5-2017 Kryon

„Pět vyladění“

Tento živý channeling byl přijat v Ženevě ve Švýcarsku, 17. května 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Ženevě ve Švýcarsku.


.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Přišel jsem do tohoto prostoru mnohokrát, proto jsou mnozí z vás na channeling zvyklí. Ostatní jej tolerují a další ohledně celé této myšlenky tápou. Moji drazí, toto je doba zrcadlení. Je to čas soucitu, pochopení a tolerance. Je to vlastně jakési vědecké setkání naplněné duchovností a ezoterikou. Vskutku, jdou ruku v ruce. Je zde něco pro každého, protože vědecké studium je studiem toho, jak tvořivý zdroj (Bůh) vytvořil všechny důležité systémy, které studujete. Chci vám dnes nabídnout předmět nazvaný Pět vyladění. S čím se vylaďujete právě teď, když sedíte na židli? Když uvážíte všechno, co jste viděli v posledních třech dnech, s jakými představami nebo energiemi jste se vylaďovali?

.

Pět vyladění

Vyladění jedna: Jaké je vaše vyladění na ostatní, se kterými se potkáváte? Je vůbec nějaké? Cítíte se nějak neobvykle, co je snad mimo toho, co je být „společenským“? Možná, že je to pro vás poprvé, kdy jste na takovém ezoterickém setkání? V posledních dnech se někteří z vás setkali s těmi, u kterých máte pocit, že jste je potkali už dříve. Někteří z vás cítí, že mají znaky toho, že jsou vaší rodinou! Někteří z vás nehledí mimo sebe, takže nevědí, o čem mluvím. Ale mnozí ano.

.

Rád bych vám sdělil, co se často děje, když se staré duše prolnou na setkáních a výpravách, jako je tato. Možná, že jste už slyšeli o poli? Jsme na dobrém místě, abychom si mohli promluvit o jeho fyzice, ale neučiním tak, protože to už bylo probíráno vědci. Pole umožňuje synchronicitě, harmonii a laskavé energii, aby se udály tak, jak byste to sami nikdy nemohli naplánovat. Je to skoro jako jakési pozvání – pozvání k setkání a procítění věcí, které byste nikdy nepocítili ani nespatřili na setkání, které by nebylo takové, jako je toto. Pole je zde vždy, ale jeho efekt a síla se od roku 2012 dramaticky zvýšily.

.

Vyladění není přátelstvíJe to spíše jakési splynutí. Nejlepším způsobem vyladění se s jinou osobou je skrze soucitný čin. Už jste ode mě mnohokrát slyšeli učení, že společenství často vytváří rezonanci, jakýsi souběh energií, které vzájemně souzní, jedna s druhou. To je vyladění. Věděli jste, že byste se mohli okamžitě vyladit s každým v místnosti? Naprosto to závisí na tom, co se děje s vámi všemi.

.

Možná, že by se to mohlo stát vlivem stejného myšlení nebo uvědomění si Boha uvnitř. To by vytvořilo vyladění. Možná by to mohlo vzniknout vlivem soucitného činu? To by to také způsobilo.

.

Moji drazí, série setkání začala pro vás všechny, kteří jste zde, neočekávanou událostí. Byl to kolaps jedné duše. Upadla do křesla přímo před mým partnerem, zatímco přednášel, a potřebovala okamžité lékařské ošetření. Byly pro to dva důvody, moji drazí. Jedním bylo dojmout vaše srdce a vystavit vás spojení, které bylo v harmonii s jejím. Hloubavci v této místnosti okamžitě vstoupili do stavu meditace s představou léčení, klidu a laskavosti. Druhým důvodem, proč k tomu došlo, bylo její osobní léčení. Jestliže se měla zhroutit z nějakého důvodu, pak pro to není lepší místo než je zde! Takto toto setkání zde ve Švýcarsku začalo. Při prvním channelingu, poprvé, kdy jsem přišel s mým partnerem v této sérii, došlo mezi vámi k nečekané události. To způsobilo vyladění a vy všichni jste to cítili.

.

Teď se nabízí otázka: Můžete se vyladit bez nějaké mimořádné události? Dokážete vidět Boha v každém jednotlivém člověku kolem vás? Nemluvíte ani společným jazykem, ale to opravdu nevadí. Chci se vrátit do toho okamžiku před třemi dny, kdy vaše srdce roztála, a kdy jste byli s tou duší, když ležela bezmocně v křesle – a vy jste jí posílali klid a vlévali jste do ní soucit skupiny. Měli jste jeden společný cílTo je vyladění, ne přátelství. To dovoluje dvěma individualitám, které se nikdy navzájem neviděly, vstát a obejmout se navzájem, protože spolu právě zažily stejný společný soucit. Cílem ale je, dělat to automaticky, bez mimořádné události.

.

Vyladění dvě: Jaké je vaše sladění s přírodou? Když můj partner začal svou cestu [mluví o pravě probíhajícím turné trvajícím 44 dní], byl na jednom majestátním místě. Bylo to tiché místo v poušti s názvem Monument Valley. Bylo tam tak hluboké a neobvyklé ticho, že byste ho mohli cítit. Byla tam jednota s krajem, protože domorodci v této oblasti a jejich předci praktikovali uctívání země po celé věky. Milovali tu půdu; vyladili se se zemí, a tak ta cesta začala. Země „promlouvala“ ke skupině skrze ticho a uctívání, ke kterému zde docházelo.

.

Když odjel do Evropy, pokračoval ve spojení, učil v Irsku, kde země právě ožívá. Roste tam toho tolik, a je tam tolik života, který prýští ze země, že v tradici a mytologii lidí je často schopnost vidět trpaslíky. Je to tím, že tato země je multidimenzionální – to je něco, o čem jsme už mluvili. Je to spojenectví se zemí mezi lidmi a energií planety.

.

Jaké je vaše vyladění se zemí? Umíte se vyladit (sladit) s přírodou? Někteří řeknou: „Chtěl bych to udělat! Ale pracuji ve městě. Jsem v kanceláři a přicházím a odcházím“. Jiní říkají: „Já nepracuji vůbec, ale je těžké dostat se z města.“ Moji drazí, to s tím nemá nic společného. Když dýcháte vzduch, vnímáte, odkud přichází kyslík, který plní vaše plíce? Uvědomujete si, že rostliny, stromy a dokonce i řasy, jej vytvořily pro vásJe to symbiotický vztah, ať už ho chcete vidět nebo ne, mezi každou lidskou bytostí a přírodou. Toto je jedno z nejhlubších vyladění, které máte, protože pocházíte z prachu Země.

.

Kdybyste se podívali, jak jste se sem dostali vy a dokonce i život samotný, byl to jakýsi mix elementů na planetě, které vás stvořily. Mohli byste říci, že Pole rozvinulo symbiotický vztah se stromy a rostlinami, abyste vy mohli existovat. Jiskra života ožila a přetrvala po eony a přivedla vás na toto místo. Teď není čas na to, abyste na to zapomínali. Je čas, abyste to uznali. To je vyladění číslo dvě.

.

Vyladění třetí. Jaké je vaše vyladění s hvězdami? Moji drazí, to je dobré. Mohli byste říci: „No, já vlastně vůbec nejsem vyladěný s hvězdami.“ Zeptal bych se, proč si to myslíte? Potom byste mohli odpovědět: „No, netýká se to mého života. Žiju ve městě a hvězdy ani nevidím. Ani o nich nepřemýšlím.“

.

Uvědomili jste si, že hvězdy a planetární systémy, které obíhají kolem nich, jsou všechny ze stejného materiálu jako Země? Řekl jsem to už dříve: Prvky na této planetě jsou prvky galaxie. V rozlehlém vesmíru se neskrývá mnoho záhadných prvků. Všechny jsou zastoupeny zde na vaší Zemi. Ach, možná, že se pachtíte za tím, abyste spatřili, co je uvnitř atomu, ale nemusíte zápasit, abyste pochopili, že ten atom, který studujete, je všude.

.

Vskutku, jsou různé gravitace, různé kombinace plynů, a různé velikosti všeho, ale já mluvím o skutečnosti, že tato Země pochází ze všeho toho, co je „tam venku“. To znamená, že když upřete svůj zrak na hvězdy, jsou vaší součástí.

.

Slyšeli jste dnes od vědců něco z učení, když mluvili o tom, co je vaší chemií – DNA? Slyšeli jste je hovořit o skutečnosti, že možná, ale jen možná, jste nevznikli z ničeho zde na planetě? Je-li tomu tak, odkud pocházíte? Co když tím „chybějícím článkem“ je něco z hvězd? Tak to je vyladění!

.

Moji drazí, pravdou je, že jste kombinací biologie evoluce této planety a evoluce vědomí z hvězd. Ačkoliv vašim mainstreamovým vědcům bude trvat velice dlouhou dobu, než to spatří, stále budou vidět ukazatele k tomu – chybějící články lidského evolučního řetězce. Proto se znovu ptám, jaké je vaše vyladění s hvězdami a s těmi na hvězdách? Je možné, že mimo vaši planetu existuje vědomí? Je možné, že jsou aktivní a že můžete cítit jejich laskavost? Mohou existovat ostatní, kteří vás sledují nebo jsou v nějaké formě zde na planetě, kteří se zajímají o vás a posun, kterým procházíte? Pomysleli jste někdy, že možná jsou zde ostatní s laskavostí a soucitem, aby vám při něm pomáhali? A odpověď zní ano. Takže, jaký je váš vztah ke hvězdám?

.

Drazí vědci, kteří tady sedíte, je to tak těžké prolomit bariéry víry a na okamžik pomyslet, že věci jsou mnohem větší, než si myslíte? Je to tak velké – obrovitost té reality kdo jste a odkud jste přišli je ohromující. Skutečný vědec by měl být otevřený novým objevům, ale jaké jsou hranice možností, o kterých vám říkali? Dokážete z nich na chvíli vystoupit?

.

Co když vám povím, že v galaxii je mnohem vice entit, které vás znají, než je lidí na této planetě? Znají podmínku, kterou máte, a tou je svobodná vůle. Jsou si také vědomi politiky nezasahování, dokud jste nedošli k rozhodnutí, které jste teď nastartovali – vytvořit posun. Na tuto planetu přicházejí nové věci spolu s  tím, jak se vyvíjíte ve svém vědomí, a jak si začínáte uvědomovat, že vaše vyladění s hvězdami je skutečné a možná i dokonce biologické. Nakonec přijde den, kdy se setkáte s tímto „vyladěním“ a ono bude vypadat hodně jako vy.

.

Vyladění čtyři: Jaké je vaše vyladění s vámi?

Kryone, co tím myslíš – jaké je vyladění se mnou? To je ale divná otázka. Jsem jen já.“ Opravdu? A jak se cítíte s tím jen já? Když přemýšlíte o tom, kdo jste a jak se cítíte ohledně života, existuje vyladění s něčím uvnitř, nebo jak vy naznačujete, neexistuje žádný vztah s vaší vlastní duší?

.

Začal jsem tuto lekci otázkou na vaše vyladění s ostatními. Dokážete spatřit Boha v ostatních? A dokážete spatřit Boha sami v sobě? Jaké je vaše vyladění se sebou? Budu vám stále opakovat, že tolik lidí, dokonce starých duší, vidí sebe sama jako nehodné a něco méně než jsou ostatní.

.

Milujete sami sebe? To se může zdát jako divná otázka, ale můžete milovat svou existenci nesobeckým způsobem, nebo se můžete milovat sobecky. U lidstva je toho mnoho disfunkčního a egoistického. Existuje jeden velký rozdíl a to ten, který vás všechny odděluje v dualitě. Toto je jedno z prvních vyladění, které budete muset provést a důležitá volba.

.

Kryone, jestliže je toto to nejdůležitější vyladění, proč je to číslo čtyři?“ Odpověď na to je něco, co vám předám za chvíli.

.

Jak to je – vy s vámi? Až za chvíli vyjdete z této místnosti, pomyslíte si něco jako: „Jsem hoden toho, abych tu byl. Bylo to nádherné, protože jsem to tak nádherným udělal?“ Naučili jste se během těch tří dnů, že Ducha nemusíte PROSIT? Proč prosíte, když Bůh je uvnitř? Když Bůh je uvnitř vás, proč potom prosíte sami sebe? Paradigma vašeho vztahu ke Stvořiteli je začátkem změny. Místo, abyste prosili, jste vyladěni – vyladěni s pravdou skutečnosti toho, kdo jste.

.

Naučili jste se, že ta správná cesta stanovení a práce s afirmacemi je často v rozporu s tím, jak se díváte na realitu teď. Nemocný člověk, který si afirmuje zdraví, bude považovaný za hlupáka kvůli hlasitému prohlašování, jak je zdravý, protože během afirmací kašle a prská. Ale pokud chápete, jak to vlastně funguje, měli byste rozumět, že vlastně afirmuje své vlastní zdraví a nárokuje si to, kým se stává. Vylaďuje se s budoucností své vlastní buněčné struktury, která je zdravá. To je velice multidimenzionální vyladění se sebou samým!

.

Jste v tomto nastavení? Chápete rozdíl mezi minulými metodami a tou současnou? Změna přichází z přepracování vnějšího zdroje na zdroj vnitřní. Cítíte, že jste cenní? Můžete sedět před Bohem a vědět, že patříte k této povznesené a mocné energii? Když myslíte na přednáškový sál Země, je tam nějaké křeslo, na kterém je vaše jméno – nebo stojíte vzadu, a sledujete, jak všichni ostatní něco dostávají? Pomysleli jste na to vůbec?

.

Kde je vaše místo, moji drazí? Patříte tam nebo jste jen na okraji a doufáte, že přežijete? Možná, že vás v životě postihlo něco jako nemoc, a teď vám říkají, že ta celá zkušenost je součástí vašeho vlastního myšlení? Toto je nové paradigma. Léčení přichází z nitra a vy nad ním máte kontrolu. Jestliže jste se sebou vyladěni, můžete zvítězit.

.

Jak jste vyladěni sami se sebou? Dokážete si představit, jak se objímáte a říkáte: „Dobrá práce! Prošli jsme dalším dnem a stáváme se více vyrovnanými. Začínáme opravdu rozumět lásce.“ Jste to vy? Moji drazí, jste to opravdu vy, pokud si to přejete. Svobodná vůle je vždy tím klíčem. Toto jsou věci, které můžete nebo nemusíte udělat, podle volby. Věříte tomu, nebo vám někdo jiný řekl něco jiného? Jestliže ano, podívejte se na jeho život. Je to tím, co byste chtěli napodobit?

.

Vyrovnání pětJaký je váš vztah ke Stvořiteli? Už jste si to představili? Je možné, že uvnitř vás je nějaký kousek, kterému říkáte Bůh, jenž se nazývá tvořivým zdrojem?

.

Poznáte rozdíl v mé řeči mezi Bohem a tvořivým zdrojemBůh je jedinečný, toto 3D jméno často označuje zdroj síly a souzeníTvořivý zdroj je rozsáhlý koncept. Může být tak velký a tak rozmanitý, jak si jen přejete. Věděli jste, že Tvořivý zdroj je multidimenzionální a tudíž kvantový? Věděli jste, že je nekonečný a že je všude? Věděli jste, že prostupuje každou jednotlivou částicí hmoty? Věděli jste, že je osobní a zná vaše jméno? Vůbec to není jedna věc. Je vším všude.

.

Vyladění se s tvořivým zdrojem by mělo být něco, co je velmi proveditelné. Je to pro vás možné? Jestliže zní vaše odpověď „ano“, dokonce i částečně „ano“, potom si musíte říci: „Jestliže jsem součástí Tvořivého zdroje, pak jsem to, co jsem – multidimenzionální.Tudíž jsem také kouskem každé jednotlivé lidské bytosti na planetě, za hranicemi toho, co může každý vidět, analyzovat nebo změřit. Jsem multidimenzionální.“ Tato představa, moji drazí, je tam, kde se uskuteční evoluce lidstva – ve spojení s jednotou se vším co je.

.

Vyladění mezi vámi a Tvořivým zdrojem ve vás způsobí multidimenzionální změnu. Ti, kteří se začnou stávat multidimenzionálními, se začnou vznášet ve svém intelektu, ve své intuici a svém uvědomění si jakési větší pravdy. Když vycházíte dnes ze dveří, můžete říci: „Jsem kouskem Stvořitele a mám Boha uvnitř. Jsem nekonečný.“? Jste nervózní, když to máte říci? Jestliže ano, prozkoumejte proč: Možná setrváváte v minulosti – v něčem, co vám bylo řečeno, místo v budoucnosti, kde sami dokážete rozlišit, co je intuitivní pravda. Co z toho chcete?

.

Větší pravda

Právě jsem vám předal pět vyladění. Nicméně teď vám povím tajemství: Existuje jen jediné. Právě jsem vám předal pět atributů jediného vyladění.

.

Existuje pouze jedna vylaďovací energie a ta je v kruhu. Vy všichni jste společně v Poli. Stále pro vás platí pozvání, abyste cítili tuto skutečnost. Všichni jste společně vyladěni s Tvořivým zdrojem. Všichni jste společně vyladění na sebe. Všichni jste společně vyladění s přírodou a hvězdami. Je to jedno vyladění s mnoha fazetami, jako nějaký diamant, který se chce jasně třpytit. Když jste jednou spatřili jedno promísení s ostatními vyladěními, začnete chápat, co je ve vás. V té chvíli si uvědomíte, že je vše propojené. V té chvíli si uvědomíte, že nemůžete být sami a že ti ostatní jsou propojeni s vámi. Starou lidskou přirozeností je oddělování, strach, válka a přežití založené na soupeřeníNový člověk znamená jednotu, soucit a přežití založené na spolupráci a porozumění ostatním.

.

Řekli jsme vám, že jestliže vlezete do skříně a zabouchnete za sebou dveře, bude tam s vámi milión andělů. Ale moji drazí, jestliže je každý součástí Tvořivého zdroje, to také znamená, že každý na Zemi je na určité úrovni také v té skříni. Dokážete se sladit s touto myšlenkou?

.

Předtím jsme vám předali klamy staré energie. Závoj se začíná zvedat a vy začínáte mít duchovní zdravý rozum, a víte lépeNová intuice vám začíná říkat tyto věci a mnohým začíná být jasné, že klíčem je soucit, nikoliv reakce, oddělování, pud sebezáchovy a obrana.Vše, co bylo řečeno v těchto posledních třech dnech, mluví o této skutečnosti. Objevy proroctví předků ukazují na skutečnost, že na planetě existuje nová energie a že vy se v ní teď nacházíte.

.

Drahé staré duše, co to vše pro vás znamená? Nové paradigma, které je zde, vás prosí, abyste se dívali na věci jinak. Je to kvůli tomu, co se bude dít na planetě – a začíná to u starých duší. Jsou tací v této místnosti, kteří nevěří v channeling, ale možná věří v lásku. Moji drazí, jestli jste to vy, možná, že opustíte toto místo trochu jiní, po tom, co jste v této místnosti slyšeli a viděli. Dokážete cítit to spojení srdcí?

.

Někteří rozumí všemu, co jsem řekl. Dokonce je tu i několik takových, kteří budou odcházet vyléčeni, a ještě to ani nezjistili.[Kryon se směje] Když začnete vyladění, to vyladění se vším co je, vytvoří to božskou energii toho, kým jste, a začne vás obalovat. Potom si uvědomíte, že to nemusíte chápat. Nemusíte znát detaily, a věci, které jste se učili a dnes zapomněli, jsou ve vás stále. Ve skutečnosti jste začali rezonovat způsobem, který říká: Coby stará duše jsem to všechno věděl a tato celá série setkání se všemi těmito znalostmi je prostě jakýmsi kurzem v ROZPOMÍNÁNÍ SE.

.

To je popis staré duše v nové energii – je jiná, touží po rovnováze, začíná si uvědomovat sama sebe, a rozumí soucitnému činu. Jsou to ti, kteří vědí, co by měli být schopni vykonat, až odtud odejdou a ukážou ostatním své světlo.

.

Toto je začátek nové Země. Vy jste nový člověk, s novým paradigmatem existence, pokud si zvolíte porozumět tomu, co jsem vám právě předal. Je to na vás. Nebojte se lásky Boha! Někteří z vás jí nikdy nedovolili opravdu vstoupit. Zapínáte ji a vypínáte ji, že? Je přítomna, když meditujete, ale nechápete, že je určena pro 24 hodin, 7 dní v týdnu?Můžete ji cítit ve svém životě stále, když mluvíte s ostatními, když jíte, když jdete spát, když vstáváte. Ona nikdy nespí a je zde stále. Není nic víc než láska, kterou máte s Tvořivým zdrojem.

.

Tak zase příště. Přemýšlejte o těchto věcech.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - Five Alignments

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět