5-2020 Kryon

Tvoření obrazu života 1 – Šance

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat a vysílán Leem Carrollem v Los Angeles, Kalifornie, 30. května 2020

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Požehnaný je člověk, jenž se dnes dívá kolem sebe a vidí, co je skutečná pravda, místo toho, co se jako pravda prezentuje. Využívá své zralosti, aby řekl: „Ocitáme se možná v určité lekci a není to prohra nebo selhání. Možná jsme přesně tam, kde bychom měli být, abychom protestovali proti věcem, jež se měly už dávno řešit, vytvářet věci nové a věci, které by měly mít integritu a dosud ji neobsahovaly, a zároveň posílat energii těm, kdo mají potíže a problémy.“

 

Obyvatelé Los Angeles, vím, co se právě teď děje. Duch nepobývá na nějakém skrytém místě, není na nějakém místě v oblacích. Duch je ve vašem srdci, ve vašich domovech, ve vašich tělech. Duch je dnes vaší součástí. Hněv, který se zmocňuje tolika lidí, strach a obavy, které děsí tolik lidí, je něco, co lze očekávat, když jste naštvaní na temnotu. A to byste mohli být, protože jste stvoření světla. A přestože tohle všechno teď zažíváte, chci vám připomenout, že světlo vítězí, i když to tak vůbec nevypadáSvětlo odkrývá temné věci a ty se odhalují v tolika vrstvách.

 

Chci zahájit sérii čtyř channelingů. Najdou se tací, kteří uslyší tento channeling na různých místech, velmi specifickým způsobem prostřednictvím vašich masmédií, a mohou být zklamáni. Protože toto je channeling číslo 1 a oni budou se ptát: „Ale kde je číslo 2, 3 a 4?“ Nebude jim to jasné. Pro tyto posluchače (a čtenáře) mám pár informací. Není tak těžké najít nebo vyhledat webovou stránku, kde jsou všechny channelingy uvedeny. Jmenuji se Kryon. Naznačuje vám to, jak by se mohl web jmenovat? Dám vám nápovědu: správný název webu rozhodně není www.ralph.com. To je Kryonův humor. (Smích)

 

Tohle je tedy první channeling ze čtyř. Budou to celkem čtyři channelingy, které nazveme Life Imaging -  Tvoření obrazu života.

 

Číslo 1. Chci, abyste si představili následující metaforu: Lidstvo a vy, od jedné osoby po miliardy osob, sedíte kolem stolu. Ve vašem případě to můžete být vy a vaše rodina, nebo pokud jste sami, pak vy a vaše společnost, možná vy a vaše kultura. Stůl představuje životA život jsou všechny věci, ve které věříte. Představuje všechna rozhodnutí, která děláte podle toho, co pro vás tento stůl znamená.

 

Začíná to, když jste ještě velmi mladí a o tom stole se učíte všechno. Vaši rodiče vám říkají, že budete v bezpečí, když budete dělat to či ono, protože vždy se může stát cokoli. A když se to přihodí, nechcete být na špatném místě. A tolik lidí tomu bude říkat „štěstí“ a jiní tomu zas budou říkat „náhoda“. To vás pak vede k takovým opatřením, abyste byli vždy na bezpečném místě a vyhýbali se místům, kde by se vám mohlo něco přihodit. A vy víte, kde taková místa jsou. To pak formuje vaše vnímání života, to, co má přijít, to, co děláteFormuje to, jak vnímáte sami sebe. Říkejme tomu „Pravidla života“.

 

Pro většinu lidí, po celé věky, bez ohledu na to, z jaké kultury pocházíte nebo kdo jste, platí, že když sedíte u tohoto stolu, pak vaše psychika začíná analyzovat. A v tom všem se začíná objevovat také strach a obavy, že se kdykoli může cokoli přihodit, že se ocitnete na špatném místě ve špatnou chvíliMusíte být opravdu obezřetní, protože nikdy nevíte, kdy vás může přejet nákladní auto. Tohle souvisí se vším, co děláte, jen to ještě nevíte. Protože takhle vás učili, že to funguje. Život je plný náhod. Opět se dostáváme ke štěstí. Někteří lidé mají prostě štěstí a jiní neřeknete si. Vidíte některé své přátele, kteří štěstí nemají, a pomyslíte si: „Tohle dělat nebudu, protože nechci, aby se mi to stalo.“ A to vás vrátí o stupínek zpět, trochu vás to změní, protože vašim přátelům se cosi přihodilo a vy vidíte, že rodiče měli pravdu, když říkali, že vás kdykoli může přejet nákladní auto.

 

Zastavme se na chvíli. Lidí s takovými pravidly života je mnoho, řekl bych, že většina. A pro ně je Life imaging, vytváření představy o životě, následující. Obraz života“ pro ně znamená opatrnost, dávat si pozor, aby se neocitli na špatném místě. Je to víra, že všechno je jen náhoda, že kdykoli se může stát cokoli. Je to strach, že byste se mohli ocitnout na nějakém špatném místě nebo že by se mohlo něco přihodit všechno to, co vám bylo řečeno. Obavy, úzkost, strach, potřeba dávat si pozor -  o tom všem je jejich obraz života.

 

Toto je první pandemie, kterou vaše společnost zažívá a bude mít dopad na obraz života pro miliony lidí. Něco vám řeknu a vy už to víte. Jste tak vyděšeni a vystrašeni něčím, co je pouze dočasné a co odejde. Jste tak vystrašeni, že se najdou tací, kteří po zbytek svého života nikdy neopustí svůj domov. Myslíte, že žertuji? Uvidíte to. Najdou se tací, kteří budou chtít nosit roušku nebo respirátor po zbytek svého života, bez ohledu na to, kam půjdou, protože se strach tak hluboce zakořenil do jejich obrazu života. Tohle se právě teď děje. Masmédia vám s tím nijak nepomohla, protože vám vtloukala do mysli strach o to víc, že ​​vám nepředávala žádné dobré zprávy, ale jen alarmující a znepokojivé zprávy. Čím více sledujete špatné zprávy a čím víc vám je vtloukají do hlavy, tím víc to ovlivňuje váš obraz o životě. Stane se to pro vás změnou ve vašem obrazu života. „Buďte opatrní, stane se to znovu. Dávejte pozor, buďte ostražití, sledujte, co se právě děje. Nikdy nevíte, kdy se zas co objeví a zabije vás to.“

 

Chci, abyste na chvíli otočili list. To je výraz, který používá můj partner a který používám i já, protože na chvíli změníme téma a vrátíme se k tomu původnímu později.

 

V posledních několika letech došlo k něčemu, co je vědecké a je to naprosto úžasné. Mám na mysli jednu myšlenku, objev. Většina lidí se na to podívá a nemá ani představu, co tento objev přináší. Došlo k tomu na prestižní Princetonské univerzitě, byl to projekt globálního vědomí. Když se na něj teď podíváte, zjistíte, že je stále kontroverzní kvůli tomu, co odhalil.

 

A nemůžete se dohadovat o tom, co odhalil, můžete jen polemizovat s tím, co tvrdí, že to znamená. Tento objev odhalil, že VĚDOMÍ MĚNÍ NÁHODU, MOŽNOST, ŠANCI. Víte o tom?

 

Vyhledejte si to: Princetonská universita – Global Consiousness Project (projekt globálního vědomí) z r. 1998. S vědeckými důkazy založenými na generátoru náhodných čísel, metaforicky řečeno hodem kostkami, které se v jeden okamžik synchronizují. Při analýze toho, co se stalo 11. září 2001, došlo ke spojení masového vědomí v soucituA na krátký okamžik to změnilo šanci celé planety. Věci, o kterých jste si do té doby mysleli, že jsou náhodné, jako když házíte kostkami, se najednou v jednu chvíli spojily. Došlo ke koherenci (soudržnosti) a všechny kostky v ten okamžik ukazovaly stejné číslo a všechny zobrazovací diagramy se na ten okamžik zbláznily. Zeptáte se: „A jak to ovlivní mě?“

 

Dovolte mi představit vám druhou úroveň Life Imaging – obrazu života. Ti, kteří skutečně pochopili, co to znamená, řeknou: „Ach, pak by to, co si myslíme, mohlo změnit nahodilost? Jaký to je koncept!“ Je to metafyzický a ezoterický koncept, který byl vyučován tolika různými způsoby po tolik let. Věříte v sílu modlitby a pak se lidé modlí, věci se dějí a vy říkáte: „Ano, samozřejmě, že tak to je. Ale to je jen proto, že jsme získali sílu „shůry“, to „oni“ to udělali, my s tím nemáme absolutně nic společného, to „oni“ to udělali.“ A nyní Princetonská univerzita přichází se svým projektem a tvrdíNe, vypadá to, že jste to byli vy sami.“

 

Druhá úroveň Life Imaging – obrazu o životě pro ty, kteří chápou, co to znamená:

Co když způsob, jakým stavíte svá očekávání ohledně toho, co je „tam venku“, skutečně mění šanci, náhodu, možnost toho, že by se mohlo stát tím nákladním autem (které by nás přejelo)? Rozumíte tomu? To je věda. Vědomí se najednou stává hráčem ve fyzice a mění to, co jste považovali za nezměnitelné – šance, náhody, možnosti, štěstí.

 

Poprvé jsem se tu objevil před 31 lety. Některé z mých prvních zpráv zněly: „Můžete změnit svůj svět, můžete změnit svou realitu tím, jak myslíte.“ A lidé, kteří nyní sedí u jiného stolu, kteří mají jiný obraz života, to provádějí následovně: Dnes se probouzím laskavý a šťastný, protože já jsem ten, kdo ovládá náhodu, které jsem se předtím tak bál. Očekávám ve svém životě laskavost, a že ke mně budou přicházet samé dobré věci.

 

Najdou se tací, kteří to teď poslouchají, a řeknou: „Ach, jak milé, Kryone, že o tom mluvíš, už jsme o tom všem slyšeli.“ Ano, ale teď o tom existuje důkaz, že to fungujeŘíkejte tomu zákon přitažlivosti, nebo jakkoli chcete, ale je to pravda. Je to pravda. Přinášíte do svého života přesně to, co si představujete. Přinášíte do svého života to, co si představujete o tom, kým jste a co je kolem vás.

 

Drazí, miliony z vás začínají objevovat tento nový obraz života. Ale není to tak, jak si myslíte. Není to tak, že byste řekli: „Ach, Kryone, to znamená, že teď mohu odjet do Las Vegas a tam zbohatnu.“ To není to, o čem mluvíme. Mluvíme o koherenci (soudržnosti) krásy, kdy pro vás věci do sebe zapadají, kdy se objevují synchronicity, a vy se usmíváte, protože lépe byste to nemohli naplánovat. - „Podívejte, co se to stalo, to nemůže být náhoda!“ - A pak si uvědomíte, že takto jste si to představovali a teď je to tady. Je to skvělý nástroj a v této době se ještě víc vylepšuje pro všechny lidi na vaší planetě. Toto je druhá úroveň.

 

Ale je toho víc. Dnes vám ještě předáme druhý channeling. Třetí a čtvrtý channeling přijdou na řadu zítra. Budeme mluvit o všech těchto věcech týkajících se Life imaging - obrazu života, které daleko přesahují to, co jsem vám dosud říkal. Uvidíte to v mnoha oblastech.

 

V tom spočívá krása bytí člověkem v této době, na tomto místě, ve vašem životě -  probudit se do věcí, o kterých jste si mysleli, že jsou nebezpečné, náhodné nebo které nemáte vůbec šanci ovládat, a uvědomit si: „Ach, mohu je ovládat, protože já ovládám a řídím to, co přijde.“

 

Přemýšlejte o tom. Je to skutečné, nebo ne? Než odejdete a budete kroutit hlavou, co je to za hloupost, proč to nezkusit? Nezůstávejte v nečinnosti. Nechtěli byste raději patřit k těm, kteří to přijmou a řeknou: „Udělám to, jak nejlépe dokážu, abych si vytvořil to, co si představuji, a můj obraz života se změní.“ Life Imaging je termín, který už existuje dlouhou dobu.

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva z dobrého důvodu. Říkám vám věci, které potřebujete právě teď slyšet – o tom, co zažijete na dalším kroku, až slunce zas začne vycházet (Kryon se usmívá).

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Life Imaging 1 – Chance – MP3 -  min. 30:26

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět