5-2021 Kryon

Čtyři atributy uvědomění – 2

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 12. května 2021

 .

Zdravím drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Opět jsem si dobře vědom toho, kdo je zde a kdo poslouchá. Nejen vy teď, svýma ušima a očima, ale i ti, kteří budou poslouchat či sledovat později, třeba i za několik let, uslyší (nebo si přečtou – pozn. překl.) tuto zprávu poprvé. Je to nadčasové sdělení, velmi důležité; a je druhé ze čtyř, která budou předána v této čtyřdílné sérii.

 

Tato série je o novém milníku, o kterém říkáme, že se lidstvo probouzí k vyššímu vědomí; někteří to nazvali prostě Vzestup uvědomění. Vzestup uvědomění.

 

V první části jsme položili základy k tomu, o čem budeme hovořit nyní. Při pokládání těchto základů jsme položili otázku: Co kdyby existovala větší pravda? Co kdyby? Co když existuje jakýsi odstupňovaný žebříček pro inteligenci, vědomí a všechno kolem – společnost, kultura a lidstvo jimi prochází a buď je mírně zvýší, nebo taky ne; je to svobodná volbaCo když se blížíte k novému typu uvědomění? A tak se dostáváme k tomu, co je spirituální, o čem hovoříme nyní. Řekli jsme: Co když existuje velkolepá, ohromná pravdaTaková, která se skrývá, dokud ji nespatříte; ať už jakýmkoli způsobem. Mluvili jsme o těch, kteří byli na operačních stolech a kteří zemřeli – klinicky – a vrátili se zpátky. A co tito lidé říkají těm mnoha chirurgům, kteří byli u jejich klinické smrti a pak i u jejich probuzení… Tito chirurgové říkají stejná slova. Mluvili jsme o nich a tímto jsme končili. Když ti lidé viděli tu velkolepou pravdu a nádheru a dveře se na skulinu pootevřely, a oni zahlédli kousek reality, ne vaší doktríny, ale reality, řekli po svém návratu: „Proč jste mě přivedli zpět?“ A to je hluboké.

 

Toto je část, která se pokusí vysvětlit, jak hluboké to může být. Chtěl bych, abyste se na chvíli přenesli k myšlence růstu. Lidskou přirozeností ve všech kulturách je sledovat, jak vaše děti vyrůstají a vyspívají. Mnozí z vás mají děti nebo znají někoho, kdo je má, nebo je máte v rodině a trávíte s nimi čas. Sledujete, jak roste jejich vnímavost a je to tak zábavné, sledovat, jak jsou den ode dne moudřejší; a někdy něco vědí samy od sebe a je to legrace poslouchat, co říkají ve své nevinnosti. Děti říkají zvláštní věci. Byly o tom napsány celé knihy. A tak vidíte, jak pomalu dochází k uvědomění a ony o něco zmoudří; a pak zmoudří o další kousek; a stanou se dospělými. A tak sledujete tento proces, kdy se mysl rozšiřuje a lidské vědomí začíná dozrávat.

 

Tento konkrétní atribut růstu od dítěte k dospělému je běžnýTeď se na něj podívejte a použijte tuto metaforu na lidstvo obecněa na to, jak fungují věci na této planetě. Je zde příležitost, aby vědomí prošlo stejným růstem. Během historie máte příležitost objevovat lepší věci, mít vyšší vědomí toho, co chcete jeden pro druhého; je to klasika, říkali jsme to už dříve, není to tak dávno – dřív než vůbec vznikla Amerika, že vaše mateřská země a ti v Evropě měli festivaly, rodiny chodily ven a pořádaly pikniky, aby viděly, jak někomu setnou hlavu. Myslíte, že to je už minulost? Řeknete: To ne, my přece místo toho děláme jiné věci, ale ano, už je to za vámi. Jinými slovy, dnes se to považuje za hanebné. Něco se zkrátka stalo mezi tehdy a dnes – něco, co pozvedlo vědomí toho, co je pro lidstvo vhodné a co ne; a o tom mluvíme. Jsou to malé, postupné krůčkyAle vidíte je, i když po stovkách let.

 

Nyní jste v nové energii. Překročili jste milník a zrychluje se to; opravdu se to zrychluje, a nastal čas, abyste viděli jiný druh dospívání/růstu, který se odehrává přímo před vašima očima. Předali jsme na to téma mnoho channelingů. Ale to je ta metafora – tak co to je, co je tak hluboké, o čem tu mluvíme? Jaký je to pocit, jaké to je? Jaký je další krok? Abych vám mohl povědět o těchto věcech, dám vám pohledy a myšlenky, abyste je mohli sami promyslet.

 

V tomto sdělení hovoříme o duchovních věcech; a totéž děláme už 31 let. Jsou tací, kteří chvilku tajně naslouchají, zasmějí se tomu a řeknou – „Proč bych měl měnit náboženství? Anebo řeknou – „Ha, tohle svět potřebuje – další systém víry.

 

A já bych řekl vám nebo komukoli jinému, kdo jde tímto směrem – nerozumíte tomu, vůbec jste to nepochopilito není další systém víry, toto je odhalení pravdy, o které vám nikdy neřekli. Dveře se otevřely… a vše, co můžete udělat, je vejít a… Ach bože! Neměl jsem tušení!

 

To není další doktrína, žádný další soubor pravidel, žádná další situace, kde bychom vás žádali, abyste vylezli z jednoho pytle a vlezli do jiného a přidali se k něčemu. Toto je úpěnlivá prosba – abyste se posadili a objevili něco většího, než co vám kdy bylo řečeno. Přirovnal bych to asi k tomuto: Nevidomý člověk nejenže najednou získá zrak, ale uvidí barvy, 3D, a mnohem víc… A v té metafoře je všechno. Vysvětluje to něco, co jsem říkal už dříve: Tato planeta má zrak; a vidí dost dobře na to, aby na věci přišla sama, aby přišla na to, že Bůh je velký a že je jeden Bůh a jeden Stvořitel; a tady sedíte… ale sedíte na černobílé Zemi! Všichni vidí jen černou a bílou, a náhle je tady koncept těch, kteří vidí barvy… To není další černobílá vrstva, není to další náboženství, že ne? Vystupujete z černobílého světa, a vidíte barvu a říkáte: „Co si s tím mám počít? Co je to? Ale hlavně – Jak to mám vysvětlit černobílé Zemi?“

 

Upřímně – jak byste vysvětlili zrak nevidomému, který nevidí od narození? A nejen to – zkuste vysvětlit odstíny barev, které vy vidíte, v pojmech, kterým oni nerozumí, protože je nikdy nepoznali. Víte, zásadní věc je, že to je prostě neuvěřitelné.

 

V tomto barevném světě, o kterém mluvíme, kterého se můžete účastnit, je toto metafora pro další paradigma pravdy. Avšak pravda barvy je o tolik větší než pravda černé a bílé. Držím se toho, neboť toto je nejlepší metafora, kterou vám můžu dát. Pokud jste skutečně objevili barvy všude kolem vás a nyní začínáte kreslit v barvách, a myslet v barvách a věřit v barvách, a půjdete domů, nebo se vrátíte do práce a dveře se otevřou – a vy jste zpátky v černobílém světě. A všechno, o čem mluví, je to, že ví, že jsou v černé a bílé; a všechny odstíny barev a velkolepost a sláva není už patrná. A není na nich nic špatného, jen jsou v jiné realitě, jsou to dobří lidé, krásní lidé… Ale dívají se na vás, a když mluvíte o barvách, obracejí oči v sloup a vzdálí se. Není to uvěřitelné; ještě ne. Takže nemůžou vnímat věci, které jste zažili. Takové to tedy je – mít nové obzory uvědomění – kde Země/svět začne vidět věci, které nikdy předtím neviděla.

 

Řeknu vám příběh – je pro vaši dobu. Je to ten, na který můj partner nikdy nezapomene.

 

Od konce 40. let měl Izrael vždycky potíže se svými sousedy a sousedé mají problémy s Izraelem. Proběhlo mnoho událostí, mnoho věcí bylo řečeno, mnoho se udělalo; bylo mnoho smrti, války, byla tam nenávist, a stále je. Jedna společnost stále žije obklopená druhou, zdánlivě vhodně pro jednu stranu a nepřiměřeně pro druhou, a pokračuje to dál a dál. V Izraeli je pro to jméno, v Palestině je pro to jméno – říká se tomu Situace. Je to takový „slon pod stolem“když jedete na střední východ, v určitých oblastech je to stále přítomno. Turisté obdivují rozličné památky, kostely, chrámy a všechno možné; ale když otočí hlavy doleva či doprava, uvidí, že jsou střeženi vojáky se samopaly. To vám napoví, že slon pod stolem je stále tam.

 

Před pár lety jsem seděl – můj partner seděl – sám na židli na jevišti. Nebyl to kruh, jako Kruh dvanácti, ale bylo to jeviště; světla mířila na jednu židli, tisíce lidí v hledišti, všichni mladí Izraelci. A Kryon chtěl mluvit o Situaci. A řekl jim něco, co bylo pro mnohé z nich neuvěřitelné, avšak mladí lidé v hledišti byli uchváceni tím, co jsem řekl. Věděli totiž, že barvy přicházejí. A tohle jsem řekl: Nemůžete na to přijít, situace je neudržitelná, neřešitelná, takhle už to trvá celé roky; přijdou k vám nová řešení, která byste nečekali, že se někdy můžou stát. Mladí lidé vstávají a hledají. Mluvil jsem tehdy o novém normálu, řekl jsem všem těm lidem – Žijete v černobílém světě a barva přichází; a v této chvíli to říkám vám.

 

Toto je druhý ze čtyř atributů tohoto nového obzoru uvědomění, a zabývám se prostě rozdílem mezi tím, co jste zažili a tím, co byste mohli… Dramatické – nejde o žádný nový systém víry, žádné nové náboženství nebo doktrínu. Je to obrovská, velkolepá pravda, a my vás zveme, abyste ji začali prozkoumávat a vidět. A mnoho z vás tady už rozumí a ví, o čem mluvím.

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva, a mám k tomu dobrý důvod.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com: Four Attributes of Awareness – Part 2 – MP3 -  14:03 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H.  (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět