5-2019 Kryon

Nová role šišinky

 

 

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem na Azorských ostrovech, Portugalsko, 23. května 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je osmý channeling na Azorech uprostřed Atlantického oceánu. O delfínech a velrybách jsme už mluvili a budeme o nich hovořit znovu. Myslím, že největší odhalení v tomto poselství nebude pro každého, ale dovolte mi, abychom to vysvětlili dřív, než předáme další poselství o delfínech nebo velrybách.

 

Existují lidé, kteří se zeptali: Jaký je skutečně proces, který probíhá ve vývoji vědomí?“ Vysvětlili jsme to mnohokrát, ale ne způsobem, jakým to uděláme tentokrát. Mluvili jsme o tom, že od r. 2012 se vytvořilo rozvinutější myšlení a můžete to sledovat ve společnosti. Můžete vidět láskyplnější postoj. Můžete také sledovat, jak začínají vycházet najevo temné věci, které se roky skrývaly. To vše ukazuje rozvinuté vědomí lidstva. Také jsem vám řekl, že musíte projít několika věcmi, které nemusí být příjemné, abyste odstranili negativitu. To vše je součástí rozvinutého vědomí. Ale nikdy jsme neřekli, co to ve skutečnosti znamená.

 

Za prvé, co se děje při výše rozvinutém vědomí lidstva? Odpověď zní: Mnohem lepší komunikace s různými částmi esoterické mřížky, o které toho ještě skutečně moc nevíte. Je to skoro jako kdybyste mohli proniknout skrz závoj a komunikovat s určitými „věcmi“, o kterých jste ani nevěděli, že tam jsou. Co kdybych vám řekl, že obecně vzroste kreativita lidstvaA kreativita znamená intuici. S rostoucí kreativitou a intuicí budete svědky nových vynálezů, nových druhů komunikace, nových objevů zejména ve vědě a výzkumu. Nakonec to povede k tomu, co jste dnes studovali v této skupině, totiž ke komunikaci s delfíny a velrybami.

 

Pokud jste sledovali mou práci za posledních 30 let, zeptáte se: „Kryone, co jsi říkal o kreativitě a intuici?“ To je to, co jsem nazval triádou. Triáda je vysvětlení toho, jak člověk pracuje s vědomím. Vysvětluje také, proč koherence (soudržnost) začíná být zvolna pozorována a měřena. Protože triáda je zapojena do toho, jak vědomí funguje.

 

Drazí, mozek je počítač, který využívá synapse, aby přežil. Ale stejně jako počítač nedokáže přemýšlet sám o sobě. Věci jako intuice, vynálezy, kreativita, umění, hudba, mohou používat část mozku, ale musí se spojit ještě s dalšími dvěma věcmi – můžete jim říkat orgány – jedním je srdce a druhým je šišinka (epifýza). Co se nyní změnilo, je to, v jakém poměru se tyto tři části používají. Nepoužívají se vůbec stejně, protože kdyby to tak bylo, měli byste plně rozvinuté lidstvo. Zejména šišinka byla po celé věky potlačována. Dokonce i dnes si lékaři stále myslí, že jen vytváří určitou chemii, a to je vše.

 

Šišinka je oknem duše. Šišinka je spojena se srdcem a mozkem. Nyní však začíná zvyšovat svůj vliv na vědomí. Šišinka je spojena s Tvůrčím zdrojemJe zodpovědná hlavně za intuici. Do hry se také přidává srdceprotože nemůžete komunikovat, zejména s Duchem, aniž by do toho bylo hluboce zapojeno srdceSrdce není jen generátorem lásky, radosti a soucitu, ale je v něm zapojeno mnoho dalších věcí jako odpuštění, laskavost, krása nebo porozumění. A je spojeno s mozkem tak, že mozek je stále hnacím motorem myšleneknení však tvůrcem myšlenek. Potřebujete všechny tři části triády.

 

Co se teď děje, v čem se to liší? Teď oceníte tuto informaci: šišinka začíná růst. Zaujímá v lidském vědomí větší díl. Ale něco vám řeknu: Přestože rozšiřuje svůj vliv v rámci triády a začíná ji nyní používat víc lidí, nemáte tušení, jak s ní pracovat. Protože šišinka nefunguje izolovaně, ale může být ovlivněna tím, že se jí zaobíráte, že ji studujeteTo znamená, že pokud s šišinkou cvičíte a pracujete, můžete výrazně zvýšit svou intuici a kreativitu.

 

 

 

Spojení s delfíny a velrybami

A můžete také posílit komunikaci s delfíny. Delfíni jsou na vaše šišinky naladěni. Šišinka, tento intuitivní orgán, který pravidelně prochází závojem, je na tato zvířata naladěn. To by vám mělo ukázat, proč jsou delfíni tak odlišní. Co kdyby tato zvířata byla také spojena s druhou stranou závoje způsobem, o kterém ona sama neví, ale Bůh to ví velmi dobře?

 

Chci, abyste si vzpomněli na toto: delfíni a velryby v sobě něco nosí – něco klíčového pro tuto planetu. Je to akášický záznam lidstva. My i další channeleři jsme vám tyto informace předali už dříve. Aby k tomu došlo, musí existovat posvátné spojení s delfíny a velrybami, které se liší od všech ostatních zvířat.

 

Teď vám najednou říkáme, že vaše šišinka se vylepšuje, a proto jsou vylepšené i signály, které přijímáte a odesíláte. A můžete to ještě více posílit tím, že budete tohle všechno studovat, zabývat se tím a praktikovat. To vás dovede přímo k těmto zvířatům. Proto se právě v tuto dobu v historii vědomí Země něco zvýší. Budete si mnohem více uvědomovat přímý signál k těmto zvířatům. A nebuďte překvapeni, pokud (od nich) dostanete odpověď.

 

Tohle se v současné době děje s triádou, o které jsme v průběhu let mluvili. Nyní znáte tu část, která se nejvíce rozšiřuje, tato malá část vašeho mozku, která je u hinduistů spojena se symbolem bindi (červenou tečkou na čele), oknem do duše. To je ta část, která mluví k velrybám a delfínům, kteří to mohou cítit. Budou vnímat výše rozvinuté lidstvo, zatímco všechna ostatní zvířata o tom nebudou mít tušení. Delfíni a velryby to vědí. To je jeden z důvodů, proč se k nim můžete přiblížit, i když mají sebou mláďata. Existuje tolik příběhů o tom, že vědí, kdo jste. Jak se vaše šišinka zvyšuje ve své síle, tahle zvířata se také budou na vás víc nalaďovat. Tato skupina bude mít během příštích dvou dnů možnost zažít nejen plavání, ale i komunikaci s delfíny. Komunikujte a praktikujte to pomocí šišinky jiným způsobem. Musíte vědět, že mají přijímač, který je spojen s vysílačem ve vaší šišince.

 

Drazí, toto vše je zaměřeno na něco, o čem jsme mluvili v minulých poselstvích. Mluvili jsme o tom, že přicházíte ke zdi a chtěl bych vám dát jednu radu: Proč před 15 lety byla komunikace s delfíny možná jen pro pár lidíDnes je to něco, co můžete rozvíjet, pracovat s tím, zlepšovat, cvičit a používat. Něco se změnilo. Informace pro tuto chvíli zní, že tato triáda mozku, šišinky a srdce se nyní mění v tom, jak pracuje. Mění se i v procentech, jak každý z těchto orgánů využíváte pro lidské vědomí. Vítejte ve věku šišinky, protože to je to, co vytváří zvýšení v lidské evoluci. A pak zjistíte, že ne všichni lidé ji používají. A pro ně to bude těžká doba s něčím, co dosud nikdy předtím nepoužili. Budou lidé, kteří s ní pracují a používají ji, a ti, kteří ji nepoužívají – a rozdíl bude velmi zřejmý. Více než kdy jindy, lidé se soucitem vyhrají, zatímco ostatní prohrají.

 

Nacházíte se tu na perfektním místě, cítíte to? Zítra si zaplavete v překrásném moři. Co když vám řeknu, že jsou tu právě teď zvířata, která jsou na vás naladěna. Jsou ve vodě, ve svém prostředí a říkají vám: „Přijďte nás navštívit, přijďte na krátkou dobu do našeho prostoru.“ Překračuje rámec vašeho systému víry myšlenka, že se vaše šišinka zapne až tehdy, až vstoupíte do vody? Pokud je to opravdu multidimenzionální komunikace, tato zvířata už vědí, že přijdete. Je to příliš na to, abyste tomu uvěřili? Zítra uvidíme, jestli vás tímto způsobem pozdraví.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – New Role of the Pineal – MP3 – 20:31

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět