5-2019 Kryon

NOVÝ PRACOVNÍK SVĚTLA

Tento živý channeling byl přijat v Kolumbu, Ohio, 5. května 2019

.

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté v Kolumbu


 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tato skupina dnes procvičovala soudržnost (koherenci), a pokaždé, když se tak stane na setkání jako je toto, otevírá se přenos pro větší předměty lásky.

.

Dnes byla položena otázka: „Může nějaká skupina pomoci soudržnosti toho, kdo sedí před ní, kdo není v koherenci?“ Odpověď zní, ano. Pokud tedy dokážete rozšířit celou tuto představu pojednávané soudržnosti, tak vám řeknu, že ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o lineární proces, je to mnohem větší než si myslíte.

.

Soudržnost (koherence) skupiny, když se změří vědecky, nastává tam, kde mají jednotlivci ve skupině podobnou mysl a podobný emoční stav. Dnes jste právě prošli skutečným měřením těchto atributů. Na okamžik si představte, že je mnoho lidí v koherenci a přemýšlejí o stejné věci. Je to skoro, jako kdybyste měli nějakou rozhlasovou stanici, a najednou jde vysílání nad rámec toho, co byste očekávali. Není to nějaké lineární vysílání.

.

Síla soudržné rovnováhy

Soudržnost (koherence) má sklon vytvářet větší soudržnost. Tento efekt, kdy jedna skupina vstupuje do soudržnosti a druhá skupina někde jinde ji získává, nebyl ve skutečnosti změřen. Soudržnost je tedy energií, která díky své čistotě může stavět sama na sobě. Když začnete mít soustředěnou soudržnost, spatříte, že ostatní vstoupili do stejné soudržnosti mnohem snáze, díky těm v soudržnosti vedle nich. Může se to zdát dokonce nakažlivé.

 

Předpokladem je, moji drazí, že jsme vám předali metafyziku, která říká, že rovnováha vysílá rovnováhuSkutečná rovnováha vědomí vytváří energii. Když máte jednoho vyrovnaného jednotlivce ve skupině těch, kteří nejsou, nebo mezi chaosem, tento jedinec není jen jedním z mnoha, ale spíše je to jako kdyby generoval světlo na tmavém místě. Lidé začínají cítit toho, kdo je v rovnováze, a jejich vlastní reakce na tuto rovnováhu pak reaguje na jinou rovnováhu. Mnohokrát soudržnost vytváří více sebe sama bez jakékoli konverzace, a vy začnete vidět sílu vytvořené synchronicity, kterou jsme nazvali soudržnost.

.

To je jen jeden atribut z mnoha, které se začínají objevovat na této planetě. Vyprávěli jsme vám o dalším: Říkali jsme, že světlo plodí světlo. To znamená, že světlo vysokého vědomí ve skutečnosti vytváří více sebe sama způsobem, o kterém nic nevíte, a že vám tento atribut ještě nelze vysvětlit. Když se podíváte na příklad, jak pracovník světla vytváří světlo na temném místě, začnete vidět, že toto světlo nezůstává na jednom místě. Není lineární ani lokální, jako by byl nějaký objekt nebo kapalina. Světlo se dostává všude najednou. V temné místnosti, když někdo zapálí zápalku, mohou všichni vidět trochu lépe. Neprospívá to pouze tomu, kdo zápalku zapálil. Pak ji nakonec zapálí i ostatní, protože vidí, že ten, kdo ji zapálil jako první, může vidět mnohem lépe než dříve – svou situaci vidí lépe ve světle. Brzy dostanou i ostatní stejný nápad a stále více jich může vidět lépe. Jak jsme za posledních třicet let mnohokrát řekli:Pokud se můžete navzájem lépe vidět, pak se jeden druhého nebojíte.

.

Strach, který se rozšířil na této planetě, byl vyvolán těmi, kteří nevidí ty druhé a kteří „stavějí hradby“, jak se říká, aby chránili majetek a zdroje, protože nerozumí jiným kulturám nebo společnostem nebo dokonce svým vlastním sousedům. Nemohou je „vidět“, takže se jich bojí. Když se ale navzájem uvidíte, poznáte, že jsou stejní jako vy. Můžete vidět, že lidstvo má tolik společného, a dokonce možná uctíváte stejného krásného Stvořitele. Možná je to různými způsoby, ale když vidíte, že všichni rozumíte „Božímu obrazu“, začnete se uvolňovat.

.

Vliv technologie

Co by se stalo, kdybyste měli na planetě takový druh soudržnosti, třeba jen okrajově? Co by se stalo, kdybyste se navzájem lépe viděli a ta dříve tmavá místnost, kterou je lidstvo, by začala být osvětlena? Kdybyste se začali skutečně vidět, jaké by to bylo? Odpovědí je odhalení, a již to začalo.

.

Uvědomili jste si, že se zdá, že vynález toho, čemu říkáte internet, odpovídá všem věcem, o kterých jsme vám začali říkat při našem příchodu Kryona v roce 1989? Internet, moji drazí, dovolil tolika lidem na této planetě, aby vás viděli, a vám spatřit je. Nová sociální média, která používají stovky milionů lidí, jsou především o tom, že vidíme za hranice, a vůbec poprvé o tom, že vidíme, jak žijí jiné kultury. To proto je umožněno odhalení, kvůli jejich podobnostem. Jedná se o jiné paradigma na této planetě než v jakékoli jiné historii. Je to odhalení týkající se lidstva samotného.

.

Existují lidé, kteří říkají: „Ale celá tato technologie je pro nás nebezpečná. Ve skutečnosti to zabraňuje socializaci jedinců s jedinci.“ Pokud to říkáte vy, pak možná neoceníte větší obrázek? Poprvé na planetě se kultury dívají přímo na sebe, místo toho, aby jednoduše poslouchaly své vůdce v tom, koho by se měly nebo neměly bát. Mladí lidé na celém světě začínají vidět jiné mladé lidi v cizích zemích. Dělají to nikoli jako jedinec s jedincem, ale masově – v milionech. Začínají si uvědomovat, že ostatní nejsou takoví, jak jim bylo řečeno.

.

Když se můžete naladit a mluvit s běžnými lidmi v zemi za zemí, začnete něco vidět a dostanete soudržnost porozuměníUvědomujete si, že všichni chcete stejnou věcCo by se stalo, kdybyste den nebo dva věnovali jen vzájemnému porozumění? Možná byste tomu říkali „Den porozumění“, kde by celou myšlenkou bylo vžít se do role soucitného porozumění s lidmi na jiných místech.

.

Řekněme, že byste to mohli udělat. V ten den, v tu chvíli, kdybyste pak mohli oslovit každého člověka a položit jim tuto otázku: „Vidíte důvod pro hrůzu války?“ Jaká by podle vás byla odpověď? [Publikum odpoví „NE!“] To je pravda. Všichni řekli ne, drtivě, drtivě! Pak začnete chápat nefunkčnost toho, co válka dělá a jak několik může ovlivnit mnohé. Pak si začnete uvědomovat, jak mocní mohou potlačit ty, kteří nejsou, a začnete si uvědomovat, jak váš internet všechno změnil. To vám umožní vidět do srdcí těch, které jste nikdy předtím nepoznali. Je to příklad, moji drazí, technologie, která je připravena na svou dobu. Je to příklad toho, že možná ne všechny technologie jsou špatné. Vyžaduje to rovnováhu mezi technologií a humanismem. To všechno je součástí vývoje lidstva pomocí nástrojů, které máte po ruce… a přicházejí další.

.

Jaká je nejrychlejší cesta k osvícení?

V této skupině [účastníků semináře] byly dnes otázky zodpovězeny, ale ještě nebyly položeny další otázky. Jedna z otázek, které nebyly položeny nahlas, je tato: Jaká je nejrychlejší cesta k osvícení?“ A zde je odpověď: Je to schopnost sedět a být milován – schopnost sedět a být milován. V tomto stavu k vám proudí informace z vaší vlastní knihovny ve vašem nitru.

.

Toto je informace, kterou jsem předal mnohokrát různými způsoby, a mluví o vaší vlastní životní historii a začíná to matkou. Byly to ty první dny, na které si mnozí z vás nevzpomínají – kdy se s vámi mazlila, chovala vás a pečovala o vás. Nic takového nebylo, nic takového! Byla v tom celá chemie, která spočívala v dokonalé, bezpodmínečné lásce.

.

Příliš chytří na to, abyste se chtěli podívat?

Nemusíte být chytří nebo inteligentní nebo vyspělí, moji drazí, abyste pochopili lásku. Prostě ne. Nemusíte intelektuálně rozumět vědomí, abyste byli milováni. Prostě ne. Ta stejná MATEŘSKÁ péče a láska se na vás řine právě teď, právě teď, z Tvořivého zdroje. Vylévá se na vás! Ale existuje neviditelný štít, který jí brání a ona odráží přímo od této bariéry, kterou jste si sami vytvořili. Tento štít brání všemu, co se stará a miluje, aby bylo spatřeno a pocítěno a můžete mu dát tolik jmen, kolik chcete, ale štít je silný – natolik, že ani nevíte, že láska tam je! Můžete označit tento štít za nedostatek víry nebo strach ze změny. Můžete také být „vyškoleni z toho“ těmi, kterým důvěřujete. Nebo můžete být příliš „chytří a inteligentní“, abyste se zajímali o takové podivné věci, jako je metafyzika.

.

Co s nějakým metafyzickým štítem? Duchovním štítem? Je možné se úplně zaplavit studiem energie a přesto mít tento štít? Ano. Říkáme tomu „intelektuální metafyzika“. Při ní je člověk tak zabrán do mystérií metafyziky a veškeré energie, že nikdy necítí lásku. Je prostě příliš zabrán do detailů toho, jak věci fungují, než aby se zastavil a byl milován. Zeptejte se sami sebe. Opravdu, ale opravdu se zajímáte o všechny informace o školách mystérií a o tom, jak se mohla vyvinout energie s vědomím minulosti a všech tajemných historických struktur a co znamenají…, ale opravdu nechcete Kryona poslouchat? To je štít. Chcete všechno kromě lásky. Láska je však odpovědí na mnohem vyrovnanější a zdravější život. Chcete znovu a znovu vařit jídlo, ale nikdy ho nejíte. Studujete gurmánské vaření a pak vyrazíte, abyste se najedli v rychlém občerstvení.

.

Není na čase skoncovat s tím štítem? Co takhle ho konečně rozpoznat a jednoduše ho odhodit? Řeknete toto: Strach z pravdy tě drží tam, kde jsi.

.

Cvičení

Dokážete jen na minutu zapomenout na vše, co jste se naučili? Správně nebo špatně, nebo černá a bílá – a jen tak sedět? Pokud to dokážete, štíty na chvíli odpadnou. Troufnete si zeptat se sami sebe: „Co kdyby vše, co jsem si myslel, že jsem věděl nebo mi bylo řečeno, bylo jednoduše 3D verzí multi-D? Co kdyby všechno, co jsem si myslel a o čem jsem věřil, že je černobílé, bylo barevné?“

.

Pokud se dokážete dostat na „neutrál“, dokonce i jen na okamžik, vstoupí Boží láska a začíná lekce: Takový je soucit. Taková je láskaNapodobujte to; buďte tím. Pochopte to. Takové je odhalení těch, kteří tam byli. Zažili to i ti nejlepší vědci, inženýři a politici. Není to jen pro několik málo vyvolených. Pokud dokážete vstoupit na toto místo, pak začnete chápat, jak uspořádat a vyvážit své přesvědčení a jak uspořádat metafyziku a jak reagovat na energii. Pak se celý váš svět začne rozšiřovat.

.

Vlastní štít

Kolika z vás bylo řečeno, že musíte kolem sebe vybudovat jakýsi štít, abyste zabránili určitým věcem? Dobře, řeknu vám, co se často stane: Chrání vás to před milováním, protože máte štít ze strachu. Myslíte si, že stíníte temnotu, ale stíníte všechno, včetně rovnováhy. Věděli jste to? Necítíte to? Je jich tolik, dokonce i v této skupině a těch později poslouchajících, kteří stále nerozumí – stále nechápou, jak sedět a být milováni. Bojí se dokonce o svůj vlastní systém víry! Dělám to správně? Dělám to špatně? Bojí se temné energie, jakoby v sobě neměli žádné světlo, aby ji změnili. Mnoho lidí ve skutečnosti vymýšlí věci, aby se starosti zvýšily, protože je to zvyk. Často uvedou do chodu „skupiny podporující starosti.

.

Pokud tam můžete jen na chvilku sedět a být milovaný, všechno začne zapadat do rovnováhy. Pokud jí to dovolíte, může přepsat váš starý program toho, co považujete za důležité. Už jsme to řekli dříve: To je cíl. Pokud chcete vědět, co je osvícení, a chcete se dovědět o skutečné pravdě, sedněte si a buďte milovaní. Informace přijdou přímo z „Božího obrazu“ ve vašem nitru – odblokovaného štítem nevíry.

.

Mistři, kteří kráčeli touto planetou, měli mnoho následovníků. Když Mistři kráčeli po planetě a o celé generace později, mnozí následovníci se spojili a rozhodli o významech toho, co Mistr řekl a udělal. Také rozhodli, jaká pravidla by měla být postavena na jejich životech. Jedno pravidlo však dost často chybělo. „Napodobujte tyto Mistry. Proto sem přišli. Když dělali zázračné věci, a když učili o lásce – napodobujte to. Mistři zosobňují lásku. Napodobujte to.

.

Dnes je na této planetě jiná energie. Vědomí se začíná posouvat pryč od temnoty. Uvědomte si, že vaše média to nezobrazují, protože jsou součástí mechanismu obav. Skutečným médiem světla je vaše soudržnost, rovnováha a napodobování Mistrů. Protože to vytváří světlo, které se dostane všude.

.

Žádáme každého z vás, aby si nasadil plášť mistrovství, pokud si budete přát. Je to místo, kde můžete Stvořitele napodobit svým vědomím a svým vyšším já a to se stane sjednocením, kde se můžete postavit kdekoli ve společnosti a být mírumilovní. Lidé k vám budou přitahováni. A když se vás zeptají na vaše vnitřní ticho, nepředáte jim doktrínu. Místo toho jim předáte lásku. Jaký to koncept. Jaký to koncept! Předáte jim čas, soucit a porozumění.

.

Předáte jim soucit, který je nakažlivý! Je to léčivé a radostné! Existují lidé, kteří s vámi prostě budou chtít chodit, protože se s vámi budou cítit bezpečně. Nebudete přitahovat nemoci, protože jste v rovnováze a vysíláte ji! Zní to příliš ezotericky? Zeptejte se lékaře: Způsobuje strach, nevyváženost a stres nemoci? Měl bych vám říci, že váš štít je hlavním faktorem, který umožňuje nemoc? Znáte pravdu?

.

Když se vás zeptají, jak se dostáváte do rovnováhy, můžete říci, že je to všechno o uvolnění strachu a přijetí většího pojetí lásky, kdo je Stvořitel. Řekněte jim, že jste si vědomi, že jste zde z určitého důvodu a nejste obětí planety. Řekněte jim, že to skutečně zažíváte! Poslouchejte: nemusíte jim dávat Kryonovy knihy! Jen jim řekněte o sobě, o tom, jak se cítíte a jak vás to změnilo.

.

Tolik z vás ví a vidělo, co dokáže smích a jak ve skutečnosti vytváří více smíchu. Když se v nějaké skupině směje po nějaký čas jeden člověk, tak se nakonec budou smát všichni. O tom mluvíme. Je to atribut světla. Je to krásná součást soucitu a radosti. Smích je vědomí a není to jen emoce nebo chemický atribut příčiny a následku. Je to krásné a posílá velkou léčivou energii těm kolem vás.

.

Neobvyklý a podivínský Pracovník světla

Znovu říkáme, že jsou tu Pracovníci Světla, kteří odstrašují ostatní, protože jsou tak agresivní svou neobvyklostí. Mnozí jsou na to velmi hrdí. Zeptejte se jich: „Víte, že jste tak neobvyklí, že odstrašujete lidi?“ A oni odpovídají: „Ano, to je můj úkol. Musím být neobvyklý, abych podržel energii této planety.“ Být neobvyklý a podivínský a udržovat energii planety bylo základem pracovníků světla v mnohem starší energiiTeď tomu tak není.

.

To bylo tehdy, a toto je nyní. V této nové energii máte tisíce lidí, kteří jsou radostní a šíří světlo. Už jen neudržují energii. UDRŽUJÍ a ROZŠIŘUJÍ JI! Jakmile pochopíte rozdíl mezi starou planetární energií a novou energií, řeknu vám, jaké je to odhalení: Chystáte se udržovat energii planety desetinásobně a šířit svou energii s radostí a rovnováhou. Nikdy jste nebyli mocnější!

.

Pryč jsou dny, kdy jste museli být divní, abyste uvěřili v metafyziku. Dnes metafyziku znovu definuji: Jedná se o studium energie nad rámec toho, jak byla definována dříve. Nyní jde o studium vyšších energií ROVNOVÁHY a SOUDRŽNOSTI.

.

Možná se vás někdo zeptá, v co věříte. Možná jim jemně řeknete: „Věřím v krásné energie, které mě obklopují; Věřím v anděly. Věřím, že existují Božské procesy, kterým nerozumíme, které jsou schopny pracovat s našimi životy.“ Moji drazí, pokud to děláte v rovnováze a lásce, mnozí řeknou: „Pověz mi víc.“ Neutečou opačným směrem.

.

V tom je dnes rozdíl – pracovník světla, stará duše. V tom je ten rozdíl.

.

Můj partner představuje systém víry, který se často jeví jako podivínský, výstřední a neobvyklý – a je načase to změnit. Můžete si vzít pravdu o energii, kterou jste nosili po celá ta léta, a uvést ji do rovnováhy a být krásným pro planetu. Krásným! Výsledkem bude, že lidé budou přitahováni k vaší lásce, soucitu a rovnováze a nebudete vypadat podivně nebo zvláštněMistři se nezdáli být zvláštní nebo divní. Jevili se jako mocní a vyrovnaní – a když seděli a učili, nikdo neutíkal pryč. Jejich slova byla laskavá, jemná a krásná, moudrá a uzdravující. Teď jste to vy.

.

Vítejte v novém věku, ve skutečném novém věku. Nejedná se o evangelistický pohled, ale spíše o pohled, kde je světlo přitažlivé a soucit ještě přitažlivější. Rovnováha je laskavá, a proto jste tady.

.

Toto poselství vám přinesli všichni andělé v místnosti, doprovod v místnosti a ti, kteří právě teď jásají na ezoterickém stadionu – všichni společně – JDĚTE NA TO! – JDĚTE NA TO!

.

Moji drazí, dnes máte pomoc. Máte vítr v zádech. Jděte na to teď. Toto je poselství Kryona a vždy bude – vždy bude.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – The new lightworker

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět