5-2019 Kryon

Zeď víry

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Columbu, Ohio, 4. května 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Prohlašuji toto místo za posvátné. A toto prohlášení nevychází z něčeho, co bych udělal já nebo doprovod, ale kvůli starým duším, které sedí přede mnou. Ach, myslíte si, že je to jen další shromáždění. Sedíte tady a možná se těšíte na další energetický channeling, ale to je jen 3D pohled. Nemáte ponětí, jaké jsou v tomto prostoru nahromaděné zkušenosti toho, čím jste prošli jako staré duše a teď tady sedíte. Možná jste neslyšeli nic o těch, kteří tu jsou poprvé. Už jste staré duše, drazí, a víte, že jimi jste. Je to intuitivní. Cožpak byste se museli ptát sami sebe: Jsem stará duše? Pravděpodobně ne. Pokud byste měli pochybnosti a potřebovali to slyšet, pak vám musím sdělit, že byste tu pravděpodobně neseděli na této židli, ani neposlouchali (nebo nečetli) tento channeling, pokud by ve vaší duši nerezonovalo nějaké tušení o pravdě, které vám říká: „Mluví ke mně. Ano, jsem stará duše.“

.

Je to větší, než si myslíte. Pokud chcete popsat, co je to spirituální atribut člověka, je to větší a rychle se to stává velkým. Když se podíváme na většinu systémů víry na planetě, pak vám povím, aniž bych tím chtěl tyto systémy urážet, že upřímně řečeno, máte na to, co je mnohem větší, dětské názory. Ve svém každodenním životě se v každém okamžiku rozhodujete. Vstanete ze židle, sednete si, někam odejdete, vrátíte se. Vy rozhodujete, kde chcete žít, kde budete pracovat, jestli budete mít děti a jak by se měly jmenovat. Všechny tyto věci rozhodujete podle sebe. Co kdybyste místo toho museli mít pro každé své rozhodnutí nějakou doktrínu„Mám vstát?“ „Ach, dovolte mi, abych se poradil s biblí.“ „Mám se teď posadit?“ „Moment, podívám se, co o tom říká písmo.“

.

Ne, to neděláte, protože máte svobodnou vůli. Cožpak nedává smysl, že vaše duchovní tělo, vaše vyšší já, je stejně svobodné jako vy coby lidská bytost? Přemýšlejte o tom, používejte duchovní logiku! Je to tak prosté a jasné!

.

Verze pro dospělé zní takto: Máte svobodnou volbu a nepotřebujete žádná pravidla týkající se toho, jak milovat Boha. Nepotřebujete je, protože je to intuitivníA to je to, co hledáte. To je to, co hledáte, co je za jakýmsi závojem, nejasné jako mlha. A dnes ráno jsem řekl, že když se ztišíte a jste klidní, pomáhá to tu mlhu vyjasnit. Takto účinkuje meditace, dostává vás do stavu připravenosti. Mlha se začne vyjasňovat a vy si uvědomíte, že dochází ke spojení. Když se ponoříte do ticha, můžete slyšet, cítit a vnímat, že dochází ke spojení. Abych neopakoval to, co jsem již sdělil ve dvou dřívějších poselstvích, řeknu jen, že spojení souvisí s přípravou. Nesedíte jen tak, nepřipravujete se a nejste šťastní, pokud nechápete, že tu existuje spojení. Opravdu tu je.

.

Chtěl bych promluvit o něčem, co je za tímto spojením. Channeling pod názvem „Jsme zapojeni“ jsem vám předal v Egyptě a nyní bych chtěl promluvit o tom, co následuje po tomto „zapojení“ a co to znamená. První krok je následující: Začnete meditovat, zcela se zklidníte, připravíte se a uvědomíte si, že dochází k zapojení. Něco se k vám přiblíží a možná je to zeď víry, skrz kterou musíte projít. Už jsme to zmínili dříve, je to skoro jako kdybyste vytočili telefonní číslo a Bůh zvedl telefon. Ale jediné, co slyšíte, je hluboké dýchání, které vám naznačuje, že tam někdo je. Zatím neexistuje žádná komunikace, ale už jste blízko, protože bylo navázáno spojení. A teď projdete skrz tuto zeď, skrz tuto obrazně metaforickou zeď víry, kde si začnete uvědomovat, co děláte. Teprve poté je spojení navázáno a začíná komunikace. Mnoho lidí tomu nerozumí, ale rád bych o tom chvíli pohovořil. Chci o tom mluvit, abyste pochopili, co se stane, když projdete touto zdí víry a uvědomíte si, že jste spojeni a zapojeni. Protože to všechno změní. To, co vám chci říct, je něco, co jste nikdy nezažili, protože jste až dosud nevěděli, že stojíte před zdí, místo abyste jí prošli.

.

První věc, která se stane, je, že máte pocit KLIDU A MÍRU A SPOKOJENOSTI SE VŠÍM. Klid a mír, který vás natolik prostoupí, že je to tak dokonalé, že to nelze popsat. Je to mír, který jde nad rámec jakéhokoli porozumění a nelze jej vysvětlit. Někdo se na vás podívá a řekne: „Ve světě, který je chaotický, kde je všechno špatně a lidé si rvou vlasy a ptají se: „Jak tím vším máme projít, jak to všechno máme zvládnout?“, vy si tu jen sedíte a usmíváte se. Je to biblické, je to láska Boha, protože projdete skrz zeď a na druhé straně spojení už neslyšíte jen hlasité dýchání, ale dostáváte návody, pokyny. A tyto pokyny nejsou slova, ale pocity klidu a míru, které vámi procházejí. A pak sedíte jako můj partner, když si poprvé sedl na židli, a jste tak ohromeni, že pláčete, protože si uvědomíte, že jste zapojeni. Prošli jste a první věc, kterou pocítíte, je mír. Mír a klid!

.

Řeknu vám něco, i když s tím možná nebudete souhlasit: Lidská mysl je navržena tak, aby se trápila, dělala si starosti. Říká se tomu pud sebezáchovy, režim přežití. Moc se nezlepšil od té doby, co jste utekli před bengálským tygrem. Žijete ve společnosti, která si vzájemně konkuruje, díváte se, co je za rohem, přemýšlíte o tom, co byste měli udělat, abyste přežili. Víte, že mám pravdu. Děláte si starosti o své děti, děláte si starosti o všechno. Protože nevíte, co přijde, a máte z toho strach. Dokonce i ti, kteří říkají: „Medituji a jsem pracovník světla,“ jsou stále navrženi tak, aby si dělali starosti. Protože jste člověkem v nízké energii.

.

Drazí, tohle je podmanivé. Protože jakmile projdete touto zdí víry, budete zapojeni – zapojeni do rodiny BožíA tento postoj vytváří mír. Je to tak úžasný pocit! Můj partner to prožívá pořád. Co takhle setrvávat v tak klidném stavu bez ohledu na to, co se děje kolem vás? Můžete se usmát a říct: „Díky za to všechno. Nedělám si starosti, nemám obavy. Jsem bdělý, jsem vědomý a jsem moudrý. Jsem bdělý, jsem vědomý a jsem moudrý! To je něco jiného než dělat si starosti, mít obavy. „Intuitivně cítím, co a kdy mám udělat. Právě teď mám pocit, že tu můžu jen tak sedět a nechat se Bohem milovat. Chvíli si užiji sprchu světla a budu při tom úplně klidný.“ To je první věc, která se stane. Pokud jste to ještě nezažili, drazí, ještě jste tou zdí neprošli. Část této zdi ve vás stále ještě vězí – přesvědčení, které říká: „Jsi navržen tak, aby sis dělal starosti, měl obavy.

.

Poté však přichází mnohem víc. Zeptejte se jakéhokoli lékaře zde mezi diváky, co se stane s člověkem, který se nebojí, je mírumilovný a zaujímá postoj s humorem ve srovnání s někým, kdo je jeho opakem. Odpověděl by: „Vidím to v průběhu let podle toho, jak tito lidé stárnou.“ Kdo má větší šanci přežít nějakou nemoc? Víte to. Kdo má větší šanci žít déle? Víte toJe to ten, kdo je mírumilovnýProtože chemie začíná rezonovat s vaším rozhodnutím projít zdí. Co jsem vám říkal o vaší chemii? Souvisí s vaším vědomím. Člověk může dávat instrukce své chemii a ta je bude chápat, řídit se jimi a podle toho jednat. To je princip homeopatie. Tinktura s jednou instrukcí udělá hodně, často více než nějaký (chemický) lék. Je to skutečné, přirozené léčení, protože pracujete s pokyny pro buňky, ne s fyzikálně-chemickou látkou. To je to, co máte: homeopatii vědomí (Kryon odkazuje na svůj channeling Homeopatické vědomí z 9. února 2019 – pozn. překl.). Začnete ukazovat buňkám mírumilovnost – a budete zdravější.

.

Zeptejte se mého partnera, kolikrát musel kvůli nemoci zrušit setkání a on vám odpoví: „Za posledních 30 let nikdy.“ Zeptejte se mého partnera, kdy měl naposledy chřipku, a on vám sdělí: „Před 45 lety.“ Když se ho zeptáte, jak žije svůj život, odpoví, že žije v klidu a míru, beze strachu z těchto věcí, které nejsou součástí jeho vědomí!A přesto si ostatní lidé dělají starosti s tím, jakou nemoc chytí příště. Nejhorší, co můžete udělat, je sledovat vaše médiaPokud nejste opatrní, budou určovat, na co příště onemocníte. Víte, o čem mluvím. Tam venku existuje jeden průmysl, který vydělává velké peníze, když onemocníte. A tak vám o tom řeknou všechno. Ale pokud projdete touto zdí a začnete v sobě mít ten mír, nic nemůže projít a změnit váš názor na to, kdo jste. A vaše zdraví se zlepší. Energie, kterou jako člověk přirozeně máte, se stane čistou a jasnou a vaše tělo to pocítí. To vytváří mládí. Neříkal bych vám to, kdybyste to nemohli před sebou a kolem sebe vidět. Tohle není žádná předstíraná spiritualita, ale praktická spiritualita.

.

A pak bude následovat další krok, který ještě rozšíří ten druhý krok. Říkám tomu „vědění“. Jaké jiné slovo máte pro intuici, která vám říká, co ze všech věcí kolem vás je nebo není pravda? Začne vás naplňovat vědění, že jste do toho zahrnuti. Toto vědění přesahuje 3D realitu a ví něco o tom, kdo jste, zná budoucnost, kam jdete a minulost, odkud jste. Protože se jedná o všezahrnující, multidimenzionální vědomí. Pokud jste to však ještě nezažili, tento popis vám nepomůže. Zkuste vysvětlit nevidomému barvy, nejde to. Nemohu vám vysvětlit toto „vědění“, dokud je jednou nezažijete a nebudete vědět, že patříte (jste zapojeni) do Stvořitelovy rodiny. Můžete nazvat tuto rodinu Bohem nebo Duchem, ale je to Tvořivý zdroj vesmíru.

.

Takže sedíte a prostě to víte. V takovou chvíli smrt nemá žihadlo. V takovou chvíli víte, že se vracíte. V takovou chvíli víte, že je vše v pořádku. A můžete sedět v této energii, která není meditativní energií, ale energií, která vás vyživuje každý okamžik, každou sekundu. Dovnitř proudí duchovní světelný pokrm, který pak vytváří moudrý postoj staré duše. Tudy se budete ubírat dál. Předávám vám to, co se stalo tolika jiným na jiných planetách, kteří prošli posunem, kteří prošli tímto závojem a prošli tímto testem, jako vy v roce 2012Po tisíce let takto rostli a na jejich planetě už nejsou žádné války a mohou si vytvářet pomocí fyziky jakýkoli pokrm, který potřebují pro svá těla. Mají nad tím kontrolu a rozumí tomu. Taková je budoucnost – pokud si ji zvolíte, drazí.

.

Někteří si poslechnou toto poselství a řeknou: „To vše je směšné. Tohle jsou jen bláznivé řeči.“ Řeknu vám, proč si to myslí. Jednou jsem vám předal zásadu: Nízká energie nemůže vzhlédnout k vyšší energii a pochopit ji. Opět použiji přirovnání s barvami. Sedíte s jinými starými dušemi a mluvíte o odstínech modré a zelené. Ale člověk, který vidí jen černobíle a slyší vás, jak mluvíte, řekne: „To je blázen! O čem to mluví?“ Protože v nižší energii nemůžete vidět žádné barvy. Toto je metafora pro světlo, které nyní přichází ke všem lidem. Musíte se však rozhodnout povstat a být osvícen. Staré duše, máte možná Akášu, která vás přiměla zajít sem a posadit se na židli, ale dovolte mi, abych vám sdělil, že s dalším krokem se nic nebude dít automaticky!

.

A přesto je to tak jednoduché: „Drahý duchu, bylo mi řečeno, abych vstal a prošel tímto závojem. Vstávám – a teď mi ukaž, jakou cestou se mám ubírat!“ A pak intuitivně a vizuálně metaforicky získáte představu: Jdi touto cestou! Každý z vás bude mít jinou cestu různé délky, která vás přivede na toto místo. Ale to místo je zlepšené, rozšířené, rozvinuté osvícení, které daleko přesahuje meditaci. Je tam, kudy kráčí léčitelé, šamani a guruové, když se podivujete, kam odešli. Tento další krok se právě teď děje na této planetě. Děje se to v duších, jako je ta vaše, je to nádherné. Nastane, když začnete chápat vývoj lidského ducha. Kromě vědomí existuje ještě zvýšené vědomí, vědění, mír a zdraví.

.

Poslední je moudrost soucitu. Neřekl jsem soucit a neřekl jsem moudrost – řekl jsem moudrost soucitu. Je to způsob, jak se soucit používá jako nástroj: soucit pro vás samotné, soucit se situací, soucit s těmi, kdo nejsou laskaví. Moudrý soucit. Soucit mistrů na této planetě vám ukázal, jak to funguje. Ukázal vám, jak láska Boží může změnit život – život jedné osoby nebo mnoha lidí. Nejde o náboženství, drazí, jde o praktičnost Tvořivého zdroje, který ve vás žije, který obsahuje vaše duše. Duše žije v každé lidské bytosti – chápe to téměř celá planeta. V námořním jazyce jsou cestující v lodním seznamu pasažérů označováni jako „duše na palubě“. Je to starodávné pochopení, že jste víc než jen maso a krev. A to se v současné době ještě zlepšuje. Právě jsem vám ukázal pár kroků, několik výsledků a dokonce i několik nástrojů, které přicházejí. Protože první věc, kterou musíte udělat, je překročit svá přesvědčení, pochopit a poznat, kdo jste, abyste mohli být zapojeni do rodiny Boha.

.

To je to, co učíme. Bude toho ještě víc a budeme ještě ezoteričtější a – ano, ještě podivnější. Zvláště pro ty, kteří chtějí zůstat v černé a bílé. Pohlédnou na posluchače Kryona a řeknou: Jsi blázen. Zašel jsi příliš daleko. Vy však odpovíte: „Ještě ne dost daleko.“ A jen vy budete mít to vědění, co to znamená.

Vrátím se …

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – The Wall of Belief – 25:14

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět