5-2017 Kryon

Kryon v Ženevě – 4

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Ženevě – v CERNu, Švýcarsko, 16. května 2017.

Zdravím drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Tato místnost se skutečně rozehřála – během dnů plných channelingů, informací, odhalení… je naplněna vhodnou energií; a ta energie je jemná, zve k introspekci, uvědomění si a svolení… Je to něco, co vám dává svolení přemýšlet mimo bublinu či krabici reality, kterou tak dobře znáte. A krása spočívá v tom, že nic, co dnes objevíte, nic z toho vás nezmění nepatřičným způsobem. Všechno, co se naučíte, co je rozsáhlé, vytvoří více laskavosti ve vašem životě. Není tady naprosto nic, co by vám uškodilo nebo vás změnilo způsobem, který si nepřejete. Namísto toho je tu jen krása. Je tady vědomí projevené v této místnosti, které ve vás vyvolává údiv: „Skutečně jste větší? Je Bůh větší, než vám říkali? Je vaše historie větší, vaše lidská rodová linie větší? Skutečně máte Akášický záznam, který je daleko větší, než jste si kdy pomysleli? Je možné, že vaše Akáša sahá zpět 50 000 let? A pokud ano, co v ní je?“ Něco, co možná dnes vystupuje do popředí, aby potvrdilo, čím jste. A to, kým opravdu jste, o to tady jde. Duše, která je velmi stará, spoustu toho zažila, ale až do této chvíle to všechno bylo skryto za závojem pochopení. A ten závoj začíná slábnout, ztenčuje se a dovoluje tak určitým věcem prostoupit skrze něj k vám, aby vás posílily.

.

Co vám říkali? Co vám říkali o tom, kdo jste? Drazí, chci, abyste přemýšleli o rozdílu mezi tím, co vám říkali a skutečností, jak to cítíte. Někdy máte pocit zrady, když objevíte něco velkolepého a přitom vám říkali něco úplně jiného. Znovu to zopakuji: Možná, že ti, kteří vám předali vaši současnou realitu, už zemřeli. Možná už nejsou na této Zemi, ale utvářeli váš život, formovali vaši duchovní část nebo vaši neduchovní část. Dávali vám ty nejlepší informace, které měli. Náhle však objevíte, že je toho víc; a je to skutečné, a tolik se to odlišuje od toho, co vám říkali. Chci vám právě teď říct, že nyní jsou na místě, kde vědí to, co víte vy. Kdybych mohl namalovat obraz, byla by na něm jejich ruka, jak se k vám natahují a říkají: „Najdi zbytek, najdi zbytek, najdi zbytek toho příběhu! Není žádná zrada v nalezení pravdy. Žádná zrada.

.

Někteří řeknou: „Mám tolik otázek, je to tak jiné, příliš mnoho informací… Co mám dělat, jak si to mám přetřídit? Co mám udělat nejdřív?“ Někteří z vás jsou pyšní na své moderní a vysoké smýšlení, jak jsou inteligentní. Máte intelekt, který možná přesahuje ostatní, a ten intelekt vás přivedl na místo, kde uvažujete o pokročilých věcech, a děláte to dobře. A já vás požádám, ať aspoň na chvíli přestanete uvažovat a začnete cítit

.

Když jste byli děti, bylo toho tolik neznámého. Některé věci vás děsily, nevěděli jste, jak fungují; ale vaše matka a otec to věděli. Dokážete si vybavit tu dávnou minulost? Jak vás máma nebo táta vzali za ruku, vyšli jste z domu a vzali vás někam, kde to bylo jiné? A byly tam zvuky a vůně a pravidla chování a lidé, všechno tak jiné – a vy jste se báli, protože jste tomu nerozuměli. Ale pokud vás táta nebo máma drželi za ruku, bylo to v pořádku; neboť oni tam byli proto, aby vás provedli tím neznámým. Pamatujete si ten pocit? Na jedné straně jste vystrašení, na druhé jste v klidu. Máma a táta jsou tady, občas jste se schovávali za ně (Kryon se směje) a vylezli jste, až když jste cítili, že je všechno v pořádku. Všechny děti to dělají. Je to ta doba, kdy se učí realitě, která přesahuje jejich chápání.

.

A ta metafora je jasná. Chceme vám ukázat to, o co vás teď žádáme. Nesnažte se to vyřešit, drazí, vezměte jen za ruku Ducha, který dlí uvnitř vás – tak úplně, že to musíte cítit; nemusíte si domýšlet, nemusíte analyzovat: Co to může být? Co se děje? Co se může stát? Všechny ty věci na tom seznamu, který jste sestavili. Místo toho den po dni to prociťujte, dovolte intuici, aby se projevila, a ne to, co jste si vytvořili už předem ve svém „vysokém“ myšlení.

.

To je pozvání – aby to bylo jasné, „vyšší“ myšlení se začne posouvat a měnit s tím, jak je nová realita zřejmá. A pak se z vyššího myšlení stane intuice a to všechno je vhodné; a nyní je to ještě pravdivější než kdy předtím. To je nové paradigma. Aniž byste věděli, co se stane zítra, věřte, že vše je laskavé a na cestě, která je známá na určité úrovni v síti času. Vězte, že Bůh vás zná, vede vás a je uvnitř vás; že Bůh je všude – i uvnitř vás. Že když vyjdete v noci ven a vzhlížíte ke hvězdám, díváte se na sebe – na tu část vás, ze které jste vzešli. Drazí, vaše rodová linie pochází ODTUD A Z HVĚZD. Z mnoha – ne jen z jedné planety kolem jedné hvězdy. Jste z této galaxie – vy všichni. Způsobem, který by vás šokoval, kdybyste znali pravdu. Pozorovali jste vesmír v jeho tvůrčích etapách; byli jste tady – jste tu déle než samotný čas. Jste věční v obou směrech, což je pro některé z vás nepředstavitelné– vy přece vždycky musíte mít nějaký začátek, viďte? A co kdybych vám řekl, že to je v kruhu? Není žádný začátek. Není ani žádný konecProstě jen vše JE. A v tom spočívá krása toho, kým jste.

.

Přemýšlejte o tomto: vaše duše je něco, co právě objevujete v tomto novém věku. A nic z toho nezastaví krásu ani slávu Boha. Může to pouze zesílit tvořivou sílu. Začínáte objevovat pravdu o laskavosti a kráse Boha, kterého máte uvnitř. Toho Boha, který nedělá ty praktické věci jako trestání, Boha, kterému je jedno, co máte na sobě; ale záleží mu jedině na lásce, kterou mu oplácíte. Můžete tedy chytnout za ruku rodiče, kterým jste vy sami; a procházet životem beze strachu? Dokážete to udělat? Jaké starosti jste si dnes přinesli do této místnosti? Co vás znepokojuje ohledně zítřka? Můžete vzít za ruku ten kousek Stvořitele ve vás a cítit v sobě klid? Uvolnit se tak, že se zhluboka nadechnete a řeknete si: Všechno je v pořádku? Lidé musí přežít – a součástí toho je přesvědčení, že musí vědět, co jim přinese budoucnost.

.

Co kdybych vám řekl, že můžete mít obojí, a beze strachu? Můžete vědět, co bude v budoucnu - laskavý výsledek a řešení, neboť vy jste částí toho všeho. Způsobem, který je velkolepější, než si umíte představit – nemusíte tlačit, aby se věci staly. Někdo tady to potřebuje vědět. Můžete se uvolnit ohledně věcí, které se stanou v nejbližší budoucnosti. Pět z vás tady to potřebovalo slyšet právě teď. Drazí, vy budete žít déle. Ovšem pouze pokud to dokážete odhodit a odevzdat to tam, kam to patří – do rukou Božích. Vzpomínáte si, jaké to bylo, když jste byli dětmi? Nedělali jste si žádné starosti s tím, co bude zítra. Máte na to nárok i teď – neboť právě o tom je vztah mezi vámi a Stvořitelem.

Vrátím se. A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „Kryon channelling – Ženeva 4 – “ MP3 – 14:16

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět