5-2019 Kryon

Osvícené hodiny

.
Tento živý channeling byl přijat na Azorech 25. května 2019

 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté na Azorech.

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je desátý channeling a je posledním z Azorské série. Jsme na malém ostrově Pico. Byl to den plný událostí, kdy mnozí zažili radost a blaženost a pocítili skutečné spojení s delfíny a velrybami. Moře bylo klidnější, slunce svítilo a Gaia opravdu kvetla pro mnohé z vás.

 

U devíti channelingů  na těchto ostrovech jsme hovořili o mnoha různých věcech. Mluvili jsme o spojení, které máte s těmito ostrovy, minulými předky Lemurie a se Zemí. Mluvili jsme o čistotě mřížky v této oblasti a o tom, jak ji může tolik lidí cítit. Poskytli jsme informace, které jsme dosud o delfínech a velrybách nepředali a čím to je, že si jich lidstvo obecně začíná vážit a chránit je, zatímco ještě před padesáti lety tomu tak nebylo. Mluvili jsme také o vašem spojení s Akášickým záznamem a o tom, jak také může souviset s delfíny a velrybami. Zmínili jsme mnoho věcí, ale tento channeling je jiný, velmi odlišný.

 

Uvědomujete si vy, kteří jste se s těmito zvířaty osobně setkali, že jde o něco mnohem většího? Napadlo vás, že to možná má nějaký širší rozměr? Když to říkám, myslím tím, že to, co jste v dnešní době zažili, může být prostě jen část něčeho mnohem, mnohem většího. Co když úžasné vědomí, které jste u těchto zvířat zažili, je více než systém. Možná je to plán? Zažili jste spojení a bylo vám řečeno, že tato zvířata mají vědomí, které se liší od ostatních zvířat na Zemi. Může to být duchovní? Může to být jen fyzické? Ať je to cokoli, sedíte a máte to rádi! Je to úžasné! Jsou lidé, kteří to chtějí zažít znovu a znovu a znovu.

 

Ale zamysleli jste se nad tím, jestli tento jev není jen malým ozubeným kolečkem v nádherném hodinovém stroji Vesmíru, nebo lidstva, nebo sluneční soustavy, který je velmi zvláštní? Vy jste zde viděli jen tuto jednu zvláštní věc. Mohlo by jich být víc? Je možné, že je to jen malý kousíček nějaké větší reality?

 

Téma tohoto channelingu souvisí s otázkou: Proč by měl někdo poslouchat tento channeling? Je mnoho lidí, kteří narazili na můj hlas [nebo na knihy a přepisy channelingů], snad poprvé, a na chvíli mohou poslouchat a mohli by říci: „Tohle není pro mě; pro mě tu nic není.“ Mohli by si pomyslet: „Mám dobrý život. Cítím, že vím, co dělám. Samozřejmě, že jsem měl v životě problémy, ale dostal jsem se přes ně. Přežívám. Jsem v pořádku.“ A tím to končí. Nemají důvod dále poslouchatVěří, že jsou úplní. Drazí, ve starší energii Země měla většina lidí až do roku 2012 tento postoj.

 

Pak jsou tu další, kteří by mohli říci: „Nepotřebuji tvé informace, Kryone, protože jsem v organizovaném duchovním systému.“ Dovolte mi, drazí, abych vám sdělil, že váš organizovaný náboženský systém není tím, o čem mluvíme - vůbec ne. Nemluvím o jiném organizovaném systému. Organizované náboženství vám může poskytnout pravidla, co dělat a co nedělat a jak žít v hranicích víry, ale neposkytne vám skutečnou základní pravdu o tom, jak věci fungují. Místo toho vám poskytuje konkrétní podrobnou nauku. O tom my vůbec nemluvíme.

 

Existuje tolik lidí, kteří říkají, že všechno, co děláte, co zavání ezoterikou nebo new age, je naprosto bizarní. Řeknou vám: „Nechci nic z toho. Slyšel jsem o některých věcech, kterým věříte, a to já nechci. Proč by měl někdo naslouchat těmto podivným Kryonovým slovům?“

 

Pokud jste jedním z nich, zeptám se vás: Když jste poprvé slyšeli o systému víry, do kterého patříte, vzpomenete si, když vám důrazně řekli, že musíte udělat to či ono, nebo budete potrestáni? Je v tom zahrnut obrovský aspekt strachu, přesto jste poslouchali, že? Nevadilo vám někdy, že by vás váš milující Bůh navždy mučil, pokud byste neudělali něco, co vám organizace řekla? Pro informaci, už třicet let mluvím o stejném milujícím a kreativním Bohu a nikdy jsem nezmínil: „Musíte udělat to či ono. Nikdy jsem vám nepředal scénář strachu. Místo toho je tu výzva k objevování větších, úplnějších a logičtějších pravd. Pozval jsem vás, abyste objevili sami sebe.

 

Kryone, co to znamenáobjevit sebe? Chtěl bych vám, drazí, říci, že existuje plán – obrovský a láskyplný plán pro vás a všechny, kdo by ho chtěli vidět. Není tu jen systém, ale plán. V tomto plánu existují části, které spolupracují pro společné dobro lidstva a každého jednotlivce. Je to mnohem víc než systém. Je to plán, je to univerzální plán a je promazán láskou a soucitem Stvořitele [Boha] způsobem, kterému nemůžete začít rozumět. Opravdu zvenčí nevidíte, jak to vypadá, pokud stojíte venku a díváte se dovnitř.

 

Spiritualita a její studium vám umožní nalézt věci, o kterých nevíte, že existují. Pokud nejste ochotni se dívat a poslouchat a zkoumat to s čistým vědomím, neuvidíte toTen, kdo říká: „Daří se mi dobře. Měl jsem problémy, ale jsem v pořádku; přežívám,“ se nachází v paradigmatu přežití. Drazí, je to ten cíl? Je v pořádku mít za cíl přežití? Možná dokonce provozujete „duchovní přežití“ a neuvědomujete si to. Mnozí z vás ze strachu „přešlapují na místě“.

 

Vaše kultura může říci: „Dobře, je to přežití a my to připouštíme. Ale opravdu, to je všechno, co ve skutečnosti je! Nacházíme štěstí, když můžeme, a přežíváme v tomto obtížném světě. To je život.“ Pokud je to vaše mantra, pak opravdu nevíte, co je k dispozici, nebo co vlastně je „základní pravda“To je tak nízkoenergetický, lineární a zjednodušený přístup k velkolepému životu, který máte – velkolepému! Váš život je jako Boeing 747 a vy jste se rozhodli se s ním projet nahoru a dolů po letové dráze planety – a pak mi řeknete, že to je vše, co je!

 

Tento plán, o kterém mluvím, nabízí povědomí o tom, co je kolem vás, co teď nemáte, a zahrnuje odvahu a otevřenost ptát se: „Drahý duchu, je toho víc, než mi bylo řečeno? Může to být tak, že jsem narazil na onu zeď víry a nikdy jsem opravdu nezkoumal věci, které přesahují realitu, kterou znám? Je možné, že může existovat elegantní způsob, lepší cesta, která může zahrnovat věci, které jsou ezoterické? Je možné, že jsem se mohl vyhnout kulce, jak se říká, potížím svého života, kdybych o sobě věděl víc? Je možné, že bych mohl vědět víc o tom, co mám dělat, než teď? Je možné, že můj život lze změnit nebo rozšířit, pokud o této cestě budu vědět? “

 

Již dříve jsem použil příklad, že jdete tmou a jen tušíte, kudy jít, a když zakopnete, vstanete. Ale přežili jste, že? Jste na to hrdí. Co kdybyste ale měli světlo a nemuseli jste klopýtnout? To je studium sebe sama.

 

Metaforické hodiny

Chci, abyste si udělali chvilku a představili si pěkné hodiny. Můžou být jak velké, tak malé, jaké si přejete, ale řekněme, že jste schopni do nich vstoupit a sledovat, jak vše funguje. Řekněme, že se stanete malým mravenečkem a budete sledovat vše kolem sebe. Jste ohromeni! Přesnost těch hodin je ohromující. Je zřejmé, že tvůrce strávil nějaký čas s každým jednotlivým dílkem a díky tomu je sledování hodin tak zábavné. Části spolu fungují tak bezchybně, že je to skoro jako by byly osvícené, jako by si byly vědomy částí kolem sebe. Jsou téměř živé, jak sledujete točení a tik, tik, tik, které se děje v dokonalé synchronizaci. Jedna část se pohybuje, aby umožnila té další propojit se. Je to krásné! Pak, v určitém okamžiku, po tolika kliknutích, se něco stane a dělají to stále znovu a znovu. Je to tak přesné a krásné! Existuje plán, drazí, a vy ho jasně vidíte. Kdokoli vyrobil tyto hodiny, je musí velmi milovat.

 

Nyní představuji další hodiny. Pokud byste mohli pojmenovat první hodiny, jsou to osvícené hodiny. Druhé hodiny nejsou. Druhé hodiny jsou hodiny přežívající. Je emocionálně těžké je sledovat, protože každý kousek dělá to nejlepší, co umí, ale části nejsou tvarovány úplně správně. Nezdá se, že by věděly samy o sobě, nebo o skutečnosti, že jsou součástí většího plánu. Ani neví, že jsou součástí hodin, ale stále fungují a stále přežívají. Je zajímavé sledovat, jak jednotlivé díly spolupracují, nebo ne. Pokud si nejsou navzájem vědomy a neznají plán hodin, narážejí na sebe poměrně často.

 

Kryone, jak narazí část hodin do jiné části? Nejsou mechanicky spojeny dohromady?“ Představte si, že ozubená kolečka těchto hodin nejsou úplně správného tvaru a snadno se kvůli tomu zlomí. Místo přesného propojení se s ostatními do sebe narážejí, skřípají a nakonec se rozbijí. Některé mohou být skutečně zničeny a upadnout. Další zaujmou jejich místo a pak projdou stejným procesem. Hodiny tedy existují a zdá se, že fungují, ale velmi špatně. Nejen to, také je stresující udržovat je v chodu. Když části nevědí, kdo jsou nebo co dělají, prostě přežívají, jak nejlépe umí. Ale hodiny stále tikají a fungují – možná špatně, ale dělají to. Myslím, že víte, o čem mluvím.

 

Osoba, která objevuje sebe sama, pohlíží na ezoterické věci jako na potenciál, že se neznámé věci  stanou známými. Jedná se o člověka, který se rozhodne cestovat do míst, která přesahují to, na co je zvyklý. Je to cesta, kterou musí chtít absolvovat. Někdy dochází ke spontánnímu uvědomění, protože se dostane do situace, kdy musí sám hledat a objevovat. Jindy je prostě „připraven“ a poslouchá, tak  jako vy,  tuto zprávu.

 

Pokud je to váš případ, další otázka by mohla znít: „Jak mám postupovat? Jak zjistím, jestli je toho víc, než mi bylo řečeno?“ V tom spočívá krása procesu, o kterém jsme vám již dříve vyprávěli. Když začnete hledat, vaše duše to pozná a začne dodávat. Svobodná volba lidské bytosti je definována jako „svoboda hledat, nebo nehledat“. Je to jednoduché. Je to vaše volba. Pokud  nechcete hledat, přežijete, nebo také ne, ale budete nějakým způsobem naživu. Pokud se začnete dívat, drazí, uvidíte cesty na základě poznání, které ještě nemáte, ale které se chystáte objevit. Toto jsou ezoterické cesty: Měli jste minulý život? Byli jste dříve v kontaktu s těmi, kteří jsou teď tady? Co to znamená? Jak to ovlivňuje tento život? Co vám to ukazuje? Můžete využít svou intuici, abyste našli lepší cestu, která je pro vás jasnější? Můžete svou intuici posílit, aby vás „uměla“ vést lépe?

 

A to nejdůležitější: Dokážete kontrolovat představu náhodyOčekáváte synchronicitu? Pokud jde o ty druhé hodiny, druzí vám řeknou, že náhody při setkání s těmi správnými lidmi, kteří vám v životě pomohou, jsou součástí štěstí. Věděli jste, že je to naopak součást fungování těch prvních hodin? Je to plán! Není to náhoda. Už jsem si získal váš zájem?

 

Příběh duší

Chci vás vzít na jedno místo ve vaší mysli. Není to skutečné místo; je to jakési metaforické místo poté, co opustíte tuto planetu. Není to zajímavé, že téměř celé lidstvo věří v nějakou formu posmrtného života či v posmrtný život v určitém smyslu? Když tedy přejdete na druhý břeh, dojde hned k nějakému setkání. Nepřipadá vám zajímavé, že organizované náboženské i velmi ezoterické systémy předpokládají, že se po životě na nějaké úrovni setkáte? Věděli jste to? Vždy je tam představa nějakého setkání, které to celé završuje.

 

V některých systémech se toto shromáždění promění v soud, kde vaše duše, pokud za života nesplní určitá očekávání, bude navždy mučena. Mimochodem, zopakuji to ještě jednou: Tato myšlenka neodpovídá milujícímu Bohu, který stvořil vaši duši. To v plánu hodin nebylo; nikdy nebylo a nikdy nebude. To je jen báchorka mající původ v polidštění Boha a v tom, že se milující Stvořitel vesmíru chová jako nefunkční lidský otecPramení to z nižší lidské kvality, strachu. To je lidská přirozenost, ne soucit.

 

Každý člověk očekává, že se po smrti něco stane. Pojďme se tam podívat. Vydejme se tam v rámci tohoto metaforického výletu. Navštivme vaši duši na shromáždění poté, co jste prožili tento život.

 

Velké shromáždění

Na tomto shromáždění jste s ostatními dušemi a je to setkání radostné – vždycky je. Znovu jste prošli Zemí a toto je oslava, během níž absolvujete plánovací sezení s těmi, které dobře „znáte“.

 

Rozsvítilo se. Mám tím na mysli, že nyní chápete vše, co je, a sedíte u tohoto krásného stolu, řekněme stolu nebe, chcete-li, nebo plášť Božího soucitu. Sedíte tam jako krásná duše a probíráte, co se stalo ve vaší poslední inkarnaci.

 

Vy i ostatní nádherné duše chodíte kolem stolu a probíráte všechny věci z vašeho bezprostředního minulého života a máte spoustu času – protože tam, kde jste, žádný čas není. Nasloucháte ostatním a sledujete diskuse.

 

„Jak se ti vedlo? zeptá se jedna duše.

„No, jmenoval jsem se Frank a nenalezl jsem to,“ řekne jedna duše.

 

V jeho slovech není smutek, ale každý chápe, co tím Frank myslí. Frank opět prošel životem, aniž by dohlédl za staré hodiny přežití. Frank nehledal sám sebe ani si nekladl žádné ezoterické otázky o vesmíru. Neptal se: „Žil jsem už předtím? K čemu je duše? Existuje něco víc, než mě učili? Je možné, že je ve všem krása, kterou jsem přehlédl?“

 

Podle jeho slov se Frank brzy naučil, že se narodil nečistý/hříšný a že utrpení je něco, čím to má odčinit. Nikdy se nedostal dál než k utrpení.

 

Frank najednou řekne: „Už se nemůžu dočkat, až se tam vrátím, protože vím, že na Zemi se teď rozvíjí nová energie, a až budu zase člověk, nemůžu se dočkat, až budu moct řešit tuhle skládačku. Protože teď už vím, že na to přijdu. Vím, že se dokážu správně rozhodnout.“

 

Kolem tohoto stolu seděly všechny duše, které zemřely jako lidé v uplynulém pozemském dni, a většina z nich vyprávěla stejné nebo podobné příběhy. A potom přišla řada na další duši:
Jmenovala jsem se Sally a nalezla jsem to.“

 

To bylo jásotu! Duše byly tak potěšeny! Pak Sally vypráví svůj příběh.

 

„Začala jsem hledat. Už jsem nebyla nejmladší a většinu života jsem strávila výchovou dětí. Měla jsem hodně práce. Ale krátce po polovině života jsem se začala probouzet a kladla jsem si otázky, protože jsem začala být zvědavá. Mohlo by existovat něco víc? A bylo to tak. Dozvěděla jsem se, že energie mých minulých inkarnací vytvořily některé potenciální problémy, které jsem měla v tomto životě jako tato duše chodící po Zemi. Řešila jsem skládačku a postupně jsem ve svém životě zažívala radost, a ne utrpení. Dokázala jsem si nacházet lepší cestu, která v sobě neměla ta úskalí jako předtím. Objevila jsem svůj plán. Nalezla jsem kreativitu, o které jsem si vždycky myslela, že bych ji mohla mítObjevila jsem sama sebe. Můžu psát, můžu malovat, jen mě to nikdy nenapadlo. Měla jsem dobrou intuici, která mě dovedla k dobrým lidem a přátelům, a ejhle, nebyla to náhoda! Můj život byl požehnaný, protože jsem objevila, že v očích Stvořitele jsem velkolepá.“

 

U stolu zavládlo ticho. Každá duše přemýšlela o své cestě na její místo v těch krásných hodinách. Pak jedna duše řekla:

Jmenoval jsem se John.“

Všichni čekali, že John bude vyprávět svůj příběh, ale že to nebude dnes.

 

Sally, rád bych se s tebou setkal v našem příštím životě, ať už budeš jakéhokoli pohlaví. Mohli bychom se tak dohodnout, až se příště sejdeme a já budu ve tvém městě? Díky své svobodné volbě se s tebou intuitivně setkám. Dojde k synchronizaci. Potom Mary nebo Sarah nebo Johne – ať už budeš kdokoli – uzavřeme dohodu: Řekneš mi o tom plánuSlibuji, že tě poznám a budu ti naslouchat.

 

To bylo něco nového. Duše u stolu poznaly, že se na Zemi objevila nová energie. Byla to energie, která takovou dohodu umožňovala, a ony se smály a smály a měly radost z představy, že by se duše mohly předem dohodnout, že překročí běžné staré hodiny minulosti a přejdou rovnou do těch osvícených. A skutečně, tyto duše by se setkaly.

 

Shrnutí

Dovolte mi, abych vám něco prozradil, drazí: Nemůžete se vědomě vracet z jednoho života do druhého. Při přechodu z jednoho života do druhého se nemůžete vrátit zpět ve vědomí. Pokud jste v jednom životě zažili šamanskou zkušenost, drazí, možná dnes nejste šamanem, ale na určité úrovni si pamatujete, že je tu něco víc. To vás pohání k hledání, a tak všichni ti, kteří to nalezli, nalezli nejprve sami sebe tak, že zahájili proces uvědomování a objevování.

 

Ne každý, kdo byl dříve šamanem, jím bude znovu. Ne každý, kdo objeví sám sebe, se bude zajímat o metafyziku. Někteří budou jednoduše tím, čemu říkám skrytý pracovník světla. Budou to lidé, kteří mají větší integritu a porozumění. Budou to životní koučové a poradci pro svépomoc. Budou součástí Osvícených hodin, protože je to naprosto zřejmé a intuitivní. Budou mít radost. Toto je nový člověk. Je na každém, aby objevil: že je velkolepý.

 

V příběhu, který jsem vám právě vyprávěl, jedna duše prohlásila:

„Pojď se mnou. Domluvíme se, že až se vrátím, najdu tě. Nějakým způsobem tě najdu a budu poslouchat, jak mluvíš, a uvědomím si, že chci mít stejnou radost, jakou máš ty.“

 

Takový je aktuální plán, drazí, a někteří z vás v této skupině to vědí. Proto jsem vám předal ten příběh. Někteří z vás mu nevěří, ale díky své vlastní svobodné volbě jste slyšeli, jak to funguje. Proč to čtete? Je snad ve vašem nitru něco, co vás žádá, abyste se dívali? Je možné, že věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být?

 

Vracíme se tedy k otázce: Proč by měl někdo naslouchat tomuto channelovanému poselství? Z jakého důvodu? Důvodem je to, že jste právě slyšeli zbytek příběhu. Je to součást těchto nezkažených, vědomých hodin, které fungují téměř samy od sebe, protože vědí, že jste velkolepí. Existovala dohoda, že si toto poselství skutečně přečtete až sem? Vybízí vás tu něco k tomu, abyste se podívali sami na sebe? Zamyslete se nad těmito věcmi.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – The enlightened clock

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět