5-2017 Kryon

Kryon v Ženevě – 1

 

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Ženevě – v CERNu, Švýcarsko, 15. května 2017

 

Úvodní channeling

 

 

Zdravím vás drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Někdy hovoříme o realitě a energii, kterou vidíte. Někdy mluvíme o channelingu samotném. A to teď uděláme. Před několika okamžiky tady zkolabovala jedna vzácná duše. Stalo se něco, čemu říkáte mimořádná událost (jedna žena omdlela a byla jí přivolána rychlá lékařská pomoc – pozn.překl.) a stalo se to v průběhu písní, ne během channelingu. Vynesli ji ven.

.

Vědci, přišli jste dnes kvůli vědě? Cítíte v místnosti energii namísto lítosti? Energii, která nepochází z přístroje, nýbrž z kolektivního vědomí. Vědci, myslíte na experimenty, které prokázaly, že kolektivní vědomí souvisí s fyzikou? Všichni jste stejní, drazí lidé. Ale v této chvíli, z důvodů, které jste vy v této místnosti viděli, se vaše kolektivní vědomí zaměřilo na tu, kterou odsud odnesli. A něco vám povím: synchronicita je skutečně králem, když přijde na plánování života a intuici. Ona měla v plánu sedět tady s vámi všemi, a zároveň na určité úrovni věděla o léčivé síle, kterou máte, a že co se může stát dál, závisí na tom, co je v této místnosti. Existuje důvod, proč ji nemohli odnést z místnosti dřív, než zažila tu hudbu – celou. Nicméně veškeré informace z probíhající lekce k ní nedolehly. Když ji ošetřovali záchranáři, její část oslavovala skutečnost, že si vybrala být ve správný čas na správném místě. Kolektivní vědomí, drazí, může právě teď vytvořit zásadní rozdíl!

.

Drazí, i vy jste přišli ve správný čas na správné místo. Ať už to pro vás znamená cokoli, ať už si myslíte cokoli o energii, co to znamená, nebo jestli je v částicovém urychlovači (CERN) nebo ve vás samých, i toto se vyvíjí. Požádám vás, abyste vytvořili explozi – explozi lásky, ne obav, explozi oslav, že jste všichni spolu ve správný čas – jedna lidská bytost vedle druhé. To je to, co děláte. Možná to je ten důvod pro setkání – dva roky plánování. Možná to je ono. To vás přivedlo dohromady – abyste jí mohli pomoci.

.

Drazí, na této planetě ještě mnoho věcí nebylo objeveno – o tom, co harmonizuje fyziku a vědomí – o koherenci (soudržnost, vzájemnost, celistvost) – o starostlivosti, která se rozvíjí. Nezáleží na tom, jestli jste vědec nebo ezoterik, pořád jste člověk; a začínáte chápat, jak jste propojeni. Můj partner strávil posledních pět týdnů mluvením o spojení mezi hvězdami a hlínou Země, a o všem, co je mezitím. Mluvil o jednotě, která existuje všude. Chci, abyste nyní umožnili, aby vaše současná jednota byla zároveň s ní (s ženou, která omdlela -pozn.překl.) – bez ohledu na to, kde je právě teď, a na péči, kterou má – nic z toho se nemůže rovnat tomu, co jí můžete právě teď dát vy. Obraťte svou mysl tímto směrem – ne k channelingu, informacím, ne k hudbě; chci, abyste ji provázeli na její cestě, chci, abyste jí pomohli cítit klid. Možná je v bezvědomí, ale přesto může vnímat mír, který jí můžete dát. Je možné, aby skupina lidí a je vás skoro 300 jela teď s ní (být s ní v sanitce – pozn.překl.), byla s ní právě teď? Cítíte tu energii, tu kolektivní soudržnost (koherenci), kterou máte společně, která dokáže působit na její srdeční rytmus, na její biologii, její vědomí, její zdraví a léčení? Pro ni je to životní změna a ona si vybrala, že bude s vámi.

.

Chci, abyste to uctili, a uctili také synchronicitu, která vás přivedla na toto místo, abyste toho byli svědkem, součástí a abyste byli právě teď s ní. Chci, abyste přemýšleli o její cestě, byli tam na těch nosítkách, kde leží. Chci, abyste vysílali světlo, útěchu a klid. Toto jsou léčivé atributy této planety, drazí, můžete žít déle, pokud si to dokážete posílat navzájem. Už jsme vám řekli, že posun na této planetě vám začíná dávat nástroje, které jste nikdy dřív neměli.

.

Minulý channeling měl název Nové světlo; a doslova mluvil o světle, které vytváří světlo. Fyzika samotného světla je kvantová. A jakmile začnete vytvářet nový druh světla jako pracovník světla, ať už jako ezoterická bytost nebo vědec, vaše zvyšující se intuice a porozumění a vaše sounáležitost bude nyní s ní. Buďte s ní. Proto jste přišli. Přišli jste sem, abyste se těšili z informací; a to také budete. Přišli jste pro objev – a tohle je on. Co jste objevili v posledních několika chvílích? Že tohle je možná něco víc, než jen konference. Co kdybych vám řekl, že právě o tomto je tato konference? Objevy zde, i ve velkém prstenci (má na mysli částicový urychlovač – pozn.překl.) nedaleko odtud, jsou objevy týkající se podstaty života. A tady jste, a dobře víte, že můžete způsobit rozdíl. Zůstaňte jen okamžik v tichu, buďte s ní na její cestě; vytvořte rozdíl pro jinou lidskou bytost. A pak se vraťte zpátky sem: co můžete udělat pro sebe? Jste si vědomi té přeměny, která probíhá uvnitř? To může být dobrá příležitost, abyste uzdravili sami sebe.

.

Ten krásný čas je nablízku, takový, který nikdo z organizátorů této akce nenaplánoval. Je naplněný soucitem – pojďme ho využít! Pohlédněte do sebe – bez ohledu na důvod, proč jste přišli; a pomyslete si – možná je čas na léčení. Léčení, pro které jste si sem přišli; anebo možná ne.

.

Toto je zpráva dne: i vědci budou hovořit o splynutí, o koherenci vědy a vědomí na této planetě, o tom, že jste se sešli, abyste pomohli jeden druhému (byl přítomen Gregg Braden Dr. Todd Ovokaitys – pozn.překl.). Byla to lekce – poznali jste to? Pochopili jste to? A jak jste se cítili? Obměkčilo to vaše srdce, když teď víte, že dokážete způsobit rozdíl? Tak teď zjemněte své srdce, abyste učinili rozdíl ve vás. Je vhodný čas na změnu.

.

To je pro tuto chvíli vše, později toho bude více.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „Kryon channelling – Ženeva 1 “ – MP3 – 11:21

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon v Ženevě – 2

 

 

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Ženevě, v CERNu, Švýcarsko, 15. května 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vskutku, toto je skupina, která sem přišla z několika důvodů. Channeling je jen jedním z nich. Dříve než začneme s krátkým, ale silným poselstvím, přejeme si, abyste se znovu zamysleli nad tím, co představuje vaše krabice víry a kvůli čemu jste přišli.

.

Můžete v příštích okamžicích na tomto místě nechat rozpustit všechno, o čem vám řekli, že je možné, správné a přípustné? Vše, co je podle druhých reálné? A my vám říkáme, nebude to ani trochu bolet; jen na chvíli odložte víru v to, co vás naučili a co očekáváte. Jen na malou chvíli. Nedotkne se to toho, co je vhodné a nedotkne se to vaší duše nevhodným způsobem… Pokud rozšíříte svou krabici, drazí, je to vaše svobodná volba. A tato svobodná volba se záměrem se potká… s vhodnou láskou.

.

Mnohokrát jsem vám řekl něco, co není moc vědecké; přinejmenším to tak nezní. A jde o tohle: prostor mezi jádrem a neutronovým oblakem atomu není vůbec prázdný. Je vyplněný láskou. To, co vědecky zkoumáte, se víc a víc přibližuje k hluboké duchovní pravdě všeho. A to že vy všichni jste stvořeni ze stejné látky. Ta hvězdná hmota je zde – jste to vy; a tak nemůžete oddělit to, co jste, od ničeho. To byla zpráva od Kryona. Zní to jako něco, co jste dnes mohli slyšet od vědců? Objev toho, co se nachází uvnitř struktury atomu, a jak to souvisí se vším ostatním, je objev vás samých.

.

Jsme na správném místě, kde můžu opět mluvit o magnetismu. Jméno, které mi dali a které jsem si dal sám, je magnetický mistr. Někteří se tomu smějí – jako by to byl nějaký magnetický anděl – co to asi znamená? To znamená, drazí, že celý důvod, proč jsem tady, má co dělat s magnetismem.

.

Před pár dny jsem předal zprávu o novém světle; a znovu jsem hovořil o magnetismu. A budu o něm hovořit i nyní. Chtěl bych vás vzít zpátky v čase. Když se můj partner konečně smířil s procesem, který zde vidíte, mohl jsem začít mluvit o těchto věcech. Inženýrský mozek, který stále má, je docela tvrdohlavý a nechce přijmout úplně všechno. Musí to přicházet po částech jako v puzzle, které pak on sám skládá dohromady. A pak zažívá velké Aha! A mezitím mu dáváme náznaky, aby to mohl udělat. To je jeho postup. Když se uvolnil a nechal tomu volný průběh, zpráva zněla takto: Tato planeta je připravena na významný posun vědomí. A začalo to přesně před dvaceti lety. Přišel jsem sem s doprovodem, se záměrem a cílem změnit magnetickou mřížku této Země. A to se stalo. Od roku 1989 do 2002 jsme vykonali hlavní změny. A řekli jsme vám, že od chvíle kdy jsme přišli, do chvíle, kdy odejdeme, posune se magnetický sever na jiné místo. A stalo se. Můžete si to sami překontrolovat, a už jsme o tom také mluvili. Teď jsme ještě vylepšili tuto informaci. Proč? Ezoterická informace a přece taková, kterou lze změřit, vidět a prokázat; proč?

.

A pak jsme začali poprvé komunikovat; a řekli jsme vám: Drazí, vaše magnetické pole je nezbytné pro vaši životní sílu a pro vaše vědomí. Bylo to vůbec poprvé, kdy to bylo na této planetě zmíněno. To bylo naše poselství před dvaceti lety.

.

Před několika lety udělal můj partner něco, co toužil udělat – mohl podniknout exkurzi na místo, kam inženýři moc rádi jezdí; byl pozván a přijat na prohlídku mezinárodního kosmického centra Mezinárodní vesmírné stanice v době, kdy se připravovali na vypuštění modulů. A na tom místě byla jedna z expozic, které si mohl prohlédnout – Výzkum života. A tam právě připravovali biologické experimenty, které měly probíhat na mezinárodní kosmické stanici, kde mohou změřit nejrůznější chování věcí na oběžné dráze. A tehdy můj partner něco řekl vědci, který vedl výzkum. Jen tak mimochodem se zeptal: Vzhledem k tomu, že při letu se nacházíte mimo hlavní dosah magnetického pole, existují nějaké experimenty, které by srovnávaly život, který se nachází v dosahu a mimo dosah magnetického pole?“ Ten vědec se na něj podíval a on ten pohled nikdy nezapomene – jako by říkal: Co? Děláte si legraci, že? Tohle neděláme, to není nutné.“ Vůbec se nenamáhal odpovědět – naprosto ho podcenil coby turistu. Ale před pár lety vědci přišli s odhalením. V tom odhalení jde o následující:

.

Lidské bytosti jsou usazeny v magnetickém poli Země od úplného počátku, po celou dobu evoluce. Magnetické pole je jejich součástí, je součástí jejich orgánů, jejich životní síly, a je nezbytné pro život!“

.

Všechny ty náklady na to, abyste se dostali na oběžnou dráhu… a tohle vám uniklo. Nyní to tedy víte. Nyní je to uznáváno a potvrzeno dokonce vědci, kteří plánují lety do vesmíru, a to do té míry, že říkají, že pokud lidé někdy v budoucnu podniknou velmi dlouhý let v kosmické lodi vaší výroby, budou muset napodobit magnetickou mřížku a vzít si ji s sebou; jinak nepřežijete. Chápete, co se děje? Nyní je potvrzeno spojenectví mezi vaším tělem a základním magnetismem. Dále je tady objev magnetického pole, které vás obklopuje – vaše srdce, vaše tělo. Ještě nepadla zmínka o Merkabě, ačkoli ta s tím vším souvisí.

.

Co kdybych vám řekl, drazí, že magnetismus je všechno? Je součást životní síly planety a v jeho tajemství se nacházejí všechna tajemství fyziky, o kterých se chcete dozvědět. Je to světlo s vědomím – a konečně bylo objeveno! Nyní panuje shoda v tom, že lidské vědomí a emoce skutečně mohou změnit faktory a vlastnosti v rámci samotného magnetického pole. Je tady počátek pochopení soudržnosti (koherence) mezi vaší životní silou a silou Země. Věda začíná objevovat pravdu o magnetismu; neboť je toho víc… Kdybyste mohli vidět, co je uvnitř magnetických polí kolem vás, zvířat, stromů a Země, viděli byste harmonické vzorce, které se začínají měnit.

.

Dnes diskutujeme o poli. Začal jsem o něm hovořit před osmi lety, a také o změnách v něm. Nikdo dosud nezmínil, nebo dokonce ani neobjevil, či dokonce neuvažoval o možnosti, že základní myšlenka a chování fyziky se mohlo za posledních třicet let ve skutečnosti mírně posunout. A důvod, proč jste po tom ani nepátrali, je ten, že jste nic takového nečekali! Koneckonců, fyzika je přece fyzika! Jakmile jsou jednou nastavena pravidla, tak se nikdy nemění, ne? Nebo snad ano? Bylo by možné, že samotná pravidla chování fyziky nejsou tak absolutní, jak se domníváte? Co když to pole samotné, které zkoumáte, se posouvá i v průběhu vašeho zkoumání? To je něco, co byste nečekali. Představte si experiment, kde byste se snažili stanovit něco absolutního, co je ale v neustálém pohybu; no to by bylo pěkně zmatené, že? Prostě s tou myšlenkou, že by se to vůbec mohlo hýbat, žádný vědec nepočítá. Ale objevili (vědci) něco jiného. A je to pro ně rána kterou ještě nezažili; astronomové zkoumali ve vesmíru vzdálené galaxie a jejich fyziku; a byli šokováni, když zjistili, že fyzika některých vzdálených galaxií je odlišná od té vaší. Takže jak to vysvětlíte, když „fyzika je fyzika“? Pokud jsou pravidla stejná po celém vesmíru, pak byste neměli spatřit žádné větší rozdíly mezi shluky hvězd… Pokud ovšem v nějaké hvězdokupě nedošlo ke změnám.

.

Drazí, vy měníte fyziku. Já a můj doprovod jsme reagovali na lidské bytosti, když jsme sem před osmadvaceti lety přišli a začali posouvat magnetismus planety tak, aby umožňoval nastavit vaše vědomí na mistrovství. Spojení mezi vědomím a magnetismem bylo nastavenotakže co se stane, když pohnete jedním z nich? Ten druhý získá taktéž povolení, schopnost se posunout. A změny, které začínáte vidět, jsou v poli – v té věci, kterou nazýváte pole, kde je všechno, se začíná posouvat do oblasti, kterou můj partner nazval „fyzika s postojem“. Začíná uspořádávat věci; samotné prvky, biologii, vědomí, a tlačit je do harmonie. Toto pole, o kterém mluvíme už čtyři roky, je to, kde žijete, jak myslíte, ovlivňuje to všechno, co děláte. Jak si organizujete své životy, své země, své obchodní záležitosti, svou politiku; neboť to pole, je to, jak myslíte. Říká se tomu lidská povaha či také lidská přirozenost. A pole samotné začíná tlačit věci k větší harmonii. Vidíte, drazí, jak tento posun může změnit planetu během toho velkého posunu od roku 2012? Aby byl přiměřený, tedy aby byl přijatelný a ucelený (koherentní) s tím, co jsme říkali, že přichází, pokud jde mír na Zemi.

.

Když myslíte jinak a posouváte se k harmoničtějšímu myšlení, pak přijdete s odlišnými nápady a plány, tak hlubokými, že by vám dříve vůbec nepřišly na mysl. To všechno díky magnetismu; a jeho vlivu na vás, a vašemu vlivu na něj. Na magnetismu je toho mnohem víc, než tušíte… a já vám říkám, že to objevíte. Hledáte kousky a části atomové struktury, a magnetismus tam sedí a křičí na vás Podívej se na mě! Vidíš mě?!“ A vy ho nevidíte. Používáte obrovské magnety, abyste nasměrovali protony, aby narazily do sebe. Drazí, promiňte, ale používáte zlato, abyste objevili cín. Už jsem to řekl dříve – chcete vědět, jak zacházet s fyzikou? Používejte magnetickou polaritu. Žádám vás – začněte experimentovat s magnetismem způsobem, který jste dosud nepoužili a neuvažovali o něm.

.

Chtěl bych teď vaši pozornost obrátit k jednomu muži; vydejte se se mnou zpátky v čase do laboratoře muže jménem Tesla. Podívejte se na strop jeho dílny: od čeho jsou všechny ty škrábance? Co to neustále naráželo do všech těch regálů a do stropu? On si hrál s magnetismem. Ale neměl žádné počítače, neměl ta vylepšení, tu vytříbenost, kterou máte nyní. Chci, abyste o tom přemýšleli – každý z vás, kdo to poslouchá a bere to vážně:

.

Magnetické pole a pravé úhly, drazí, magnetické toroidy v koherenci a zarovnané do pravých úhlů, to není magnetismus, jak ho znáte dnes. Vytvořte magnetickou plazmu, přimějte ji ohnout se tam, kde to chcete; zmagnetizujte plyn césia, abyste mohli kontrolovat jeho tvar. Vytvořte správné toroidy a pak je nechte, ať pracují naproti sobě a spatřete to kouzlo – nikdo to neviděl, kromě Tesly. A když s tím začnete, a objevíte to, vzpomeňte si na den, kdy jsem tady s vámi seděl a říkal vám o tom, že to bude fungovat. Jste na hranici velké fyziky, na pokraji objevu většího než všechny ostatní – ohledně té velké kulaté věci, který vám mohl dát on. To mi nepřinese popularitu u těch, kteří vedou myšlení, které se točí v kruhu.

.

Přichází to. Pole se mění; a začíná sbližovat lidskou povahu a vědomí se svobodnou volbousměrem k harmoničtější realitě, harmoničtější, než byste od lidské přirozenosti očekávali. A to všechno vám říkáme po celé ty roky; co se tady odehrává a proč se to odehrává. A objevy se blíží; takové, které změní všechno.

.

Kryone, proč ne hned? Kde jsou? Jsme připraveni.“ Ne, nejste. Už jste blízko, ale ještě ne úplně tam. Neboť až vám ukážeme ty změny ve fyzice, musíte být na takové úrovni, abyste je už nikdy nepoužili ke zbrojení. Rozumíte tomu? Už jste skoro tam – možná ještě jedna generace nebo i dříve. Všimli jste si, že jiné objevy, o které jste žádali – týkající se biologie, prodloužení života, pochopení měření telomerů – všechny ty záhady se začínají objevovat? Jsou připravené připojit se k tomu velkému (objevu), který brzy přijde; ale ne zde (v CERNu – pozn.překl.). (Kryon se usmívá.)

 

Sedíte na správném místě, drazí. Dnes jsem vám předával zprávy, které některé z vás velmi pobaví; tak je nechme chvíli se smát. Až se to stane, uvědomíte si ten dopad, jaký to bude mít na všechno, co jste a co děláte. Neboť všechno, co se děje, drazí, s vaším svolením, je laskavé. To protože jste překročili ten mezník, posun. O tom zpíváte ve svých šišinkových tónech, když se shromažďujete ezoterickým způsobem a začínáte tak propojovat vědu se spiritualitou. TO je pravda; protože nemůžete rozdělit to, co Bůh stvořil, do dvou vrstev, které studujete.

.

Mistr fyzik je Stvořitel vesmíru a mistr fyziky je božský; stejně jako to, co máte v sobě, přesně jako každičký atom v tomto vesmíru. Všechno dohromady vetkané do vzoru, který vám zpívá světlo (světlo nese také svůj zvuk, tón – pozn.překl.). Čekajíce na to, až to bude objeveno.

..

To je pro dnešek vše. Přemýšlejte o těchto věcech; některým se to zdá velmi zábavné; jiní v tom spatřují hloubku a pravdu. A možná je ještě někdo další, kdo to bere vážně – neboť Tesla je zpátky…

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „Kryon channelling – Ženeva 2 – “ MP3 – 25:52

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět