5-2021 Kryon

Čtyři atributy uvědomění – 3

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 19. května 2021

 .

Zdravím vás, drazí. Já jsem Kryon z magnetické služby.

Uvědomujeme si přítomnost těch, kteří se k nám nyní přidali. To vám říkáme často. Ale je zde i mnoho těch, kteří nyní přišli, a přitom o nás nikdy předtím neslyšeli. Myslí si, že tato zpráva je pronášena jen tak, že ji někdy někdo uslyší. Stejně jako některé slavné proslovy, které byly proneseny již dávno pro určitý okruh lidí. Ale takto to nefunguje. Tento channeling se odehrává v určitém čase, v určitém týdnu, v určitém roce, ale ve skutečnosti je i pro ty, kteří se s ním setkají v budoucnu, poslechnou si to (nebo přečtou), až nastane jejich čas. Tento vzkaz je jedním ze čtyř, třetí ze čtyř, je stále platný a může být přínosem pro toho, kdo jej potřebuje slyšet.

 

Co vám nyní chci sdělit, je toto: Na druhé straně závoje, drazí, je zdroj, který s vámi spolupracujeObjevujete to jako novou pravdu. Vy jste kouskem stvořeníZnamená to, že Tvořivý zdroj, kterému říkáte Bůh, krása, shovívavost, laskavost, láska, se nachází uvnitř vás, jste jím naplněni. Slyšeli jste, že jste byli stvořeni k obrazu Božímu, k obrazu Stvořitele. Být stvořen k obrazu Stvořitele znamená, že on je ve vás. Tímto obrazem Stvořitele je láska. Není to fyzický obraz, fyzická stránka, je to láska. Znamená to, že jste součástí všeho, co existuje, i když si toho možná nejste vědomi. Říkám vám: známe vás… známe vás.

 

Možná jste narazili na tento channeling několik let poté, co byl předán. Možná mu jen nasloucháte, lehce pročítáte, možná obraz nevidíte, na tom nezáleží. Známe vás a víme, že vaše uši nebo oči toto sledují. A díky svobodné volbě si můžete vybrat, zdali tomu věřit nebo ne. Už mnohokrát jste narazili na tento druh zpráv, a především tuto potřebujete slyšet. Série channelingů tohoto měsíce se týkají rozšíření vědomí, nových obzorů lidstva. Jedná se o nové obzory, protože lidské vědomí se rozšiřuje nečekaným způsobem. Rychleji, než byste čekaliPřináší různé druhy vyjádření, včetně „nového normálu“. Už před několika lety jsme vám říkali o „novém normálu“. Nyní je tento výraz používán hlavními masmédii, možná ho najdete v některých filmech. Možná jednou dokonce vznikne i film s tímto názvem „Nový normál“. Bude to nejspíš komedie.

 

Věci se mění, a to velice rychle. A tento nový obzor je metaforou. Ve skutečnosti znamená, že máte široce otevřené možnosti pro své vědomí, které čekají na své objevení. Tento nový obzor vědomí, který nikdy předtím neexistoval, přinese nový druh reakcí, činů, perspektiv. A také to nejdůležitější – zvýšené povědomí o větší pravdě, z duchovního hlediska.

 

Poslední channeling, který jsme vám předali, mluvil o tom, že se nejedná o nový druh náboženství. Kryon nepřináší evangelická poselství, není se k čemu připojit, k nikomu se přidat. Není to žádná nová skupina, která by vás žádala, abyste se připojili. Nemá to nic společného se starým paradigmatem, které je tak lineární a ve kterém jste tak zvyklí přecházet od jednoho systému víry ke druhému. Místo toho to je, jakoby se otevíraly dveře a máte příležitost vidět záplavu světla a barev, které jste nikdy neviděli, a krásu, kterou jste nečekali. A máte příležitost se podívat nebo se nepodívat. Opravdu, mnozí viděli tyto dveře otevřené. A zabouchli je, protože to bylo děsivé. Zabouchli, protože to bylo děsivé, protože to nebylo to, o čem se učili, že by mělo být za těmito dveřmi.

 

Je to metafora, drazí, pro ty, kteří měli možnost se kouknout, ale rozhodli se nepodívat. Neodsuzujeme to jako nějaký prohřešek či problém. Je to svobodná volba.  Každý z vás má tuto volbu se podívat či nepodívat. Přesto je milován každý kousek ve vás.  Na konci tohoto channelingu nebude žádné pozvání, abyste se připojili. To neděláme.

 

Toto je láskyplná informace pro ty, kteří ji chtějí slyšet. Pro ty, kteří nechtějí, nemusejí. To je základní esence lásky – svoboda volby. Když posíláte vaše děti do světa, doufáte, že najdou činnost, kterou budou rádi vykonávat, že si s radostí najdou partnery. Přejete jim jen to nejlepší.

 

Jen velmi málo rodičů na ně naléhá: musíte dělat toto, musíte dělat ono. Svým dětem dáváte svobodnou volbu, neboť rozumíte odlišnosti vašich dětí. Víte, že to, co fungovalo ve vašich životech, nemusí fungovat v jejich. Je to podobné. Milujete je bez ohledu na to, co dělají. Víte to.

 

Opakovali jsme stále jednu věc – rozšiřující se vědomí. Co to znamená?

 

První channeling v tomto měsíci byl úvodní k tomu, co se nyní děje. Podívejte se, co se děje na planetě. Druhá část ve druhém týdnu byla jen mírně odlišná. Vysvětlovali jsme, v čem je to jiné. Použili jsme výraz, že tato planeta přechází z černobílé do barevné. Je to metafora. Ale v této metafoře můžete vidět jen několik odstínů bílé a černé. Byly tam vrstvy reality. Toto jsou vrstvy reality, které právě existují. Když se vydáte do barevnosti, můžete vidět milióny odstínů barev, někdy i miliardy odstínů barev. Znamená to, že vaše realita se enormně rozšiřuje. Přesunujete se od toho, co máte a co očekáváte, do toho, co je neznámé.

 

Část skupiny Kruhu Dvanácti, který dnes bude následovat, se přesouvá ze známého do neznámého různými způsoby. Způsoby, které už někteří znají a někteří ne. Proto to děláme jednoduše, jemně a bezpečně, takže nikdo z vás nebude mít pocit, že jste do něčeho vtaženi. Svobodná volba, drazí, láska, shovívavost, to je myšlenka, kterou vám dnes předávám. Ve vzkazu, který vám nyní předávám, je velkolepost objevování toho spirituálního. Možná vám to nikdo neukázal, nikdo vám o tom neřekl.

 

Chci pokračovat v tomto tématu s konkrétním důrazem tohoto třetího channelingu (ze čtyř) na nový obzor vědomí. Říkáme: začněte si zvykat. Když se posunete jinam, do úrovně, která se liší od ostatních, mnohdy následuje to, že se nejednou setkáte s reakcemi, které jsou často politováníhodné, dokonce nedávají smysl. Mluvili jsme o tom předtím. Týká se to věcí, které jsou důležité pro váš život, způsob, jakým žijete, jak vnímáte vaše nejvyšší hodnoty, to, co vám říkali. Když změníte to, co vám říkali, to, co od vás očekávali, že budete mít… – když toto změníte, přesto, že se přesunete do něčeho většího a lepšího, i když se váš život zlepší, uzdravíte se, stanete se jinými, laskavějšími, méně nervózními, méně ustrašenými… i když budete shovívavějšími, bude s vámi snazší vyjít, přesto se najdou přátelé, kteří se k vám otočí zády, budete mít členy rodiny, kteří se k vám otočí zády. Je to proto, že jste opustili to, o čem věřili, že je skutečné. Víte přesně, o čem mluvím. Zvykejte si tedy na to. Jestli jste viděli, jaký je rozdíl mezi černobílým a barevným a vstoupili jste do toho, objevili jste něco, o čem víte, že je opravdové. Opravdové.

 

Počítejte s tím, že ti kolem vás to možná nevidí. Dokonce i můj partner se bál – měl strach, když uviděl světlo, jaké ještě neviděl nikde okolo, které bylo naplněno laskavostí, shovívavostí, láskou, porozuměním – bylo to něco, co nikdy předtím nepocítil v žádném náboženství. Něco, co bylo naplněno tak velkým ne-souzením, že pochopil, že je součástí většího celku. Trvalo mu léta, než se tam dostal.

 

A co udělal? Stále se bál. Toto byl jeho strach – že by lidé, se kterými vyrostl, členové jeho rodiny, ti, kteří ho měli rádi, kteří s ním pracovali, že by se k němu otočili zády a řekli: Myslíme, že ses zbláznil. Nevážíme si toho, co děláš, nechceme s tebou být. Toto byl jeho strach. Drazí, každá z těchto věcí se splnila.

 

Jak se s tím vypořádáteOdpověď je: jemně, s láskou a porozuměním, protože každý z těchto jednotlivců byl nahrazen jinými jedinci, kteří ho milovali jiným způsobem a přijímali ho. Byli to i lidé, kteří nevěřili tomu, co dělá, ale i přesto ho měli rádi. Přesto ho měli rádi. Očekávali byste toto od členů vaší rodiny? Že vás přesto budou mít rádi? Často tomu tak není. Jednoduše jste překročili hranice. Jak si na to můžete zvyknout? Odpověď je: nikdy si nemůžete zvyknout na to, že budete odvrženi. Ale máte moudrost, abyste tomu všemu porozuměli. Možná, když se vrátíte na svátky, budou se vám vyhýbat, budou se vám vysmívat a všechny tyhle věci.

 

Jaké budou vaše reakce? Můžete si na to zvyknout? Ne. Ale můžete je milovat způsobem, který přesahuje to, jakým způsobem jsou schopni milovat oni vás. Něco jim ukáže – bez ohledu na to, jak dalece posunou hranice výsměchu nebo neporozumění, možná uvidíte i dysfunkčnost jejich zloby, bez ohledu jak se k vám budou chovat, vy jim ukážete větší pravdu o tom, co jste se naučili.

 

Lidé se jen obtížně hýbají z místa, které jim bylo přiděleno. Někteří z vás se nechtějí přiblížit nové pravdě, protože se domnívají, že by zradili to, co jim řekli lidé, které milují a kteří milují je.

 

Říkám vám: je jedno, co vám říkali o Bohu. Dělali to nejlepší, co uměli a o tom, o čem věřili, že je krásný milující Bůh. Neviděli ale všechno. Neviděli to, co jste možná viděli vy. Neviděli, že když se dveře otevřou, je tam toho tolik… tolik, co je větší než cokoliv, co jim bylo řečeno, nebo než jakákoliv doktrína, která jim byla vštěpována. Tak dobré to je, tak krásné to je… Drží se toho, co vědí, protože nemohou jinak. Nechápou, že je tam toho víc. Dávají vám sbohem, někdy velmi neelegantním způsobem.

 

Zjistíte, že nejtěžší věcí pro člověka je nemít lásku. Může si dokonce myslet, že byl zrazen. Uvidíte, že vás ani nechtějí mít rádi, přestože se snažíte chovat laskavě, i když jim prokazujete lásku. Nezvyknete si na to, ale dostane se vám dostatečné moudrosti lásky, abyste se s tím vyrovnali. Toto není nic nového pro lidstvo, dokonce se s tím setkáváme i ve vědě. Když přijdete s něčím pravdivějším a velkolepějším, co ještě nebylo objeveno, bude to zesměšňováno, bude na to ukazováno prstem a podobně. Kolegové odejdou a pak zjistí: Ach, měl pravduA pak to všichni vědí, všichni tomu věříNěco takového se blížíJednou nebudou schopni ignorovat světlo. Mnoho z nich se může dokonce i během vašeho života podívat na vás a říci: „Víš co, možná jsi měl pravdu. Tehdy to znělo divně, nyní to tak divně nezní.“ A vy se jen usmějete a budete vědět, že je to dílo lásky, kterou jste dali předtím těm, kteří se od vás odvrátili.

 

Toto je olej pravdy. Kola lásky, která se jím promazávají, jsou kola, která vytvoří porozumění i s těmi, kteří vás kdysi odmítli. Je to možné. Dokonce to není jen možné, třeba se to už odehrává právě teď. Je zde více přijímání než kdykoliv předtím, dokonce i nejpodivnějších myšlenek i z tohoto channelingu.

Vrátíme se.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com –  Four Attributes of Awareness – Part 3 – MP3 -  17:23 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana T.  (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


zpět