5-2019 Kryon

Nalezení vnitřního míru – 1

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem na Azorských ostrovech, Portugalsko, 20. května 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je pátý channeling předaný na Azorských ostrovech. Sedíme s naší skupinou v krásném prostředí tvořeném trávou, květinami a živými ploty. Je to park, zahrada a je ideální pro dnešní poselství. Je to mírumilovné místo, odkud začnu s výukou. Drazí, první čtyři channelingy byly zaměřeny na energii těchto ostrovů. Trochu to bylo o historii a pak zejména o poklidu a čistotě, které zde panují. Mnozí z této skupiny to už pocítili nebo přišli s tímto očekáváním a zdá se, že každý den přicházíme na místo, které je ještě klidnější, čistší a krásnější. Ptám se tady této skupiny: Už vás tento ostrov přivítal? Předal vám energii, stejně jako delfíni, kteří vám ukázali bílou část svého břicha a tím vám sdělili, že vám věří a vědí, kdo jste? Ostrov je obklopen ochrannou bublinou, která udržovala jeho čistotu a chránila jej před osídlováním a válkami po celé věky. Když sem přijedete, začnete vnímat něco, o čem dnes chceme mluvit.

 

Drazí, ve starší energii na této planetě existovali lidé, kteří byli osvícení nebo měli pověst, že patří do metafyzického světa. A jejich cesta vždy vedla na stejné místo: k vlastnímu já. To je to, co učili minulí i současní guruové, kteří jsou na této planetě stále důležití, a šamani v mnoha oblastech této planety. Ti všichni vás učí, jak přenést tento klid a mír přímo do sebe, do svého nitra. O tom dnes budeme mluvit. Ale ještě předtím vám chci říct, že se vše od roku 2012 změnilo. Už jsme se o tom zmínili, když jsme byli v Egyptě v chrámu, kde lidé meditovali. A říkali jsme, že poprvé v lidské historii pracovníci světla, kteří nosí pochodeň Boha uvnitř a mají pocit, že něco musí udělat, jsou nyní vyzýváni, aby skutečně něco udělali. Jinými slovy, ve staré energii jste studovali své já. A studovali jste, studovali a studovali, až jste se dostali do místa, kdy jste byli se sebou spokojeni a říkali: „Jsem v klidu se vším kolem mě.“ To byl cíl – nirvána vašeho já. Ale co když je toho tady víc? A to také je. Protože najednou vás žádáme, abyste se nejen dostali k tomuto místu (dosažení klidu a míru), ale pak to praktikovali a aktivně přenášeli sebou, kamkoli kráčíte a kde žijete na této planetě. Mám to zopakovat? Teď jde o akci, zatímco předtím to bylo o spočívání v klidu.

 

Dnešním tématem je vnitřní mír a týká se klidu a míru v srdci. Tolik lidí, kteří mě nyní poslouchají (nebo čtou), tento mír nemají a touží po něm. Jsou lidé, kteří poslouchají Kryonovy channelingy a slyší mě, jak mluvím o možnosti klidu a míru v jejich životě, a pak se zlobí, jako bych jim tím sděloval, že nechápu, kdo jsou nebo jaké problémy mají. Není zajímavé, jak vědomí reaguje na pravdu? Lidé se tak často účastnili svého utrpení, aniž by o tom věděli. A když o tom pak slyší, například v podobenstvích, jsou naštvaní, jako by byli z něčeho obviňováni, místo aby si o tom vyslechli pravdu.

 

Je toho tolik, co bych mohl sdělit o tom, co vytváří mír – skutečný, trvalý mír. Ať se stane cokoli ve vašem životě nebo kolem vás nebo jiným lidem, vždy zůstanete ve svém středu a okamžitě cítíte lásku Stvořitele ve vás a zůstanete uvnitř klidní. I když kolem vás mohou existovat lineární problémy a těžkostineangažujete se v nich, nenecháte se do nich zatáhnout. To je ten druh míru, o kterém mluvíme. Takže se ocitnete na místě, kde je možné to pozorovat, studovat a pracovat s tím. To je místo, kde lidé nacházejí spojení s Gaiou a krystalickou mřížkou. To vše je obsaženo prostřednictvím magnetismu na tomto poklidném čistém místěDrazí, pokud zde nedokážete najít mír, pak musíte prozkoumat, proč.

 

 

Nyní vezmu slovo mír, které v angličtině začíná písmenem P (peace). Udělali jsme to mnohokrát, protože vám to pomůže k zapamatování. Nejedná se pouze o nějaký trik, někdy používáme písmena a dále je rozvíjíme v poselství, takže si dané učení zapamatujete mnohem lépe. Jak se můžete dostat na místo, kde můžete najít mír a následně jej pak vyzařovat? Jak si tento mír vzít a udržet pro sebe? Bude to vyžadovat víc lekcí a toto je první, protože tady sedíte, cítíte to a víte, že je to možné. Pojďme si tedy promluvit o tom, co uděláte jako první. Pojďme tady k tomu místu, kde se se tímto mírem stanete vy sami. Jak to uděláte? Budu používat dva výrazy začínající (v angličtině) na P – dvě věci, které vám budou znít legračně, ale tak si je zapamatujete: PARKOVÁNÍ AUTA (Parking the car) a LOUPÁNÍ CIBULE (Pealing the onion). Pojďme si vysvětlit oba dva výrazy, protože jsou zcela metaforické.

 

Parkování auta

Auto představuje vozidlo, které vás vozí. Někdy byste řekli, že tím je možná myšlena Merkaba, ale tentokrát to bude vaše auto. Protože v autě se přemisťujete z jednoho místa na druhé. Máte své pohlaví, kolem vás je dopravní ruch, různá rozptýlení a možná další lidé v autě. To je váš život a vy to auto musíte zaparkovat! Víte, co to znamená, totiž: zastavit se. Ve vašem denním rozvrhu, ve vašem myšlení a ve vašem vědomí musí být místo, kde se zastavíte – a zastavíte úplně všechno. Pokud potřebujete zajít do lesa a hodinu tam sedět, abyste zklidnili svou mysl, která přeskakuje z jednoho na druhé, pak to udělejte a ztište se. A to je začátek. Protože mír je tichý, klidný. To není něco, co můžete objevit meditací ve vozidle. Musí to být doba ticha, kdy setrváte na jednom místě a stáváte se jedním s planetouPak se ve vás rozhostí ticho a klid, vy to vnímáte a stáváte se toho součástí.

 

Meditace

Než přejdeme ke druhé metafoře, loupání cibule, pojďme si promluvit o tomto tichu, klidu a jednotě. Často se to nazývá meditace. Existují kultury, které jsou v tom velmi dobré, tak dobré, že člověk, který praktikuje meditaci, se může odebrat do ášramu přímo ze svého rušného každodenního života, posadit se a okamžitě si navodit vnitřní stav klidu a míru. Teď se vás zeptám: Co udělá dál? A odpověď zní: Zůstane v této energii. Co si o tom myslíte? Zní to skvěle a je to skvělé, protože jak tam sedí v meditační pozici, možná i s pozvednutými dlaněmi, všichni se dostanou do stavu jednoty se vším. Ale jak tím pomohou jiným lidem v jejich každodenním životě a na ulici? Někteří odpovědí: „No, v tomto stavu bych se začal za jiné lidi modlit.“ To je dobré. Ale drazí, od roku 2012 jste mnohem silnější. Už nemusíte sedět ve stavu jednoty a modlit se. Nyní je čas vzít si tuto jednotu, aby odešla s vámi, až vstanete. Můžete mít plno meditujících a meditace je přivádí ke zdi, jež představuje akci. A oni sedí před touto zdí a nic se nestane, kromě toho, že jsou v míru sami se sebou. Jaká to blaženost! V tomto stavu nirvány, blaženosti, blízko k Bohu a blízko k planetě, prosedí nespočetné skupiny lidí hodiny a hodiny. Ale nepomáhají nikomu kolem sebeProtože nyní se začíná měnit účel, smysl toho, co děláte pro sebeNástroj míru, který si pro sebe přebíráte, procvičujete, studujete a integrujete do svého nitra, s tím nyní můžete vstát a začít přenášet do světa. To je ten účel, smysl a cíl.

 

Loupání cibule

Loupání cibule znamená, že začnete odlupovat vše, co vám brání v klidu a míru. Co by to mohlo být? Mluvili jsme o tom mnohokrát, ale potřebujete to slyšet teď a znovu a znovu: Musíte se vzdát všeho, co vám bylo řečeno, včetně toho, co slyšíte z tohoto zdroje. Musíte dosáhnout čisté tabule bez jakékoli předpojatosti, abyste mohli sedět a prostě jen být. Protože pak vám mohu přislíbit následující: pokud sami sebe vyčistíte do bodu, kdy se stanete jedním se vším, pak začnete vnímat a dostávat intuici, co udělat dál.

 

Kolik z vás řeklo: „Drahý Duchu, slyším tě, miluji tě. Nevím, co mám udělat se svým životem. Nevím, kam jdu. Prosím, pomoz mi to zjistit.“ A pak nastoupíte do svého auta a pojedete z A do B, z B do A, z A do B a z B do A.

 

Musíte se ztišit, zastavit se a odstranit jakoukoli předpojatostMusíte dokonce být ochotni změnit to, co považujete za pravdu, abyste se dostali na to místo, kde se sjednotíte s Tvořivým zdrojem. To je pak okamžik, kdy dojde ke komunikaci a zodpovězení každé vaší otázky, každé otázky. Takže otázka „Co mám udělat se svým životem?“ už nebude problém, protože se to stane zřejmé. Naprosto zřejmé. Kvůli tomu máte intuici. Bude to pro vás tak intuitivní a velmi přirozené, budete to vědět. Vyjasní se vám všechny otázky, včetně takové jako „Měl bych to udělat toto, nebo bych měl udělat tamto?“ Vyjasní se, až oloupete tu cibuli. A začíná to vnější vrstvou toho, co vám bylo řečeno o tom, kdo je Bůh, jak všechno funguje, kdo jste na Zemi … to vše se musí odloupat. Protože všechny tyto věci budou samy o sobě jasné. Dostanete se na místo, kde se budete usmívat a řeknete: „Aha, já vím.“ A někdo se zeptá: „Co víš?“ A vy odpovíte: „Já vím.“ Je to prohlášení jako Já jsemVnitřní vědění všech věcí. A zasahuje to mnohem dále než meditace. Tu cibuli musíte loupat tak moc, abyste už neměli žádnou předpojatost ani očekávání, zatímco budete sedět a rozvíjet toto místo klidu a míru.

 

Vytrvalost a trpělivost

Vytrvalost (Persistence) a trpělivost (Patience) – další dvě slova začínající (v angličtině) na P. Vytrvalost znamená dělat to často. „Kryone, proč bychom to měli dělat často, když jsi v minulosti říkal, že by to jednou stačilo?“ Říkám vám, že u určitých rozhodnutí v určitém čase to stačí jednou. Ale pokud si rozvíjíte nový nástroj, který neodpovídá intuitivní logice energie, ve které jste vyrůstali, musíte jej procvičovatVytrvalost znamená procvičování, praktikování. Protože to, co zde děláte, je multidimenzionální a nikoli lineární proces. A každý, kdo se na tom místě ocitl a zažil jednotu, to ví. Není to lineární mír. Být v jednotě se vším je takovým rozšířením vědomí, které daleko přesahuje hranice lineárního vědomí. Vnímáte kontakt s nebem a celým stvořením, cítíte se být nad Zemí a zároveň jste na Zemi. Vnímáte vědění, které přesahuje celý váš život. To je to, k čemu směřujete ve vašem studiu a zkoumáníLoupání cibule je něco, co má mnoho vrstev a co vyžaduje praxi, vytrvalost. Odebírejte se na toto místo tak často, jak je to jen možné, a pokaždé zjistíte, že bude snazší se tam dostat.

 

Jak dlouho bude tato cesta trvat, dokud nebudete vědět, že jste došli k čistému míru, čistému světlu? Jak dlouho to bude trvat? Teď se to komplikuje. Já jsem Kryon a nikdy jsem nebyl člověkem. Ale když vidím vás, vidím, čím jste prošli. Vím, co si sebou nesete. Po tom všem, co někteří z vás zažili v tomto a mnoha dalších životech, je úžasné, že zde vůbec můžete sedět a hledat světlo. Proto tolik milujeme lidstvo, protože vidíme, co děláte a jakým bojem a obtížemi jste prošli. A proto vám tak rádi říkáme, že se tento boj nyní mění ve světlo.

 

Toto je to poselství: Jsou tu nové nástroje, nová energie, vítr v zádech a věci, které se pro vás změní bez ohledu na to, čím jste prošli.

 

Trpělivost. Jak dlouho trvá, než si projdete věci, které jsou součástí té cibule? Někteří z vás jsou k tomu odhodlaní a připraveni. Jiní však nemají ponětí, co všechno musí překonat – ty zdi a dveře minulých strachů, obav a zkušeností, včetně lidí, kteří jim říkají: „Nedělej to, nesedej si, nezastavuj se“, protože pro ně jsou všechny tyto činnosti v protikladu k režimu přežití. Kolikrát jste slyšeli, že musíte jít stále kupředu? „Nezastavuj se, nepřestávej, musíš jít kupředu.“ A teď vám říkáme, abyste se zastavili. A také vám říkáme proč – protože tam je Bůh. Bůh je v trpělivosti Gaii. Bůh je v rozvíjejících se listech Gaii. Bůh je v sopce, která se pomalu pohybuje s tektonickými deskami. Je to trpělivost planety a vy se musíte ztišit, abyste mohli s tímto druhem trpělivosti spolupracovat.

 

Plášť míru

To je jediný způsob, jak se dostat na to místo – místo, kde konečně najdete svůj „plášť klidu a míru“. To je samo o sobě metafora, protože slovo „plášť“ znamená něco jako vrstvu, do které se zahalíte. Je to plášť, který jste předtím neměli a nevěděli o něm. Povstanete a tento plášť klidu a míru se stane vaší součástíA vy vstanete, jako to udělali Mistři v minulosti a začnete chodit po planetě. Ach, teď se objeví tolik lineárních otázek, jako vždy (Kryon se směje). „Drahý Kryone, jakmile jednou začnu nosit ten plášť, budu muset dál pokračovat v praktikování?“ Ano! Ale proč se toho bát? Je to jako sval, který trénujete, abyste zvedli něco těžkého. Nakonec to můžete zvednout a jít s tím. Ale pokud přestanete svaly cvičit, jednoho dne budete muset to těžké odhodit. Samozřejmě, že už to nebudete trénovat tak často, ale těšte se z toho, že budete navštěvovat světlo a dostanete se na místo, kde budete vnímat něco téměř jako omlazení. A tady vždy vyvstane další lineární otázka: „A jak často to mám dělat?“ (Kryon se směje) Odpověď zní: Ano. To záleží na vás! Drazí, vy sami jste zodpovědní, na vás to záleží. Nevyhledávejte žádné knihy, abyste našli podrobnostiHledejte ve svém nitru.

 

To je pravda. Dovedete si představit, že se tam dostanete? Vidíte se tam? Tento channeling bude pokračovat.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Finding Peace 1 – MP3 – 30:01

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

.

Nalezení vnitřního míru – 2

.

Tento živý channeling byl přijat Leem Carrollem na Azorských ostrovech, Portugalsko, 21. května 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je sedmý channeling, který vám předávám na nádherných Azorech. Tato skupina sedí v další překrásné části ostrovů. Občas lehce poprchává, občas vane silný vítr. Tohle je Gaia a je to tak to nejlepší, drazí. Někteří z vás, kteří jste tady, to můžete vidět. Přichází to a odchází tak nádherným způsobem. Můžete tady sedět po velmi dlouhou dobu a nezevšední vám to, stále budete mít co sledovat. Naposled jsme mluvili o poklidu, který tady panuje. Je to něco, co vnímáte během těchto dní a na co jste si zvykli. Začínáte si uvědomovat, že tato planeta obsahuje místa, která k vám hovoří. A tohle je jedno z nich.

 

V tomto channelingu bych rád víc promluvil o míru. Rozšířím tím ten pátý channeling (Najít klid a mír – 1, pozn. překl.) přestože toto je sedmý channeling. Je to nelineární způsob předávání věcí, o kterých mluvím. V tomto výukovém channelingu vám představím některé rozvinuté koncepty. Jsou to koncepty, které vám teď přiblížím a které začnete chápat. Než však začnu, zeptám se na váš názor. Je lidská přirozenost neměnná nebo se mění? Když se zeptáte psychologů, zejména těch z dřívější doby, odpovědí vám, že lidská povaha se zdá být pořád stejná. A tady je rozdíl mezi starou a novou energiíEnergie, která existuje teď, v této výjimečné době, je soucit. Skutečně jste se jako planeta posunuli z původního stavu vědomí. Znovu opakuji, že vám časem historici potvrdí, že jste opoždění vůči ostatním světům. Ohlédnou se zpět a uvidí, že vědomí planety se pohybuje v cyklech, jež se odvozují podle určité důležitosti nebo významu. Už jsem vám říkal, že tohle se dramaticky mění. Najednou máte shodu po celé planetě, že lidé už nechtějí určité věci. Tato shoda povede ke změně ve stylu vedení lidíSkutečně se začíná rozvíjet nová lidská přirozenostTo první, co uvidíte, bude změna témat ve vašem televizním vysílání. Změní se to, co dosud vysílají. Bude to jemnější a mírnější v mnoha oblastech a důvodem bude změna toho, co lidé budou chtít sledovat. Už se to začíná dít.

 

Energie, drazí, je dobře definována fyzikou. Existuje mnoho zákonů o energii. Až dosud se však žádný z nich nezabýval vědomím samotným. Až během poslední dekády začalo být vědomí vnímáno a zkoumáno jako součást energieTo změní všechno. Protože vědomí je energie, některé druhy energie musí náležet k vědomí.  Jeden z těch zákonů zní, že energii nelze zničit ani vyrobit, ale pouze přeměnit (na jiný druh energie). Energie lidské přirozenosti je stavem vědomí a začíná se měnit. Do hry se přidává první zákon termodynamiky. Když někdo zemře, každý řekne: To je konec. Ale teď už i vědci říkají, že to tak není, protože vědomí je energie. Proto se energie musí přesunout někam jinam. Je to poprvé v historii, kdy se vědci rozhodli, že existuje duše.  Duše je vědomí a nějakým způsobem se vrací zpět do vesmíru. Předávám vám tyto věci, abyste pochopili, co přichází. Někteří řeknou: „Kryone, nechci, abys mluvil o vědě, chci, abys mluvil o lásce. O ezoterice, kterou jsem už tolikrát využil a kterou tolik miluji.“ Mluvím o tom. Říkám vám, že Tvůrce vesmíru je největším fyzikem, a že ten Tvůrce vesmíru, který žije uvnitř vás, je tím, který vytvořil tuto planetu. Že ta Země, po které kráčíte, má svůj systém a vy jste toho součástí. Nemůžete se od toho sami oddělit. Když to uděláte, utíkáte před tím způsobem, který planetě vůbec nepomáhá.

 

Mluvili jsme o klidu a míru. Mluvili jsme o tom, že přicházíte k jakési zdi, jak jsme to nazvali. Kolik vnitřního míru máte ve svém životě? V pátém channelingu jsme mluvili o věcech, které mohou působit legračně, a sice o PARKOVÁNÍ AUTA a LOUPÁNÍ CIBULE. Znamená to, že se zastavíte, že zastavíte všechno, že se přestanete přesouvat z místa A do místa B, že přestanete myslet na to, co máte udělat, a prostě jen budete. Tomu se na mnoha místech této planety říká meditace. Je tolik meditujících, kteří společně hodiny a hodiny meditují. V některých kulturách je meditace ustálenou součástí jejich života. Loupání cibule bylo přirovnáním pro zbavení se veškeré předpojatosti, všech předsudků, všeho toho, o čem vám říkali, že je správné nebo není. Abyste se stali tolerantní k tomu, co vidíte kolem sebe, abyste změnili své názory na to, co vám říkaly určité osoby nebo určité systémy víry. Je to schopnost vidět Boha ve všech věcech a ve všech lidech, bez ohledu na jejich vyznání a na to, co dělají. Mluvili jsme o tom, že přicházíte ke zdi, drazí, a že to znamená, že meditujete, meditujete a meditujete a nalézáte vnitřní mír. Každý, kdo medituje, ví, jak to lze vnímat, jak dlouho to trvá, než se k tomu dostanete a pak se z toho napijete. Proto jste tady. Pořád se k tomu vracíte a napájíte se z toho. Používám slovo pít, napájet, protože tak to teď vidíte. Vnímáte vnitřní mír jako zdroj, stejně jako vnímáte vodu. Žízníte po míru a tak se odeberete na místo, kde meditujete, meditujete a napijete se. Ta zeď je ovšem skutečností, že skrz ni nepronikneteNemáte koncept, jak byste mohli ten mír vzít, uložit do svého nitra a žít s ním. Když se vydáte na nějaké místo, kde se můžete najíst a napít, zajdete do nějaké skvělé kavárny nebo restaurace, ve vašem vědomí neexistuje možnost vzít si všechno to jídlo a odnést si je sebou. Jídlo zkonzumujete na místě kvůli tomu stroji, jímž je v linearitě vaše tělo. Podobně zacházíte i s mírem.

 

Proto začínám s mírem, protože tohle musí být začátek ať už pro pracovníky světla nebo kohokoliv jiného, kdo začíná být na této planetě osvícenější. To znamená být schopný nekonzumovat to drama, které se děje kolem vás, bez ohledu na to, co vidíteVnitřní mír pak vede k soucitu a odpouštění, drazí, avšak mír je tím prvním. Když si to linearizujete, odeberete se na nějaké místo, posadíte se (k meditaci), napijete se (z toho zdroje míru) a pak odejdete. Vracíte se znovu, znovu a znovu. Některé kultury jsou tím zcela pohlceny, protože opájet se mírem je tak nádherné. A vy to milujete. Zdá se, že to vyřeší problémy ve vašem životě. Vyřeší to však problémy v životě jiných lidí, když se budete napájet mírem jen sami pro sebe? Odpověď zní: Ne doopravdy. Můžete mít konferenci o míru a vytvořit společně koherenci (soudržnost) a pro nějakou chvíli můžete změnit svůj prostor, můžete dokonce změnit i počasí. Vědomí je energie, může to dokázat. Tohle si vezměte sebou domů, drazí.

 

Předám vám začátek odpovědi. Není to proces, je to spíš koncept. Jak to vnímáte, je specifické, osobní. Rozumíte, co vám říkám? Musíte se odebrat na to magické místo, kde najdete mír a místo abyste naráželi do té zdi, stanete se tou zdí. To je ten koncept, který je pozoruhodně rozvinutý. Mnozí z vás už trochu chápete, co myslím tím, stát se tou zdíPředstavte si, že ta zeď, do které narážíte, je naplněna nádhernou energií a část této energie je mír. Představte si, že ta zeď je něčím, z čeho si už můžete kousek odlomit, možná si i můžete naplnit svou tašku něčím, co v té zdi je. A můžete si to vzít s sebou domů. Tohle je lineární koncept, ale je to nejlepší způsob, jak vám můžeme přiblížit nádherný nelineární proces, nazvaný „stát se mírem“. Výsledkem toho je, že když si to vezmete sebou domů, to místo, kde meditujete, se stane vámi po celou dobu, většinou po celou dobu. Dokonce i když spíte, napájíte se. Během dne budete vidět věci jinak, než předtím, protože jste si vzali kousek té zdi sebou domů. Tato zeď se nazývá „závoj“. Často odděluje lidské vědomí od utajeného vědomí. Docela často máte některé lidské bytosti vyškolené v tom, že vás mohou vzít mezi tyto stavy a není to lineární, ne v této energii. Máte nástroje ve svém nitru, ve své velkoleposti, kterou jste, abyste šli k této zdi a kousek si vzali sebou domů.

 

Jak to uděláte? Musíte to udělat s vírou. Už jsme to dřív říkali, že první věcí, kterou musíte udělat, je uznat topřijmout to za svou pravdu. Protože to pravda je. Uznáváte gravitaci. Když se někdo zeptá, zda věříte v gravitaci, zasmějete se. V gravitaci přece nemusíte věřit, přestože je neviditelná. Věříte v ní, protože ji vidíte pořád. Uznáváte ji a přijímáte ji. Musíte přijmout a uznat myšlenku, že si ten mír můžete vzít sebou domů. A pak začnete v tomto stavu být multidimenzionální. Každý meditující to zná. Je to pocit, který nemůžete předstírat. Víte, kdy ho máte. A je to vaše vědomí, které se rozšiřuje téměř do nekonečna, a vy to vnímáte. To je mír, jímž se napájíte. To je ta zeď. A v ten okamžik, drazí, začínáte uznávat a přijímat, že tou zdí můžete být vy. Začnete to vidět a tady začíná afirmace, afirmace vytvořená tím, že vědomí, které máte, je multidimenzionální a začíná se aplikovat na mozek, který je logický. Vědci se dohadují, odkud pochází tajemství intuice a kreativity. Sdělil jsem vám, že je to triáda srdce, mozku a šišinky. Musíte pochopit, že používáte všechny tyto části, nejen svou logiku. Nemůžete to intelektualizovat, nikdy, protože to je funkce mozku, synapsí a logiky. Tohle je však koncept srdce, který je pak potřeba trénovat ve vašem mozku. Afirmace je tou odpovědí. První věc, na kterou se ptáte, co máte udělat, když se odeberete na to místo, je, že si můžete říct potichu pro sebe nebo nahlas: JÁ JSEM MÍR. MÁM MÍR. CHCI SI VZÍT MÍR Z TOHOTO MÍSTA S SEBOU A TEN SE STANE MNOU. PROHLAŠUJI, ŽE NA TOMTO MÍSTĚ NEJSEM SÁM. KDYŽ SI NĚCO VEZMU S SEBOU, BUDE TO PŘESAHOVAT VŠE, CO JSEM KDY MĚL PŘEDTÍM.

 

Můžete si vytvořit své vlastní afirmace, které pro vás budou fungovat a které budete vyslovovat pokaždé, když se na to místo, k té zdi odeberete. Pamatujte si, že další slova, která jsme vám předali, je vytrvalost (persistence), což znamená praktikování, trénování. Jinými slovy všechna tato slova vedou k dalším slovům: trpělivost (patience). Tohle se nestane dramaticky, jen tak zčistajasna. Získáváte multidimenzionální koncept a začínáte s ním pracovat v lineární podobě. Drazí, to je svým způsobem „horor“. Ti, před nimiž sedím, vnímají, o čem mluvím.

 

Jak byste definovali lásku? Je ve vašem mozku? Můžete to definovat? Jak byste definovali intuici, nebo kreativitu? Nedokážete to. Tohle jsou multidimenzionální věci, stejně jako najít vnitřní mír. Právě teď, jak sedíme u závěru tohoto channelingu. Ale než se společně spojíme ve všech těch jazycích, které tu mezi námi jsou, vyslovme ta slova, která zní: JÁ JSEM MÍR. Udělejme to společně právě teď: JÁ JSEM MÍR. Znovu: JÁ JSEM MÍR. Dokážete vnímat svým intuitivním já, jak to působí na váš mozek, na vaše emoce? Vyslovme to znovu: JÁ JSEM MÍR. Někteří z vás pociťují příjemné mrazení, protože sedíte na mírumilovném místě a procvičujete ta slova, pronikáte do jejich významu, právě teď. Změníte si své životy, drazí, pokud to budete s tímto cvičením myslet vážně. Někdo se zeptá: „Je tohle cvičení pro soucit?“ Odpověď zní: Ne. (Kryon se usmívá) Jako první musíte získat vnitřní mír. Soucit můžete trénovat v reálném světě, v tom autě, které musíte zaparkovat. Soucit nespočívá v tom, když se zastavíte. Soucit je soucitné jednání, soucitný čin, když vystoupíte z auta a kráčíte z bodu A do bodu B. Je to něco, co děláte v reálném světě s vnitřním mírem. Doufám, že jsem vám to přiblížil natolik, abyste mohli pochopit tento nový nástroj v nové energii. Světlo skutečně přichází, drazí, do tohoto temného světa.

 

Tohle je dobré místo (Azory), kam jste přišli se setkat se mnou a pocítit realitu těchto slov. Když otevřete oči, uvidíte kolem sebe jen samou krásu. Je to ta jediná mírumilovná věc, na kterou se můžete dívat. Kéž si zapamatujete tento čas.

A tak to je.

 

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Finding Peace 2 – MP3 –  23:49 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět