5-2017 Kryon

Kryon v Holandsku – 2. část

Kryon v Holandsku – channeling 3


 

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterdamu, Holandsko, 3. května 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Někteří z vás se ptali na channelování: „Kde je ten muž během procesu channelingu?“ A my vám odpovídáme: Ustupuje stranou a to je pravda. Duch nepřebírá jeho tělo. Léty cvičení se Lee naučil oddat se tomu a ustoupit stranou. A co pak skrz něj prochází, to je to, co teď slyšíte. Ale na začátku to tak vůbec nebylo, protože ještě neexistovala souhra syntaxe a angličtina byla velmi špatná. Duch mu ukazoval věci, na které se pak rozpomínal a v channelingu opakoval. Nebylo to tak jako dnes, kdy přebírá poselství z druhé strany závoje tak čistě, jak jen je to skrz člověka možné. Člověk (Lee) nad tím má plnou kontrolu a tehdy ji ještě neměl – a má toho ještě víc.

.

Drazí, tak je to i u vás. Chcete víc. Je jedno, jaké máte zkušenosti s Duchem, je tady ten pocit, že toho je ještě víc. A přichází to doslova od vás – je to jako podání ruky: čím víc se vaše vědomí zaměřuje na to ezoterické, na to, co nazýváte Bohem, o to víc vás miluje. Sedíte tady v budově, která byla původně vybudována jako kostel. A na malbách, obrazech a často i na sochách vidíte světlo kolem hlavy, které nazýváte „svatozář“: Je to symbol pro člověka, který je v kontaktu, pro člověka, který chtěl víc nebo možná zakusil euforii Boha ve svém nitru. To se dělo u prastarých a děje se to i dnes – je to něco velmi podstatného, důležitého, zásadního pro lidi mající vztah s Bohem.

.

Rád bych promluvil o léčení. Tentokrát to bude obtížné a důvodem je vaše vnímání. Říkám vám teď, co vidíme my, ne, co vidíte vy. Předávám vám pravdu, kterou není snadné předat. Často je jako políček do tváře logiky vašeho světa. Avšak my vám ji musíme předat, protože vypráví o velkoleposti, o které byste měli vědět.

.

Lidské tělo funguje zhruba jen na 30 – 35 % toho, k čemu bylo vlastně navrženo. Slyšeli jste správně. Svobodná volba ve vědomí člověka snižovala vlastní potenciál po celé věky, protože vědomí řídí zdraví. Nízké vědomí připouští nemoci a mění to, co by vlastně vaše DNA měla dělat. Ale to se teď začíná posouvat. Už jsme vám mnohokrát vysvětlovali, oč při tomto posunu jde: Lidé se začínají posouvat a vyvíjet na vyšší úroveň. Evoluce je vývojem vědomí, DNA a buněčné struktury, aby se stala výkonnější.

.

Všichni jste dokonalí. Je to těžko představitelné, ale my jsme vám už o tom říkali, vy to prostě jen nevíte a nevěříte tomu. Je to asi tak, jako kdyby každý z vás byl tryskovým letadlem, avšak všechno, co byste o tom věděli a co vás učili, je jezdit sem a tam po ranveji … a to je všechno. A přesto máte všechno to ostatní k dispozici. Vývoj lidstva je procesem zrání k moudrosti, integritě, soucitu a všemu tomu, co přijde, aby to nakonec vytvořilo planetu bez válek. Jak jsme vám už říkali, na vše, co se událo před rokem 2012, budete pohlížet jako na „dobu barbarskou“. Až k tomu dospějete a ohlédnete se, pomyslíte si: “Kým jsme to tehdy byli? Jak to, že to tak mohlo být?

.

Vaše lidská buněčná struktura byla vytvořena na dobu 900 let – 900 let! Pár vaši starých spisů upozorňuje na mistry, kteří žili tak dlouho. Vím, že si myslíte, že šlo možná o překlep, ale tak to opravdu bylo. Tak dlouho může tělo žít, protože se může samo omlazovat, opravovat a žít dál. Vaše tělo to téměř neumí. Ale ne navždy, neboť to se teď také mění. Budete svědky prodloužení doby života a to nikoli na základě vědy, ale na základě vědomí, které se začne učit tyto věci, o kterých jste už dřív věděli, ale které byly zablokovány. Například uzdravení. A proto, drazí, existuje tolik lidí, kteří to tolik potřebují.

.

Jak vidí Duch nemocné lidi? Duch často vidí zoufalého člověka na kolenou, který na něj naléhá: „Uzdrav mě, Bože, uzdrav mě, Bože, uzdrav mě, Bože.“ Chcete vědět, co Duch vidí? Duch vidí 100% zdravého člověka s vědomím obklopeným mlhou. Vidí Vědomí s chybějícím vědomím vlastní hodnoty i sebeúcty, akášickou nejistotu, problémy, stres, vše způsobené tolika věcmi, které nemají s biologií nic společného – to je to, co Duch vidí. A Duch vidí člověka, který na to ještě nepřišel a proto klečí na kolenou a neustále se modlí: „Bože, prosím, uzdrav mě!“ Rád bych na něco upozornil léčitele v této místnosti: léčitelé neléčí, ale uvádějí do rovnováhy. A kdybyste dokázali tento scénář přepsat, neklečeli by lidé a nežadonili Boha o vyléčení, ale zkoušeli by pochopit své spojení s vesmíremPochopili by, že všechny nemoci jsou jen mlhou vědomí, která tkví v nitru člověka. Nemoci nejsou způsobované zvnějšku, nenarodili jste se s nimi, nechytili jste je, ale sami jste si je vytvořili. Někteří namítnou: „To není možné, protože biologický stroj vytváří to nebo ono.“ Drazí, vaše tělo nefunguje dobře, ale mohlo by. Duch vás vidí jako dokonalé lidi a rád by vám poslal poselství. Ale vy je nemůžete slyšet, protože máte strach. Drazí, z čeho byste se dnes chtěli uzdravit, vyléčit? Nemůžete od Ducha nic slyšet, když máte strach.Můžeme vám poskytnout základní znalosti, návod, jak se můžete doslova znovu narovnat a žít jako zdraví dalších 25 let. Avšak vy máte obavy, protože jste to ještě nepochopili.

.

Co jsem vám tedy právě sdělil? Stále vás ještě obklopuje stará energie, dokonce i dnes. Je to energie pochybností. Přijdete na akci, nasloucháte těmto slovům, pak jdete domů a někomu budete vyprávět: „Ach, skutečně rád bych tomu lépe porozuměl. Ale víš, myslím, že to není pro mě, protože já mám to a ono, co přece měli i mí rodiče. Víš, je to dědičné, v mé rodině se to už dlouho přenáší z jednoho na druhého.“ A tato slova od vás slyší vaše biologie a souhlasí se vším na vaší cestě ke smrti. Taková je pravda.

.

Jak vám můžeme předat poselství o hluboko sahajícím uzdravení, pokud v to nevěříte a trváte na tom, že jste nemocní? Přemýšleli jste o tom někdy? To, co vyslovujete, má velkou energii. Definujete sami sebe jedním slovem. Když říkáte, kým jste, nebo se váš soused zeptá: „Kdo jsi? Vyprávěj mi o svém životě.“ Co řeknete? „ (tady si dosaďte jméno) jsem nemocný.“ Definujete to a vaše tělo to udělá. A mlha staré energie vás obklopí až do vašeho posledního výdechu. Nemyslíte, že už nastal čas to změnit?A vy to můžete změnit – dokážete to změnit právě teď, pokud uznáte, co jsem vám před chvílí řekl: Duch vás vidí jako dokonalé lidi. To jediné, co vás dělá méně dokonalé a co se právě teď odehrává ve vaší buněčné struktuře, jsou nespočetné minulé zkušenosti, které jste vytvořili a které jste si vaší Akášou přenesli do současného života, kde pěkně vyžehlené visí v šatníku a vy se na ně můžete dívat. To je to, co dnes děláte. Rád bych vás k něčemu vyzval: Zavřete ten šatní! Můžete hned teď ve svém nitru říct své biologii: „Nastal čas vzít v potaz mou velkolepost.“ Říkám vám, někteří odsud odejdou a budou se cítit jinak než dřív. Budete se divit: „Co se to stalo? Co to bylo?“ Dnes dojde k uzdravení a já to vím, protože vím, kdo tu je a co jste si s sebou přinesli. Vím, co je možné a říkám vám, že to tady prostě můžete nechat.

.

Tato mlha nemocí, nejistoty, nevyrovnanosti, kterou jste si sami vytvořili, se může Světlem úplně vyjasnit, vyčistit. Kolik z vás je připraveno právě teď vytvořit Světlo a vizuálně sledovat, jak se všechny ty věci vyčistí? Jako když se mlha rozpustí, vyjde slunce a vy můžete všechno vidět jasně. Nastává nový den, vy odcházíte a víte: Jsem uzdraven. Zní to příliš dobře, aby to byla pravda? Ale já se vás ptám: Co myslíte, že se děje s člověkem, který se pustí tak hluboce do svého osvobození a léčení, že k němu okamžitě dojde? To se vždy dělo. Všechna ta mlha se najednou vyjasnila a rozpustila, zmizela – říkáte tomu „spontánní uzdravení“. A je to zázrak, že?

.

Existují příběhy o Mistrovi na této planetě, který se dotýkal lidí, uzdravoval je, umožnil slepci vidět. Rád bych vám představil jiný pohled. Ten Mistr, jehož DNA pracovala zhruba na 80 %, měl jasné poselství pro planetu: „Já jsem syn boží a vy jste jím zrovna tak… vy jste jím zrovna tak! Co udělal? Dotýkal se lidí a odstranil jejich mlhu. Na krátký okamžik pak byli stejní jako on a viděli totéž, co viděl on. A v mžiku zmizely všechny jejich problémy, v mžiku. Je to tedy zázrak, který ten mistr udělal, nebo je to poselství lidem o zázraku, že se mohou sami uzdravit? Nechme se dnes tímto Mistrem dotknout. Nebyl to také smysl výstavby tohoto kostela? Toto je skutečně dobré místo pro uzdravení. Vím, kdo tady je, proč jste přišli a jaké máte problémy. Proč se hned tady nenecháte natolik dotknout, aby se všechna mlha rozpustila a všechno bylo jasné? Co při tom dostanete, je způsob, jak vás Bůh vidí: dokonalé, žijící dlouhý život, během kterého budete pomáhat ostatním lidem kolem vás. Staré duše, potřebujeme vás v této době – potřebujeme vás tady, potřebujeme, abyste tu zůstali!Slyšeli jste to? Proto tu žijete, abyste byli vyrovnaní, abyste ukázali ostatním lidem, jaké to je nést Světlo a nebát se života… ne být někým, kdo bude souzen a zatracen, jen proto, že vás to tak učili.

.

Někdo je tady velmi dojat, ach, to je krásné, drazí. Dokážete vnímat, dokážete vnímat, co se tady právě děje? Počítali jste s tím, že při této akci dojde k uzdravování? Asi ne. Avšak díky synchronicitě jste se ocitli přímo v něm.

.

Někteří z vás si v sobě nesou zármutek, smutek, žal. Je to nemoc? Smutek je nemoc. Sráží vás, deprimuje a radost je pryč. Je to jedna z nejhorších nemocí a vy byste na ni mohli brzo umřít. Dovolte nám uzdravit vás. Víme, co se stalo, a známe důvod vašeho trápení. Drazí, Bůh vás tolik miluje! Nechte znovu vyjít slunce do vašeho života. Někteří musí sami sobě odpustit. Musíte to udělat sami pro sebe. Připusťte, aby se tato mlha rozpustila.

.

Znáte to, mělo by se to stát a stane se to – máte podporu. S tímto záměrem přijdou výsledky. Vzpomeňte si na první channeling: Se záměrem přijdou výsledky. Nikdy nejste sami. Nechte míč kutálet a ustupte do pozadí. A přestaňte se sami definovat jako něco méně než velkolepé, zdravé, čisté a plné světla. Tak vás vidí Bůh, takové je naše vnímání, pohled z naší strany závoje: dokonalí lidé, kteří sami sebe srážejí.

.

Je to nádherné poselství, skutečné poselství plné světla – o něčem, co můžete právě teď udělat, abyste nemuseli s námahou šplhat po schodech, abyste nemuseli trpět bolestmi. Potřebujete jen znát, odkud jste.

Ještě se vrátím.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „Amsterdam channeling 3″ 19:23 min. P

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Kryon v Holandsku – channeling 4

 

 

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterdamu, Holandsko, 3. května 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je dnešní čtvrtý channeling a my pokračujeme v naší sérii. Téma zní: Reakce, nastavení, vztah Boha vůči lidstvu. Je tolik otázek o Bohu, které nemůžeme zodpovědět, protože není možné, aby to lidský rozum pochopil. Mohli byste to zkusit se vším, co máte, ale prostě to není pochopitelné. Jedna vaše otázka zněla: „Jaká je mysl Boha? Co chce Bůh? Kdo je Bůh?“ Tyto otázky nelze takto pokládat, protoženeexistuje žádný „kdo“, žádné místo a žádná mysl Boha – to je lidský konceptNeexistuje žádné skutečně vědomí Boha, protože Bůh není člověk. A přesto vám můžeme o něm tolik vyprávět.

.

Drazí, Bůh je laskavým, starajícím se Bohem a to proto, že má něco, čemu dobře rozumíte: LÁSKU. Nedávno jsme vám říkali, že malé dítě nemá ani intelekt, ani řeč. Malé dítě ještě nedokáže nic říct, protože se ještě nenaučilo mluvit. Avšak když se smějete a obejmete ho – ach, pak nastává okamžitá komunikace. Existuje pár věcí, které máte společné s Bohem a které procházejí skrz závoj. Jednou z nich je radost, smích a přirozeně láska, laskavost a soucit. K tomu není zapotřebí žádná řeč, žádné vědomí, žádný „kdo“, „co“ nebo „kde“. Když tedy Bůh pozoruje lidi, vidí individua a ne celé lidstvo. Bůh pracuje s dušemi, s triliony duší, pokud je to třeba, ON pracuje se všemi, stejně jako s jednotlivou duší… ONA pracuje se všemi, stejně jako pracuje s jednotlivou duší. Bůh nemá žádné pohlaví, není to ani muž, ani žena, není to žádný rodičovský pár, ani otec. Pokud bych vás mohl vzít sebou na cestu, abyste viděli Boha, nemuseli byste jít nikam daleko. Není žádné určité místo, kde by Bůh existoval, protože je v tom největším z velkých a v nejmenším z malých – dost velký na to, aby stvořil universum a dost malý na to, aby se vešel do vašeho srdce.

.

Je vzdálen čemukoli, co kdy člověk mohl vytvořit. Neexistuje žádný konstrukt Boha a tento Stvořitel všeho-co-je nerozeznává, zda se mu něco líbí nebo nelíbí, protože Bůh nemá lidský rozum. Ach, avšak to, co se dá dobře přeložit, je Láska. Nezáleží na tom, drazí, co jste se dnes naučili, nezáleží na tom, co si myslíte, že víte nebo s čím jste se dostali do konfliktu – všechno, co můžete udělat, je říct: „Milý Duchu, nerozumím tomu ani onomu, nerozumím té mlze a nevím, co mám udělat jako následující, ale miluji tě. Důvěřuji tomu, co je ve mně a co je součástí Ducha.“ Drazí, to je to, co by Duch chtěl… pokud chcete vědět, co by Bůh chtěl.Protože to vytváří radost a staví mosty, kterými vše začíná. Když byste se chtěli zeptat sami sebe nebo mě: „Co se skutečně Duchu líbí?“, pak bychom odpověděli: Není nic, co by se mu líbilo nebo nelíbilo. Bůh je Bůh. „Co chce Bůh?“ Není tu žádné chtění, není tu žádné… atd. atd. A přesto je Bůh nastaven na Lásku. A to je odpověď na to, co byste měli dělat: Začněte v sobě milovat to, co je Bohem, co je Duchem, co je Stvořitelem. Nepotřebujete k tomu žádnou řeč, žádný intelekt, žádné „kde“, „proč“, „jak“. Zahájí to proces, který vás uvede do spojení s intuicí. O tom jsme dnes už mluvili. Mluvili jsme o vaší předpojatosti o Bohu, když se začínáte probouzet a ptát se, zda je toto skutečné nebo ne. Mluvili jsme o komunikaci, a jak by si ji Bůh přál synchronizovat… Tady je opět slovo „přál“ – předpojatost lásky. Pokud byste chtěli vědět, co Bůh „chce“, pak se vás zeptám: Co chce Láska? Když se podíváte poprvé do očí svého dítěte – copak chcete? Matko, copak „chceš“? Tam není žádné „chtění“, ale zaplavení láskou, možná spojené se slzami, když poprvé spatříš toto stvoření, které pochází z tebe, které se právě narodilo, je bezmocné a nechce nic jiného, než být obejmuto a milováno. Copak chceš? Nic! Chceš jen milovat a to je všechno! Takový je Bůh! Neexistuje tu žádná agenda (skrytý program), když pohlédnete do očí novorozence, prostě cítíte jen vděčnost. Zaplavuje vás laskavost a soucit k tomuto dítěti. A to je to, kým je Bůh. Co s tím uděláte? Právě teď?

.

Když se z vnějšku díváte na lidi, je láska odpovědí. Je to odpověď, protože řeší otázky: „Jak mám udělat to a jak mám udělat ono? Jak mám jít tam nebo onam? Jak mám naslouchat? Jak se mám přeladit na novou frekvenci? Jak, jak, jak…?“ Drazí, odpověď zní: „Oprostěte se od toho a milujte!“ Je to jako lepidlo, které začíná spojovat věci dohromady, které vám nedávají žádný smysl. Někteří z vás, kteří jste tu poprvé, půjdou dnes domů poté, co si tohle všechno vyslechli a přitom nezažili žádné splynutí – možná si nejsou příliš jistí, co vlastně viděli… půjdou a řeknou: „Tohle všechno je pro děti. Já jsem inteligentnější, chytřejší.“ Prozkoumali jste si to s láskou? Je to jen pro děti nebo i pro dospělé? Láska je pro všechny! A tady narážíme na vaši předpojatost. Proč nechcete připustit, že vás Bůh miluje? Přemýšleli jste o tom někdy? Hodně z vás odejde a řekne si: „Hezky se to poslouchalo,“ ale lásku Boha dovnitř nepustí. Možná máte strach, že by to byl až příliš dobrý pocit, na který byste si zvykli a nemohli byste s ním přestat – zvykli byste si, že vás miluje Stvořitel vesmíru, protože jste také jeho součástí. Veškeré stvoření je součástí plánu a vy jste součástí tohoto plánu – jste kouskem Všeho. Někteří lidé se to bojí přijmout a říkají:„Tak to nemůže být. Musíme být od toho oddělení.“ Chci vám říct, že od Boha a Božské lásky vás odděluje chybějící vědomí sebehodnoty a sebeúcty. Nevěříte, že jste toho hodni. Drazí, mohu vám sdělit, že původní obyvatelé neměli žádný problém se sebehodnotou. Spojovali se intuitivně a přirozeně s duchy stromů a nebe. A to vy neumíte, protože jste k tomu nebyli vedeni žádnou institucí, žádným dospělým, a je to ve vás vštípeno, že? Přemýšleli jste o tom někdy? Chybějící vědomí sebehodnoty nesouvisí s vámi samotnými, ale s tím, co vás učili, možná to byl někdo, koho jste velmi uctívali nebo komu jste věřili. To pak ztěžuje to, abyste to mohli propustit, že? Protože to je téměř jako zrada oné osoby. Ale já vám říkám, jestliže jsou někteří z nich už na druhé straně závoje, pak si poslechněte, co teď říkají: „Nevěděli jsme to, nevěděli jsme to. Promiň, nevěděli jsme to. Jsi hodnotný, jsi hodnotný, jsi hodnotný! Zasloužíš si být milován a uzdravit se! Jsi hodnotný, propusť s úsměvem to, co jsme tě učili.“

.

Někteří z vás dnes přijdou domů a řeknou: „Nic jsem z toho nepochopil.“ Vítáme, když se tohle stává, protože to znamená, že jste odsunuli stranou intelekt a můžete říct: „Vnímal jsem to jako příjemné.“ A já říkám za vás dál: „Milý Bože, to nebo ono je ještě lepší. Milý Duchu, miluji tě, ale nemám ani ponětí, co mám dělat. Vlastně ezoterice nerozumím, ale prostě to vnímám jako dobré.“ To je vše, co potřebujete, to je všechno. Neexistují žádné schody, které byste museli zdolat, aby vás Bůh miloval. Všechno, co musíte udělat, je, abyste sami sobě nepřekáželi na cestě. To je komunikace. A takto vás vidíme: dokonalé, zdravé, připravené se vyvíjet – a milujeme vás. To je koncept, který se vám už léta pokoušíme předat. Opozice to nemá ráda, chce mít pravidla. Drazí, pravidla pocházejí z lidského rozumu.Lidská struktura by chtěla, aby Bůh měl tvář, žil na určitém místě, chodil nakupovat (Kryon se směje) – všechny ty věci, které dělají lidé. Všechny ty lidské dysfunkce chcete přiřadit všemohoucímu Stvořiteli jen proto, že lidé to dělají.

.

Takže pro vás s duchovním zdravým rozumem a vaší otázkou, kdo je Bůh říkám, neexistuje žádný „kdo“ – existuje jen Bytí, Jsoucno. Kde je Bůh? Neexistuje žádné „kde“ – jen „všude“.Láska Boha je všude, v každé jednotlivé molekule a atomu. Jediný rozdíl je, že vy jste jednou částí a proto máte v sobě věčnost a propojení. Můžete to vnímat, a proto víte, že neexistuje žádná smrt, že když zemřete, odchází biologie, avšak duše je věčná. Protože jste součástí Všeho. Tak proč se prostě neuvolníte a neuvědomujete si, že pro tohle všechno jste hodnotní. Tohle není jen poselstvím Kryona, ale mnoha dalších médií a channelerů, kteří získali krátký vhled do pravdy, že totiž tato energie je jiná a že s vámi spolupracuje takovým způsobem, jaký jste skutečně neočekávali. Když něco začnete, budete vnímat vítr v zádech. Když vyslovíte záměr a budete jej tak skutečně mínit, budete mít vítr v zádech.

.

Když budete mít záměr víc poslouchat, co říkáte, a přestat říkat, že jste nemocní, dostanete pomoc. Budete vnímat vítr v zádech. Když začnete říkat svým buňkám určité věci, které musí poslechnout od vás jako od svého šéfa, když své buňky prosáknete svým vědomím,budete mít vítr v zádech. To je nové. Mnozí z vás už jste toho tolik vyzkoušeli. Dokážete se navzdory tomu nevzdat a překonat takové to: „Já nemůžu, já to nemůžu udělat. Já to nedokážu udělat. To nejde, protože to ještě nikdy nefungovalo.“

.

Existuje něco, co by Boha rozesmutnilo? Bůh nemůže být nikdy smutný. Kdybych vám však mohl namalovat nějaký obraz, z 3D pohledu by to byl člověk, který trpí bolestí, utápí se v chybějící sebehodnotě nebo pláče v osamění. Přitom má celou dobu možnost díky tryskovému letadlu vzlétnout a povznést se nad všechno – avšak člověk o tom ani neví. To je metafora, drazí, metafora pro vědomí, kdy je pro každého z vás možné cokoli. Byl bych rád, kdybyste létali. To je také metafora. Znamená to být blízko Světla a odebrat se na nějaké místo, které se tolik podobá Světlu, že skrz něj vnímáte věčnost, kterou se doslova stanete… Mnoho z vás neví, o čem mluvím, ale pár z vás to ví docela přesně.

.

Já jsem Kryon. Jsem ten, kdo předává poselství. Nikdy jsem nebyl člověkem. Vidím vás, znám vás a proto vás miluji. Je tu tolik potenciálu, tolik potenciálu. Nastal čas, abyste si to nárokovali.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „Amsterdam channeling 4″ 18:57 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět