5-2020 Kryon

Tvoření obrazu života  3 – Kultura

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat a vysílán Leem Carrollem v Los Angeles, Kalifornie, 31. května 2020

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Věci, o kterých bych dnes chtěl mluvit, jsou velmi podstatné a relevantní pro to, čím procházíte, co zažíváte ve svých domovech, ve svém světě, ve své kultuře. Promluvíme o těch pro vás možná nejtěžších věcech, které je třeba udělat.

 

Toto je třetí channeling na téma Life imaging – Tvoření obrazu života. Celkem budou čtyři. Poslední channeling vám předám ještě dnes. Znovu zopakujeme, že všechny tyto informace, všechny čtyři channelingy si budete moct přečíst na příslušné webové stránce.

 

Je těžké plně zrekapitulovat vše, co jsem vám už sdělil, ale v souhrnu jsme mluvili o schopnosti lidí změnit to, o čem si myslí, že se změnit nedá. Pro mnoho lidí je obraz jejich života takový, že jsou obětí planety nebo kultury. Že nemohou nic dělat, nemohou postupovat dopředu, takže v zásadě zůstávají v klidu a dělají to, co nejlépe umí. Tohle je jejich způsob (bytí) po staletí.

 

Už jsme vám říkali, že druhá úroveň (obrazu o životě) umožňuje člověku pochopit, že to, co vědomě sleduje, očekává a plánuje pro svůj život, se může stát, protože vědomí je hráčem ve fyzice. A už jsme vám řekli, že to platí i pro vaše zdraví. Kdo očekává, že onemocní, onemocní. To je poselství i od Adironndy (channelované Marylin Harper před Kryonem – pozn. překl.). Vidíte, jak se to znovu a znovu děje. Zdá se, že lidé si do svých životů přitahují to, čeho se bojí nebo co si myslí, že existuje. Jakmile se obáváte, že by se vám mohlo stát to či ono, pak se to či ono zcela jistě objeví ve vašem současném životě. To je skutečné, drazí, a souvisí to se silou a mocí myšlení a vědomí. Kde se v tom všem nacházíte vy? Nazýváme to Life imaging – tvoření obrazu života. V posledním channelingu jsme mluvili o síle a moci lidského vědomí nad vaším zdravím, možná dokonce nad stárnutím vašeho těla. Je to mocné. To je naprosto základní metafyzika. To je něco, o čem víte i vy, kteří si tento channeling poslechnete (nebo přečtete) později.

 

A to je vlastně také základní učení ezoteriky, že si můžete tvořit svou vlastní realitu. V minulosti však pro to existovala pouze ezoterická slova, ale dnes o tom existují důkazy. Mluvili jsme o tom včera. Hovořili jsme také o tom, co se podařilo dokázat na Princetonské univerzitě, že vědomí dokáže změnit i to náhodné ve vašem životě, čemu říkáte štěstí. Bez ohledu na to, co říkáme, vždy se najdou tací, kteří řeknou: „Nic se nezmění, lidská přirozenost se nezmění, a proto zůstanu nadále obětí.“ A pak jsou tu další, kteří řeknou: „Ne, ne, ne. Cítím celý život, že mám nad některými z těchto věcí kontrolu.“ A teď vám povím, že máte kontrolu nad vším, že tohle všechno můžete ovládat.

 

Další krok, otočme list. To pro mého partnera znamená, že budeme mluvit o něčem jiném, co s tím souvisí a naváže na téma. V posledních desetiletích, drazí, zejména v poslední dekádě, došlo k novému způsobu komunikace, jež byla objevena, vyvinuta a využívána. A mnoho starších, kteří to právě teď poslouchají nebo možná sledují (později), nejsou ve skutečnosti součástí tohoto typu komunikace, protože to není jejich styl. Nemluvíme zde jen o internetu, ale o tom, čemu říkáte sociální sítě. Mladí lidé něco objevili. Něco, co by nikdy předtím nebylo možné, něco, co ani není logické: konektivitu (propojenost). Jako nikdy dřív se spojují s někým, kdo se zas spojuje s někým jiným, kdo se zase spojuje s dalším atd. a nakonec to narůstá logaritmicky, dokonce exponenciálně. S kolika lidmi se můžete propojit, pokud se jeden zkontaktuje s někým dalším, ten má kontakt se dvěma, kteří mají kontakt se třemi, a ti mají kontakt se čtyřmi lidmi atd. Říká se tomu logaritmická nebo exponenciální křivka. S kolika lidmi jste schopni mluvit současně?

 

Zmenšeme to trochu na sociální skupiny. Mladý člověk „postuje“ nějaké věci nebo se spřátelí s někým jiným a najednou má 1000 přátel, nebo možná 2000 nebo 3000. A najednou spolu všichni mezi sebou mluví a předávají si mezi sebou informace. Takové propojení vás přivede na určitá místa, protože ostatní zjistí, co děláte, co vás zajímá, co chcete. A vy zas zjišťujete, co chtějí oni, o co se zajímají, o čem blogují. Vy starší ani netušíte, co ti mladí objevili. Je to mimo paradigma všeho, co si dokážete představit. Představte si, že řeknete ahoj jedné nebo dvěma osobám a odpoví vám stovky lidí.

 

Důvod, proč vám to říkám, je ten, že mladí lidé vědí, že tohle vytváří jinou realitu. Často se v takových skupinách přátel na sociálních sítích setkávají s dalšími lidmi, přes které mohou najít práci. Protože je tam tolik dalších, kteří jim rozumí. Protože tam možná už jsou nějaký ten rok a získali přátele, kteří si nikdy nepodali ruce ani se neobjali, ale přesto se vzájemně znají a pak se objeví pracovní příležitost. Je tu najednou někdo, komu můžete pustit svou oblíbenou hudbu. Stává se to další součástí vašeho života nebo příležitostí rozvinout svou kreativitu, jak nikdy dřív nebylo možné. Konektivita, propojenost mění životy.

 

Vraťme se na chvíli k tomuto channelingu, protože se vám chystám říct, že tu existuje něco, čemu se říká „pole“. Je to hmatatelné, skutečné, je to fyzické, ale nemůžete to vidět. Je to něco, k čemu má přístup vaše vědomí. A v tom poli je všechnoV tom poli jsou potenciály. Potenciály, ne budoucnost, potenciály založené na tom, co si lidé myslí, že se bude dít dál. Představte si, že každá myšlenka, každé vědomí, každý projekt, který se plánuje, je v tomto poliVšechno tam je, ať pozitivní nebo negativní.

 

Vědomí je fyzika. Pole existuje a vy s ním můžete vytvořit koherenci, jak se v posledních letech prokázalo u různých skupin lidí se stejnými myšlenkami – můžete mít vliv i na další skupiny lidí. Prokázalo se, že tomu tak skutečně je. Jaký to koncept! Někteří se na to stali specialisty, dokonce i ve vašem vlastním týmu, i mezi těmi, kteří se tu se mnou dnes prezentují. Všichni objevují poleJe to něco jako sociální média s obrovským rozsahem. Je to něco, co je mimo veškerou vaši představu - každá myšlenka, každé vědomí proudí do tohoto pole. Co kdybyste se s ním mohli propojit? Neukáže vám budoucnost. Ale najednou byste byli propojeni způsobem, který vám umožňuje vytvářet synchronicity. Jinými slovy: věci, které v životě chcete, jako jsou vztahy, které jinak nemůžete najít, tam buď jsou, nebo ne. Protože když se spojíte s polem, může se stát cokoli. Vztahy, o kterých si myslíte, že byste v nich raději už neměli setrvávat, které už trvají dlouhou dobu a které se nikdy nezmění, protože věci, které chcete, aby se změnily, se nestanou. Ale ano, stanou. Synchronicita, která vás dostane z toho, o čem si myslíte, že jste v tom uvízli. To vše je součástí pole. Protože najednou jste propojeni, ne však s vědomím, že věci znáte, ale s vědomím, že je vnímáte a chápete jako nádherná esoterická sociální média, odkud k vám začínají do vašeho života přicházet věci, jak týkající se vašich vztahů, tak – jste připraveni? – vašich zaměstnání. Co bude dál? Kdo má něco, o co máte možná zájem, protože možná budete muset změnit svou kariéru? Kde to je? Jak to najdu? Představte si sociální média, která obsahují myšlenky všech, zejména vaší karmické skupiny.

 

Proto také vidíte lidi, o kterých si myslíte, jaké měli štěstí, když se dostali k něčemu, co je krásné a o čem si myslíte, že je zcela mimo normální možnosti. A je to přesně to, co potřebovali. Lidé, kteří se setkali, aby se stali obchodními partnery nebo se do sebe zamilovali, mimo jakoukoli představu o možnosti, že by se to mohlo stát. A vy se na ně díváte a ptáte se: „Jak to děláte? Co máte, co já nemám? Co se tu vlastně děje?“ A oni vám odpovědí: Life Imaging – tvoření obrazu života. Jsem propojen se vším.“ Zní vám to povědomě?

 

Být jedno se vším je velmi starý koncept, drazí. Už od počátku, co lidé začali přemýšlet o Bohu, „být jedno se vším“ je popisem bytí v tomto poliBýt jedno s polem znamená, že do vašeho života přichází synchronicita, o níž jste si ani nepomysleli, že by tam mohla býtA pak zjistíte, že i vy jste synchronicitou, protože jste v poli. Doufám, že to vysvětluji správně. Tohle je Life imaging, tvoření obrazu života, který je mimo vše, o čem by si normální lidé mysleli, že je vůbec možné. Normálními lidmi mám na mysli ty, kteří se neúčastní tohoto programu ani nechápou, že něco takového je možné nebo proveditelné, nebo kroutí očima při pouhé myšlence na to. A přesto je to dokázáno a je to součástí fyziky, je to tady a lidé to dělají, praktikují. A co vy?

 

Dokážete si vytvořit takový obraz svého života, ve kterém se vidíte jako zdraví, a nejen to, jste propojeni s polem a hned za rohem je vše, co potřebujete. „Nedokážu to vidět, jsem vystresovaný, mám starosti a tak podobně.“ Co kdybyste se na chvíli uvolnili a zhluboka se nadechli, jen na okamžik a řekli: Jsem propojen s polem. Přijde ke mně laskavost. Zaklepu na dveře, které jsou přede mnou, místo abych je ignoroval. Protože za těmi dveřmi může být právě to, o co žádám, podívám se na místa, kam jsem se nikdy nepodíval, o kterých jsem si vždycky myslel, že tam stejně nic nemůže být. Ale teď vím, že tam něco je.“ A tak to funguje.

 

Kdo jste? Co děláte? Mluvím ke skupině lidí, kteří to budou poslouchat (a číst) později. Ale to už víte, že to tak děláme. (Kryon se usmívá) Nevidí mě, jen mě slyší. A já k vám právě teď mluvím: Jaká je vaše představa o sobě, právě teď? Děláte si starosti? Děláte si starosti o svou zemi? Máte obavy o planetu? Máte obavy o své vztahy nebo o svou práci? Co kdybych vám řekl, že tohle všechno je v poliKdyž se na pole napojíte, první věc, kterou naleznete, je klid a mír„Laskavost je má,“ mohli byste říct. Ráno se probuďte a zeptejte se sami sebe: „Co laskavého bych dnes mohl pro někoho udělat? Protože se mi to vrátí stejným způsobem.“

 

Mohli byste také říct: „Drahý Duchu, napojil jsem se na pole a představuji si svůj život jako něco, co mně přináší laskavé věci, co řeší všechny mé současné potíže a problémy takovými způsoby, které si ani neumím představit.“  Tohle se děje tolika lidem, drazí, tolika lidem. Vy všichni, kteří to posloucháte, slyšíte to? Slyšíte to? Vy všichni, kteří se na to díváte, vidíte to? Tohle jsem vám chtěl říct. To je další krok, to je číslo 3. Ještě jeden channeling přijde.

 

Life imaging – tvoření obrazu života – je nástroj, který máte a který vyřeší tolik věcí. Nejen pro vás, ale i pro všechny kolem vás. Vidíte, jak to funguje? Zkuste se možná někdy zeptat nějakého mladého člověka na sociální média. Otevřete oči, co by pro vás mohlo být v poli dostupné. Vrátím se, brzo se zas shledáme.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Life Imaging 3 – Culture – MP3 -  min. 30:51

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět