Je možné, že Bůh možná vytváří situace, které vás přivádějí k tomu, abyste se nad nimi zamýšleli a zkoumali je? Je třeba uvést na pravou míru terminologii. Existují lidé, kteří řeknou: „Probudil jsem se,“ zatímco jiní říkají: „Viděl jsem všechno černobíle a teď objevuji barvy.“ To je rozdílmezi životem v 3D světě bez konceptu multidimenzionality nebo Boha – a životem člověka, který tento skok víry dokázal, otevřel krabici a řekl: „Je tady toho ještě víc? Ukaž mi to!“ Většina z vás, kteří tu dnes jste, si začínáte takové otázky klást. A pak je tu pár takových, kteří prostě jen přihlížejí. Nikdo přitom nebude souzen. Jen vám chci sdělit následující: Bůh vás vnímá. A všechno kolem vás jsou signály a situace, ve kterých to můžete rozpoznávat, pokud to budete chtít vidět. Nedíváte se přitom na prázdný bílý list, ale na lásku a soucit. Vypadá to téměř tak, jako kdyby všichni vaši průvodci a andělé pořád čekali na to, až se zamyslíte a položíte si v nitru otázku: „Je možné, že je tu v životě víc, než mi bylo řečeno? Je možné, že jsem skutečně částí něčeho většího? Je možné, že zemře jen moje biologie a má duše bude žít dál? Je možné, že pro duši existuje plán? Žádné hodnocení, ale plán – to je něco jiného. Plán, který pokračuje dál nebo se dokonce vrací v nové biologii?

.

To je to, co před tisíci lety prastaří učili, protože ve skutečnosti existuje koloběh života, koloběh opakování, vracení se. To není nové. Myslíte, že je to možné? Pokud ano, pak se objeví velká otázka: „Proč jsem tady?“ Ujišťuji vás, že pokud kdokoli z vás začne s tímto hledáním, dostane bezprostřední odpověď. Protože právě na to čekáme! Když kladete otázky, nestojíte v prázdné místnosti, kolem vás je plno radosti a lásky, která zajásá: „Začali se nad tím zamýšlet, zkoumají to!“ A pak se postaráme, abyste hned obdrželi reakci – něco, co můžete svým způsobem vnímat nebo vidět. U mého partnera, coby inženýra, to bylo tak, že jsme jej určitým způsobem oklamali. Dali jsme mu hádanku, kterou nebylo možné vyřešit žádným výpočtem, takže musel udělat obrat a položit otázku: „Kdo jsi? Co se bude dít dál? Je to vůbec skutečné?“ To vytvořilo něco, co potřeboval, a my jsme jej naplnili emocemi při mnoha akcích, když seděl na židli. Vypadalo to tak, jako kdyby pokaždé, když usedl na židli, byl zaplaven emocemi. To bylo to, co jako inženýr potřeboval. Každý z vás je jedinečný a potřebuje něco jako důkaz, že Bůh je v jeho životě skutečný. Ti senzitivní z vás mohou přímo vnímat pravdu, že Bůh je skutečný, že vás zná a že není žádným soudícím Bohem, ale naopak Bohem nádherným, soucitným a bezpodmínečně milujícím, naplněným klidem, který nechce nic jiného, než abyste se probudili do své vlastní pravdy a velkoleposti a pochopili, že jste součástí božského systému. Nejste od systému oddělení, jste součástí tohoto systému. A to z vás dělá částečku Všeho co je – Stvoření universa.

.

Jakmile se k této pravdě probudíte, jako další chcete vědět, co Duch dělá. Jsme kolem vás a pokoušíme se vám dávat důkazy. Dovolte nám poskytnout vám několik synchronicit, které nelze popřít. Umožníme, aby se staly nějaké věci, které vidíte a s údivem říkáte: „Ach, to je ale náhoda!“ a pak se stanou znovu a vy opět říkáte: „To je ale náhoda!“ a pak se stanou znovu a znovu – a brzo pak už začnete říkat: „To nemůže být žádná náhoda.“ Někteří z vás to potřebují slyšet. Vidíte, že vím, kdo tu je.

.

Sedí tady čtyři lidé, kteří potřebují uzdravení, aby uvěřili tomu, co tu říkám. Když se useberete do svého nitra a zeptáte se: „Milý Bože, je tady nějaký Bůh? Miluješ mě? Pokud ano, pak bych se rád uzdravil.“ A vy to uzdravení dostanete, možná ne úplně přesně tímto způsobem, ale vy víte, o čem mluvím. Potřebujete to a pak už se nikdy nevrátíte k nevíře, protože jste sami zažili, že to funguje. Jiní přišli, aby tu odložili své břímě, a to se stane. Věděli jste, že nehraje žádnou roli, v jaké budově nebo na jakém místě jste a co máte na sobě? Pokud položíte správnou otázku, Duch je tu. Protože nesete kousek Stvoření v sobě a nemůžete se před ním skrýt – nemůžete být sami. Druhým bodem tedy je, že my na naší straně závoje se staráme nejen o to, abyste mohli něco snadno poznat, pochopit, ale když na základě své svobodné volby položíte otázku, plníme také pohár. Začneme plnit pohár, protože začínáte chápat, jak to funguje.

.

Jako třetí se vám pokusíme ukázat, že nikdy nejste sami a vy to víte. Vy to víte! A pokud někdy budete mít pochyby a klesnete na kolena nebo budete vzpínat ruce k nebesům, pak nás budete vnímat. Protože jste začali přecházet most.

.

Toto jsou tři body o Duchu a vás, které jsem vám pro tento okamžik chtěl ukázat. Brzo vám však o tom sdělím mnohem víc. Existuje Bůh bez tváře, že? Avšak existuje pocit, pocit věčnostiAch, kdybyste věděli, kým opravdu jste, jak dlouho a jak často jste tu už byli! Tohle je doba probouzení. Všechno s vámi spolupracuje. Potřebujeme vás, staré duše. Je nutné, abyste vešli do příští fáze víry tak, abyste odtud mohli odejít z vašeho života s pocitem plným klidu a míru. Budete jako lidé jednat jinak a zaujímat takové postoje, které často nebudou ladit se situací, že se lidé budou ptát: „Jak to, že jsi tak pokojný a klidný při tom všem, co se děje?“ To přichází.

.

Pro tento okamžik to stačí. Avšak ještě nejsme hotovi a dnes se vrátíme ještě třikrát. Doprovod se znovu shromáždí a my vám budeme povídat o kráse lidstva a jeho vztahu ke Stvořiteli. Věříte tomu?

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „Amsterdam channeling 1″ 14:39 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Kryon v Holandsku – channeling 2

 

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterdamu, Holandsko, 3. května 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pokročíme v naší dnešní sérii. Rád bych vám přiblížil perspektivu, jak je to na naší straně závoje se vztahem k lidem – k lidem, které tolik milujeme.

.

Dovolte nám nejprve uctít vás za to, kým jste. Nemluvíme tu o biologii, kterou vidíte v zrcadle. Mluvíme o duši – to je slovo, které jste objevili a které ani nemůže vyjádřit celou skutečnost. Duše je božskou jiskrou, která je věčná, která vždy byla ve vesmíru i před vesmírem a navždy bude. Přemýšleli jste někdy nad tím, že jste věční? Možná ne to „já“, které má pozemské jméno a pozemský obličej, ale božská jiskra. Každý z vás si může položit otázku: Skutečně po posledním výdechu všechno zmizí? Nebo intuitivně vnímáte, že po smrti existuje život, život mimo veškerý život, a že na určité úrovni pokračujete dál a že to není konec? Pokud je tohle vaše intuice, máte pravdu. To je to, kým jste.

.

Na této planetě žijí lidé se svobodnou volbou a existuje tu závoj. Závoj je mezi námi a vámi a musí existovat, abyste vůbec mohli mít svobodnou volbu. Jednou jste Kryonovi položili otázku: „Proč nám prostě všechno neřekneš? Proč nás tím vším necháš procházet?“ A my odpovídáme: „Kdybychom to udělali, mohli bychom rovnou naplno rozsvítit světlo a všichni bychom se pak přesunuli někam jinam.“ Jinými slovy: je tu tajemství. Pro lidské bytosti tkví význam života v tom, že hledají svou vlastní světelnou úroveň a přitom svojí svobodnou volbou zvyšují vibrace této planety, této sluneční soustavy a všeho ostatního, o čem ani nevíte. Existuje plán, existuje proces a existuje důvod.

.

Překročili jste milník, došlo k posunu a věci se začínají měnit. A součástí této změny je způsob, jak s vámi komunikujeme. Neumíte si mou stranu závoje představit, protože to není ve vaší realitě. Nikdy nebylo zamýšleno, abyste si to jako lidé mohli představit. Není to ani ve vaší Akáše. Jak vám tedy mohu popsat, jaké to tady je a jak vychází komunikace od Ducha? Víte, jaké to je z vaší strany, ale víte, jaké je to ze strany Boha?

.

Zaprvé byste měli vědět následující: Skutečná komunikace Ducha s vámi, která pak vyplývá z rozhodnutí, jednání, vědění, bytí a pocitu „být veden“, nepřichází skrz váš rozum, ani skrz vaše srdce, ale skrz intuiciIntuice je produktem mnoha věcí, včetně vaší šišinky a vyššího já. Váš rozum však do toho zapojen není. A přesto téměř pořád pracujete se svým mozkem, se svým rozumem a je to pro vás normální. Jak tedy můžeme s vámi komunikovat? Z naší perspektivy je tu komunikace vždy, a je vždy připravena, až sami objevíte, jak ji můžete přijímat. Drazí, někteří lidé říkají: „Pořád se ptám a žádné odpovědi nedostávám.“ Říkám vám, že odpovědi jsou přímo kolem vás, jsou vzdáleny jen o ten závoj, obsahují vedení a moudrost. Často toto vedení říká: „Buď trpělivý, buď moudrý, čekej,“ a někdy říká: „Udělej to teď!“ Často to však neslyšíte. Proč ne? Protože musíte nejprve vytvořit prostor pro intuici.

.

Pokud je ale intuicí to, co vám přináší poselství – jak tuto intuici vytvoříte? Můžete to udělat hned, pokud chcete: Propusťte jakékoli myšlení a přeneste se na nějaké krásné, vzácné „místo“. Často je to stav mezi bděním a spánkem, kdy je váš rozum zcela odpojen a přestane vám říkat, z čeho byste měli mít strach nebo co slyšíte nebo jak byste mohli na něco přijít.

.

Věděli jste, že je to možné vědecky změřit? Aktivita mozku při tom vykazuje stav, při kterém už skutečně nemyslíte. Rovná se to téměř velkému vysvobození a není až tak těžké jej dosáhnout, pokud to dovolíte. V tento krátký okamžik se cítíte mimo 3D a jste otevřeni pro všechno. Je to okamžik, kdy váš rozum aktivně neříká, co bude dál – váš intelekt nepracuje. Je to naprosté osvobození.

.

To frustrující přitom pro vás je, že intuice sice proudí do nitra, ale jako vysílání sršící informacemi, které hned vzápětí ustane. Vědomí je v 3D přivyklé udávat směr a přijímat informace, můžete si je dokonce i zapsat. Avšak u intuitivního vysílání to nejde. Přicházejí tak rychle, že se často ptáte: „Co to právě teď bylo? Co jsem právě přijal, co jsem to právě slyšel?“ A vaše 3D část je zmatená, že jste to nezachytili, že si nemůžete na nic vzpomenout. Pak prostě zůstaňte sedět a řekněte: „Milý Duchu, děkuji za poselství. Předej mi je ještě jednou. Jsem tady, a jestli to bude teď nebo později, umožni mi, abych je pochopil. Poskytni mi to poselství ještě jednou.“ A pak to nechte být a jen prostě buďte. Často to znamená, že kvůli tomu vyhledáte místo, kde šplouchá voda nebo vane vánek, abyste tím mohli vypnout intelekt a všechny ostatní věci, které se vám stavějí do cesty.

.

Z naší strany vám pořád vysíláme pravdu, vedení, radost, lásku a soucit. Drazí, jsme nastaveni na lásku k vám. Vy kladete otázky a my jsme vždy připraveni vám poskytovat odpovědi. V každém momentě, kdy naskočíte do tohoto vlaku vědomí, můžete je zachytit skrz vaši intuici. Je krásné, když to zachytíte. Někteří z vás už přišli na to, jak to funguje a zkoušíte se uvést do tohoto stavu tak často, jak je to jen možné. Někteří z vás jsou v tom dokonce velmi dobří, zatímco ti ostatní s tím ještě zápasí. Z naší strany tedy přichází mnoho odpovědí.

.

Načasování odpovědi je pro vás těžké. Často zní odpověď: „Neexistuje žádná odpověď.“ Jak si to interpretujete? Jak vnímáte, když vám vaše intuice předá takovou odpověď? Říkám vám, že to znamená následující: „Prostě jen seď a nech se milovat.“ – „Milý duchu, ale já musím mít odpověď, protože by se něco mohlo přihodit.“ – „Sedni si a prostě jen vnímej, jak jsi milován.“ – „Milý duchu, myslím, že to nechápeš. Já a ostatní lidé jsme ve 3D a tady je to a ono a když nebudu mít žádnou odpověď, nebudu vědět, co mám dělat.“ – „Prostě tu jen seď a nech se milovat.“

.

Sdělím vám teď, co se z naší perspektivy děje, pokud je někdo z vás v podobné situaci. Tolik vašich otázek zahrnuje ostatní lidi kolem vás. Ať už jde o finance, osobní záležitosti, lásku nebo práci, jsou v tom zapojeni ostatní lidé. Ptám se vás: Víte, co všichni ti lidé dělají nebo co si myslí? Pochopitelně to nevíte. Ale Duch to ví!Začínáte to už chápat?

.

Jste tedy tady a říkáte: „Musím to vědět, musím to vědět,“ a my vám na to odpovíme: „Ažbudou všichni hráči na svém místě a budou dělat, co mají, pak pro vás budeme mít rady a řešení. Ale než k tomu dojde, nechte se vroucně milovat.“ Člověk, který jako odpověď nedostane žádnou odpověď, je většinou frustrovaný a přestává se ptát, jako kdyby to znamenalo odpověď „ne“. Nechápe, že na všem se už pracuje.

.

Před lety jsme vám dali jednu metaforu, kterou rádi opakujeme. Když začnete žádat Boha o vedení pro cokoli, je to jako kdybyste si koupili jízdenku na vlak. Odtrhnete si lístek a držíte jej v ruce – a to není žádná odpověď, ale vstupenka na odpověď. Vlak bude potřebovat určitý čas. Tím vlakem jste vy a lidé kolem vás, kteří vytvoří okolnosti a záležitosti do budoucna tak, aby se mohly stát. Může dojít k synchronicitám a často k úplným změnám, ano, dokonce i ta otázka se může změnit, avšak, drazí, ten lístek zůstane stejnýStojíte na nádraží a čekáte na řešení. A ono přijde. Kolik z vás bude netrpělivě poklepávat nohou? A kolik z vás bude připraveno zpívat píseň trpělivosti: „Díky, Bože, že mě tolik miluješ, že mám jízdenku.“ Copak nedokážete tu jízdenku vnímat? Tolik z vás je natolik lineárních, že ji nevnímají. Myslíte si, že odpověď zní „ne“ a nechápete, že klíčem ke všemu je správné načasování. Z našeho pohledu jsme vám dali jízdenku v okamžiku, kdy jste o to požádali. To je naše komunikace.

.

Toto je nová energie. Proč se tedy na to nedívat jinak? Proč se prostě neoprostíte od tématu, které jste předali Bohu? Někteří řeknou: „Mám zdravotní problém, který se týká jen mě samotného a nikoho jiného nezahrnuje.“ Budu o tom hovořit v následujícím channelingu, protože v tomto případě jde o „vás s vámi“ – avšak vy jste „biliony vás s vámi“. Hned vám to vysvětlím. Vždy jde o načasování. Avšak z našeho pohledu, drazí, o vás víme, milujeme vás a známe témata vašich jízdenek. Když se dostanete k tomuto bodu, kdy můžete vnímat naši přítomnost a víte, že je to reálné, a když to pak smícháte s vaší 3D osobnosti, pak to lze definovat jako mistrovství. V této místnosti jsou mistři a zrovna tak mezi posluchači (a čtenáři), kteří se dokáží přesouvat na obě strany závoje. Chápou, kdo je na druhé straně závoje a kdo na této 3D straně, ke které teď hovořím. Nazývá se to rovnováha, vyrovnanost. Jsou to osoby, které si nestěžují, ale chápou teď situace, které předtím nechápali. Vidí daleko přes horizont, co tam skutečně je. A vidí srdce ostatních lidí, dokonce i těch, kteří je nechápou nebo se na ně zlobí. Všechno to dokáží vidět. A to je člověk, jakým se stanete, jakým se začínáte stávat.

.

Opustíte toto místo jemnější, než jste sem přišli – pokud jste naslouchali. Toto poselství se k vám dostává skrz váš sluch, avšak stejně tak k vám všem mluví třetí jazyk. Je to katalytický jazyk lásky a oslovuje vás jiným způsobem. Někteří z vás přijmou poselství, které bude úplně jiné než to, které vám předávám hlasem mého partnera. Je to intuice, která k vám začíná hovořit, protože jste se uvolnili. Drazí, to je váš dárek a vaše dědictví – to vám slibuji. Takto komunikujeme s jízdenkou.

.

Opět se vrátím. Ale než se vrátím, byl bych rád, abyste se na okamžik ztišili a uvolnili od veškerého stresu, hodinek, problémů, strachu, schůzek – jen na okamžik. A pak uvidíte, co přijmete, protože my jsme připraveni vám to dodat.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „Amsterdam channeling 2″ 17:08 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět