5-2020 Kryon

Jsme ve válce a já to nepostřehl?

.

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Seattlu, Washington, 10. května 2020

 

Zdravíme vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Byl to čas opravdového zastavení, zamyšlení, kdy jste byli na svém místě téměř jako sochy. A byli jste unaveni z toho, že jste jako sochy. Tím myslím, že víme, co se odehrává v hlavách těch, kteří teď poslouchají. Víme, kde se svět nachází právě teď. Dnes je 10. května 2020 a toto datum uvádíme pro ty, kteří budou toto poslouchat v budoucnu a možná nebudou vědět, co je na tom tak důležité. Svět je unavený z toho, že zůstává uzavřený uvnitř, a proto dojde brzo ke vzpouře mezi lidmi, ať už je to dovoleno nebo ne. Ti, kteří to budou dělat, se budou snažit vrátit se zpátky k životu, ze kterého pocházeli. Možná budou pořádat party, budou tvrdit, že už je to pryč, i když to pryč nebude, aby přesvědčili sami sebe, že se svět vrátil k normálu, i když se nevrátil. Tady se teď nacházíte a my to víme. Smutnou částí je, jestli vůbec nějaká smutná část je, že ti, kteří by měli slavit s vámi, posouvat  vše k bodu zvratu, chystat balónky a tak, vás naopak nadále udržují ve strachu. Budou to dělat až do poslední chvíle. A i když už bude bezpečno, budou tvrdit, že ještě není bezpečno. To je to, co dělají. Drazí, toto nemá nic společného s tím, co dělá vaše vláda. Toto jsou špatné zvyky vašich masmédií, tak to je. Je to jednoduše marketingový zvyk. Povím vám více o věcech, které se dějí. Ti z vás, kteří jsou schopni  „číst mezi řádky“, a i když se dívají na zprávy, jsou si vědomi hry, kterou s vámi hrají. Tato hra se nazývá „udržet sledovanost za každou cenu“.

 

Řeknu vám příběh, roztomilý zábavný příběh. Možná alegorii, možná metaforu, ale ne parabolu, jen příběh. Představte si na chvíli, že v jiném čase, možná v jiném světě, byl problém se psy. A řekli: „Existuje tento problém, a proto musíte uvázat svého psa. Uvažte ho teď hned, nevypouštějte ho vůbec z  domu, protože už jen venčení psa způsobí problém. Uvažte psa pořádně, aby nemohl nikam jít. Můžete se na něj dívat, můžete si s ním hrát, ale přivažte ho.“ A tak vskutku všichni psi na světě byli brzo přivázání. Nejdříve jeden po druhém, pak tisíce a pak milióny. A psi všude na světě byli pevně uvázání tak, jak bylo požadováno. A pak se ve zprávách objevilo hlášení – ohromující událost! Speciální vstup! – a začínají se objevovat  mimořádné zprávy! Nejnovější události! – nejsou vidět žádní psi, nejsou nikde k nalezení, nenacházíme ani jednoho! Bývávali přece na ulicích, bývávali v parcích, procházeli se všude a teď tu nejsou žádní psi! Někteří obyvatelé však začnou říkat: „Počkejte ale chvilku, vždyť nám to dochází, počkejte chvilku. Vy jste nám řekli, že máme přivázat naše psy, proto teď tady žádní nejsou. Jak můžete dělat reportáže a podávat je takovým dramatickým způsobem, že nejsou žádní psi?“ A vy můžete říct: Jaká je tohle parabola, alegorie nebo metafora, Kryone?

 

Uvedu vám tedy příklad, co se včera opravdu stal.  Během zpráv, drazí, se objevilo hrozné číslo: v tomto státě je vaše míra nezaměstnanosti vyšší než během Velké krize. A velkými číslicemi přes celou obrazovku se zobrazilo 14% nebo víc – je to nejvyšší nezaměstnanost, která vůbec kdy byla v tomto státě. Čtete mezi řádky:… proto jste odsouzeni ke zkáze… Pak se objeví někdo, kdo řekne: „Počkejte chvilku, počkejte, vždyť jste nám řekli, že máme zůstat doma, proto nikdo nepracuje, říkali jste nám, ať zůstaneme doma. A teď nám přinášíte zprávy, abyste nás vystrašili, abyste nám nahnali strach, že nikdo nepracuje? Počkejte…“  To je přesně to, co se stalo včera. Neřekli: „dočasná nezaměstnanost“, že ne? Nebo „nezaměstnanost před znovuobnovením ekonomiky“, že ne? Nic z toho neudělali, a proto, i když už se z toho dostáváte, snaží se vás vystrašit. Ale tady není žádná temná energie, která by se snažila vás strašit, je to prostě zvykTo je to, co dělají. Je to kanál, který říká, abyste ignorovali tyto věci, protože to je to, co dělají. Není tu kanál, který by říkal: „Věci nejsou vždy takovými, jak vypadají. Je tam toho víc.

 

Řeknu vám ještě něco dalšího. Druhou půlku, kterou potřebujete slyšet. Kdyby toto byla světová válka – dívali byste se na kompletní a úplnou destrukci infrastruktury, nic by nezůstalo. Všechny továrny by byly vybombardované, nebyly by tu žádné továrny, ve kterých byste pracovali. A veškerá infrastruktura pro najímání pracujících do továren by také zmizela. Všechny věci, které jsou nutné pro výrobu produktů, všichni, kdo prodávají, všichni, kteří se věnují navrhování, všichni, kteří dělají marketing, billboardy, všichni, kteří dělají tyto věci, ti všichni by byli pryč. Společnosti by přestaly existovat. Kdybyste byli ve válce, dívali byste se na svět, který dočasně zemřel, ekonomiky by úplně skončily a vy byste začínali znovu.

 

Drazí, toto je zpráva, kterou dostáváte. Zvláště s ekonomikou, zvláště s prací, zvláště… zvláště… Jako kdybyste byli ve válce, jako kdyby továrny zmizely. Pravda je směsicí toho. Jsou tam stále. Stále existují ti, kteří jsou prodejci, jsou jako vy. Možná jste jedni z nich,  ve svých domovech. Produkty, které jsou potřeba na této planetě. Jste ve svých domovech. A když přijde uvolnění, tento zvláštní motor ekonomiky začne znovu. Možná na nižší úrovni, aby se potom urychlil, když dojde k přebytku. Produkty tam stále jsou, továrny také, nejsou vybombardovány, infrastruktura také stále existuje, neskončila. A přitom zprávy, které jsou vám předkládány, budoucí vývoj, který je vám představován, jsou, jako kdyby byla válka. Chci, abyste o tom přemýšleli na základě logiky těchto věcí. Ekonomika by znovu nevzrůstala a nezrychlovala, jako kdyby se nic nestalo.

 

Ale to není to, co říkáme. Říkáme, že se vrátí zpátky, práce existuje, ale možná to přijde zpátky trochu jinak. Možná se ekonomika vrátí trošku zeštíhlená – na chvíli, než se vyvine v něco, čím už měla být, ale vrátí se zpátky. Továrny se nemusejí znovu stavět. Řeknu to znovu: není zde žádný ekonomický model pro virus nebo pandemii. Nenechte je, aby vám říkali, že vědí, co se staneNevědí. Velký posun vpřed, urychlení toho všeho je přáním vás všech, abyste se vrátili k tomu, co jste dělali. Budovy na vás čekají, místa, která vás přivítají zpět, jakmile k tomu nastane vhodný čas. Všichni se chcete vrátit.

 

Nedívejte se na masmédia, protože ty se vůbec nestarají o to, aby vám dávali naději. Chtějí jen prodávat výrobky. A toto, drazí, je něco, co byste měli říct: „Dobře, ale toto by nemělo být na nějakém ezoterickém kanále, toto by nemělo být o metafyzických věcech“. Řeknu vám, že je to o dnešním opravdovém životě, o strachu a úzkosti, které vůbec nepotřebujete zažívat nebo kterých se nepotřebujete účastnit. Nyní toto nepotřebujete. Potřebujete naději, potřebujete pravdu, potřebujete vidět způsob, jakými věci opravdu jsouBuďte těmi, kteří říkají: Počkejte chvilku, počkejte chvilku, říkali jste nám, abychom přivázali psy. Nemůžete nám teď podávat zprávy, že na ulicích nejsou vidět žádní psi.

 

Planeta začíná vycházet, začíná se z toho dostávat, brzo vypukne radost, budou dokonce i oslavy dříve než to bude vhodné – jenom proto, že lidé jsou unaveni z toho, že musejí zůstat uvnitř a nemohou dělat věci, které byli zvyklí dělat – setkávat se na nádherných místech, při dobrém jídle, potkávat jeden druhého na ulicích. Dokonce i země, které nemají některá z těchto privilegií, už chtějí vyjít ven, minimálně se procházet po parcích a plážích. A tak to je. A tak to bude velmi brzo. Stojíte na rozhraní nového začátku a věci budou jiné, než je vám předkládáno.

Já jsem Kryon a miluji lidstvo. Vrátím se zpět.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com –  Did we have a war and I didn’t notice? – MP3 –  11:50 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana B. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět