5-2020 Kryon

Ve správný čas na správném místě

.

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Seattlu, Washington, 9. května 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Poselství Kryona se po celá ta léta týkala změn a nových nástrojů, které máte k dispozici, aby vás podpořily v energii, kterou jste neočekávaliŠlo o setkání s věcmi, které jste neočekávali a které byly ve vašem nitru – které byly vždy uloženy ve vašem nitru, k nimž patří také váš vnitřní léčitel. Toto jsou esoterické, metafyzické věci, o kterých už léta mluvíme a které jsou známé jen malému segmentu na trhu, pokud to tak lze říct, málo lidem, kteří o tom mohli mluvit nebo psát knihy. Ale teď najednou tento segment exploduje, a to ne tak, že by to byl nějaký podivný segment sám o sobě, ale exploduje do pravdy, do spojení s vědou a zdravým rozumem. Lidé začínají chápat, že Bůh – pokud vůbec chcete použít slovo Bůh – je větší než cokoli, o čem vám vyprávěli. Tvořivý zdroj vesmíru je větší než cokoli, co vám kdy řekli.

 

Chci vám dát jednu premisu, o které můžete přemýšlet. Jsou lidé, a nemusí to ani být metafyzici, kteří říkají: Věci se dějí z nějakého důvodu. Pokud to říkají lidé, kteří by se nikdy nezúčastnili akce, jako je tato, pak to říkají proto, že intuitivně vnímají, že jste nějakým způsobem vedeni na správné místo ve správný čas. Teď si pomyslíte: „Ach, ale špatné věci se stále dějí.“ Drazí, po mnoho let učíme, že pokud jste ve správný čas na správném místě a intuitivně kráčíte po nějaké cestě, pak vás vedeme tam, kde byste měli být. Vedeme vás ke správným vztahům, správným pracovním místům, správným slovům, která máte vyslovit v určité situaci. Vedeme vás k pohodě, klidu a míru, když je necítíte. To vás pak vede na místa, kde přinesete pomoc dalším lidem, kteří ji od vás potřebujíKaždá stará duše, která to poslouchá, ví, že můžete být přivedeni na místo, které se vám nelíbí, nebo kde nevíte, co máte dělat. A pak tam začnete s něčím, co je plné lásky a soucitu a o čem byste si nikdy nemysleli, že byste to mohli dělat. Tohle znamená být ve správný čas na správném místě.

 

Pandemie

Chci vám teď něco sdělit a odpovědět na otázku: „Drahý Kryone, jsme v této pandemii. Děje se to na správném místě ve správný čas?“ Ano, absolutně. „To znamená, že to bylo předpovězeno?“ Říkám vám: Vy sami jste si to vybrali, když jste překročili rok 2012. Jaká je nejrychlejší cesta pro divokou kartu nové Země? Odpověď zní: Všechno zastavit a začít znovu. Protože existuje trend, ne-li přímo zásada, že po novém začátku je všechno svěžejší a lepší a vy už neuděláte stejné chyby, protože budete mít novou šanci. Podíváte se na to, co bylo dříve a co nefungovalo, a pak už to nebudete opakovat. Více vám k tomu řeknu zítra, ale teď chci předat něco důležitého.

 

Víte, na této planetě existovaly už dřív různé nemoci a různé typy chřipky. Mezi nimi i smrtící chřipky, ale o těch teď nechceme mluvit, jen o infekčních chorobách. Chvíli o nich budu mluvit. Víte, že vaše současné formy vztahů a vzájemných setkání nejsou nové. Kolik let už létáte z jedné země do druhé a dostanete se tam během několika hodin? Kolik let máte přes 2 000 letů denně, jimiž se můžete dostat kamkoli? Odpověď zní: Po celá desetiletí. Dalo by se také říct, že kdykoli se objevila nějaká infekční nemoc – například Sars nebo jakákoli jiná – vždy existovala možnost hromadné nákazy. To, co nyní vidíte u tohoto viru, je to, jak to vlastně doopravdy funguje. Někdo nakazí někoho druhého a ten zas někoho dalšího, až se to stane v určitém okamžiku exponenciální. Tohle je způsob, jakým se děje pandemie. Zeptejte se někoho na tyto křivky, a jak fungují. A přesto se to dosud nikdy nestalo. Všimli jste si toho? Nemyslíte, že je zvláštní, že tyto chřipky nikdy nepřekročily první fázi, přestože vaše spojení a setkání byla úplně stejná jako dnes? Bylo stejné množství lidí, kteří spolu mluvili nebo se dotýkali jeden druhého nebo létali po celém světě, a přesto tyto nemoci zůstaly omezené. Až dodnes.

 

Tohle je správné místo a správný čas. „Kryone, říkáš, že tohle bylo vytvořeno Duchem?“ Rozhodně ne. Sami jste si to vytvořiliPokud zjistíte, jak se to stalo, dojde k naštvání, už jsme vám to říkali dřív. Ještě neznáte celý ten příběh, něco zjistíte a uvědomíte si, že to bylo nevhodné. Víte, že tato nemoc není vytvořena člověkem, ale dostala se mimo kontrolu. A to zavinili lidé, avšak v době, kdy jste potřebovali, aby se to určitým způsobem stalo. Uvědomujete si, že jediný další způsob, jakým dostat lidi na kolena, by byla válka? Přemýšlejte o tom. Teď nemáte žádnou válku ani nedošlo k žádnému hromadnému ničení.

 

Nový začátek

Drazí, rozloučili jste se s mnoha dušemi. Vrátí se, mnohé z nich rychle, mnohem, mnohem rychleji, než si myslíte. Je to nové paradigma a můžete zapomenout na všechno, co bylo dosud řečeno o tom, jak dlouho to trvá, než se zas vrátíte zpátky (na planetu). Přesto se chod na této planetě úplně zastavil. Je to tak zvláštní, že se to stalo tentokrát a ne v předchozích případech virů. Přestože mají stejnou variabilitu, stejné křivky a předpovědi pro jakékoli jiné nakažlivé onemocnění jako u tohoto. A přesto ty ostatní pro vás nebyly pandemií. Pro planetu Zemi je to po překročení roku 2012 správné místo ve správný časabyste se dostali k tomuto nezbytnému „bodu nula“ a mohli jste se restartovat. A když to uděláte, vyplavou na světlo věci, které byly dosud ukryté v temnotěUž nebudete schopni začínat znovu s něčím zkaženým, zkorumpovaným. Přemýšlejte o tom chvíli. Už to nemůže být takové, jaké to bylo, protože existence korupce vyžaduje zapojení všech zúčastněných, jezdit sem a tam, dělat to a to. Lidé se tak chovali po celé roky. To vše se nyní zastavilo, a pokud začnete s novým budováním věcí, budete moudřejší a mít rozvinutější vědomí, co tady je a co není. Na správném místě ve správný čas – to nebyla žádná náhoda! Bylo to vytvořeno lidmi a povoleno lidmi, ale v jiném čase a v jiném paradigmatu než v minulých dobách. Rád bych, abyste se na tohle všechno zaměřili a uvědomili si záměr a příležitost, která se vám nyní otevírá.

 

Drazí, uzavřu to následovně. Nyní máte příležitost změnit něco, co je třeba změnit. Nebylo by skvělé, kdybyste zapnuli televizi a uslyšeli na určitém kanále: Zde jsou fakta o viru z dnešního dne. A tady jsou všichni, kteří se dnes z této nemoci zotavili a právě opustili nemocnici. Pojďme si s nimi promluvit a vyslechnout je. Právě slaví své uzdravení. Tady je ta naděje, jakou tato planeta má. Pojďme si popovídat s jedním člověkem o znovuotevření továrny, o všech těch zaměstnancích, kteří se vrátí a veškeré té nadměrné nabídce, která musí být prodána jako první. Pojďme si popovídat o oživujícím se hospodářství tak, jak o tom nikdo nemluví. Pojďme se podívat na dlouhý seznam lidí, kteří se všichni uzdravili. 99 %. Podívejme se na skutečnost, že to jsou hrdinové. Navrhuji, aby se tito hrdinové stali učiteli, protože teď jsou už imunní vůči této vlně. Aby se jim potřáslo rukama a poděkovalo za to, že tím prošli místo vás.

 

Ale co když přijde nová vlna, co když se vrátí za sedm let nebo co když mutuje? Drazí, tady je lekce, kterou se můžete naučit a netýká se této nemoci, ale vašeho imunitního systému.  Už jsem to zmiňoval: Nebylo by skvělé, kdybyste si mohli vybrat zpravodajský kanál, který by vám předával naději, fakta a pravdu? A až byste ho vypnuli, řekli byste: „Tohle se mi líbí, je v tom naděje. Těším se z toho, sice budu nějakou dobu zachovávat ochranná opatření, jako je sociální odstup, ale není skvělé, že tím projdeme?“ Tohle není to, co dnes slyšíte. Velice doufám, že si to někteří lidé vezmou k srdci a začnou vytvářet a šířit informace s nadějí, pravdou a vytvářet fakta tak, abyste při zapnutí zpravodajství získali celkový obraz – obzvláště ty dobré zprávy o tolika lidech, kteří se uzdravili.

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Right Time – Right place – MP3 –  24:11 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět