5-2019 Kryon

Azory

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem během Azorského dobrodružství s delfíny, velrybami a Janem Lemurim, 16. května 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je první channeling předaný na místě, které je překrásné a skutečně dýchá… Jsme na jednom z Azorských ostrovů, které patří k Portugalsku a mají mnoho, mnoho energií a také mnoho, mnoho legend. Krystalická mřížka je zde čistá.

 

Rád bych vám pověděl něco o tomto místě. Některé z těch věcí už jste možná slyšeli. Za několik dní, drazí, vám můj partner předá lekci o Lemurii a všech těch legendách o Lemurii – co se tam stalo, kde se nacházela… a to souvisí s tím, co vám povím zde, zatímco zde sedíte na tomto veřejném místě a posloucháte. To, zda věříte těmto channelovaným věcem, záleží na vás. Já vám však předávám pravdu, abyste se pak sami mohli rozhodnout. Protože mnohé z věcí, o kterých vám říkám, mohou být kontroverzní i pro ezoteriky. Chci vám předat základ – příběh… něco, co dále rozvedu i během několika příštích dní, až budete poslouchat lekce od mého partnera. Pokud jste tento příběh nikdy dřív neslyšeli, chci, abyste se nad ním zamysleli. Je to totiž příběh o vás.

.

Lidstvo, jak jej znáte, je na této planetě poměrně mladé. Lidstvo, jak jej znáte, se zde objevilo asi před 200 tisíci lety. Tehdy byla lidská DNA změněna. To zní extrémně ezotericky, viďte? A přesto je to něco, co věda ví. Před lidmi, kteří začali vypadat jako vy, měli původní lidé 24 párů chromozomů stejně jako všichni primáti a všichni ostatní savci. Ale náhle, velmi rychle – asi tak během tisíce let – se u lidstva vyvinulo 23 párů chromozomůVy jste jediní savci na planetě, kteří mají 23 párů chromozomů. Lidské bytosti, které znáte coby lidi, jsou velmi specificky odlišní od jakéhokoli dalšího historicky známého druhu na planetě. Toto je příběh Stvoření, drazí. A nezáleží na tom, jaké jeho verzi věříte. Vypráví o něčem posvátném, co se odehrálo na této planetě.

.

Pokud se na příběh Stvoření zeptáte domorodců, povědí vám: „Pocházíme z hvězd.“ Pokud si o tom budete číst v dnešním moderním náboženství, najdete tam metaforu nazvanou Adam a Eva. A je to podobný příběh, kdy byli lidé vypadající jako vy v Rajské zahradě – to je metafora pro tuto nádhernou planetu. Ráj, Eden – to je Gaia. Rozhlédněte se kolem – to je Gaia. Gaia je Rajská zahrada. Adam je metaforou pro všechny muže. Eva je metaforou pro všechny ženy.

.

Bylo vám řečeno, že k nim sestoupil anděl a cosi jim předal – moc/sílu Boha ve vašem nitru a svobodnou volbu… a, mimochodem, také 23 párů chromozomů. Už jsme vám pověděli o způsobech, jak to funguje, a nebudeme to zde opakovat. Poukazuje to ale na to, kde jsme teď, protože to s tím souvisí. K tomu se ale dostanu.

.

Teď jste tedy zde a chystáte se podívat na legendy a historii Azor. Největší z toho všeho, a my se na to podíváme blíže, je to, že toto by mohla být Atlantida. Už jsme vám říkali, drazí, že Lemurie byla uprostřed Tichého oceánu, nikoli v Atlantiku. A také jsme vám předali vysvětlení o tom, jak se náhle mohl objevit ostrov uprostřed Pacifiku a jak potom také mohl zmizet. Vystoupil a opět sestoupil. Nestalo se to rychle. V geologii se nic neděje rychle, až na erupci sopek. Říkali jsme vám, že to byl výsledek vulkanické aktivity, v takzvaném „hot spotu“, kdy magma pod povrchem vytlačilo tento ostrov vzhůru a že později opět klesl. To je příběh Lemurie. Nebudeme rozebírat podrobněji, co se na tom ostrově stalo, protože to bude součástí učení následujících dnů. Lemurie však bylo jedno z míst, kde byla předávána semena učení před více než 50 tisíci lety. A když se ten ostrov začal potápět, když nadešel čas, aby Lemuřané nasedli na své kánoe a odpluli, vydali se na místa po celé planetě. Pustili se nejprve na jih. Jedno z prvních míst, kam připluli, byl Velikonoční ostrov. Pokud se zeptáte Rapa Nui (domorodců na Velikonočním ostrově), jaký je jejich příběh Stvoření, poví vám: „Připluli sem ti, kteří pocházeli z potápějícího se ostrova.“ Dokonce zde mají 7 soch, které na to poukazují. To je historie, drazí. Toto nejsou legendy. Ale to, co bude následovat, je úkol pro vaši schopnost rozlišení…

.

Během stovek let se Lemuřané rozprostřeli po celé planetě. Po různých kontinentech. Pokud byste však žili na ostrově, a náhle byste museli odejít, pak je to vytesáno do vaší Akáši, a pokud si budete moci vybrat, kam se vydáte, budete hledat další ostrov. Rozumíte ostrovům. Rozumíte energii ostrovů. Rozumíte rybaření. Rozumíte způsobu, jak to vše funguje. A dokonce i po generacích je to stále ve vaší Akáše. A tak i potomci Lemuřanů vyhledávali ostrovy, protože zde dokázali odvést nejlepší práci.

.

To, co máte na tomto místě, kde se právě nacházíte, jsou dva druhy dějin. Současné dějiny – objevy od Portugalců; a starodávnou historii – budu jí říkat dějiny před dějinami, protože na tomto ostrově se toho odehrálo mnoho. Byli zde totiž i Starodávní – a o tom chci hovořit. Kdo to byl? Tím se dostáváme k tématu, o kterém jsem hovořil předtím. Bylo by možné, že toto je ten specifický ostrov v Atlantském oceánu, kterému se říká Atlantida? To záleží na tom, jak definujete Atlantidu. Zastavme na okamžik a zeptejme se filozofa jménem Plató: „Kde byla Atlantida?“ A on vám na základě celého svého bádání poví: „Atlantida se nachází uprostřed Středozemního moře a je potopená.“ Vlastně vám poví, že se nepotopila, ale že se zvedla hladina vody, když Středozemní moře začalo zaplavovat více vody, která pokryla horu, která se jmenovala Atlantida. Když se však zeptáte dalších, na co přišli při svých výzkumech, povědí vám, že to bylo jinde, nebo ještě někde jinde. Kolik Atlantid mohlo existovat?

.

Tady vám něco zopakuji… lidé jsou velmi singulární a lineární ve způsobu, jakým přemýšlejí, a jaká je logika jejich historie. Už jsem několikrát mluvil o syndromu potápějícího se ostrova. Lemuřané v průběhu dějin nacházeli ostrovy, na kterých se rozhodli žít. A tito Lemuřané vyvinuli skutečně nádhernou a posvátnou energii na každém z těchto ostrovů. A mnohé z těchto ostrovů se potopily, stejně jako ten původní, převážně z důvodu sopečné aktivity. Podívejte se na Azory a na to, co se tu odehrálo velmi nedávno! V určitých oblastech jsou zde stále velmi aktivní. Stejně jako Havaj, což bývala Lemurie, stále je aktivní. Pod těmito ostrovy je stále „hot spot“, tak jako pod Havají, kde tento aktivní bod kdysi stvořil Lemurii.

.

Legendy vyprávějí, že tato skupina devíti ostrovů, byla kdysi ve skutečnosti jedinou oblastí. Není tomu úplně přesně tak, ale blížilo se to tomu. Toto místo vypadalo velmi odlišně a je výsledkem kombinace činnosti tektonických desek a „hot spotu“, který mohl magmatem vynést pevninu vzhůru. Kdysi tu nebylo devět ostrovů, ale poměrně rozsáhlá pevnina. K tomu si přidejte fakt, drazí, že hladina moře nebyla vždy na stejné úrovni, jako je dnes. Po tisíce let jeho hladina stoupá a klesá, až o stovky metrů. Za okamžik vám povím něco dalšího, abyste se nad tím zamysleli.

.

Toto byla jedna z AtlantidSlyšeli jste výraz, který jsem použil? Jedna z Atlantid. Bylo jich mnoho. Tato však byla velmi blízko kontinentu a byla velmi speciální, takže legendy mají pravdu. Avšak mýlí se v tom, že to nebyla JEDINÁ Atlantida. Osídlili ji Lemuřané se svým velmi posvátným učením, nikdy nebyla zničena, tak jak se vypráví v legendách, ale místo toho to, co zde cítíte, a co vytvořilo ještě více legend, byla krása posvátnosti učení o lásce. To je stále tady. To je to, co nesou Atlantidy po celém světě. Zbytkovou energii krásy lemurijského učení, jak se rozšířilo po celé této planetě… Toto místo je však velmi speciálníAno, bylo nad vodou. Ano, panuje zde naprosto úžasná energie. Ti, kteří žili na tomto kráteru, nechtějí odejít. Zeptejte se jich znovu: „Proč nechcete odejít?“ A oni vám svým vlastním srdcem odpovědí: Protože tohle je Srdce. Tady chci být.“ Cítí totiž to, o čem jsem vám právě teď vyprávěl.

.

Tady je další zajímavá věc: už vám někdo vyprávěl místní historii a řekl vám, že když toto místo objevili, byla to poušť? Rozhlédněte se kolem – co vidíte? Vidíte mnoho odstínů zeleně. Žádná poušť. Na každém povrchu něco roste. Dokonce i když je to něco, co vytvořil člověk. Tohle jsou subtropy a voda je všude. Jak by to tedy mohla být poušť? Mýlili se?

.

Dovolte, abych vám opět představil koncept, který zažíváte právě teď a kterému se říká změna klimatu. My mu říkáme vodní cyklus. Tím vám chci říct, že tato planeta má své cykly a dýchá v tomto vodním cykluPoužívá k tomu teplotu. Obnovuje oceány, obnovuje rostliny a živočichy. Takhle Země funguje, drazí. Ale lidstvo je na této planetě tak čerstvé a nové, že jste to nikdy nezažili. Ne doopravdy, ne tak, abyste o tom mohli podat zprávu a nalézt to v knihách. Mohli jste tu být coby starodávní, ale nyní to můžete vidět zaznamenáno v ledovcích a v letokruzích. Země má svůj cyklus. Tento ostrov a celá tato skupina ostrovů byla kdysi pouští a nyní tomu tak není. Co vám to říká? Planeta se mění. Teploty vytvářejí rozdíl, hladina vody se zvedá a klesá. A vy se právě teď blížíte k další změně klimatu, kdy bude chladněji. Tohle místo se nezmění na poušť. Alespoň ne během vašeho života. Ale planeta se bude ochlazovat. Vy to začínáte zažívat. Je to vodní cyklus a my jsme vám o tom už povídali. Teď to však připomínám, abyste se podívali na místní historii. Bývala to poušť. Něco se stalo, viďte? Vy to zažíváte znovu – máte vodu tam, kde dříve žádná nebyla, a kde voda bývala, tam nebude. To je změna klimatu.

.

Dovolte, abych vám dal ještě jedno poslední odhalení. Existuje proroctví týkající se tohoto ostrova. Pokud jste zkoumali proroctví o papeži, pak zjistíte něco velmi zajímavého. Musíte číst mezi řádky metafor, abyste zjistili, že je to stejné proroctví, které jsem vám předal o této planetě. Vypráví o 3 různých obdobích lidstvaPrvní byla doba Zákona. Vy máte za to, že se to týká Starého zákona, který znáte ze svého náboženství a z Písma, které jste četli a které znáte. Druhé období je věk Lásky. Ten by poukazoval na Nový zákon. Na informace přicházející od Mistra lásky. Je mnohem jemnější. Je však zajímavé, že vaše největší války se odehrály během tohoto období, že? Mluvili jsme o vašem vědomí a o tom, jak se posouvá a mění. Nicméně proroctví o papeži říká, že přichází třetí. A tady to začíná být zajímavé. Chci, abyste si představili, že jste katolík, možná dokonce papež – svými slovy, dle svého chápání, nazval tuto třetí část proroctví věkem Ducha svatého. A zde to oslavují, všimli jste si? Probíhají zde festivaly Ducha svatého. To je v onom proroctví.

.

Proč by to měli oslavovat více tady než na kontinentu nebo kdekoli jinde na planetě? Řekl jsem vám proč. Protože toto je domov původní pravdy. Zde přistála část Lemuřanů. Proto můžete vnímat, že je to tu velmi zvláštní, speciální, dokonce i pro Atlanťany. Co to znamená Duch svatý? Dokonce i v křesťanství to má svůj význam. Co to tedy znamená? Pojďme nejprve prozkoumat Boží Trojici, jak ji popisují křesťané – Bůh Otec, Syn (to byl Mistr Lásky) a Duch svatý. A to, přátelé, je SOUCIT Stvořitele. Je to soucit. Když do vás vstoupí Duch svatý, znamená to soucitten uzdravuje. Nikoli Otec, nikoli Synale Soucit Boha. A o tom hovořil papež. O tom je ten festival.

.

Říkali jsme vám, že od roku 2012 se nacházíte ve věku– připraveni? – věku soucitu! Je to stejné proroctví, které jsme vám předali už před lety o této planetě a o papeži. Před velmi dlouhou dobou. A má to střed v tomto místě. Jste na správném místě, drazí, abyste cítili tyto věci při festivalu Ducha svatého. Co při něm dělají? Uctí ty, kteří jsou nejníže v lidské hierarchii, děti, které dosud nic nevykonaly, obdarovávají chudé. To je soucit!

.

Doufám, že jsem vám právě předal informace na základě legend, na základě mytologie, která však obsahuje prvky čisté pravdy. Opakuji – jste na skvělém místě.

.

V následujících dnech chci, abyste vnímali toto místo. Ne abyste se na něj pouze dívali. Pokud pro vás bude zahaleno mlhou, povím vám proč. Je to Duch! Je to soucit tohoto místa, který vám říká: Prohlédni skrze mlhu. Co vidíš za ní? Můžete tam uvidět sami sebe na ostrově, který představuje víc, než jen skvělý výhled.

.

Toto je velmi zvláštní místo. Je to zvláštní místo. Základní pravdy o tom, proč je toto místo zvláštní, jsou přesné – víc, než tušíte. Užijte si tyto dny, drazí, a pochopte, že ta proroctví jsou pravdivá.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Azores – MP3 – 29:18 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz a www.naprahu.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět