5-2018 Kryon

Kryon ve Florencii – 1

Tento živý channeling byl přijat ve Florencii, Itálie, 5. května 2018

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Možná, že někteří z vás ještě neviděli, že by se lidská bytost dokázala tak rychle přepnout téměř do jiné dimenze, ale tak to je. Odpověď zní, že BŮH JE UVNITŘ, Bůh je uvnitř. Každý Mistr, který kdy chodil po této planetě, to říkal. I ten, který byl oslavován v tomto městě, to také říkal: „Vy všichni jste syny Božími.“ Je zde vztah, kterému pravděpodobně nerozumíte… všichni si zasloužíte zde být. Není žádná náhoda, že jste zde.

.

Je mnoho věcí, o kterých bych vám chtěl povědět, protože vím, kdo tu je. Drazí, říkám to s takovou láskou… Je to jako když rozpoznáte člena své rodiny – vím, kdo tu je. Já jsem z druhé strany závoje, hovořím skrze lidskou bytost. Uvědomujete si, že veškerá písma byla napsána právě tímto způsobem? Když je člověk požehnán láskou z druhé strany závoje, začne psát, je hluboce napojen. Proto jsou některé posvátné spisy jako poezie a jsou tak překrásné. Dalo by se říci, že byly channelovány… to je Bůh uvnitř. Pokud jste to ještě neslyšeli, tak tohle je skutečný příběh Stvoření, jste kouskem Tvořivého Zdroje a to je důvod, proč říkáme, že máte svobodnou volbu. Od nejstarších systémů máte takzvané vysvětlení DUALITY skrze vaše vědomí a přemýšlíte o místech nahoře i dole a to je vaše svobodná volba.

.

Drazí, důvodem proč jsem zde, důvodem pro poselství od Kryona je to, že se vědomí na této planetě posouvá. Pokud by to vaši praprarodiče mohli nyní vidět, tak by vám řekli, jak je to nyní odlišné. Pokud se zeptáte sebe sama, co vlastně svět chce – svět a nejen někteří lidé – pak bude silně převládající odpovědíMÍR – aby už nenastala ani jediná válka. Byla doba na této planetě, kdy ta odpověď byla velmi odlišná. Fakt je, že po většinu vaší historie byla velmi odlišná, ale ne nyní. A to je důvodem, proč s vámi hovoříme o věcech, o kterých s vámi mluvíme teď, v poselství pro Italy.

.

Chci, abyste použili zdravý selský rozum. U většiny věcí na planetě se zdá, že se dějí náhodně, ale ne tady. Máte tu více než obvyklý podíl krásných věcí, umění, vědy, medicíny, astronomie, sochařství – a to vše na jednom místě. Itálie je hlavním městem designu světa. Připadá vám to jako náhoda?

.

Drazí bylo zde spousta kultur, které měly jiskru velkoleposti, většinou trvající jen určité časové období. A těch asi 200 let nazývají šťastnými momenty nebo nádhernými dny, ale v Itálii to nikdy neskončilo. Co je tím důvodem, to vám teď vysvětlím. Věříte v reinkarnaci? Řekl bych, že většina vás v sále věří, přišli jste kvůli ezoterickým myšlenkám. Věděli jste, že téměř půlka Země věří tak jako vy? Věděli jste, že původní duchovní systémy planety obsahují víru v reinkarnaci a to bylo intuitivní. Po stovky let, než Mistr lásky kráčel po planetě, hlavní učení bylo o reinkarnaci. Říkám vám to, abyste věděli, že to není nové ani jen pro tzv. New Age či ezotericky smýšlející bytosti dneška. Celé kultury, milióny, milióny lidí tomu věří. Je možné, že jste žili již dříve? Systém to před vámi ukrýval, drazí, abyste se zajímali jen a jen o jeden život. Dnes vám předám ještě jeden channeling a až to udělám, tak vám povím, co se stane, až odsud odejdete.

.

Nyní chci však hovořit o Italské Akáše. Co to je? Akáša jsou energie zkušeností z předchozích životů. Co nesete uvnitř sebe – z předchozího života a co je tak jiné než tomu je u zbytku planety? Já vám povím, co máte vy Italové. Pokud jste Italy dnes, tak je vysoká pravděpodobnost, že jste jimi byli i dříve, a před tím, a ještě předtím… Můj partner dnes hovořil o kruhu času. Kráčíte dokola v tomto kruhu a to zesiluje vše, co jste kdy vykonali v minulosti. A v případě Země – války zesilovaly. Stávaly se většími a ještě hroznějšími. Ale v této zemi mají nejvyšší potenciál věci jako je kreativita, krása, design, jídlo, astronomie, fyzika. Kreativita má spoustu podob. Jsou zde i tací, co se podívají na Itálii a ptají se, jak je to možné. Že tak moc bylo dáno tak malé zemi? Odpověď je ve vaší Akáše.

.

Poslouchejte, je zde systém. Ne všechny kultury to mají, někteří to mají z jiných důvodů, ale ne všechny to opakují stále dokola. Takže je to do vás zabudované, není to tak? Máte zabudovaný systém, který Italové opakují ve stejných oblastech. Rodiny se rozrůstají ve větší rodiny. Vyjasněme si to – není to vždy stejné s ostatními kulturami. Takže systém je to, že to pořád opakujete a zlepšujete to. Proč lidé navštěvují Itálii? Aby viděli centrum veškeré krásy. Můžete říct, že je to ve vašich žilách – a to opravdu je! Je to část vašeho systému uvnitř DNA a vy to víte, cítíte to. Proč by to tak bylo?

.

Než se posuneme dál, rád bych vám řekl o posunu. Posun byl proroctvím předků, není to něco, co byste slyšeli jen od Kryona. Tisíce let zpět ti, kteří studovali hvězdy, hovořili o kolébání Země, o precesi rovnodennosti.

.

Byli šamani, kteří sledovali vědomí a rozhodnutí, která planeta učinila dříve. A také šamani, kteří předpověděli, že nastane válka tak velká, že vše skončí a skončí i lidstvo. Něco z toho je ve vašich záznamech, hovoří jen o konci času. Že nebude žádný posun, ale pouze konec. Někdo to nazval Armagedon. Pokud by válka byla tak hrozná, tak se prostě sami zničíte. Řekli jsme to již dříve, že jste k tomu měli dobře našlápnuto. Ale na konci 80. let se věci změnily. Kolik vás si uvědomilo, že Kryon přicestoval na konci 80. let? Já jsem posel posunu! Z lásky k lidstvu vám chci ukázat velké pravdy, které nesete ve svých srdcích. Starověcí předci předpověděli, že pokud překročíte rok 2012, tak se začnou věci měnit. Spousta jasnovidců však předpovídala, že v  těchto letech nastane konec.

.

Byl jsem nedávno s jinou kulturou a řekl jsem jim, že došlo k multidimenzionálnímu posunu. I oni měli ve své Akáše určité věci pro planetu. Povím vám totéžminulost nediktuje budoucnost. Tento kruh času, o kterém mluví můj partner a o kterém mluví vědci, tento multidimenzionální čas se posunul a všichni jste na nové cestě. Starý kruh, v němž byly války, již neexistuje a je zde nová kniha nazvaná vaše historie. To, co se stalo v Evropě znovu a znovu a znovu, je historie a nestane se, že byste z toho kruhu vytáhli nějakou chybu a vložili jste ji do budoucnosti se slovyTohle jsme vždycky dělali.

.

Jakou roli v tom hrajete? Jste specialisté na Akášu. Její systém byl již vidět ve vašem umění. A v čem dalším budete specialisty? Dovolte, ať vám dám náznak – úžasné umění a úžasná hudba mají něco společného a to je soucit, soucit. Italové byli soucitní po tisíce let. Dokonce předtím, než vůbec existovala Itálie – kreslili jste, tvořili jste, psali jste, studovali jste, to je vaše cesta! Systém je nastaven tak, abyste to mohli opakovat a opakovat a největší slovo je tu SOUCIT. Co kdybych vám řekl, že Itálie je to místo, odkud soucit poplyne k vytváření nových cest?

.

Kryone já vím, že jsme dobří v malování, ale nevím o dalších věcech.“ Tak dovolte, abych vám řekl, co je ten problém – vy tomu nevěříte! Právě zde v tomto městě existuje krásný příběh o astronomovi, který učinil objevy pomoci svého teleskopu, které změnily to, jak vědci viděli Zemi, sluneční systém, Slunce. To byl pro Galilea vzrušující čas a tak, jako každý dobrý vědec, to zveřejnil. A to byla chyba… i když byli Italové dobří, měli pocit, že vědí o všem, co se stane, protože měli systém. Znali umění, znali hodnoty, znali design, znali stavitelství, všechny tyto věci měly systém – nezahrávej si se systémem! A systém vymyslel roli Slunce. Galileo dokázal, že to bylo jinak – a to byl problém.

.

Drazí, nebuďte tak předpojatí ve své kreativitě, že si budete myslet, že víte, co vytvoříte. Není zajímavé, že Galileo byl Ital a Dá Vinci a všichni další, kteří následovali a bylo to jiné než dříve? Nakonec byli akceptováni, ale trvalo to dlouho… Nedovolte systému, aby vám diktoval, co si máte myslet o tom, co bude dál.

.

Můj partner vám dnes ukázal prezentaci právě kvůli tomuto, tomuto prohlášení, které jsem právě učinil. Myslíte si, že víte, co bude dál. Jste dobří v tom, co děláte, ale nenastavujte svou mysl tak, že si myslíte, že víte, co se stane.

.

Kreativní společnost může být kreativní v mnoha věcech. Co třeba v moudrosti, filozofii, a co třeba v soucitu? Co takhle v soucitu? Co kdybyste ukázali světu soucitnou tvář, kterou nemohou ignorovat a co když všechny generace od nynějška, navzdory všem pravděpodobnostem, vytvoří politický systém, který všichni budou chtít (Kryon se radostně a potěšeně směje)? Italové řeknou: „To už trošku moc tlačíš, to se nemůže stát.“ (Kryon se směje). To je druh tvořivého soucitu, který máte. Sotva jste začali. To je to, co Itálie má a je to nádherné.

.

Už jsem o tom mluvil. Musí to být kultura, která zde byla dříve po dlouho dobu a která se bude soustředit na jednu věc. Uvědomili jste si někdy, proč je zde tolik staveb kostelů? Je to soucit Mistra – Mistra lásky. Nemůžete jich postavit nikdy dost a nemůžou být nikdy tak velké, tak úžasné, aby vyjádřily: „Miluji tě, Bože.“ Není na planetě jiné místo, které to dělá tak jako vy. To je láska. To je soucit. Drazí, nedovolte, aby to, co se stalo, nějak formovalo to, co se stane. „Kryone, jak to můžeme udělat? Někteří z nás jsou zaseklí. Na této zemi leží vrstva starých záležitostí.“ Ano, máte pravdu, vaše historie je bohatá na staré věci. „Máme snad zahodit naší historii?“ Ó, drazí, vaše historie právě začala. Ach, je překrásná, nezahazujte ji. Jak tedy můžete postoupit na další úroveň? První věc je to, co jsme vám již řekli, musíte tomu věřit. Zní vám to správně nebo ne? Jste specialisté na soucit a dnešní prezentace vám ukázala, že soucit mění fyziku. Zamyslete se nad tím, co můžete udělat. Jak začnete? Kde začnete? Chci, abyste už nyní měli soucit se vším, co je obtížné. Nedám vám seznam, vy víte, o čem mluvím – jaké jsou problémy ve vaší zemi, v rodinách, mezi jednotlivci? Můžete to celé otočit soucitným myšlením?

.

Jste staré duše, které se účastnily těch nejkrásnějších událostí na planetě po dlouhou dobu, bylo zde i spousta utrpení. Specialisté na soucit by měli být schopni to zvládnout. Není to tak dávno, co jsem seděl v zemi mého partnera, v USA – a dal jsem jim výzvu. Zeptal jsem se jich: pracovnici světla, kolik soucitu máte? Dokážete vzít světlo a poslat ho do Bílého domu? Můžete rozzářit světlo na místech, kterými musí kráčet váš prezident? Můžete rozpustit vše ostatní kromě krásy soucitu? Můžete odložit politiku, zlobu a zármutek a vše změnit na soucit? To vše začněte vkládat do vaší rodiny, do vaší vlády, a všude tam, kam je třeba.

.

Jste specialisté na soucit. Jste majákem Evropy. Budou i další, kteří budou studovat to, co děláte, a naučí se smát a radovat se, aniž by měli pocit, že to je špatně. Budou rozumět, že tu nejste, abyste trpěli, ale proto, abyste zažili lásku Boha, protože je uvnitř vás, drazí Italové. Máte toho zde tolik, co vypovídá o lásce Stvořitele, o kráse Boha. Jste specialisté. Uvidíme, co s tím uděláte, kam s tím půjdete. A to změní vás život. Jak si myslíte, že to změní váš život? A nemusíte to dělat sami, protože máte Boha uvnitř. Andělé, kteří vás obklopují, vás budou vždy obklopovat – po celou dobu, co budete žít. Je načase, abyste to uviděli.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Italian compassing Tour – Florence – chaneling 4 – MP3 – 10:32 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Petr M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět