5-2020 Kryon

Tvoření obrazu života 4 – Tvůrce

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat a vysílán Leem Carrollem v Los Angeles, Kalifornie, 31. května 2020

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je čtvrtý channeling z této víkendové série. Jako už častokrát předtím, i tentokrát začnu shrnutím. Doporučuji vám najít si i ty další channelingy (ze série), je to důležité. (www.kryon.webnode.cz) Toto je číslo 4. Ty první tři lze snadno najít, protože existuje místo, kde jsou všechny zařazeny i podle (data) a města, ve kterém se konaly. Všechny channelingy mají názvy a také jsou číslovány. Tohle je tedy channeling číslo 4.

 

Než začnu s jakoukoli výukou nebo tím, o čem si myslíte, že je to učení, je třeba něco udělat. Je třeba, abych to udělal já. Jde o to, abyste si uvědomili, jak vás právě teď vidí Duch. Za chvíli budeme opět mluvit o Life imaging, tvoření obrazu života, protože to je tématem jak tohoto channelingu, tak těch tří předchozích.

 

Ale právě teď bych vám rád dal jeden obraz. Přemýšleli jste vůbec někdy o tom, jak tady teď sedíte, ve svém domově, jak vás vlastně Bůh vidí? Jen na chvíli chci, abyste úplně zapomněli, co vám kdy bylo řečeno, protože existují určitá pravidla a doktríny, které vám přesně říkají, jak vás Bůh vidí. Říkají vám, že jste se narodili nečistí a že musíte udělat určité věci, abyste se očistili. A to ještě není všechno. Jiní vám řeknou, že tu je to či ono, je tu tento Mistr, je tu tamten Mistr a že Bůh se na vás opravdu vůbec nedívá. Jste na to prostě moc nepatrní. Někteří vám to řekli a jiní vám to řeknou. Co vám říká vaše základní intuice právě teď o tom, jak vás Duch, Bůh vidí?

 

Chci vám nabídnout obraz a není to, co byste očekávali. Chci vám dát obraz a je to „učení z obráceného pohledu“. Je to obraz, který vidím, vás všech, kdo sedíte přede mnou, nemusíte být zrovna osamoceni ve svých domovech. Neboť tento channeling předávám během lockdownu, v době pandemie. Říkám to proto, že toto konkrétní poselství můžete poslouchat (a číst) v následujících letech. Chtěl jsem to jen doplnit kvůli kontextu s tím, o čem mluvím.

 

Jaký je ten obraz (vás), který vidíme? Pohled ze strany Ducha, pohled z druhé strany závoje na vás, lidské bytosti, na Zemi, není takový, jaký si možná představujete. Protože když se na vás díváme, nevidíme lidskou bytost, jak tu sedí a poslouchá (nebo čte). Vidíme toho mnohem víc. Víte, vidíme vás jako obraz vaší duše. A ta duše je naplněna všemi věcmi, které se vám kdy přihodily. Objevuje se i jméno vaší duše, které ani neznáte. A toto jméno zpíváme ve světle. Jméno, které máte a které znáte, je jen jménem pro současný život, na krátkou dobu, kdy jste ve svém těle na této planetě zvané Země. My však vidíme všechny životy (které jste kdy žili). Vidíme vaši duši přímo tady před námi.

 

Náš obraz zahrnuje vše, co jste kdy udělali, všechna těla, ve kterých jste žili, a to nejen na Zemi, drazí. Cožpak to necítíte, cožpak to nevíte? Byli jste i jinde (doslova „ve vedlejším bloku, o pár domů dál“). Copak nevíte, že tento život je jen jeden z mnoha? Necítíte to? Co když už jste prožili tisíc životů? A co když vám řeknu, že tohle všechno je tady, drazí?

 

Poslyšte, tohle není poslední test, ani ta další věc, o níž nevíte a nikdy nebudete vědět, zatím ne. Protože je to před vámi zcela skryté a vždy bude, dokud se nevrátíte domů. Ne, drazí, je toho o tolik víc, než víte, a je to majestátní, nepochopitelné v bohatství zkušeností a moudrosti. Dovolte mi, abych vám něco sdělil. Někteří z vás si to uvědomují… Tento test, kterým právě teď procházíte, všechny věci, kterými procházíte, spouští v některých starých duších, které tady jsou, pocit „déjà vu“:  „Už jsem tu někdy byl, už jsem to dělal, co to vůbec cítím? Proč se cítím, jako bych si tím vším už dřív skutečně prošel, protože přesně vím, co bude dál? Vím, že přichází laskavost, že přicházejí řešení. Vím, že slunce zas vyjde. Jak to mohu vědět, když všichni kolem mě jen pláčou a jsou zranění, jsou tak rozčilení a tak naštvaní. A já jsem tady a kráčím si svou cestou. Cožpak nedokážou vidět světlo?“ Cítíte se tak, protože jste tím už prošli dřív, protože tento test proběhl na jiných místech. A vy jste tam byli, prastaré staré duše. Můj obraz, všechny naše obrazy o vás nám berou dech (Kryon dojatě). Berou nám dech. Takový je obraz vás. Chtěl jsem, abyste to věděli.

 

Nikdo vám to nikdy neřekl. Když jste byli malí, učili jste se někdy, že ve vás Bůh vidí velkolepost? Bůh se dívá na vaši duši a ví, že v ní je část Boha. Bůh vás zná jako Boží dítě, jako Božího přítele, možná dokonce jako Boha samotného. Taková je duše, kousek nebo část celého universaTo je to, kdo jste. Kdo jste!

 

A tak, jak se chystáme začít s výukou, opět vám sděluji, že toto zvláštní téma Life imaging – tvoření obrazu života - bude o tom, jak vidíte Boha, jak vidíte nás? Téma Life imaging začalo myšlenkou, že sedíte u stolu. Stůl je metaforou pro život samotný, pro to, co je na stole, jak je velký, kdo u něj sedí a co se bude dít, jak moc se bojíte, že byste mohli chytit nemoc, zda se považujete za oběť, a proto vždy zůstáváte doma. Možná v době covidu provozujete zaměstnání ze svého domova, takže jej nemusíte ani opouštět.

 

Je vás tolik, kdo jste byli od narození učeni, že si ani nezasloužíte tady být. A tak jsou tady lidé bez naděje, ve tmě a nechápou, že jedním ze základních principů a nástrojů člověka je rozvinout své vědomí tak, aby se věci začaly chovat jinak, protože jste tady a skutečně jste režisérem svého vlastního filmu. A to skutečně jste.

 

Už jsme mluvili o tom, co je to vědomí a o jeho extrémech, pozitivním i negativním. Zatím nechápete, že vědomí je součástí fyziky a že se spojuje s polem a pak se vlastně stává to, na co myslíteTohle je skutečné, všechno ostatní je klam. Strach nebo představa, že by vás zítra mohlo přejet nákladní auto, protože byste se mohli ocitnout na špatném místě, takže raději vůbec nevycházíte z domu, je směšná. Neboť jste byli zmocněni a vy o tom ani nevíte.

 

Chcete vědět, proč je tu Kryon? Aby vám dal vědět, kdo jste. Možná i proto, abyste věděli, jak vás vidí Bůh, ale tento dnešní (channeling na téma) Life imaging je o tom, jak se vy díváte na Boha.

 

Jakou máte ve svém životě představu o Tvořivém zdroji? Nepoužívejte slovo Bůh, pokud se vám nelíbí. Nezáleží na tom. Tolik trváte na určitých jménech. Říkejte mu, jak chcetePůvodce, Tvořivý zdroj, Soucitná láska vesmíru, Ten, který vás stvořil a který vás zná. Nejste tu náhodou. Nikdo z vás tu není náhodou. Všichni jste vesmíru známi – všichni jste známi. Jaká je vaše životní představa o tomto vztahu? Protože tohle, drazí, je to nejtěžší. Protože se budete muset všechno odnaučit, všechno se odnaučit, abyste mohli sami pro sebe objevit a pochopit pravdu, která přesahuje všechno, co vás kdy učili o Jeho velikosti a velkoleposti. Dokonce i teď, když vám to řeknu, nebudete věřit tomu, kdo skutečně jste. Zasloužíte si být tady a být velkolepíZasloužíte si vytvořit takový obraz života, který vám přinese soucit a zdraví, jak si přejete. Tohle všechno si zasloužíte a už jste tím vším prošli, abyste sem v tuto dobu přišli. Jaký si z toho vytvoříte obraz? Jaká je vaše představa?

 

Když se podíváte na svůj život a svůj vztah s Tvořivým zdrojem, představujete si ho jako krásný, božský, milující a laskavýHovoříte pravidelně s Duchem a podáváte si ruce? Když si sednete k večeři, doprovází vás Duch a večeří s vámi? Když ráno vstáváte, Duch vstává s vámi, aby vás pozdravil, a vy odpovíte: „Miluji tě. Je skvělé jít cestou společně s Tebou, protože vím, že moje duše je s tebou spojena. Můj obraz života je Bůh. Protože mně bylo řečeno – jste připraveni? – že jsem byl stvořen k tvému ​​obrazu.“ (Kryon se usmívá) A tím obrazem, drazí, je láska a soucit. Vidíte, tohle je „skutečný člověk“.

 

Ten člověk, kterého žijete, ten, o němž si myslíte, že jste, to je klam, je to špatně. To není to, kým jste. Nejste tím, o kom vám říkali, že jste. Namítnete: „Proč by to někdo dělal? Proč by mi někdo říkal tyto věci, když takové nejsou?“ Povím vám pravdu, ve staré energii to nevěděli. Předali vám to nejlepší, co věděli. Řekli vám ten příběh tak, jak si mysleli, že je. To vám předali. Neudělali nic, aby se proti vám spikli nebo vás ovládli. Dali vám to nejlepší, co měli, v lásce. Stejně jako vaši rodiče. Stalo se však to, že jste se stali absolventy, a jako takoví jste víc studovali a graduovali k vyšším znalostem. Věci, které vás učili jako děti, se staly příběhem pro děti. A pak jste se naučili víc a uvědomili jste si „Ach, mohu spět k něčemu komplexnějšímu“. A tady to je. Tady to je, tady to je!

 

Jste součástí Tvořivého zdroje a máte povoleno to dělat. To znamená myslet si, že váš obraz života je propojen v poli se Stvořitelem všech věcí. To znamená být v jednotě se vším – o to vždy šlo, o to vždy šlo. Vy jste tou jednotou se všemi věcmi a všechny věci znamenají Stvořitele, Tvořivý zdroj. Jaký je obraz vašeho života a kam vás povede? Je to krásné. Vy, kteří to teď posloucháte – vím, jaký je váš obraz každodenního života.

 

Někteří se zeptají: „Potřeboval bych do svého života přinést více hojnosti, dělám si starosti ohledně hojnosti. Jak to mám udělat?“ No, drazí, myslím, že toho se týkal channeling č. 3. (Kryon se směje) Ale pojďme si to shrnout a zopakovat. Jak definujete hojnost? Protože právě teď se začíná paradigma posunu měnit. Ve staré energii se hojnost rovnala penězům v bance, abyste se nemuseli starat o zítřek. „Ach, kdybych jen měl peníze v bance a tušil, co přichází, nebyl bych teď v situaci, způsobené virem.“ Toto je myšlení staré energie, drazí. Dovolte mi uvést definici hojnosti.  Hojnost znamená mít dostatek pro dnešek. Chápete to? Mít dostatek pro dnešek. A když přijde zítřek, znamená to mít dostatek pro zítřejší den, pouze pro ten den, jeden den po druhém - to znamená žít v hojnosti.

 

Drahý Duchu, naplň mě dnes hojností a dej mi všechny věci, které dnes potřebuji. Spoj mě dnes s láskou a soucitem Božím. Toto je můj obraz. Budu se tě držet za ruku a projdu čímkoli, co mi přijde do cesty.

 

Lidská přirozenost je tak zajímavá, že? Máte pro to v sobě model, absolutní model: Izraelity v poušti, putování v kruzích. Možná si myslíte, že to je příběh pro děti, ale není. Izraelité byli krmeni (živeni) z nebe každý den. Opravdu, každý den. Víte, nemohli zastavit, nemohli si nic vypěstovat ani ulovit. Nemohli dělat nic. Krmě jim byla sesílána z nebe.

 

Kolik dní se tohle musí dít, než si začnete uvědomovat, že takhle to funguje a že už si nemusíte dělat starosti o zítřek? Kolik let potrvá, než jídlo začne každý den padat z nebe? Dnes je to metafora, ale tehdy to bylo skutečné. Kolik let bude trvat, než si uvědomíte, že tohle je způsob, jak to fungujeDěkuji ti, drahý Duchu, že se o mě tak dobře staráš a poskytuješ mi hojnost. Nikdy nebudu hladovět, protože to ke mně přichází ze všech stran bez ohledu na to, co se děje. Každý den. Každý den.

 

A z tohoto příběhu přesně víte, co se stalo, když se báli o zítřek. (Kryon se směje.) Co když se to zítra nestane? Dobrá, jak dlouho se to může dít? (Dělo se to) asi 30 let a vy si děláte starosti o zítřek. Můžete je kdykoli zastavit. Tohle je dnešní lidská přirozenost, ale není to lidská přirozenost, která se objeví zítra, protože se začíná rozvíjet. Můj partner o tom mluví. Na místě, kde relaxujete v rukách Boha a říkáte: Já jsem člověk zahrnutý hojností. Má hojnost může být moudrostí a láskou a já o ně pečuji. Obraz mého života je takový, že já jsem částí celku. Můj obraz je, že mám hojnost. Můj obraz je, že jsem moudrý, protože já jsem propojený s Tvořivým zdrojem.“   

 

Mistři na této planetě kráčeli svou vlastní cestou a dělali to, co dělali. Všichni Mistři. Abyste se mohli podívat na jejich životy a říct si: „Opravdu to mohu také tak dělat?“ Proto sem přišli, aby vám ukázali, co vlastně člověk dokáže, když je jeho vědomí dostatečně vysoké a jeho DNA je dostatečně aktivovaná, jak byste možná mohli říct. Takže jejich obraz života zahrnuje Tvořivý zdroj. Něco z toho může být pro vás matoucí, zejména tehdy, když jste se (tohoto channelingu) přímo nezúčastnili nebo pokud jste se rozhodli právě teď si jej poslechnout (nebo přečíst) bez návaznosti na předchozí tři channelingy. Bude to pro vás matoucí nebo možná tomu ani nebudete rozumět. Když však vyjádříte svůj záměr, že byste tomu chtěli rozumět, drazí, pak to pochopíte. Jsou tací, kteří tohle právě teď poslouchají, a nemusí to být nutně ti, kteří sledují toto vysílání. Poslechnou si to a to pak změní celý jejich pohled na to, kým jsou. A nebude to kvůli mně, ale proto, že se jejich Akáša probudí, dojde k aha efektu a na určité úrovni pak budou sami sedět, usmívat se a říkat si„Věděl jsem, že je toho víc.“ (Kryon se usmívá) Protože to je to, kým jste. Probouzíte se k pravdě, každý z vás, že Bůh je větší, než cokoli vám bylo kdy řečeno. Bůh je mnohem větší. A to zahrnuje vše, kým jste. Nevylučuje to nic.

 

Miluji lidstvo kvůli všem těmto věcem. Utvářím si o vás obraz, vidím vaši velikost, velkolepost, majestátnost a mnoho dalšího.

 

A to je důvod, proč pokračuji se svým partnerem až do jeho posledního dechu, abych vám mohl znovu a znovu opakovat, jak moc jste milováni a že se právě nacházíte v době náročných změn. Vydržte, protože na konci tunelu je světloOpravdu tam je.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Life Imaging 4 – Creator – MP3 -  min. 34:03

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět