5-2017 Kryon

Nové světlo

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Tel Avivu, Izrael, 14. května 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Tel Avivu, Izrael.


.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

.Je zde energie, které se můžete dotknout a cítit ji – je zde podle plánu. Staré duše přišly na konci dne, ke konci učení, a začínají přemýšlet o tom, co bylo řečeno [odvolává se na seminář, který proběhl během dne]. Spojeni v písni, v lásce, jsou zde bohyně, je zde laskavost, harmonie a děje se tak často, když se setkají staré duše s dalšími podobně smýšlejícími. Doprovod, o kterém jsem mluvil dříve, se změnil. Mění se s vámi a s přístupem, pochopením a moudrostí, kterou jste zde nabyli. Chci vám předat channeling o něčem, čemu se říká nové světlo a tento channeling vyplývá z toho všeho, o čem dnes mluvil můj partner.

.

Moji drazí, všechno, co vám říkám, jsou dobré zprávy. Chci, abyste pochopili důvod tohoto channelingu. A tím je to, že je zde něco, co je třeba sdělit v tomto bodě v čase, který je jiný než jakýkoli jiný. Mluvili jsme o tom dříve, ale toto poselství je jiné a já sedím na místě, které to potřebuje slyšet, aby srdce začala relaxovat a poznala, že opravdu existuje nějaký plán.

.

Nové světlo. Co to je? Světlo je metafora a fráze „světlo a tma“ jsou metafory pro různé druhy vědomí na planetě. Lidem to nemusím vysvětlovat. V průběhu času jste spatřili to nejtemnější z tmy a viděli jste to nejsvětlejší ze světla. Moji drazí, když přemýšlíte o tom, co je nádherné a podobné Bohu, a když přemýšlíte o nevinnosti dítěte, vaše srdce se prosvětluje. Je to nádherné světlo! Vysoké vědomí laskavosti, nádhery a harmonie je tím světlem, o kterém mluvíme, a tma je jeho protikladem. Co se stane v tmavé místnosti, když zapálíte svíčku? Tma zmizí. Proto světlo vždy vítězí nad tmoupokud je ho dostatek– pokud je ho dostatek.

.

Tma je nízké vědomí – otroctví, smrt, zabíjení a další postoje, které nemají laskavost nebo pochopení pro cennost života. Tma je v těch, kteří ještě nezačali rozumět základním elementům lásky. Vy jste to všechno viděli, moji drazí, a lidstvo ví, co je tma a světlo.

.

Před lety se tato planeta začala připravovat na posun. Moji drazí, máte svobodnou volbu, ale když se v 80. letech začala vynořovat jedna divoká karta a jedna z vašich významných vlád přestala existovat, lidstvo zahnulo za roh. Tehdy jste začali ten posun a tehdy jste vyřadili to, co se mohlo stát Armagedonem. Kdyby nebylo této divoké karty [pád Sovětského svazu], vaše historie dnes mohla být velmi jiná, proto se tehdy začala planeta posouvat.

.

Chci vám připomenout to, co se stalo skoro ve stejnou dobu. Před 28 lety jsem přišel ke svému partnerovi a první zprávy, které jsem mu předal, si stále můžete přečíst v první komunikaci [Kryonova Kniha jedna]. Řekl jsem mu, že žádný Armagedon nenastane. V těch letech to směřovalo proti běžnému proroctví a pro mnohé bylo těžké tomu věřit. Ale přesně to se stalo. Potom jsem začal mluvit o magnetické službě. Mnozí se vždy ptají: „Proč je Kryon z magnetické služby?“ Protože jsem s sebou přivedl to, čemu říkám skupina mřížky. Je to metafora, a je to lineární představa, abyste tomu porozuměli. Jde o „skupinu“, která doslova fyzicky posunula magnetickou mřížku planety. V channelingu jsme vám řekli, že magnetický sever se posunul – to, co jste četli na kompase, se posunulo – protože magnetismus planety se musel přenastavit pro vytvoření hmoty, která by upravila pole nového vědomí. Před 21lety nikdo neviděl spojení mezi hmotou a vědomím, a ti, kteří ten channeling slyšeli, si z něj dělali legraci. Nechápali to. Dnes existuje kompletní studie hmoty měnící se s vědomím a vědomí měnícího se s hmotou. Není to jen spojení, ale partnerství, kde jedno ovlivňuje druhé.

.

Už dříve jsme vám řekli, že „pocházíte z hvězdného materiálu.“ Všechno co jste, je součástí všeho, co je, takže nejste izolované bytosti, které kráčejí po Zemi zcela a naprosto od ní oddělení. Naopak, jste součástí chemie Země, fyziky vesmíru, a vaše planeta má zvláštní atributy, které jsou jen pro vás. Jste součástí ohromného plánovaného systému.

.

Magnetická mřížka se musela fyzicky posunout kvůli posunu ve vědomí, které jste měli vytvořit. Stalo se tak. V roce 2002 mřížková skupina odešla a zformoval se nový doprovod. Od doby, kdy dokážete měřit magnetickou mřížku za pomoci kompasu, můžete toto vše potvrdit. Vraťte se zpět a prověřte to. Posunula se mřížka nebo ne? Samozřejmě, že ano – možná rychleji než to kdo očekával. To vysvětluje věci, které si lidé dodnes neuvědomují.

.

Pamatujete si na dobu, kdy se kytovci [velryby] sami pravidelně vyplavovali na pláže po celé planetě? Stovky z nich i s celou rodinou byli zdánlivě vyplaveni na pláž bez zřejmého důvodu. Lidé s dobrým úmyslem se často sešli a s velkým úsilím tahali tato obří stvoření zpět do moře, jen aby viděli, jak tyto velryby plují v kruhu, vyberou si místo a míří rovnou zpátky na pláž! To protože velryby určují směr podle magnetismu – s pomocí jakéhosi zabudovaného kompasu ve svém mozku. Mřížka se posunula tak moc, že některé z migračních tras, které velryby používaly po desetiletí, se v jejich hlavách tak změnily, že je posílaly na pláže místo toho, aby je bezpečně vedly podél pobřeží, skoro jako GPS systém, který udával spatný směr.

.

Všimli jste si, že tato celá epizoda na břeh se vyplavujících velryb před časem skončila? Dnes už to nedělají tak často, protože mají migrační trasy přenastavené na nový magnetismus. Magnetický posun skončil a celá generace velryb se znovu naučila stezky s novým směřováním. Říkám vám to proto, abych vám ukázal, že to o čem mluvím, je důvěryhodné.

.

Ten posun se uskutečnil kvůli vám, moji drazí. Fyzika planety se musela posunout, aby začalo nové vědomí. Mluvili jsme o poli, a můj partner o tom mluvil dnes. Je to začátek vzestupu. Toto pole je fyzika, která propojuje harmonické energie, a jedna z nich je atributem vysokého vědomí. Možná jste viděli fyzikální vysvětlení a zobrazení pole v minulosti, ale já jsem vám řekl, že jste spojeni s celou touto fyzikou. To znamená, že tato fyzika se stane vaším spojencem mnohem silněji než kdy dříve. Jsou to dvě věci, ale je toho vlastně víc.

.

Pokud jde o posvátné věci, některé začínají být patrnější. Lidé po celém světě začínají daleko víc přijímat nové myšlenky, týkající se toho, kdo jsou, a zbavují se starých paradigmat, které je učili. Děje se to po celé planetě.

.

Moji drazí, tyto věci neuvidíte ve zprávách, protože se o nich nikde nemluví. Tento pomalý růst v přijímání a posunu paradigmatu představuje ne-událost, není to typická zaznamenání hodná zpráva dramatu a smrti. Sociologové si toho nakonec všimnou a zaznamenají to, stejně tak jako historie. Toto jsou věci, které se, pokud se týká lidí, pomalu mění.

.

Sedím v divadle v Izraeli se starými dušemi, které si přišly poslechnout tyto informace, vědí, kdo jsou, a věří ezoterickému učení, které říká: „Bůh je v nitru každého člověka.“. Je to jakýsi duchovní axiom, který říká, že nauka o chování je uvnitř, proroci současnosti a minulosti jsou uvnitř a že všechny informace o návratu velkých proroků se již uskutečnily! Moji drazí, všichni jsou v mřížce, a jsou součástí nového vědomí.

.

Už jste si to spojili dohromady? Návrat vašeho vlastního proroka je v poli! Co s tím? Nevrací se do nějakého prázdného křesla, ale je přítomen ve fyzice „pole“. Oč je to lepší způsob pomoci celému lidstvu, nejen jedné jeho části. To je myšlení s dalekým dosahem, že? To vše je součástí posunu, návrat. Je toho víc.

.

Nové světlo.

Metafora nového světla. Tento termín odkazuje na světlo, které zde nikdy dřív nebylo. Dovolte nám vysvětlit toto: Dnes je světlo mnohem silnější, než bylo kdy dřív. Dnes, jestliže zapálíte zápalku v temné místnosti, zápalka ví, kdo jste, staré duše, a stane se ohromným světlem. Vyplní celý prostor. Dřív, ve starší energii, to byla jedna malinká zápalka v obrovské, temné místnosti, kde si toho nikdo nevšiml. Mnozí z vás prošli tímto posunem. Světlo a tma v minulosti nebyly rovnocenné. Opravdu, na této planetě vládla temnota. Této skupině to nemusím vysvětlovat, že?

.

Vy jste si tím razili cestu, a teď je tady nové světlo. Vy tomu ještě nevěříte, ještě jste to nezakusili, ale začíná se to objevovat. Světlo je dnes mnohem silnější než kdy dřív. Jestliže budete pokračovat po této stezce, světlo zvítězí. Ale vaše potíž je v tom, že mnozí tomu nevěří, protože po celé generace byla situace stále stejná. Dovolíte minulosti, aby předurčovala budoucnost?

.

Zde je další atributSvětlo začíná ukazovat cestu. Když škrtnete zápalkou, jednoduše vytvoříte trochu světla tam, kde jste, ale když rozsvítíte reflektor nebo maják, ozáří vše kolem vás. Můžete vidět, kam jdete, protože máte nové světlo. Je to opravdu velice nové. „Co to znamená v běžném jazyce, Kryone?“ Znamená to, že vaše intuice je dnes lepší než kdy dřív. Vaše intuice je to, co vám dovoluje kráčet kupředu v tom, o čem si myslíte, že je tma.Vy se stále ptáte: „Je to správně, je to špatně? Je to dobré, je to špatné? Je to pro mě nebo ne?“ Představte si intuici, která osvětluje cestu, takže už nejsou žádné otázky! Kolik z vás to poslední dobou vyzkoušelo? Vyzkoušeli jste poslední dobou svou intuici?

.

Podívejme se na další atributSvětlo pomáhá rozvoji lidského vědomí. Metaforicky toto nové světlo odhaluje věci, které jste nikdy dřív nespatřili. Kdybyste měli jen jednu zápalku, chodili byste kolem a padali přes věci a zakopávali. Avšak kdybyste měli jasné světlo, viděli byste věci, které bývaly ve tmě a pohybovali byste se rychle a s jistotou. Budete mít nové myšlenky, které nebyly nikdy vyzkoušené. Budou existovat procesy, o kterých nikdy nikdo nepřemýšlel. Budou se dít věci, které jsou zcela nové, a vy se na ně budete dívat a říkat: „Proč o tom nepřemýšlel už někdo jiný dřív?“

.

Dnes budou fungovat věci, které nefungovaly nikdy dřív, protože světlo je odhalí. Přijde nové myšlení, nové nápady, nové způsoby, jak dělat funkčními věci, které nikdy nefungovaly. To je skutečný rozdíl – vnímavost k věcem, které nebyly realizovatelné ve staré energii. To dělá vystavení se pravdě a realitě.

.

Magnetická mřížka a pole se budou tlačit k sobě, aby vytvořili harmonii mezi lidskými bytostmi, ale vy jste těmi, kdo drží zápalku, staré duše. Dovolíte té zápalce, aby se stala majákem, nebo budete zakopávat o stará paradigmata historie – matné světlo, které jste nechtěli nikdy použít, protože vám neukazovalo nic nového?

.

Jste připraveni na nové informace? Je zde něco, co jsem předtím nezmínil. Když to uslyšíte, možná řeknete: „Kryone, v tomto nemůžeš mít pravdu.“Nové světlo vytváří víc sebe sama. Přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o sobě jako o reflektoru, a najednou budete mít dvě světla! Neřekl jsem, že to přichází z jiného člověka, že ne? Světlo tvoří světlo. Může víc vidět, a najednou místnost, ve které jste, je světlejší než cokoliv, co byste mohli udělat vy sami. Mohli byste říci, že ho přinesl nějaký anděl? Jak může světlo tvořit samo sebe? Jak se může vysoké vědomí množit? Je to díky nové fyzice. Moji drazí, chci, abyste to pochopili. Věděli jsme, že to přichází a proto vidíte to, co vidíte. Světlo může vytvořit víc sebe, když lidé, kteří je tvoří, vědí o „Bohu uvnitř“.

.

Viděli jste někdy nějakého člověka, který se tak smál, že se začali smát všichni kolem něj? Brzy se směje celá místnost. Jak to přesně funguje? Možná je to tím, že se smích násobí skrze radostnou energii? Přemýšlejte o tom. Člověk, který se smál první, potom může opustit místnost a všichni ostatní se budou dál smát. Bylo to sdílenou energii, nebo to byla energie, která vytvořila víc sebe? Světlo se může nyní násobit, protože je neseno těmi, kteří si uvědomují svůj velký posun i co to přináší planetě.

.

Předám vám závěrečné, číslo pět.

Světlo umožňuje, aby vás ostatní viděli! Nemůžete se nikam schovat. Jestliže jste vyrovnaná lidská bytost s dostatkem lásky ve svém srdci, nemůžete to skrýt. Nejprve se budou ostatní ptát: „Vidím, že jsi jiný. Nejsi takový, jaký jsi býval. Jsi trochu uvolněnější než dřív. Co se stalo?“ Lidé se budou zajímat o to, kdo jste nebo co jste dělali, abyste ve svém životě vytvořili novou rovnováhu. Co odpovíte? Je to snadné. Řekněte pravdu: Cítím se jinak, mám nový vztah ke Stvořiteli a k tomu, kdo jsem. Není to náboženství; je to osobní uvědomění si toho, kdo jsem. Bůh je větší než jsem si myslel. Cítím se tak mírumilovně, cítím lásku mistrů, kteří přišli dolů a jsou zde ve mně. Už si nedělám starosti a nejsem plný úzkosti. Učím se řešit problémy, které jsem nikdy dřív neřešil.“

.

Jestliže to řeknete příteli nebo sousedovi v této nové energii, nezačnou utíkat opačným směrem.Kdybyste jim řekli: „Ále, mám nové náboženství nebo nového proroka,“ pak by určitě utekli. Je to proto, že to, co máte, je osobní a není to systém. Není nic, k čemu se připojit a nejsou žádná pravidla – pouze nový a nádherný vnitřní kompas.

.

Světlo vítězí, a proto říkáme to, co říkáme, zde v Izraeli. V této zemi, v tomto státě, tak malém s tolika kulturami a jazyky, spatříte posun v situacích, u kterých jste to nečekali. Někteří přijdou s myšlenkami, jaké jste nikdy dřív neslyšeli. Na obou stranách se objeví přístupy, které budou mnohem odlišnější než ty dřívější. Cestou si uvědomíte: „Odkud to přišlo? Proč jsme to neměli dřív? Proč v minulosti nebyl nikdo tak moudrý, aby si to dokázal představit? Proč je znovu-přijetí tak odlišné pro věci, které byly dříve odmítané? Až se to stane, budete vědět, že mám pravdu, protože jsem to viděl dřív v jiných situacích, které byly stejně tak obtížné. S vyšším vědomím přichází větší světlo a toto nové světlo vám slouží dokonce i teď na samém počátku.

.

Teď mi dovolte vám sdělit, co je katalyzátorem – jste to vy! Věříte tomu nebo ne? „Kryone, chci tomu věřit. Chci tomu věřit.“ Dobře! Tak proč to neukážete? Mnozí z vás se chystají odsud odejít stejní, ale jiní chtějí mít jasnější světlo. V tom je ten problém. Jak moc vám vyhovuje současný stav a představa, že se to nikdy nezmění?

.

To je Kryonovo poselství. Bude toho víc, ale pro tuto chvíli, moji drazí – nebojte se Boží lásky. Jste starobylá kultura, která planetě odhalila jediného Boha. Teď ukažte, co tento jediný Bůh může udělat v této nové energii! Staré duše na celé planetě toto poslouchají. Stejné poselství je i pro ně. Říkám jim – proto jste tady. Proto jste tady. Viděl jsem to už dřív. Kolektivně řídíte rychlost tohoto posunu. Velmi málo z vás může způsobit velikou změnu už tím, co děláte osobně se sebou právě teď.

.

Jaké je to nádherné poselství! Necítíte to, jako by to přišlo od jediného Boha? Se vším, co víte, a se vším, co vám říká vaše rodová linie, prociťte to! Právě teď Bůh ozařuje lidstvo světlem, které tady nikdy dřív nebylo, protože jste připraveni a zasloužíte si jít kupředu do míru.

Přemýšlejte o tom.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - New Light

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět